Đề thi chọn học sinh giỏi trường vòng 2 Lịch sử Lớp 8 - Năm học 2008-2009

Đề thi chọn học sinh giỏi trường vòng 2 Lịch sử Lớp 8 - Năm học 2008-2009

Câu 1. Hãy nêu ngắn gọn các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu ở Á,Phi và Mỹ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay (mỗi châu lục nêu một phong trào ).

Câu 2 : a) Lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới hai (1945) đến nay, gắn liền với những đổi thay kỳ diệu, những sự đảo lộn bất ngờ.

 Em biết gì về sự đổi thay kỳ diệu và sự đảo lộn bất ngờ của tình hình thế giới từ năm 1945 đến nay?

 b) Tại sao nói : “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỷ XXI?

Câu 3: Bằng những sự kiện lịch sử về cách mạng Cu Ba sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, em hãy chứng minh cách mạng Cu Ba lá cờ đầu của Mĩ -latinh.

 

doc 4 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi trường vòng 2 Lịch sử Lớp 8 - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Hsg trường vòng 2 2008 – 2009
Môn : Lịch sử ( thời gian 120 phút)
------------------------------- 
Câu 1. Hãy nêu ngắn gọn các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu ở á,Phi và Mỹ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay (mỗi châu lục nêu một phong trào ).
Câu 2 : a) Lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới hai (1945) đến nay, gắn liền với những đổi thay kỳ diệu, những sự đảo lộn bất ngờ. 
 Em biết gì về sự đổi thay kỳ diệu và sự đảo lộn bất ngờ của tình hình thế giới từ năm 1945 đến nay?
 b) Tại sao nói : “ Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỷ XXI?
Câu 3: Bằng những sự kiện lịch sử về cách mạng Cu Ba sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, em hãy chứng minh cách mạng Cu Ba lá cờ đầu của Mĩ -latinh.
 - Hết -
Đề thi Hsg trường vòng 2 NH 2008 – 2009
Môn : Ngữ Văn ( thời gian 120 phút)
------------------------------- 
Câu 1 : (4 điểm). Đọc kĩ đoạn trích rồi trả lời câu hỏi :
“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mờy chục năm trời đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm day cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng, bếp lửa!.
 (Bằng Việt – Bếp lửa)
a) Đoạn trích có sự kết hợp những phương thức biểu đạt nào?
b)Từ “nắng mưa” được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
c) Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
d) Hãy nêu khái quát đoạn thơ bằng một câu văn.
Câu 2 : (6điểm) Có ý kiến cho rằng “ Bài thơ ánh Trăng của Nguyễn Duy là lời nhắc nhỏ thấm thía đủ cho ta giật mình”.
 Từ cảm nhận của em về bài thơ, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên?
Hết – 
Đề thi Hsg trường vòng 2 NH 2008 – 2009
Môn : Toán ( thời gian 120 phút)
------------------------------- 
Câu 1: Cho biểu thức A = + 
Rút gọn A
Tìm điều kiện của x và a để A2 > A
Tìm điều kiện của x và a để 
Câu 2 : a) Tìm giá trị nhỏ nhất của y = + 
 b) Cho 
 Tính giá trị của M = 
Câu 3: Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng : 
Câu 4 : Độ dài hai đường chéo của một hình bình hành tỉ lệ với độ dài hai cạnh liên tiếp của nó. Chứng minh rằng các góc tạo bởi hai đường chéo bằng các góc của hình bình hành.
^
^
Câu 5: Cho đường tròn (O;R) và hai đường kính bất kì AB và CD sao cho tiếp tuyến tại A của đường tròn (0) cắt các đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E và F. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AE và AF.
Chứng minh rằng ABQ = AEO
Chứng minh rằng trực tâm H của là trung điểm của đoạn thẳng OA.
Tìm vị trí tương đối của hai đường kính AB và CD để có diện tích nhỏ nhất.
 - Hết – 
Đề thi Hsg trường vòng 2 NH 2008 – 2009
Môn : Vật lý ( thời gian 120 phút)
--------------------------------- 
Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ 
R1 = 18 Ω ; R2 = 20 Ω ; R3 = 30 Ω Cường độ dòng điện 
qua mạch chính I = 0,5 A, hiệu điện thế ở hai đầu điện 
trở R3 bằng 2,4 V. Tính R4.
Câu 2 : Một học sinh mắc nối tiếp một bàn là (110V-550W) 
với một bóng đèn (110V-60W) để dùng vào mạng điện 220V.
Tính điện trở của bàn là, bếp điện khi chúng hoạt động
 bình thường
Coi điện trở không thay đổi, tính dòng điện qua mạch chính.
Tính công suất thực tế của bàn là và bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.
S(km)
150
Để chúng hoạt động bình thường ta cần mắc thêm điện trở phụ Rx vào mạch, tìm cách mắc và giá trị Rx lúc đó.
140
150
Câu 3 : Trên hình vẽ, biểu diễn đồ thị chuyển động của 
120
120
 hai xe I và II trên cùng đường thẳng.
1. Căn cứ đồ thị cho biết : 
100
100
a) Dạng chuyển động? Địa điểm và thời điểm xuất phát 
80
80
 của mỗi xe
60
60
b) Chiều chuyển động của mỗi xe? Thời điểm và địa điểm 
40
40
 gặp nhau của 2 xe.
 c) Vận tốc của mỗi xe, thời gian đi hết quãng đường AB
20
20
2. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau bằng phương pháp
t(h)
6
5
4
3
2
1
 giải.
Câu 4: Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 0,1 kg
chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 10oC. Người ta thả vào đó một hỗn 
hợp nhôm và đồng có khối lượng 0,5kg ở nhiệt độ 150oC thì nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 19oC. Tính khối lượng nhôm và đồng có trong hỗn hợp. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, đồng, nước lần lượt là 880 J/kg.K; 380 J/kg.K; 4200 J/kg.K.
 - Hết -
Đề thi Hsg trường vòng 2 NH 2008 – 2009
Môn : Sinh ( thời gian 120 phút)
--------------------------------- 
Câu 1: a) So sánh biến dị tổ hợp và biến dị đột biến.
 b) Em hiểu như thế nào về các dạng đột biến sau : 2n-1-1; 2n-2 .
Câu 2: a) Những sai khác cơ bản về đặc điểm di truyền giữa một gen lặn nằm trên NST thường và một gen lặn nằm trên NST giới tính.
 b) Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất chủ yếu của di truyền?
Câu 3: Quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vật diễn ra như thế nào? Thể hiện bằng sơ đồ?
Câu 4: Nguyên tắc nào được thể hiện ở các khâu : 
 Gen ARN Protein Tính trạng
Câu 5: Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường?
Câu 6: Thế nào là hiện tượng liên kết gen? Cho ví dụ minh họa. Việc khám phá ra quy luật liên kết gen đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Men-đen như thế nào?
Câu 7: Nguyên phân có vai trò như thế nào đối với các qua trình: Sinh trưởng, sinh sản và di truyền của sinh vật.
Câu 8: Một đoạn của phân tử AND có 2 gen: 
 - Gen thứ nhất dài 0,306 m. Trên mạch thứ nhất của gen này có A = 2T =3G = 4X.
 - Gen thứ hai dài 0,51m và có 4050 liên kết hydro. Trên mạch thứ nhất của gen này có 
 A = 20% và X = 2A.
1. Tính số lượng từng loại nucleotit trên từng mạch đơn của mỗi gen.
2. Tính số lượng nucleotit từng loại và số liên kết Hydro của đoạn AND nói trên.
Câu 9 : Có 2 loài sinh vật, một tế bào lưỡng bội của lài thứ nhất nguyên phân liên tiếp tạo ra 16 tế bào con. Một tế bào lưỡng bội của loài thứ 2 cũng nguyên phân liên tiếp tạo ra 64 tế bào con.
 Cả 2 tế bào đó được môi trường cung cấp tương đương với 2640 NST ở trạng thái chưa nhân đôi trong quá trình nguyên phân trên, cho biết só NST trong bộ lưỡng bội của loài thứ nhất ít hơn của loài thứ hai là 32 NST đơn.
Xác định bộ NST lưỡng bội của 2 loài trên.
Tìm só lần nguyên phân của mỗi tế bào nếu thế hệ cuối cùng của hai loài trên tạo ra số tế bào mới với tổng số 384 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi. 
Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu mới hoàn toàn tạo ra bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân của tế bào nói trên.
Câu 10: Cho hai hoa Mõm chó thuần chủng : hoa đỏ, cao x hoa trắng, thân thấp thu được F1 cho F1 tự thụ phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ : 3 hoa đỏ, thân cao : 6 hoa hồng, thân cao : 3 hoa trắng, thân cao : 2 hoa hồng thân thấp : 1 hoa trắng, thân thấp : 1 hoa đỏ, thân thấp.
Biện luận và viết sơ đồ lai?
 - Hết - 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi hoc sinh gioi(1).doc