Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ

Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ

 Bài: 1

 Tiết: 1

NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau:

+ Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa TK XVI, cách mạng Anh giữa TK XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì.

+ Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”.

- Tư tưởng: Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS:

+ Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

+ Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến.

- Kĩ năng:

+ Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập trong sgk.

B. Chuẩn bị:

+ Lược đồ, tranh ảnh có liên quan.

C. Phương pháp:

+ Nêu vấn đề, trực quan, thảo luận, tường thuật.

 

doc 145 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 2788Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 trọn bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14-8-2011
Ngày giảng:17-8-2011
 Bài: 1 
 Tiết: 1 
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
A. Mục tiêu:
- Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau:
+ Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa TK XVI, cách mạng Anh giữa TK XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì.
+ Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 
- Tư tưởng: Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS:
+ Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
+ Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến.
- Kĩ năng: 
+ Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập trong sgk.
B. Chuẩn bị: 
+ Lược đồ, tranh ảnh có liên quan...
C. Phương pháp: 
+ Nêu vấn đề, trực quan, thảo luận, tường thuật...
D. Tiến trình giờ dạy:
I. Ổn định tổ chức: (1’) BCS báo cáo tình hình của lớp
II. Kiểm tra bài cũ: (2’)Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập, giới thiệu chương trình ...
III. Bài mới: (39’)
* Giới thiệu bài: GV: Các em đã tìm hiểu về xã hội phong kiến trong chương trình lịch sử lớp 7. Những mâu thuẫn gay gắt giữa các tầng lớp mới ( tư sản và các tầng lớp nhân dân) với chế độ phong kiến trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu đòi hỏi phải được giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài hôm nay
Hoạt động của thầy và trò 
* Hoạt động 1: (7’)
HS: tìm hiểu nội dung mục1/I
- GV: Giới thiệu mốc mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, cách mạng tư sản Hà Lan năm 1566 đến cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
? Vào đầu TK XV kinh tế Tây Âu có những biến đổi như thế nào?(nền sản xuất mới ra đời và phát triển trong lòng XHPK đã bị suy yếu và bị phong kiến kìm hãm.)
? Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội của Tây Âu? (xuất hiện các công trường thủ công, trung tâm buôn bán và ngân hàng, hình thành giai cấp mới đó là tư sản và vô sản.)
Thảo luận: ? Hệ quả của sự biến đổi xã hội, vì sao có sự biến đổi đó? - Từng nhóm thảo luận, báo cáo kết quả, góp ý bổ sung. 
GV: Chuẩn xác kiến thức( Mâu thuẫn giai cấp dẫn đến đấu tranh. Giai cấp tư sản đại diện cho phương thức sản xuất mới, có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và phong kiến → phong trào Văn hoá Phục Hưng, Phong trào Cải cách Tôn giáo... mâu thuẫn đó ngày càng gay gắt và là nguyên nhân của cuộc cách mạng tư sản.
GV: Chỉ trên lược đồ vùng đất Nê - déc - lan có nền kinh tế CNTB phát triển mạnh nhưng do phong kiến Tây Ban Nha thống trị đã kìm hãm sự phát triển này.
* Hoạt động 2: (7’)Tìm hiểu mục 2/I
GV: Trình bày diển biến theo SGK(trang 4)
? Cách mạng Hà Lan diển ra dưới hình thức nào? ( Đấu tranh giải phóng dân tộc)
N thảo luận: ? Vì sao cách mạng Hà Lan TKXVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?( Cách mạng đã đánh đổ phong kiến (ngoại bang) thành lập nước cộng hoà xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn)
* Hoạt đông 3: (10’)Tìm hiểu mục 1/II
GV: Dùng lược đồ chỉ vị trí nước Anh và những vùng kinh tế TBCN phát triển
? Nêu biểu hiện sự phát triển của CNTB ở Anh? ( HS dựa vào SGK trang 4, 5 – xuất hiện các công trường thủ công kinh tế hàng hoá phát triển, nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính ...
? Kinh tế TBCN phát triển đem lại hệ quả gì?( Làm thay đổi thành phần xã hội: Xuất hiện tầng lớp quí tộc mới và tư sản; nông dân bị bần cùng hoá.
GV: Giải thích thuật ngữ quí tộc mới và vị trí tính chất của tầng lớp này.
GV: Kể chuyện rào đất cướp ruộng ở Anh, đây là thời kì “Cừu ăn thịt người”
? Vì sao nông dân phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống? (nông dân bị mất ruộng đất, bị bần cùng hoá)
* Hoạt động 4: (10’) HS tìm hiểu nội dung mục2/II
? Nêu những mâu thuẫn chính trong lòng xã hội Anh? ( vua, địa chủ phong kiến mâu thuẫn với quí tộc mới, tư sản, nhân dân lao động.)
GV: Những mâu thuẫn xã hội ngày càng gắt là nguyên nhân bùng nổ cách mạng Anh 
GV: Sử dụng lược đồ và hình 2 SGK để trình bày diễn biến của cách mạng qua hai giai đoạn. Chủ yếu là so sánh giữa lực lượng của nhà vua với quốc hội qua vùng đất chiếm giữ.
? Việc xử tử vua Sác- lơ I có ý nghĩa như thế nào?(chấm dứt chế độ quân chủ ở Anh. Đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến, thắng lợi của CNTB.
? Tại sao vua Sác-lơ I bị xử tử, cách mạng Anh vẫn chưa chấm dứt? (vua bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hoà, cách mạng đạt đến đỉnh cao, cách mạng chưa chấm dứt vì quần chúng chưa đạt được quyền lợi gì, muốn đẩy cách mạng đi xa hơn nữa và đề ra yêu sách của mình nhưng cuối cùng bị chế độ cộng hoà đàn áp dã man)
? Quí tộc mới có vai trò như thế nào đối với cách mạng Anh( vừa tham gia lãnh đạo cách mạng vừa tìm cách hạn chế cách mạng vừa tìm cdách hạn chế cách mạng cho phù hợp với quyền lợi của mình...)
? Vì sao sau cuộc đảo chính năm 1688, Anh trở thành nước quân chủ lập hiến? GV: giải thích khái niệm quân chủ lập hiến.
Hoạt động 5: (5’)HS tìm hiểu ý nghĩa.
 Thảo luận: ? Mục tiêu cuộc cách mạng? Ai là người lãnh đạo cách mạng? Tại sao cách mạng Anh là cuộc cách mạng không triệt để?
GV:(nhấn mạnh) lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản, quí tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ, nông dân không được chia ruộng đất mà còn tiếp tục bị chiếm và đẩy đến chỗ phá sản hoàn toàn.
Nội dung ghi bảng
I. Sự biến đổi kinh tế, xã hội Tây Âu trong các TK XV – XVII, cách mạng Hà Lan TK XVI.
1. Một nền sản xuất mới ra đời.
a. Kinh tế:
- Nền sản xuất TBCN ra đời: Các công trường thủ công, buôn bán phát triển...
b. Xã hội: Hình thành hai giai cấp mới: tư sản và vô sản.
2. Cách mạng Hà Lan TK XVII 
a. Nguyên nhân:
phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của nền sản xuất TBCN ở Nê đéc lan.
b. Diển biến: (SGK)
c. Kết quả: Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
* Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.
II. Cách mạng Anh giữa TK XVII.
1. Sự phát triển của CNTB ở Anh.
a. Kinh tế:
- Kinh tế TBCN phát triển mạnh.
b. Xã hội: Xuất hiện các tầng lớp mới: quí tộc mới và tư sản.
- Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt →bùng nổ cách mạng.
2. Tiến trình cách mạng
a. Giai đoạn I ( 1642 – 1648)
- Nộị chiến bùng nổ tháng 8 – 1642.
- Năm 1648 quân đội nhà vua bại trận.
b. Giai đoạn II( 1649 – 1688)
- Vua Sác-lơ I bị xử tử.
- Anh trở thành nước cộng hoà. CMTS đạt đến đỉnh cao.
- Năm 1688, quốc hội tiến hành đảo chính → chế độ quân chủ lập hiến ra đời.
3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII.
- CNTB được xác lập.
- Nền kinh tế TBCN phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến
IV.Củng cố: (3’)
? Vì sao cách mạng Hà Lan ở TK XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? Cách mạng Hà Lan có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
? Nước Anh đầu TK XVII có những mâu thuẫn sau đây, theo em mâu thuẫn nào là gay gắt nhất.
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, quí tộc.
B. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.
C. Mâu thuẫn giữa quí tộc mới, tư sản với chế độ quân chủ chuyên chế.
? Với mâu thuẫn xã hội như vậy thì điều gì sẽ xảy ra?
V. Dặn dò: (1’) Học bài cũ, đọc và nghiên cứu lại bài đã học.Làm bài tập:Lập niên biểu cuộc cách mạng tư sản Anh TK XVII theo mẫu
Niên đại
Sự kiện
6 – 1642
1648
Ngày 30 - 1 – 1649
1688
Chuẩn bị bài sau: phần III “ Chiến tranh giành độc lập...” ( nghiên cứu trả lời các câu hỏi SGK)
E. Rút kinh nghiệm:
.
Ngày soạn: 16.8.2011
Ngày giảng:19.8.2011
 Bài: 1
 Tiết: 2
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT)
A. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Giúp HS nắm được các ý sau: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
- Tư tưởng: 
+ HS nhận thấy được CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.
- Kĩ Năng:
+ Độc lập làm việc để giải quyết vấn đề...
B. Chuẩn bị:
- Lược đồ, tranh ảnh có liên quan...
C. Phương pháp: Tường thuật, phân tích, đàm thoại, trắc nghiệm...
D. Tiến trình giờ dạy:
I. Ổn định tổ chức: (1’)BCS báo cáo tình hình của lớp
II. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế xã hội Tây Âu trong các TK XV – XVII?
? cuộc các mạng tư sản Anh có ý nghĩa như thế nào? Vì sao gọi cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng chưa triệt để?
*Trả lời : - Nền kinh tế có sự thành lập các xưởng sản xuất như dệt vải luyện kim nấu đường ...có thuê mướn nhân công. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân hàng thành lập... Đó là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa .
- Ý nghĩa: Mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư bản và quí tộc mới nhưng quyền lợi của nhân dân lao động không được đáp ứng.
- Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng chưa triệt để vì chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản còn quyền lợi của nhân dân lao động chưa được đáp ứng .
III. Bài mới: (35’)
*Giới thiệu bài: Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đã chiếm Bắc Mĩ, lập ra 13 thuộc địa. Thế kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa đó.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: (10’) HS tìm hiểu mục 1/III
? Nêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?
GV đến giữ TK XVIII kinh tế 13 thuộc địa phảt triển theo hướng TBCN. Dùng lược đồ giới thiệu vị trí 13 thuộc địa đó.
? Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh?( thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp...)
GV Mâu thuẫn thuộc địa và chính quốc dẫn đến chiến tranh.
* Hoạt động 2: (15’)Tìm hiểu mục 2/III
? Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh (đó là sự kiện Bô-xtơn)
GV dùng lược đồ chỉ vị trí xảy ra sự kiện và trình bày tiếp từ ngày 5-9 đến ngày26-10-1774 hội nghị Phi-la-đen-phi-a → chiến tranh bùng nổ.
HS xem H4 sgk GV giới thiệu thêm về Giooc-giơ Oa-sinh-tơn.
HS đọc “Tuyên ngôn Độc lập” sgk
N thảo luận những điểm chính trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ? Tính chất tiến bộ của tuyên ngôn thể hiện ở những điểm nào?
GV nhấn mạnh: Những điểm chính trong tuyên ngôn đó là: Mọi người có quyền bình đẳng, khẳng định quyền tư hữu tài sản, duy trì chế độ nô lệ và bóc lột công nhân.
? Ở Mĩ nhân dân có hưởng được những quyền nêu trong Tuyên ngôn không?( không, các quyền đó chỉ áp dụng cho những người có của và da trắng)
GV ngày 4-7 được lấy làm ngày quốc khánh của nước Mĩ.
GV dựa trên lược đó trình bày tiếp chiến sự đến việc kí hiệp ước Vec-xai.
? Nội dung chính của hiệp ước Vec-xai?
* Hoạt đông 3: (10’)Tìm hiểu mục 3/III
? Cuộc chiến tran ... hức lịch sử.
 II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:
 - Bản đồ Việt Nam.
 - Tranh ảnh có liên quan đến lịch sử kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX đến trước năm 1918.
 III. HOẠT DỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1. Giới thiệu bài: Trong học kì II, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918. Trong bài này, chúng ta sẽ thống kê lại xem trong giai đoạn lịch sử đã học có những sự kiện chính nào cần phải chú ý. Nội dung chính của giai đoạn này.
 2. Bài mới:
 Trước hết, GV chia HS làm 3 nhóm, hướng dẫn HS mỗi nhóm lập một bảng thống kê theo từng nội dung:
 Bảng 1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân ta.
Thời gian
Quá trình xâm lược của thực dân Pháp
Cuộc đấu tranh của nhân dân ta
1-9-1858
Pháp đánh bán đảo Sơn Trà. Mở màn cuộc xâm lược Việt Nam.
Nhân dân ta đánh trả quyết liệt.
2-1859
Pháp kéo vào Gia Định
Quân ta chặn địch ở đây
2-1862
Pháp chiếm Gia Định, Định Trường, Biên Hoà, Vĩnh Long.
6-1862
Hiệp ước Nhân Tuất. Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì
Nhân dân độc lập kháng chiến
6-1867
Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây
Nhân dân sáu tỉnh khởi nghĩa
20-11-1873
Pháp đánh thành Hà Nội
Nhân dân tiếp tục chống Pháp
18-8-1883
Pháp đánh Huế. Điều ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt công nhận sự bảo hộ của Pháp.
Triều đình đầu hàng nhưng phong trào kháng chiến của nhân dân ta không chấm dứt.
 Bảng 2. Lập niên biểu về phong trào Cần Vương.
Thời gian
Sự kiện
5-7-1885
Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế
13-7-1885
Vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương
1886-1887
Khởi nghĩa Ba Đình
1883-1892
Khởi nghĩa Bãi Sậy
1885-1895
Khởi nghĩa Hương Khê
 Bảng 3: Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (1918)
Phong trào
Chủ trương
Biện pháp đấu tranh
Thành phần tham gia
Phong trào Đoong Du (1905-1909)
Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
Bạo động vũ tranh để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản.
Nhiểu thành phần nhưng chủ yếu là thanh niên yêu ước
Đông Kinh nghĩa thục (1907)
Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.
Đông đảo nhân dân tham gia, nhiểu tầng lớp xã hội.
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)
Nâng cao trí thức tự cường để đi đến giành độc lập.
Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động việc mở mang công thương nghiệp...
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)
Chống đi phu, chống sưu thuế
Từ đấu tranh hoà bình, phong trào dần thiên về xu thế bạo động.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chủ yếu là nông dân.
 Sau khi hướng dẫn HS làm bảng xong, GV dựa trên các bảng đã chuẩn bị sẵn, đặt các câu hỏi cho HS trả lời nhằm làm cho HS nắm được những nội dung chính của Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918:
 - Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ?
 - Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp ?
(Lưu ý thái độ trách nhiệm của triều đình Huế trong việc để mất nước )
 - Nhận xét chung về phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX ?
 - Những nét chính của phong trào Cần Vương : Nguyên nhân bùng nổ , diễn biến chính , kết của ,ý nghĩa của phong trào .
 - Những chuyển biến về kinh tế ,xã hội , tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX .
 - Nhận xét chung về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX .
 - Bước đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành .Ý nghĩa của hoạt động đó .
3. Bài tập: 
 + Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương theo mẫu sau:
KHỞI NGHĨA
THỜI GIAN
NGƯỜI LÃNH ĐẠO
ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI
Ý NGHĨA, BÀI HỌC
 + So sánh hai xu hướng cứu nước : Bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh về chủ trương ,biện pháp khả năng thực hiện , tác dụng , hạn chế .......
 + Sưu tầm tài liệu , tranh ảnh về Bác Hồ thời niên thiếu ( Đặc biệt là quãng thời gian người ở Huế ).
 ----------------------------------------------
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 
Viết chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô c dưới đây về khởi nghĩa Yên Thế:
 c Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là bảo vệ cuộc sống.
 c Nghĩa quân đều là nông dân.
 c Từ tháng 4 - 1892, Đề Thám là thủ lĩnh tối cao.
 c Nghĩa quân có lối đánh linh hoạt cơ động.
 c Tồn tại 30 năm, gây địch nhiều tổn thất.
 c Là cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần Vương.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Câu 2:
 Em hãy đánh dấu X vào ô c ghi nhận xét đúng về phòng trào chống Pháp của đồng bào miền núi. 
 c Nổ ra đồng thời với cuộc xâm lược, bình định của Pháp.
 c Địa bàn hoạt động suốt từ Nam chí Bắc.
 c Số lượng nhiều.
 c Nổ ra lẻ tẻ thiếu sự thống nhất.
 c Mang tính địa phương
 c Tồn tại trong một thời gian dài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 Câu 1: 
Viết chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô c dưới đây về khởi nghĩa Yên Thế:
 c Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là bảo vệ cuộc sống.
 c Nghĩa quân đều là nông dân.
 c Từ tháng 4 - 1892, Đề Thám là thủ lĩnh tối cao.
 c Nghĩa quân có lối đánh linh hoạt cơ động.
 c Tồn tại 30 năm, gây địch nhiều tổn thất.
 c Là cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần Vương.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Câu 2:
 Em hãy đánh dấu X vào ô c ghi nhận xét đúng về phòng trào chống Pháp của đồng bào miền núi. 
 c Nổ ra đồng thời với cuộc xâm lược, bình định của Pháp.
 c Địa bàn hoạt động suốt từ Nam chí Bắc.
 c Số lượng nhiều.
 c Nổ ra lẻ tẻ thiếu sự thống nhất.
 c Mang tính địa phương
 c Tồn tại trong một thời gian dài.
 Tên sĩ quan thực dân Galiêni trong cuốn " Ba binh đoàn ở Bắc kì" đã nhận xét :
 "Nghĩa quân Yên Thế tất cả đều can đảm,thiện chiến , tuyệt đối phục tùng người chỉ huy , xuất sắc trong cách đánh phục kích và đánh trong rừng , hiểu biết kì lạ mọi thuận lợi của địa hình để vận dụng trong chiến đấu."
 -----------------------------------------------
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định:
 "Người anh hùng dân tộc ấy cùng một số ít nghĩa quân của ông đã chiếm lĩnh cả một tỉnh nhỏ và đương đầu với thực dân Pháp trong nhiều năm "
 (HCM-Toàn tập ; Tập I trang 412 )	
----------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY ĐIỀN VÀO KHUNG NHỮNG YÊU CẦU SAU
Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX.
ĐỊA PHƯƠNG
NGƯỜI LÃNH ĐẠO
THÀNH PHẦN THAM GIA
Tuần : 
Tiết :45
Ngày soạn:
Ngày KT:
KIỂM TRA 1 TIẾT
(HỌC KÌ II)
A- ĐỀ KIỂM TRA:
I/ TRẮC NGHIỆM:
1.Em hãy viết và nối các kí hiệu lại với nhau (bằng dấu - ) sao cho đúng.
A-Ngày 17/2/1859
B-Đêm 23/2/1861.
C-Ngày 5/6/1862 .
D-Ngày 13/7/1885.
E- Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.
G- Triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất.
H- Quân Pháp tấn công thành Gia Định.
I - Quân Pháp tấn công đại đồn Chí Hoà.
2. Em hãy nối cột Avới cột B cho đúng.
CỘT A (Thời gian)
CỘT B (Tên hiệp ước)
5/6/1862
Giáp Tuất
15/3/1874
Hac-măng
25/8/1883
Nhâm Tuất
6/6/1884
Pa-tơ -nốt.
3.Viết chữ Đ là đúng ,chữ S là sai vào ô trống dưới đây:
 c - Cuộc phản công quân Pháp ở Huế của phe chủ chiến (7/1885) nhằm giành lại chính 
 quyền từ tay Pháp.
 c - Tân Sở là vùng Tây tỉnh Quảng Trị nơi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương.
 c - Phong trào Cần Vương bắt đầu từ cuộc phản công quân Pháp ở Huế tháng 7 năm 1885.
 c - Hoàng Cao Khải là nhà chí sĩ yêu nước của phong trào Cần Vương.
 c -Ở Nam Kì không có phong trào diễn ra hưởng ứng Chiếu Cần Vương.
II/TỰ LUẬN:
1/Vì sao hành động của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết được đánh giá cao?
2/Nêu những chi tiết cần thiết (Thời gian, địa điểm, tên người chỉ huy ) của các cuộc khởi nghĩa 
 hưởng ứng Chiếu Cần Vương ?
ĐÁP ÁN CHẪM ĐIỂM:
 Câu 1: (1đ) A - H ; B - I ; C - G ; D - E 
 Câu 2: (1đ)
 5-6-1862
Hiệp ước Nhâm Tuất
15-3-1874
Hiệp ước Giáp Tuất
25-8-1883
Hiệp ước Hác Măng
6-6-1884
Hiệp ước Patơnốt
 Câu 3: (1đ) Theo thứ tự
 Đ - Đ - S - S - Đ
 Câu 4:Không tham vinh hoa phú quý đã chống lại thực dân để giành lại chủ quyền đất nước. Không chịu làm nô lệ. Tổ chức kháng chiến và ra Chiếu Cần Vương kêu gọi Văn thân, sĩ phu cùng nhân dân giúp vua chống lại thực dân Pháp.
 Câu 5: * Khởi nghĩa Ba Đình ( 1886-1887 )
 Lãnh đạo: Phạm Bành , Đinh Công Trứ 
 * Khởi nghĩa Bãi Sậy ( 1883-1892) Thuộc tỉnh Hưng Yên
 Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật
 * Khởi nghĩa Hương Khê ( 1885-1895)
 Lãnh đạo là Phan Đình Phùng, Cao Thắng.
 -----------------------------------------------------
Tuần :16
Tiết :31
Ngày soạn:24/12/2007
Ngày dạy : 26/12/2007
BÀI TẬP LỊCH SỬ
A- Mục tiêu bài học:
 Củng cố kiến thức lịch sử cận đại đã học ở chương II và chương III 
 - Thực hiện giải bài tập lịch sử ở dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận theo yêu cầu chung của bộ môn.
B- Phương tiện dạy học:
 Chuẩn bị bài tập trắc nghiệm.
 Phân chia lớp làm nhiều nhóm để thảo luận.
C-Tiến trình dạy học:
1.Ổn định :
2.KTBC :
3. Bài mới:
 + GV Phát phiếu học tập cho học sinh để thảo luận nhóm.
Bài 1: Viết và nối các kí hiệu lại với nhau sao cho đúng.
 A- Tháng hai năm 1917.
 B- Ngày 0 7- 11-1917.
 C- Năm 1918-1920.
 D- Năm 1921-1925.
 E- Năm 1926-1929.
 F- Năm 1928-1933.
 G- Năm 1933-1937.
 H- Tháng 6 năm 1941.
 M- Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
 N- Cách mạng dân chủ tư sản thắng lợi.
 I - Chống thù trong giặc ngoài.
 K- Khôi phục kinh tế.
 Q- Bước đầu công nghiệp hoá XHCN.
 J - Kế hoạch năm năm lần thứ nhất.
 T- Kế hoạch năm năm lần thứ hai .
 S- Bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước .
Bài 2: Viết chữ (Đ) đúng, chữ (S) sai vào các ô vuông dưới đây:
 CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918-1929
 c Xuất hiện một số quốc gia mới.
 c Các nước thắng trận và bại trận đều suy yếu.
 c Đức là nước đem lại lợi nhuận nhiều nhất sau chiến tranh.
 c Trong giai đoạn 1918-1923 nền thống trị của giai cấp tư sản bất ổn định.
 c Bùng nổ cao trào cách mạng 1918-1923.
Bài 3: Hãy viết vào bảng dưới đây sự ra đời của các Đảng cộng sản tương ứng với các cột thời gian:
THỜI GIAN
CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP
5/1920
7/1921
3/2/1930
4/1930
11/1930
Bài 4: Dùng gạch nối các sự kiện và tên các quốc gia cho đúng
CỘT A
CỘT B
Đức
Phong trào "Ngũ tứ " năm 1919
Trung Quốc
Cuộc "bạo động lúa gạo " năm 1918
Nhật Bản
Chính sách của Ru-dơ-ven
Liên Xô
 Chính sách "cộng sản thời chiến"
Hoa Kỳ
Phát xít hoá hệ thống chính trị
In-đô-nê-xia
Xu-các -nô lãnh đạo phong trào độc lập dân tộc
4/ Đại diện nhóm trình bày kết quả.
 Cả lớp thảo luận - Giáo viên nhận xét bổ sung.
5/Dặn dò: Về nhà hoàn thành các bài tập còn lại . Xem trước bài " Chiến tranh thế giới thứ II".
 -----------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • doclich su 8 ca nam.doc