Bộ câu hỏi học sinh giỏi Sử 8

Bộ câu hỏi học sinh giỏi Sử 8

Bộ câu hỏi HSG Sử 8

Đề 1:

Câu 1: (4,0đ) Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918 )? Em có suy nghĩ gì về tính chất của cuộc chiến tranh này?

Câu 2: ( 3,0đ)Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế “ thừa”? Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước tư bản trên thế giới đã giải quyết bằng những biện pháp nào?

Đề 2:

Câu 1: (4,0đ) Kể tên các nhà cải cách Duy tân ở Việt nam nửa cuối thế kỉ XIX? Trình bày nội dung chính trong các đề nghị cải cách đó? Vì sao các quan lại sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách trên?

Câu 2: ( 4,0đ) Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Câu 3: (2,0đ) Nêu nhận xét chung về phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX?

 

doc 32 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 942Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ câu hỏi học sinh giỏi Sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé c©u hái HSG Sö 8
Đề 1:
Câu 1: (4,0đ) Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918 )? Em có suy nghĩ gì về tính chất của cuộc chiến tranh này?
Câu 2: ( 3,0đ)Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế “ thừa”? Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước tư bản trên thế giới đã giải quyết bằng những biện pháp nào?
Đề 2:
Câu 1: (4,0đ) Kể tên các nhà cải cách Duy tân ở Việt nam nửa cuối thế kỉ XIX? Trình bày nội dung chính trong các đề nghị cải cách đó? Vì sao các quan lại sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách trên?
Câu 2: ( 4,0đ) Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?
Câu 3: (2,0đ) Nêu nhận xét chung về phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX?
Đề 3: 
Câu 1 (3 đ) Nêu các chính sách của Công xã Pari 1871? Tại sao nói Công xã Pari là “nhà nước kiểu mới”?
Câu 2(4 đ) Vì sao phải thành lập Quốc tế thứ hai (1889 - 1914 ). Quốc tế thứ hai có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân thế giới?
Câu 3 (3đ) Nguyên nhân và sơ lược quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây cuối thế kỉ X IX đầu thế kỉ XX?
Đề 4: 
Câu 1 (4đ) Nêu những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội nước Pháp trước khi cách mạng bùng nổ?
Câu 2 (4đ) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?
Đề 5 :
Câu1: Nêu nguyên nhân , diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tháng mười năm 1917.
Câu2: Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông nam á?
Câu 3: 
 Lập bảng thống kê những sự chính của lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1884 theo bảng sau: 
Thời gian
Quá trình xâm lựợc của thực dân Pháp
Cuộc đấu tranh của nhân dân ta
1-9-1858
17-2-1859
20-11-1873
21-12-1873
19-5-1883
Đề 6 :
Phần I.Trắc nghiệm(2điểm)
 Hãy nối tên lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa với cuộc khởi nghĩa do họ lãnh đạo:
 a. Nguyễn Thiện Thuật 1. Khởi nghĩa Ba Đình
 b.Phạm Bành, Đinh Công Tráng 2. Khởi nghĩa Bãi Sậy
 c.Phan Đình Phùng 3. Khởi nghĩa Yên Thế
 d.Hoàng Hoa Thám 4. Khởi nghĩa Hương Khê
Phần II.Tự luận
Câu 1:(7điểm) Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.
Câu2:(7điểm) Trình bày diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến của nhân dân ta khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)
Câu3:(4điểm) Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không thực hiện được.
Đề 7 :
Câu 1 : Em hiểu như thế nào về câu nói của Mác “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến. (3 điểm) 
Câu 2 : Em hãy so sánh thái độ và hành động của nhân dân và triều đình Huế trong việc Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. (3,5 điểm)
Câu 3 : Trong các cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương ? vì sao ? (3,5 điểm)
Đề 8 :
I, Sử thế giới ( 7 điểm )
Hãy nêu những thành tựu của nền văn hoá Xô viết
II, Sử Việt Nam
Câu 1 : Trình bày lại cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 năm 1885 ( 5 điểm ) 
Câu 2 Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX ở nước ta? ( 3 điểm )
Câu 3 : Trình bày lại những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi đi tìm đường cứu nước đến năm 1917 ( 5 điểm ) 
Đề 9 :
I.Trắc nghiệm khách quan.
Câu1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Năm 179 TCN gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử gì?
 A . Hùng Vương lên ngôi vua.
 B . Thục Phán lên ngôi, tự xưng là An Dương Vương.
 C . An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa.
 D . An Dương Vương mất cảnh giác để nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu.
 2. Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ Quốc ở thời chống Bắc thuộc?
 A . Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
 B .Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân được thành lập.
 C . Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.
 D . Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.
 3. Sông Bạch Đằng đã ba lần chứng kiến những trận đánh lịch sử của quân dân ta chống bọn phong kiến phương Bắc. Những trận đánh lịch sử ấy diễn ra dưới thời nào?
 A . Thời Đinh , Tiền Lê , thời Lý 	C . Thời Ngô - Đinh – Tiền Lê.
 B . Thời Ngô , Tiền Lê , thời Trần. D . Thời Lý , Trần và thời Lê Sơ.
 4. Vị vua nào dưới thời Lê Sơ có nhiều đóng góp cho đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn học? 
 A . Lê Thái Tổ. C . Lê Nhân Tông.
 B . Lê Thái Tông.	D .Lê Thánh Tông.
 5. Quang Trung đại phá quân Thanh vào thời gian nào?
 A . 1/1785.	C . Tết Kỉ Dậu 1789.
 B . 12/1786.	D . 9/1792.
 6. Quốc tế thứ hai được thành lập vào năm:
 A . 1864. C . 1914.
 B . 1889. D . 1919.
 7. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào thời gian nào?
 A . 31/8/1858. C . 17/2/1859. 
 B . 1/9/1858. D . 24/2/1861.
 8. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc bằng sự kiện lịch sử nào?
 A . Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện.
 B . Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hi-rô-si ma và Na-ga-xa-ki của Nhật Bản.
 C .Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.
 D .Tất cả các sự kiện trên.
 Câu2. Hãy giải thích thuật ngữ, khái niệm sau :- Cách mạng tư sản.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
II. Trắc nghiệm tự luận.
Câu1. Giải thích vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
Câu2. Trình bày những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941.
Câu3. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược Pháp?
Đề 10: 
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm).
1. H·y ®iÒn thêi gian vµ néi dung sù kiÖn vµo chç trèng trong b¶ng thèng kª vÒ c¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n sao cho phï hîp ?
STT
Thêi gian
Néi dung sù kiÖn
1
N¨m 1566
...........................................................................
2
...............................................
C¸ch m¹ng t­ s¶n Anh
3
N¨m 1789 - 1794
............................................................................
Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho c¸c c©u tr¶ lêi sau: 
2. Cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp diÔn ra ®Çu tiªn ë n­íc nµo ?
A. Hµ Lan.	 	B. Anh.	C. Ph¸p .
3. Ai lµ linh hån cña quèc tÕ thø nhÊt ?
A. C. M¸c.	B. Ph. ¨ng-ghen	C. V.I. Lª-nin.
4. N­íc nµo ®­îc mÖnh danh lµ "®Õ quèc mµ mÆt trêi kh«ng bao giê lÆn" ? 
A. N­íc Anh.	B. N­íc Ph¸p.	C. N­íc §øc.
 PhÇn II: Tù luËn (7 ®iÓm). 
C©u 1. ( 1,5 ®iÓm). Nªu ý nghÜa cña cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n Anh thÕ kØ XVII ?
C©u 2. ( 4 ®iÓm). Tr×nh bµy diÔn biÕn cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña c¸c thuéc ®Þa Anh ë B¾c MÜ ?
C©u 3. ( 1,5 ®iÓm). V× sao nãi " §Õn gi÷a thÕ kØ XIX chñ nghÜa t­ b¶n ®· th¾ng lîi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi ?
Đề 11: 
Câu 1(6 điểm) Nêu vắn tắt quá trình xâm lược Việt nam của thực dân Pháp (Từ 1858-1884)? Nhà Nguyễn có trách nhiệm như thế nào trong việc để mất nước ta vào tay Pháp năm 1884 ?
Câu 2 (4 điểm) Trình bày những nét chính các giai đoạn cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế? Vì sao khởi nghĩa Yên Thế thất bại? 
Đề 12: 
phÇn tr¾c nghiÖm.
C©u 1: §iÒn tªn c¸c sù kiÖn quan träng cña lÞch sö thÕ giíi cho phï hîp víi thêi gian trong b¶ng sau:
STT
Thêi gian
Tªn sù kiÖn
1
8/1566
2
1789
3
02/1848
4
28/9/1864
5
1871
6
14/7/1889
7
1911
8
7/11/1917
9
1929 -1933
10
01/9/1939
C©u 2: Cã 3 cét ghi nh©n vËt, sù kiÖn vµ ®Þa danh. H·y s¾p xÕp theo tõng nhãm cã liªn quan víi nhau.
A. Nh©n vËt
B. sù kiÖn
C. §Þa danh
1.Phan §×nh Phïng
2. §inh C«ng Tr¸ng
3. NguyÔn ThiÖn ThuËt
4. Hoµng Hoa Th¸m
Khëi nghÜa Ba §×nh
Khëi nghÜa H­¬ng Khª
Khëi nghÜa b·y SËy
Khëi nghÜa Yªn ThÕ
H­ng Yªn
B¾c Giang
Hµ TÜnh
Thanh Ho¸
B.PhÇn tù luËn.
C©u 3: 
Trong sè c¸c sù kiÖn lÞch sö thÕ giíi tõ 1917 ®Õn 1945, em h·y chän 5 sù kiÖn tiªu biÓu nhÊt vµ nªu lý do v× sao em chän sù kiÖn ®ã?
C©u 4: 
Qua viÖc tr×nh bµy cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc cña nh©n d©n ViÖt Nam tõ 1858 ®Õn cuèi thÕ kû XIX, em cã nhËn xÐt g×?
Đề 13: 
PhÇn I: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan.
C©u 1: Nªu c¸c mèc sù kiÖn g¾n víi c¸c mèc thêi gian cña lÞch sö thÕ giíi sau:
STT
Thêi gian
Sù kiÖn
1566
1640
1775
1883
1864
1871
1895
1789
1911
1917
C©u 2: Em h·y t×m ra nh÷ng lçi sai vÒ kiÕn thøc lÞch sö cña ®o¹n trÝch d­íi ®©y vµ söa l¹i cho ®óng:
	“TriÒu ®×nh HuÕ chÝnh thøc thõa nhËn nÒn b¶o hé cña Ph¸p ë Nam k× vµ B¾c k×, c¾t tØnh Thõa Thiªn HuÕ ra khái Trung k× ®Ó nhËp vµo ®Êt B¾c k× thuéc Ph¸p. Ba tØnh Thanh- NghÖ-TÜnh ®­îc s¸t nhËp vµo Nam K×..”
PhÇn II: Tù luËn.
C©u 3: 
Nguyªn nh©n bïng næ chiÕn tranh thÕ giíi thø hai? Nguyªn nh©n nµo lµ c¬ b¶n nhÊt?
C©u 4: 
Nguyªn nh©n vµ diÔn biÕn cña c¸ch m¹ng ngµy 18/3/1871 ë Ph¸p?
Chøng minh c«ng x· Pa- ri lµ nhµ n­íc kiÓu míi? Nhµ n­íc cña d©n, do d©n?
C©u 5: 
Qua tr×nh bµy cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc cña nh©n d©n ViÖt Nam tõ 1858 ®Õn cuèi thÕ kû XIX, em cã nhËn xÐt g×?
Đề 14:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Câu 1. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về diễn biến Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794): (1 điểm)
Cột A
Cột B
 1. Từ ngày 14/7/1789 đến 10/8/1792
 A. Bước đầu của nền cộng hoà.
 2. Tháng 8/1789
 B. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
 3. Từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793
 C. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 4. Từ ngày 2/6/1793 đến 27/7/1794
 D. Chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 2. Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : (1điểm)
 1. Trước cách mạng, Pháp là một nước :
 A. Quân chủ lập hiến. C. Quân chủ chuyên chế.
 B. Cộng hoà D. Dân chủ nhân dân.
 2. Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp nào dưới đây ?
 A. Tăng lữ, quý tộc và nô lệ. C. Tăng lữ, lãnh chúa và nông nô.
 B. Tăng lữ, quý tộc và nông dân. D. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
 3. Cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh đứng hàng thứ :
 A. Nhất trên thế giới. C. Ba trên thế giới.
 B. Hai trên thế giới. D. Tư trên thế giới.
 4. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là : 
 A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 
 B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến. D. Chủ nghĩa hiếu chiến. 
Câu 3. Điền vào chỗ trống đoạn viết dưới đây về ngày thành lập Quốc tế thứ hai : (1 điểm)
 Ngày 14-7-1889, kỉ niệm...................ngày phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu.........................của 22 nước họp đại hội ở......................, tuyên bố thành lập....................................
II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1. Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. (4 điểm)
Câu 2. Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri ? (3 điểm)
Đề 15:
A.Trắc nghiệm khách ... 
Câu 2: Sự kiện nào dưới đây đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII ?
A. Hội nghị ba đẳng cấp tại cung điện Véc-xai.
B. Phái Lập hiến bị lật đổ.
C. Cuộc tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti.
D. Thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
Câu 3: Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp nào dưới đây ?
A. Tăng lữ, quý tộc và nô lệ
B. Tăng lữ, quý tộc và nông dân
C. Tăng lữ, lãnh chúa và nông nô
D. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3
Câu 4: Nét nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là:
A. chủ nghĩa tư bản xâm nhập vào nông nghiệp.
B. nông nghiệp, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ.
C. nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển.
D. nông nghiệp tiên tiến, công thương nghiệp lạc hậu.
Câu 5: Cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Anh đứng hàng thứ:
A. nhất trên thế giới 	C. ba trên thế giới
B. hai trên thế giới 	D. tư trên thế giới
Câu 6: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc:
A. Anh, Mĩ 	C. Đức, Pháp
B. Anh, Pháp 	D. Đức, Mĩ
Câu 7: Công ty độc quyền của Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được gọi là:
A. Các ten 	C. Rốcphelơ, Tơrớt
B. Xanhđica 	D. Các ten, xanhđica
Câu 8: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:
A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
B. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
D. chủ nghĩa hiếu chiến
@ Câu 9: Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về diễn biến CMTS Pháp (thế kỉ XVIII) (1 điểm)
Cột A
Cột B
1. Ngày 14/7/1789
A. Chế độ quân chủ lập hiến 
2. Tháng 8/1789
B. Cuộc tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti
3. Từ ngày 14/7/1789 đến 10/8/1792
C. Quốc hội lập hiến thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
4. Từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793
D. Chuyên chính dân chủ CM Gia- cô-banh
5. Từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/1794
E. Bước đầu của nền cộng hòa
F.Hiệp ước Véc – xai được kí kết
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 10: Trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc CMTS Anh thế kỉ XVII ? (3 điểm)
Câu 11: Tại sao nói Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới ? (2 điểm)
Câu 12: Nhận xét tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ? (2 điểm)
Đề 47:
i. PHÇN TR¾C NGHIÖM (3 ® )
 Câu 1. Khoanh trßn ®Çu nh÷ng ý tr¶ lêi ®óng
a. (0,25®) Nguyªn cí thùc d©n Ph¸p x©m l­îc ViÖt Nam.
A. Nhu cÇu t×m kiÕm thÞ trưêng, nguån nguyªn liÖu, hư¬ng liÖu míi
B. Sự suy yÕu cña chÕ ®é phong kiÕn nhµ NguyÔn.
C.Nhµ NguyÔn cÊm kh«ng cho gi¸o sÜ truyÒn ®¹o Gia T« ë n­íc ta.
b. (0,25®) T×nh h×nh ViÖt Nam trưíc khi Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K× LÇn thø nhÊt:
A.Thùc D©n Ph¸p thiÕt lËp bé m¸y cai trÞ ë ba tØnh miÒn §«ng Nam K×
B.Thùc D©n Ph¸p tiÕn hµnh bãc lét nh©n d©n ta b»ng kinh tÕ vµ tham väng chiÕm nèt ba tØnh miÒn T©y.
C.TriÒu ®×nh HuÕ ra røc v¬ vÐt tiÒn cña trong nh©n d©n,®µn ¸p c¸c cuéc khëi nghÜa n«ng d©n.
D.TriÒu ®×nh HuÕ chuÈn bÞ lưc lưîng phèi hîp víi nh©n d©n c¶ níc chèng Ph¸p.
E.TriÒu ®×nh muèn tiÕp tôc th ư¬ng lưîng ®Ó chia sÎ quyÒn thèng trÞ.
c.(0,25đ) Khởi nghĩa Yên Thế khác các cuộc khởi nghĩa khác ở chỗ 
A. Lực lượng tham gia cơ bản là nông dân
B. Bị thực dân Pháp đàn áp giã man 
C. là cuộc khởi nghiã mang tính tự phát 
D. Diễn ra ở Miền núi 
C©u 2(0,25®) §iÒn tõ cßn thiÕu vµo dÊu (.....) sao cho ®óng 
a. (0,25 đ) Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 
A.Thùc d©n Ph¸p dùa vµo lùc l­¬ng liªn qu©n (............................)víi trang bÞ vò khÝ hiÖn ®¹i 
B.ChÕ ®é phong kiÕn (................................)®ang suy yÕu 
b. (0,25 đ )Khởi Nghĩa Yên Thế 
C.Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái là ........................(Từ 1893-1913)
B.Thời gian tồn tại là ..............năm 
C.Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã có ............lần hoà hoãn với Pháp 
c. (0,25đ).Ng­êi ra chiÕu CÇn V­¬ng lµ ....:
A.Vua Hµm Nghi 
B.T«n ThÊt ThuyÕt 
C.Hoµng Hoa Th¸m
 D.Phan §×nh Phïng
C©u 3 (0,25®) §iÒn ch÷ § vµo ®¸p ¸n ®óng hoÆc ch÷ S vµo ®¸p ¸n sai .
a. T¹i sao triÒu ®×nh HuÕ kÝ víi Ph¸p hiÖp ­íc Nh©m TuÊt mét c¸ch véi vµng :
A.TriÒu ®×nh muèn cøu v·n quyÒn lîi cña giai cÊp m×nh 
B.V× kh«ng muèn nh©n d©n khæ cùc trong chiÕn tranh 
b. (0,25đ): Đã có những ý kiến sau đây đánh giá về ý nghĩa, tác dụng của cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Theo em ý kiến nào đúng?
 A. Thực chất đây chỉ là hành động phản kháng của một số quan lại trong triều đình.
 B. Cuộc phản công nhằm mục đích gây áp lực với Thực dân Pháp để thương lượng lại.
 C. Cuộc phản công thể hiện tính chất chính nghĩa, có tác dụng phát động cuộc kháng chiến chống Pháp trong toàn quốc.
c. (0,25 đ) Hậu quả việc kí hiệp ước Pa-Tơ-Nốt 
 A. Sau hiệp ước Pa-tơ-nôt ( 1884 ) nội bộ triều đình Huế phân hóa thành hai phái: chủ chiến, chủ hòa.
 B. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất năm 1882.
 C. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Nguyễn Thiện Thuật và Đinh Công Tráng.
 D Khởi nghĩa Ba Đình đã vận dụng lối đánh du kích để đánh Pháp.
Câu 4. Hãy nối các sự kiện cho khớp với các mốc thời gian.
 Thời gian
 Sự kiện
 Trả lời 
 a. 1883 - 1892
1. Triều đình kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất.
a và.
 b. 1886 - 1887
2. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
b và
 c. 1873 - 1874
3. Khởi nghĩa Hương Khê.
c và
 d. 5 – 6 - 1862
4. Khởi nghĩa Ba Đình.
d và
e. 1885 - 1895
5. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.
e và
Câu 5 (0,25đ)
? Hãy nối ô ở cột I (tên cuộc khởi nghĩa) với ô ở cột II (tên người lãnh đạo) bằng các mũi tên sao cho đúng.
Cột I (tên cuộc khởi nghĩa)
Cột II ( Tên người lãnh đạo)
1. Khởi nghĩa Ba Đình
a. Phan Đình Phùng
2. Khởi nghĩa Bãi Sậy
b. Nguyễn Thiện Thuật
3. Khởi nghĩa Hương Khê
c. Phạm Bành và Đinh Công Tráng
Câu 6.(0,25đ)
? Tóm tắt các giai đoạn hình thành và phát triển của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
 Giai đoạn
 Đặc điểm - Nhiệm vụ
Hình thành nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, tiêu biểu là nghĩa quân Đề Nắm.
 1893 - 1908
Pháp tập trung lực lượng liên tiếp tấn công Yên Thế.
10/2/1913 Đề Thám hi sinh, phong trào tan rã.
 ii.PHÇN Tù LUËN 
Câu 1.(4 đ) Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nôt. Căn cứ vào đâu để nói rằng: với Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt, nước ta trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến?
Câu 2.(3 đ) Trong ba cuộc khởi nghĩa (Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê ) theo em cuộc khởi nghĩa nào điển hình nhất? Vì sao? 
Đề 48:
C©u 1. (4 ®iÓm) 
Sau khi lªn n¾m chÝnh quyÒn chuyªn chÝnh Gia-c«-banh ®· thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch g×? NhËn xÐt vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã?
C©u 2. (3 ®iÓm) 
Nªu ý nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p cuèi thÕ kØ XVIII?
C©u 3. (3 ®iÓm) 
Tr×nh bµy diÔn biÕn c¸ch m¹ng Hµ Lan thÕ kØ XVI? V× sao c¸ch m¹ng Hµ Lan ®­îc xem lµ c¸ch m¹ng t­ s¶n ®Çu tiªn trªn thÕ giíi?
Đề 49:
Câu 1. vẽ sơ đồ bộ máy hội đồng công xã Pari (1871) (4.0 đ)
Câu 2. Lập niên biểu diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất? (4.0 đ)
Câu 3. Chiến tranh thế giới đã để lại hậu quả như thế nào cho nhân loại? (2.0 đ)
Đề 50:
C©u 1: 
 KÓ tªn c¸c cuéc khëi nghÜa trong phong trµo CÇn V­¬ng ? Cuéc khëi nghÜa nµo lµ tiªu biÓu nhÊt ? V× sao ?
C©u 2:
Nªu nguyªn nh©n, diÔn biÕn, kÕt qu¶ cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ ?
C©u 3: 
Tr×nh bµy thêi gian, môc ®Ých, h×nh thøc ho¹t ®éng cña phong trµo §«ng Du, §«ng Kinh NghÜa Thôc .
C©u 4:
Em h·y cho biÕt chÝnh s¸ch cai trÞ cña thùc d©n Ph¸p cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo tíi t×nh h×nh x· héi ViÖt Nam ? 
Đề 51:
A/ Trắc nghiệm:
I/ Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất .
1/ Cách mạng tư sản Anh do tầng lớp nào lãnh đạo ?
a. Công nhân ; b. Nông dân ; c. Tư sản ; d. Tư sản, quí tộc mới.
2/ Khái niệm “Đẳng cấp thứ ba” xuất hiện trong cuộc cách mạng tư sản ở nước nào ?
a. Anh ; b. Mĩ ; c. Pháp ; d. Nhật
3/ Ngày 26/3/1871 diễn ra sự kiện gì ?
a. Phá ngục Ba-xti ; 	b. Bầu Hội đồng Công xã Pa-ri; 
c. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác ; d. “ Ngày chủ nhật đẫm máu”
4/ Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở nước nào ?
a. Hà Lan ; b. Anh ; c. Pháp ; d. Mĩ
II/ Hãy điền thời gian vào các sự kiện sau:
1/ : Chiến tranh thuốc phiện ở Trung Quốc
2/ : Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập 
3/ : Cuộc khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo ở Ta Keo
4/ : Phong trào nông dân Yên Thế ở Việt Nam
III/ Nối cột A với cột B cho đúng
Cột A (Tác giả)
A-B
Cột B (Phát minh khoa học)
1/ Lô-mô-nô- xốp
1-
a. Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng
2/ Đác-uyn
2-
b. Bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật
3/ Niu-tơn
3-
c. Thuyết tiến hoá và di truyền
4/ Puốc-kin-giơ
4-
d. Thuyết vạn vật hấp dẫn
e. Học thuyết Tam dân
B/ Tự luận:
1/ Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á. (3đ)
2/ Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất . (2đ)
3/ Vì sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh ? (1đ)
4/ Tại sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”? (1đ)
Đề 52:
A/ Trắc nghiệm.
 I/ Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất .
1/ Nhân vật Rô-be-spi-e xuất hiện trong cuộc cách mạng tư sản của nước nào?
a. Hà Lan ; b. Pháp ; c. Anh ; d. Mĩ .
2/ Ngày 18/3/1871 diễn ra sự kiện gì ?
a. Phá ngục Ba-xti ; 	b. Bầu Hội đồng Công xã Pa-ri; 
 c. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác ; d. “ Ngày chủ nhật đẫm máu”
3/ G. Oa-sinh-tơn là tổng thống đầu tiên của nước nào ?
a. Nga; b. Anh ; c. Pháp ; d. Mĩ
4/ Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ ra đời vào năm nào ?
a. Năm 1566 ; b. Năm 1642 ; c. Năm 1776 ; d. Năm 1789
II/ Hãy điền thời gian vào các sự kiện sau
1/ : Cách mạng Tân Hợi 
2/ : Khởi nghĩa Xi-pay
3/ : Đảng Quốc Đại thành lập
4/ : Khởi nghĩa Bom-bay
III/ Nối cột A với cột B cho đúng
Cột A ( Tác giả)
A-B
Cột B ( Phát minh khoa học)
1.Phôi-ơ-bách và Hê-ghen
1-
a. Học thuyết chính trị - kinh tế học tư sản.
2. Xmít và Ri-các-đô
2-
b. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
3. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê
3-
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học .
4.Mác và Ăng-ghen
4-
d. Học thuyết Tam dân
e. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
B/ Tự luận: 
1/ Trình bày quá trình Trung Quốc của các nước đế quốc xâu xé từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX . (3đ)
2/ Nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất ? (2đ)
3/ Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâu xé Trung Quốc ? (1đ)
4/ Tại sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”? (1đ)
Đề 53:
1.Nªu ý nghÜa lÞch sö cña C¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga?(2,5 ®)
2.Tr×nh bµy nguyªn nh©n dÉn ®Õn cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi 1929-1933?BiÖn ph¸p kh¾c phôc vµ lÝ gi¶i v× sao c¸c n­íc l¹i chän c¸ch kh¾c phôc ®ã?(4,5 ®) 
3. Tr×nh bµy nguyªn nh©n dÉn ®Õn chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt? TÝnh chÊt? (3 ®) 
Đề 54:
Câu 1: Trình bày tình hình nước Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ? (4 điểm)
Câu 2: Tại sao nói Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới ? (2 điểm)
Câu 3: Nhận xét tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ? (4 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docBo cau hoi HSG sU 8.doc