Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 43: Luyện tập - Trần Văn Diễm

Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 43: Luyện tập - Trần Văn Diễm

I. MỤC TIÊU:

 Củng cố, khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng

 Rèn kỹ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng và dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng cho trước

 Rèn tính cẩn thận, chính xác

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :

GV: Thước thẳng, compa, bảng phụ

HS: Thực hiện hướng dẫn tiết trước; thước thẳng, compa, thước nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :

1. Ổn định : (1)

2. Kiểm tra bài cũ: (10)

HS1 : Phát biểu định nghĩa và tính chất về hai tam giác đồng dạng ? Chữa bài tập 24 tr 72 SGK

3. Luyện tập :

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 43: Luyện tập - Trần Văn Diễm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 06/02/2011	Tiết CT: 43
MÔN HÌNH HỌC LỚP 8
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:	
 - Củng cố, khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng
 - Rèn kỹ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng và dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng cho trước
 - Rèn tính cẩn thận, chính xác 
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :
GV: Thước thẳng, compa, bảng phụ
HS: Thực hiện hướng dẫn tiết trước; thước thẳng, compa, thước nhóm
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định :	(1’) 
2. Kiểm tra bài cũ:	(10’)
HS1 : 	-Phát biểu định nghĩa và tính chất về hai tam giác đồng dạng ? Chữa bài tập 24 tr 72 SGK
Luyện tập :
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Kiến thức
10’
HĐ 2 : Luyện tập :
Bài 26 tr 72 SGK 
Cho DABC, vẽ DA’B’C’ đồng dạng với DABC theo tỉ số đồng dạng k = 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập
- Sau 7 phút GV gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày các bước dựng và chứng minh
- GV cho cả lớp nhận xét bài làm của nhóm
- HS đọc kỹ đề bài
-HS hoạt động theo nhóm
- Sau 7 phút, đại diện một nhóm lên trình bày bài làm
-vài HS khác nhận xét bài làm của nhóm
* Bài 26 tr 72 SGK 
* Cách dựng :
- Trên cạnh AB lấy AM =AB 
- Từ M kẽ MN//BC (NỴAC)
- Dựng DA’B’C’= DAMN(c.c.c)
* Chứng minh :
Vì MN // BC(đlý D đồng dạng)
Ta có : DAMN DABC theo tỉ số k = 
Có DA’B’C’ = DAMN (cách dựng) ÞDA’B’C’ DABC theo tỉ số k = 
10’
Bài 27 tr 72 SGK 
(đề bài đưa lên bảng phụ)
- GV yêu cầu HS đọc kỹ đề bài và gọi 1 HS lên bảng vẽ hình
 GV gọi 1 HS lên bảng trình bày câu (a)
HS cả lớp làm vào vở
- GV gọi 1HS lên bảng làm câu b
- HS cả lớp làm vào vở
GV gọi HS nhận xét bài làm của 2 bạn và bổ sung chỗ sai sót
- HS đọc kỹ đề bài
1 HS lên bảng vẽ hình
HS1 : lên bảng làm câu (a)
 HS cả lớp làm vào vở
HS2 lên bảng làm câu b
- HS cả lớp làm vào vở
1 vài HS nhận xét bài làm của bạn
Bài 27 tr 72 SGK 
a) MN // BC (gt)
Þ DAMN DABC (1)
có ML // AC (gt) 
Þ DABC DMBL	 (2)
từ (1) và (2) suy ra :
DAMN DMBL(tcbắc cầu)
b) DAMN DABC
Þ ; Â chung
Tỉ số đồng dạng 
k1 = 
*DABC DMBL
Þ Â = ; chung
tỉ số đồng dạng :
k2 = 
*DAMN DMBL
Þ Â = 
Tỉ số đồng dạng :
k3 = 
10’
Bài 28 tr 72 SGK : 
(Đề bài đưa lên bảng phụ)
GV yêu cầu HS đọc kỹ đề bài 28
GV gọi 1HS lên bảng vẽ hình
Hỏi : Nếu gọi chu vi DA’B’C’là 2P’ và chu vi D ABC là 2P. Em hãy nêu biểu thức tính 2P’ và 2P
GV gọi 1 HS lên bảng áp dụng dãy tỉ số bằng nhau để lập tỉ số chu vi của DA’B’C’ và D ABC
Sau đó GV gọi 1HS lên bảng làm câu b
GV gọi HS nhận xét và sửa sai
Hỏi : Qua bài 28. Em có nhận xét gì về tỉ số chu vi của 2 D đồng dạng so với tỉ số đồng dạng
HS đọc kỹ đề bài
1 HS lên bảng vẽ hình
HS : tính : 
2P’=A’B’ + B’C’ + C’A’
2P =AB + BC +CA
HS1 lên bảng làm câu (a) dưới sự hướng dẫn của GV
HS2 lên làm câu b
1 vài HS nhận xét bài làm của bạn
Trả lời : tỉ số chu vi của 2 D đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
Bài 28 tr 72 SGK :
a) Gọi chu vi DA’B’C’ là 2P’ và chu vi DABC là 2P
Ta có : 2P’=A’B’ + B’C’ + C’A’
 2P =AB + BC +CA
Vì DA’B’C’ DABC với 
k = . Ta có 
= 
nên 
b) Ta có : 
Þ 
hay Þ2P’= 60(dm)
Þ 2P = 100 (dm)
3’
HĐ 2 : Củng cố :
1. Phát biểu định nghĩa và tính chất về hai D đồng dạng ?
2. Phát biểu định lý về hai tam giác đồng dạng
3. Nếu hai D đồng dạng với nhau theo tỉ số k thì tỉ số chu vi của hai D đó bằng bao nhiêu ?
HS1 đứng tại chỗ trả lời
HS đứng tại chỗ trả lời
HS Thì tỉ số chu vi của 2 D đó cũng bằng tỉ số đồng dạng k
4. Hướng dẫn học ở nhà : (1’)
- Xem lại các bài đã giải và tự rút ra phương pháp giải từng bài
- Bài tập : 27 ; 28 SBT tr 71
- Đọc trước bài : Trường hợp đồng dạng (thứ nhất của hai tam giác)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_8_tiet_43_luyen_tap_tran_van_diem.doc