Đề thi học kỳ II Môn: Sử 8

Đề thi học kỳ II Môn: Sử 8

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(7đ) Chọn đáp án đúng nhất

1/Pháp mở trường học ở Việt Nam là để

a/Khai hoá văn minh nước ta b/Đào tạo tầng lớp tay sai

c/Xoá mù chữ d/Để cho dân ta hiểu văn hoá Pháp

2/Nguyễn Trung Trực có câu nói nào nổi tiếng?

a/ “Vì vua cứu nước” b/ “Phá cường địch, báo hoàng ân”

c “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương xứ Bắc”

d/ “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ Nam mới hết người Nam đánh Tây”

3/ Tổng đốc Hà Nội năm 1873 là

a/ Nguyễn Tri Phương b/ Hoàng Diệu

c/ Phan Thanh Giản d/ Tôn Thất Thuyết

4/ Người Pháp đứng đầu Trung Kì gọi là:

a/ Khâm sứ b/ Thống đốc c/ Thống sứ d/ Công sứ

5/ Trận Cầu Giấy lần 1, quân ta đã giết

a/ Đuy puy b/Rivie c/ Hac-măng d/ Gac- ni- ê

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 545Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ II Môn: Sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KỲ II- Năm học 2006-2007
Môn: Sử 8
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(7đ) Chọn đáp án đúng nhất
1/Pháp mở trường học ở Việt Nam là để
a/Khai hoá văn minh nước ta b/Đào tạo tầng lớp tay sai
c/Xoá mù chữ d/Để cho dân ta hiểu văn hoá Pháp
2/Nguyễn Trung Trực có câu nói nào nổi tiếng?
a/ “Vì vua cứu nước” b/ “Phá cường địch, báo hoàng ân”
c “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương xứ Bắc”
d/ “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ Nam mới hết người Nam đánh Tây”
3/ Tổng đốc Hà Nội năm 1873 là
a/ Nguyễn Tri Phương b/ Hoàng Diệu
c/ Phan Thanh Giản d/ Tôn Thất Thuyết
4/ Người Pháp đứng đầu Trung Kì gọi là:
a/ Khâm sứ b/ Thống đốc c/ Thống sứ d/ Công sứ
5/ Trận Cầu Giấy lần 1, quân ta đã giết
a/ Đuy puy b/Rivie c/ Hac-măng d/ Gac- ni- ê
6/ Vua Hàm Nghi có tên thật là
a/ Nguyễn Phúc Ưng Lịch b/Nguyễn Phúc Bửu Đảo
c/ Nguyễn Phúc Hồng Nhậm d/ Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
7/ Đội quân của ai đã hai lần giết sĩ quan Pháp tại Cầu Giấy?
a/Phan Đình Phùng b/ Hoàng Diệu
c/Nguyễn Thiện Thuật d/Lưu Vĩnh Phúc
8/ “Cần Vương có nghĩa là
a/Hết lòng cứu nước b/ Giúp dân cứu nước
c/ Phò vua cứu nước d/Bảo vệ triều đình
9/ Ba Đình là tên gọi chung của ba làng
a/ Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê b/ Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Hương Khê
b/ Thượng Thọ, Mã Cao, Mỹ Khê d/Mỹ Khê, Mậu Thịnh, Mã Cao
10/ Khởi nghĩa Ba Đình do ai lãnh đạo?
a/ Phan Đình Phùng b/Nguyễn Thiện Thuật
c/ Phạm Bành, Đinh Công Tráng d/ Trần Tấn, Đặng Như Mai
11/ Người Việt Nam đầu tiên đúc được súng trường theo kiểu Pháp
a/ Phan Đình Phùng b/ Cao Thắng
c/ Trương Định d/ Nguyễn Trung Trực
12/ Biệt hiệu của Hoàng Hoa Thám là
a/ Hùm thiêng Yên Thế b/ Bình Tây Đại Nguyên Soái
c/ Quận He d/Ngũ Linh Thiên Hộ
13/ Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập?
a/ Pháp b/ Nga c/ Nhật d/ Trung Quốc
14/ Ai là người lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục?
a/ Lương Văn Can, Phan Bội Châu b/ Nguyễn Quyền, Lương Văn Can
c/ Nguyễn Quyền, Phan Bội Châu d/ Lương Văn Can, Phan Chu Trinh
B/ PHẦN TỰ LUẬN (3 đ)
1/Trình bày nội dung Hiệp ước Hác- măng (1883). Qua đó em có nhận xét gì? (2 đ)
2/Kể tên các phong trào tiêu biểu trong “Cần Vương” (1 đ)
ĐÁP ÁN
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 đ)
1-b, 2-d, 3-a, 4-a, 5-d, 6-a, 7-d, 8-c, 9-a, 10-c, 11-b, 12-a, 13-c, 14-b
B/ PHẦN TỰ LUẬN (3 đ)
1/- Nội dung hiệp ước (1 đ)
Nhận xét (1 đ)
2/ Nêu các phong trào tiêu biểu (1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-ND.doc