Giáo án môn Lịch Sử 8 - Bài 5 - Tiết 9: Công xã Pari

Giáo án môn Lịch Sử 8 - Bài 5 - Tiết 9: Công xã Pari

A-Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Học sinh biết và hiểu:

 - Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân.

 - Công xã Pari; cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 thắng lợi.

 - Một số chính sách quan trọng của Công xã Pari.

 - ý nghĩa lịch sử của công xã Pari

2.Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng trình bày,phân tích một số rự kiện lịch sử.

 - Liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.

3.Tư tưởng:

 - Giáo dục học sinh niềm tin vào lãnh đạo,quản lí nhà nước của giai cấp vô sản,chủ nghĩa anh hùng cách mạng ,lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.

B-Phương tiện dạy học:

 * Giáo viên:-Bản đồ Pa-ri ở vùng ngoại ô,nơi xãy ra công xã Pa-ri.

 * Học sinh: -Vẽ sơ đồ bộ máy hội đồng công xã.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 3159Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch Sử 8 - Bài 5 - Tiết 9: Công xã Pari", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 21/09/2010
Giảng: 27/09/2010
TuÇn 5
Ch­¬ng 2. 
C¸c n­íc ¢u - MÜ cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX
Bài 5 TiÕt 9 
C«ng x· Pari
A-Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức: Học sinh biết và hiểu:
 - Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân.
 - Công xã Pari; cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 thắng lợi.
 - Một số chính sách quan trọng của Công xã Pari.
 - ý nghĩa lịch sử của công xã Pari
2.Kĩ năng: 
 - Rèn luyện kĩ năng trình bày,phân tích một số rự kiện lịch sử.
 - Liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.
3.Tư tưởng: 
 - Giáo dục học sinh niềm tin vào lãnh đạo,quản lí nhà nước của giai cấp vô sản,chủ nghĩa anh hùng cách mạng ,lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.
B-Phương tiện dạy học:
 * Giáo viên:-Bản đồ Pa-ri ở vùng ngoại ô,nơi xãy ra công xã Pa-ri.
 * Học sinh: -Vẽ sơ đồ bộ máy hội đồng công xã.
C- Phương pháp:
 - Phân tích, vấn đáp...
D-Tiến trình giảng dạy.
I. Ổn định: (1’)
II.Kiếm tra bài cũ:(5’)
 1,Nêu những nội dung chính của tuyên ngôn Đảng Cộng Sản?
 2,Vai trò của quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?
1, Nội dung chủ yếu:
Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người và sự thắng lợi của CNXH giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư sản chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản.
2,Quốc tế thứ nhất:
Thành lập 28-9-1864 
Hoạt động:
+ Đấu tranh chống những tư tưởng sai lầm.
+ Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.
Mác là linh hồn của quốc tế thứ nhất
III.Bài mới: (1’) GT: Bị đàn áp đẫm máu trong phong trào cách mạng 1848,song giai cấp vô sản Pháp đã trưởng thành nhanh chóng và tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại giai cấp tư sản đưa đến sự ra đời của công xã Pa-ri.
Hoạt động dạy và học
Kiến thức cơ bản
Hoạt động 1:(20’)
GV(thông báo): Nền thống trị của đế II(1852-1870) thực chất là nền chuyên chế tư sản .Trong thì đàn áp nhân dân ,ngoài thì tiến hành chiến tranh xâm lược.
-Sự trưởng thành của giai cấp làm cho giai cấp tư sản càng lo sợ Mâu thuẩn không thể điều hoà được và rất gay gắt giữa tư sản và vô sản.
GV(H):Công xã Pa -ri ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của cuộc chiến tranh Pháp -Phổ?
HS: Đọc tư liệu SGK
GV(H):Mục đích của Pháp và Phổ khi gây chiến tranh?
HS: Pháp gây chiến tranh bên ngoài để tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân trong nước ,lấn chiếm đất đai ở vùng phía Tây nước Đức và ngăn cản sự thống nhất Đức.
+ Phổ nhằm gạt bỏ trở ngại chủ yếu trong hoàn thành thống nhất Đức,củng cố quyền lực của Phổ và đàn áp phong trào trong nước.
GV(H):Vì sao chính phủ vệ quốc lại vội vã đầu hàng quân Đức?
HS: Để bảo vệ quyền lợi của mình.
GV(H): Kết quả của chiến tranh?
HS: Pháp thất bại.
GV(H):Thái độ của nhân dân Pa-ri đối với thất bại đó?
HS:Nhân dân rất bất bình ,căm tức ,đã đứng lên lật đổ chính quyền,thành lập chính phủ lâm thời tư sản.
GV(H):Thái độ của chính phủ tư sản và nhân dân như thế nào đối với nước Pháp sau ngày 4/9/1970 ?
HS: Chính phủ đầu hàng.
ND cương quyết chiến tranh bảo vệ tổ quốc
GV: Dùg lược đồ công xã Pa- ri để trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa 18-3-1871
GV(H): Sau cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 chính quyền thuộc về tay ai?
HS:Uỷ ban trung ương quốc dân(Đại diện cho nhân dân Pa-ri) đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời.
GV:Nhấn mạnh : Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
Hoạt động 2:(15’)
GV: Dùng sơ đồ bộ máy hội đồng công xã trình bày các sự kiện về tổ chức nhà nước,biện pháp của công xã trên các lĩnh vực.
GV(H): Nhận xét về bộ máy hội đồng công xã?
HS:Đầy đủ và chặt chẽ ,đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân lao động ......
HS: Thảo luận nhóm:
 Những điểm nào chứng tỏ công xã Pa-ri khác hẳn nhà nước tư sản?
GV(H):Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Vec xai trong việc chống lại công xã?
HS: Công xã Pa-ri thực sự là nhà nước của dân,do dân ,vì dân đối lập với nhà nước tư sản.
GV(H):Vì sao công nhân Pa-ri thất bại?
HS:Giai cấp vô sản chưa đủ mạnh để lãnh đạo phong trào cách mạng .
Công xã không cương quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu,không triệt để trong tịch thu tài sản,khôngtước đoạt ruộng đất của bọn phản động ,chưa thực hiện tốt liên minh công -nông,Giai cấp tư sản mạnh và được sự giúp đở của quân phiệt Phổ
I/Sự thành lập công xã Pa-ri:
1/Hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri:
- Pháp và Phổ đều muốn gây chiến tranh.
Ngày 19-7-1870 chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ, Pháp thất bại( 2-9-1870)
Ngày 4-9-1870 nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa
- Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập ( chính phủ vệ quốc)
Trước sự tiến công của Phổ, chính phủ vệ quốc vội vã đầu hàng quân Đức.
ND chống lại sự đầu hàng của tư sản đứng lên bảo vệ tổ quốc.
2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871.Sự thành lập công xã.
 18/3/1871 Chie tấn công đồi Mông mac
 Binh lính ngã về phía cách mạng.
 26/3/1871 Bầu hội đồng công xã.
 28/3/1871 công xã Pa ri tuyên bố thành lập.
II/ Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa ri :
+Tổ chức bộ máy nhà nước.
+Các biện pháp cách mạng:
 - xã hội
 - kinh tế
 -Văn hoá, giáo dục.
=>Phục vụ cho quyền lợi của quần chúng nhân dân.
 Công xã Pa ri là nhà nước kiểu mới.
III/ Nội chiến ở Pháp-Ý nghĩa LS của công xã Pa ri:
a. Nội chiến:
Từ 20/5 đến 28/5/1871.
 Công xã Pa ri bị thất bại .
b. Ý nghĩa: ( Sách giáo khoa)
IV/Củng cố:(2’) Vì sao nói công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? Lấy dẫn chứng để chứng minh?
 -Lâp bảng niên biểu những sự kiện cơ bản của công xã Pa-ri ?
 Niên đại
 Sự kiện
19/7/1970
Chiến tranh Pháp -Phổ bùng nổ
02/9/1970
Pháp thất bại
04/9/1870
Nhân dân Pa ri đứng lên khởi nghĩa
18/3/1871
Chi-e cho quân tấn công Đồi Mông mac
26/3/1871
Bầu hội đồng quân xã
28/3/1871
Công xã Pa ri tuyên bố thành lập
20 - 28/5/1871
Nội chiến và công xã Pa ri thất bại
V. HDVN(1’) Học thuộc bài về nhà hoàn thành bảng niên biểu.
E. Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------o0o---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docSoan.doc