Đề thi kiểm tra chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Học kỳ I - Trường THCS Nguyễn Du

Đề thi kiểm tra chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Học kỳ I - Trường THCS Nguyễn Du

Câu 1: ( 3 điểm )

 a. Thế nào là tôn trọng người khác (1,5 đ)

 b. Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến sau đây, vì sao ? (1,5 đ)

 1. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình.

 2. Muốn được người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác.

 3. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.

Câu 2 : (4 điểm )

 a. Thế nào là pháp luật ? Thế nào là kỉ luật ? ( 1 đ)

 b. Nêu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật ? ( 1 đ)

 Liên hệ việc thực hiện luật giao thông đường bộ hiện nay ( 2 đ)

Câu 3: ( 3 điểm )

 a. Lao động tự giác và sáng tạo có ý nghĩa như thế nào ? ( 1 đ)

 b. Nêu 4 biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo ( 1 đ )

 c. Bản thân em có kế hoạch như thế nào để rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo trong học tập? ( 1 đ )

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 364Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Học kỳ I - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I. 
GV ra đề :	Môn : Giáo dục công dân – Lớp 8
Năm học : 2004- 2005	Thời gian : 45’
Câu 1:	( 3 điểm )
	a. Thế nào là tôn trọng người khác	(1,5 đ)
	b. Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến sau đây, vì sao ?	(1,5 đ)
	1. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình.
	2. Muốn được người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác.
	3. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.
Câu 2 :	(4 điểm )
	a. Thế nào là pháp luật ? Thế nào là kỉ luật ?	( 1 đ)
	b. Nêu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật ?	( 1 đ)
	Liên hệ việc thực hiện luật giao thông đường bộ hiện nay	( 2 đ)
Câu 3:	( 3 điểm )
	a. Lao động tự giác và sáng tạo có ý nghĩa như thế nào ?	( 1 đ)
	b. Nêu 4 biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo 	( 1 đ )
	c. Bản thân em có kế hoạch như thế nào để rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo trong học tập?	( 1 đ )
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I. 
GV ra đề :	Môn : Giáo dục công dân – Lớp 8
Năm học :2004- 2005	Thời gian : 45’
ĐÁP ÁN
Câu 1 :	( 3 điểm )
	a. Tôn trọng trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác. Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.	(1,5 đ )
	b.
	1. Không tán thành 	( 0,5 đ )
	Vì : khi ta tôn trong người khác là ta đã thể hiện lối sống có văn hóa của mình vì thế mình sẽ được mọi người yêu mến tôn trọng. Như vậy tôn trọng người khác là tôn trọng mình chứ không phải hạ thấp mình.
	2. Tán thành	( 0,5 đ )
	Vì : khi ta tôn trọng người khác thì ta sẽ được mọi người yêu mến và thể hiện bản thân chúng ta có trình độ nhận thức và lối sống có văn hóa.
	3. Tán thành 	( 0,5 đ)
	Vì : Tôn trọng người khác làm cho mọi người cảm nhận được ở chúng ta lối sống có văn hóa, từ đó họ sẽ tôn trọng ta.
Câu 2 :	(4điểm )
	a. Pháp luật : pháp luật là các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo dảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.	( 0.5 đ )
	 Kỉ luật : là những qui định, qui ước của 1 cộng đồng ( 1 tập thể ) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.	( 0,5 đ )
	b. Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật :pháp luật và kỉ luật giúp cho moị người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. Ngoài việc xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của mọi người, pháp luật và kỉ luật còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng chung.	( 1 đ )
	* Liên hệ : 	( 2 đ ) Trả lời tự do
Câu 3 : 	(3 điểm )
	a. Ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo	(1đ )
	Lao động tự giác và sáng tạo giúp chúng ta tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục, phârm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiệ,phát triển không ngừng chất lượng , hiệu quả học tập,lao động sẽ ngày càng được nâng cao.
	b. Bốn biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo ( trả lời tùy ý học sinh, nêu nhiều ví dụ cụ thể ) 	( 1 đ )
	c. Kế hoạch của bản thân (Học sinh trả lời tùy ý kiến riêng ) 	( 1 đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_hoc_k.doc