Giáo án Vật lý Lớp 8 - Tiết 31, Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong hiện tượng cơ và nhiệt - Năm học 2010-2011 - Trần Trọng Nhân

Giáo án Vật lý Lớp 8 - Tiết 31, Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong hiện tượng cơ và nhiệt - Năm học 2010-2011 - Trần Trọng Nhân

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về sự truyền cơ năng, nhiệt năng.

- Lần lượt cho học sinh thực hiện các trường hợp của câu C1.

- Chú ý các trường hợp sai sót của học sinh để đưa vào thảo luận trước lớp.

HOẠT ỘNG 3: Tìm hiểu về sự chuyển hoá cơ năng, nhiệt năng.

- Thực hiện tương tự như hoạt động 2.

- Gợi ý cho học sinh tóm lại năng lượng có thể truyền được và chuyển hoá được.

HOẠT ĐÔNG 4: Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng.

- Thông báo về sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

- Yêu cầu học sinh nêu thí dụ minh hoạ định luật (C3)

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 638Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý Lớp 8 - Tiết 31, Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong hiện tượng cơ và nhiệt - Năm học 2010-2011 - Trần Trọng Nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 31
TIẾT : 31
BÀI 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 
 TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
Ngày dạy:lớp dạy:
I/- MỤC TIÊU.
- Phát biểu được Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.
- Giải thích một số hiện tượng và quá trình thường gặp trên cơ sơ vận dụng Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.
II/- CHUẨN BỊ.
* Đồ dùng dạy học.
- Cho cả lớp: Tranh vẽ các hình ở SGK của bài này.
III/- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG 1: Kiểm tra bài cũ, Tổ chức tình huống học tập.
1. Kiểm tra bài cũ:
- Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì?
- Viết công thức? Nêu rõ các đại lượng và đơn vị trong công thức?
- Nói năng suất toả nhiệt của than bùn 14.106 J/kg có ý nghĩa gì?
2. ĐVĐ:
- Cho học sinh đọc nội dung phần mở bài SGK.
- Tóm tắt nội dung và vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về sự truyền cơ năng, nhiệt năng.
- Lần lượt cho học sinh thực hiện các trường hợp của câu C1.
- Chú ý các trường hợp sai sót của học sinh để đưa vào thảo luận trước lớp.
HOẠT ỘNG 3: Tìm hiểu về sự chuyển hoá cơ năng, nhiệt năng.
- Thực hiện tương tự như hoạt động 2.
- Gợi ý cho học sinh tóm lại năng lượng có thể truyền được và chuyển hoá được.
HOẠT ĐÔÏNG 4: Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng.
- Thông báo về sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt.
- Yêu cầu học sinh nêu thí dụ minh hoạ định luật (C3)
HOẠT ĐỘNG 5: Vận dụng, củng cố.
1. Vận dụng:
- Lần lượt cho học sinh trả lời các câu C4, C5, C6.
2. Củng cố:
Y/c HS trả lời câu hỏi của GV.
- Lấy VD về sự chuyển hoá năng lượng giữa cơ và nhiệt?
- Nêu ĐL bảo toàn năng lượng giữa các hiện tượng cơ và nhiệt?
- HS trả lời câu hỏi của GV
- Đọc SGK theo yêu cầu của giáo viên.
- Chú ý lắng nghe và ghi tựa bài mới.
- Thực hiện từng trường hợp của câu C1.
- Thảo luận trên lớp những sai sót theo yêu cầu của giáo viên.
- Phát biểu chính xác theo gợi ý của giáo viên.
- Chú ý lắng nghe và ghi định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 
- Nêu thí dụ minh hoạ (C3)
- Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
 I. Sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
- C1: 
(1) Cơ năng 
(2) Nhiệt năng
(3) Cơ năng 
(4) Nhiệt năng
 II. Sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng.
 III. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt.
- C3: . . .
 IV. Vận dụng.
- C4: . . . 
- C5: . . .
- C6: . . .
* Về nhà:
- Học lại bài, làm các bài tập trong SBT
- Đọc mục có thể em chưa biết.
- Xem trước Bài 28 “ Động cơ nhiệt” và chu y:ù 
 + Cấu tạo và vận chuyển của động cơ nhiệt 4 kỳ.
 + Có mấy kỳ sinh công. ( Kỳ thứ mấy?) 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 31.doc