Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chương trình cả năm

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chương trình cả năm

Mục tiêu : Giúp học sinh

- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện

- Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động

II/ Nội dung và hình thức hoạt động

1/ Nội dung :

- Lớp trưởngtỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động

- Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới

2/ Hình thức hoạt động :

- Nghe báo cáo và thảo luận

- Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết

III/ Chuẩn bị hoạt động :

1/ Phương tiện :

- GV hướng dẫnviết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt :

+ Nề nếp của lớp : giờ 15 phút , các hoạt nđộng giữa giờ , .

+ Về học tập

+ Về lao động

- Phiếu bầu

- Một số tiết mục văn nghệ

2/ Về tổ chức:

- GVCN hội ý với cán bộ lớp đẻ đánh giá kết quả hoạt đọng của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học vừa qua, thống nhất chương trình hoạt động

- Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp

- Người điều khiển chương trình

- Thư ký

- Phân công người chuẩn bị phiếu

- Phân công chuẩn bị văn nghệ

- Trang trí lớp

IV/ Tiến hành hoạt động :

- Hát tập thể bài hát : Vui tới trường

- Lớp trưởng cũ tuyên bố lý do giới thiệu chương trình ,người điêùkhiển,thư ký

- Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng cũ đọc báo cáo tổng kết hoật động,phưong hướng hoạt động cho năm học tới và đọc đơn xin từ chức

- Lớp phát biểu ý kiến

- Người điều khiển tổng kết các ý kiến

- Bầu cán bộ mới

+ Ngưòi điều khiển mời GVCN nêu các tiêu chuẩn của cán bộ lớp

 

doc 34 trang Người đăng tuvy2007 Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 347Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9 : truyền thống nhà trường
Tuần 1 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh 
- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện 
- Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
1/ Nội dung :
Lớp trưởngtỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động 
Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới 
2/ Hình thức hoạt động :
- Nghe báo cáo và thảo luận 
Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết
III/ Chuẩn bị hoạt động :
1/ Phương tiện :
- GV hướng dẫnviết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt :
+ Nề nếp của lớp : giờ 15 phút , các hoạt nđộng giữa giờ , .
+ Về học tập 
+ Về lao động
Phiếu bầu 
Một số tiết mục văn nghệ 
2/ Về tổ chức:
- GVCN hội ý với cán bộ lớp đẻ đánh giá kết quả hoạt đọng của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học vừa qua, thống nhất chương trình hoạt động 
Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp 
Người điều khiển chương trình
Thư ký
Phân công người chuẩn bị phiếu
Phân công chuẩn bị văn nghệ
Trang trí lớp 
IV/ Tiến hành hoạt động :
Hát tập thể bài hát : Vui tới trường
Lớp trưởng cũ tuyên bố lý do giới thiệu chương trình ,người điêùkhiển,thư ký 
Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng cũ đọc báo cáo tổng kết hoật động,phưong hướng hoạt động cho năm học tới và đọc đơn xin từ chức
Lớp phát biểu ý kiến
Người điều khiển tổng kết các ý kiến
Bầu cán bộ mới
+ Ngưòi điều khiển mời GVCN nêu các tiêu chuẩn của cán bộ lớp
+ Các thành viên trong lớp giới thiệu các bạn có đủ năng lực ,thư ký viết danh sách những bạn ứng cử , đề cử lên bảng 
+ Tiến hành bầu theo qui định 
+ Tổ kiểm phiếu làm việc , tuyên bố những người trúng cử
Người điều khiển chúc mừng và mời GVCN lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp mới được bầu 
Một đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp mới lên đọc lời hứa , cảm ơn sự tín nhiệm của lớp 
Cả lớp hát bài : Lớp chúng ta kết đoàn 
V/ Kết thúc hoạt động 
Người điều khiển tuyên bố kết thúc chương trình làm việc , chúc mừng cán bộ lớp mới
Chúc cả lớp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động
VI / Rút kinh nghiệm :
Tuần 2 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học
I/ Mục tiêu : Giúp HS hiểu 
Nội qui , nhiệm vụ năm học và ý nghĩa của nó 
Tự giác thực hiện , nhắc nhở nhau cùng thực hiện tốt nội qui đã học 
II/ Chuẩn bị hoạt động 
1/ Phương tiện :
Văn bản nội qui và nhiệm vụ năm học 
Một số câu hỏi về nội qui , ý nghĩa của nội qui ,nhiệm vụ năm học , việc chấp hành nội qui của trường của lớp trong năm qua :
Câu 1: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội qui nhà trường ?
Câu 2: Việc tự giác thực hiện nội qui của nhà trường , của lớp được thực hiện như thế nào ? 
Câu 3 : Theo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội qui ?
Câu 4 : Theo bạn việc thực hiện nọi qui của nhà trường và của lớp ta trong năm học vừa qua ntn?
Câu 5: Trong nam học này theo bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
Câu 6 : Theo bạn mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực tốt nhiệm vụ năm học 
Một số tiết mục văn nghệ 
2/ Về tổ chức :
GVCN :
+ Phổ biến yêu cầu ,nội dung kế hoạch hoạt động 
+ Yêu cầu từng HS nghiên cứu nội qui của trường và việc thực hiện nội qui cảu bản thân , của tập thể trong năm học vừa qua 
+ Giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án
Lớp thảo luận thống nhất nội , chương trình và hìng thức hoật động , phân công cụ thể
Tổ 3 trang trí 
Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ 
III/ Tiến hành hoật động :
Hát tập thể bài hát: Vui tới trường 
Người điều khiển tuyên bố lý do ,giới thiệu đại biểu , chương trình hoạt động
Sau đó nêu từng câu hỏi cho cả lớp thảo luận 
Dựa vào đáp án người điều khiển tổng két lại từng vấnđề đã được thảo luận 
Xnen kẽ các tiết mục văn nghệ 
IV/ Kết thúc hoạt động
Người điều khiển động viên cả lớp tự giác phấn đấu thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học 
V/ Rút kinh nghiệm :
Tuần 3 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 3: ca hát mừng năm học mới,
mừng thầy cô và bạn bè 
I/ Mục tiêu :Giúp HS 
Tham gia văn nghệ nhiệt tình sôi nổi thông qua một số bài hát bài thơ .ca ngợi trường lớp thầy cô và bạn bè
Bồi dưỡng tình cảmyêu mến gắn bó với trường lớp , quí trọng thầy cô ,đoàn kết với bạn bèphấn khởi tự hào về trường lớp mình tự giác thực hiện tốt nội qui ,nhiệm vụ năm học đẻ phát huy truyền thống nhà trường 
II/ Chuẩn bị :
1/ Về phương tiện hoạt động 
Những bài hát , bìa thơ về trường lớp , thầy cô bạn bè 
Hệ thống các câu hỏi và đáp án 
Bản qui ước về thang điểm 
2/ Về tổ chức 
GVCN nêu chủ đề ,nội dung ,chương trình ,kế hoạch ,ythời gian tiến hành cho cả lớpvà hướng dẫn HS chuẩn bị các hoạt động 
Lớp thảo luận để thóng nhấ kế hoạch hoạt động và phân công chuẩn bị cá công việc cụ thể:
+ Xây dựng chương trình hoạt động, chuẩn bị các câu hỏi thi , đáp án và thang điểm 
+ Phân công người dẫn chương trình 
+ Cử BGK, người trang trí, mời đại biểu 
+ Các tổ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ 
III/ Tiến hành hoật động 
Hát tập thể : Vui đến trường 
Người dẫn chương trình tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu ,chương trình hoạt động , BGK và thư ký 
Giới thể thức cuọc thi : Thi hát và ngâm thơ về trường lớp mình
Mỗi tổ cử 2thí sinh 
Tổ nào đến lượt mà không hát được trong thời gian quiđịnh thì chuyển cho tổ khác và bị mất lượt . Sau số lượt tổ nào hát được nhiều bài hát đúng qui định thì tổ đó thắng cuộc 
Trò chơi : TRả lời nhanh và đúng ( dành cho cả lớp ):
Người dẫn chươong trình lần nêu câu hỏi , HS xung phong trả lời ai trả lời đúng được phần thưởng . Nếu không ai trả lời được người dẫn chương trình nêu đáp án 
+ Các câu hỏi : 
Lễ khai giảng năm học này là lễ khai giảng lần thứ bao nhiêu của trường ta?
Bạn hãy cho biết họ và tên của thầy hiệu trưởng đầu tiên và hiện nay của trường ta ?
Bạn có biết họ tên của thầy cô giáo dạy lâu năm nhất ở trường ta hay không ?
Bạn hãy hát bài hát có từ “Mái trương xinh “?
Hãy hát bài hát có từ “cô giáo em’’?
Bạn hãy hát bài hátcó từ chỉ “dụng cụ học tập’’?
Bạn hãy hát bài hát có từ “ lớp’’?
IV/ Kết thúc hoạt động 
Công bố kết quả. 
Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động.
V/ Rút kinh nghiệm
Tuần 4 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 4: thi tìm hiểu truyền thống nhà trường
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Củng cố khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường lớp , những tấm gương dạy tốt của thầy cô giáovà gương học tốt của HS.
Phấn khởi tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường lớp bằng việc phấn đấu học tập và tudưỡng tốt trong năm học mới.
II/ Chuẩn bị 
1/ Về phương tiện hoạt động: 
Các mẩu truyện về danh nhân hoặc địa danh mà nhà trường mang tên , về gương các thầy cô giáo dạy tốt ,các bạn học tốt ,về những thành tích nổi bật của trường, lớp. 
Các bài hát về thầy cô trường lớp và bạn bè. 
Các câu hỏi câu đố về truyền thống của nhà trường ,lớp :
+ Thành tích cao nhất của trường ta trong năm học qua là gì?
+ Năm học vừa qua lớp ta có bao nhiêu HSG, bao nhiêu HS tiên tiến ?
+ Có bao nhiêu HS của trường ta đạt giải HSG cấp huyện , cấp tỉnh trong các kỳ thi HSG các môn ? 
2/ Về tổ chức: 
GVCN nêu yêu cầu nội dung và hình thức hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn HS tìm hiểu và chọn các phương tiện hoạt động .
Lớp thảo luận để thống nhất yêu cầu nội dung chương trình hình thức hoạt động và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể :
+Lựa chọn đội hình thi đấu .Có thể lựa chọn một trong hai phương án sau. 
+Mỗi tổ cử 2 hoặc 3 HS dự thi ,các tổ viên còn lại là cổ động vien cho tổ mình. 
Cả lớp cử ra 2 đội ( mỗi đội gồm 4 hoặc 5 người ) , Các thành viên còn lại chia ra làm 2 nhóm cổ động viên cho 2 đội chơi .
+ Cử người dẫn chương trình hoạt động.
+ Cử BGK và thư ký.
+ Phân công trang trí , mời đại biểu .
III/ Tiến hành hoạt động 
Hát tập thể bài hát truyền thống của nhà trường. 
Người dẫn chương trình tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu , nêu chương trình hoạt động , mời các đội thi đấu và BGK lên làm việc .
Các đội thi đấu nói lời quyết tâm của mình. 
BGK nêu thể lệ cuộc thi ,cách chấm điểm , qui định thời gian chuẩn bị để trả lời và thang điểm cho từng loại câu hỏi. 
Thực hiện cuộc thi :
Thi hiểu biết về truyền thống nhà trường 
 Người dẫn chương trình lần lượt nêu yêu cầu và từng câu hỏi của cuộc thi . Các đội báo tín hiệu trả lời. 
 Tổ nào trả lời chưa đúng thì tổ khác có quyền trả lời. 
 Nếu các đội cùng có tín hiệu trả lời thì viết ý kiến trả lời ra giấy . Người dẫn chương trình đọc ý kiến của từng đội cho cả lớp nghe BGK cho điểm từng tổ công khai lên bảng.Nếu không có đội nào trả lời đúng thì người dẫn chương trình nêu đáp án.
Thi đố vui và văn nghệ ( dành cho cổ động viên )
Người dẫn chương trình nêu từng câu đố vui hoặc yêu cầu về văn nghệ sau đó mời cổ động viên xung phong trả lời .Nếu không ai trả lời được người dẫn chươngtrình nêu đáp án.
IV/ Kết thúc hoạt động 
Trưởng BGK công bố kết quả thi giũa các đội. 
Mời GVCN lên tuyên dương khen thưởng các đội có kết quả cao. 
Nhận xét chung về tinh thần ,ý thức và kết quả tham gia hoạt động giũa các tổ , các thành viên trong lớp.
V/ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm
1)HS tự đánh giá 
Qua hoạt động của chủ điểm em thu hoạch được những gì ?
Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân 
 Tốt Khá Trung bình Yếu 
2)Tổ HS đánh giá xếp loại 
 Tốt Khá Trung bình Yếu 
3) GVCN đánh giá xếp loại 
 Tốt Khá Trung bình Yếu 
VI/ Rút kinh nghiệm 
Chủ điểm tháng 10 : chăm ngoan học giỏi
Tuần 5 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 1: Vâng lời bác hồ dạy- em gắng học chăm ngoan
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu được nhỡng nội dung chính trong thư Bác Hồ gửiHS nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Viẹet Nam dân chủ cộng hoà tháng 9/ 1945.
Giáo dục tình cảm kính yêu Bác Hồ, gióa dục thái độ học tạp nghiêm túcvà ý chí vươn lên trong học tập. 
Rèn kỹ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể. 
II/ Chuẩn bị hoạt động
 1) Về phương tiện 
 - ảnh Bác , khăn bàn , lọ hoa. 
 - Một số câu hỏi và đáp án. 
 2)Về tổ chức 
 GVCN nêu mục đích yêu cầu, nội dung và cách tiến hànhchủ đề.
 Việc phân công chuẩn bị gồm:
Mỗi cá nhân có một văn bản thư Bác Hồgửi HS nhân ngày khai trường. 
GVCN cùng cán bộ lớp chuẩn bị 4 câu hỏi ( dành cho 4 tổ ) nhằm trao đổi nội dung ý nghĩa thư của Bác Hồ,Và chuẩn bị đáp án . Các tổ bốc thăm nhận các câu hỏi đẻ chuẩn bị trước. 
 + Câu 1: Đọc thư Bác có câu “ Trước đây .......và mới năm ngoái cả các em nữa đã phải chịu một nền học vấn nô lệ .
 Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thuh một nèn giáo dục của một nước độc lập ’’ bạn có suy nghĩ như thế nào?
 + Câu 2: Hãy nêu những tác dụng của việc học tập đối  ... n lớp thảo luận 
Giao cho cán bộ văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ 
Cử thư kí ghi biên bản
IV/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể bài : Mơ ước ngày mai
Nêu lí do và giới thiệu chương trình thảo luận của lớp
Thảo luận 
Người dẫn chương trình lần lượt nêu từng vấn đề( ttên trại , dụng cụ dựng trại, nội dung hoạt động, địa điểm dựng trại,...) và hướng dẫn lớp thảo luận bàn bạc
Mỗi vấn đề thảo luận có lấy biểu quyết 
Thư kí lớp ghi biên bản
Phân công thực hiện :Người dẫn chương trình 
Phân công các công viẹc cụ thể cho các cá nhân, tổ nhóm chuẩn bị 
Tổng kết lại và thông qua biên bản lấy biểu quyết 
Văn nghệ : Người phj trách văn nghệ điều khiển lớpthực hiện một số tiết mục văn nghệ hoặc trò chơi 
V/ Kết thúc hoạt động 
Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động 
GVCN phát biểu ý kiến
Tuần 27 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 4: rèn luyện theo gướng sáng đoàn viên 
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu rõ những phẩm chất,năng lực tốt đẹp của những gương sáng đoàn viên tiêu biểu trong đấu tranh cách mạng, trong lao động sản xuất và học tập và rèn luyện mà em phải noi theo
Cảm phục và yêu mếncá c gương sáng đoàn viên 
Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
Tên tuổi các gương sáng đoàn viên tiêu biểu 
Các phẩm chất, năng lực của họ trong thực tiễn 
Kế hoạch học tập rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
2) Hìng thức hoạt động : Trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch rèn luyện 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Phương tiện 
Các gương sáng đoàn viên 
Các câu hỏi thảo luận 
Bản kế hoạch rèn luyện của cá nhân , của tổ
Về tổ chức 
GVCN nêu mục đích, nội dung thảo luận, hướng dẫn HS tìm hiểu các gương sáng đoàn viên trong sách báo trong cuộc sống xung quanh ở địa phương , trong trường
Hội ý cán bộ lớp, với các tổ trưởng để phân công chuẩn bị 
Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận :
VD : + Bạn hãy nêu 1gương sáng đoàn viên mà bạn cần phải noi theo?
 + Bạn học tập được gì ở người đoàn viên đó?
 + Kế hoạch rèn luyện của bạn như thế nào ? 
Cử người dẫn chương trình 
Mỗi tổ chuẩn bị 1kế hoạch của tổ theo gương sáng đoàn viên 
Mỗi cá nhân HS chuẩn bị 1 kế hoạch cá nhân rèn luyện học tập theo gương sáng đoàn viên 
Cử người dẫn chương trình văn nghệ , cử người trang trí 
IV/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể bài: Tiến lên đoàn viên ( Nhạc và lời : Phạm Tuyên )
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động 
2)Thảo luận xây dựng kế hoạch 
Người dẫn chương trình lần lượt nêu từng câu hỏi thảo luận 
Cá nhân phát biểu ý kiến và trình bày kế hoạch của mình rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
Các tổ trình bày kế hoạch rèn luyện cuả tổtheo gương sáng đoàn viên 
Người dẫn chương trình tóm tắt kế hoạch rèn luyện của lớp
Văn nghệ: Người dẫn chương trình văn nghệ giới thiệu 1 số tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị 
V/ Kết thúc hoạt động 
Người điều khiển nhậ xét kết quả hoạt động , tinh thần thái độ của từng thành vien trong lớp
GVCN phát biểu ý kiến
VI/ Rút kinh nghiệm 
 đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm
Câu 1: Thông qua các hoạt của chủ điểm “ Tiến bước lên Đoàn” em thu hoạch được những gì?
Câu 2: Em hãy tự xếp loại bản thân, thái độ và kết quả tham gia hoạt động của chủ điểm trong tháng?
Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân 
 Tốt Khá Trung bình Yếu 
2)Tổ HS đánh giá xếp loại 
 Tốt Khá Trung bình Yếu 
3) GVCN đánh giá xếp loại 
 Tốt Khá Trung bình Yếu 
Chủ điểm tháng 4 : hoà bình và hữu nghị
Tuần 28 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 1: di sản , di tích lịch sửvới thiếu nhi
I / Mục tiêu: Giúp HS
Có hiểu biết về di sản, di tích lịch sử của địa phương của đất nước ,biết xác định trách nhiệm của người HS trong việc bảo vệ các di sản, di tíchl lịch sử đó 
Biết tôn trọng và có thái độ tích cực trong việc góp phần bảo vệ các di sản, di tích lịch sử của địa phương , của đất nước
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
Hiểu biết thế nào là di sản, di tích lịch sử
Hiểu vì sao phải bảo vệ và phát huy di sản, di tích lịch sử đó
Hình thức hoạt động
Thi trình bày kết quả sưu tầm các tài liệu viết về di sản, di tích lịch sử đó 
Văn nghệ 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Phương tiện 
Các tư liệu, tranh ảnh, bài viết bài thơ, ca dao tục ngữvề di sản, di tích lịch sử của địa phương của đất nước 
Một số câu hỏi phục vụ cho cuộc thi 
Về tổ chức
GVCN nêu yêu cầu nội dung hoạt động và định hướng cách tổ chức hoạt động 
Hướng dẫn HScách sưu tầm và sắp xếp các tư liệu thu thập được, nếu có thể thì trình bày trên giấy khổ to hoặc thành quyển album trong đó bao gồm tất cả các tư liệu mà đã sưu tầm được 
GVCN xây dựng 1 số câu hỏi thi tìm hiểu theo chủ đề hoạt động này ( phối hợp với GV bộ môn)
Cùng với HS xây dựng cuộc thi 
Cử người dẫn chương trình, cử BGK cuộc thi 
III/ Tiến hành hoạt động 
Giới thiệu kết quả sưu tầm của tổ :
Từng tổ trình bày kết quả sưu tầm của mình trong 3phút . Khi trình bày nên nói theo thứ tự, tên di sản, di tích lịch sử, địa điểm , ý nghĩa của di sản đó
*Thi tìm hiểu 
Lớp cử 2 đội, mỗi đội từ 5 đến 10 người và phân công 1 bạn làm đội trưởng 
Sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình , đội trưởng 1 đội lên bốc thăm câu hỏi . Từng đội chuẩn bị trả lời,đọc to câu hỏi rõ ràng .Nếu đọi nào trả lời chưa đúng hoặc chưa đủ, BGK có thể mời HS ở dưới trình bày ý kiến của mình . Saunđó BGK công bố kết quả của từng đội và phát thưởng 
V/ Kết thúc hoạt động 
Nhận xét vầ tinh thần, thái độ tham gia của HS 
Rút kinh nghiệm về khâu chuẩn bị, về cách điều khiển của cán bộ lớp và cách tham gia của HS
VI/ Rút kinh nghiệm 
Tuần 29 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: tình đoàn kết hữu nghị 
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu được tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới sẽ tạo nên sức mạnh,sẽ duy trì và phát triển được nền hào bình trên hành tinh từ đó nhạn thức được trách nhiệm của môĩ người phải vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị 
TÔn trọng tình đoàn kết hữu nghị, có tình cảm và có ý thức sẵn sàng hợp tác với nhau trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau 
rèn luyện kĩ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ thân thiện trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung : Hiểu được 
Đoàn kết hữu nghị là gì ?
Tình đoàn kết hữu nghị sẽ duy trì và phát triển nền hoà bình như thế nào ?
Vì sao phải có tình đoàn kết hữu nghị 
Làm thế nào để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ?
Hình thức hoạt động
Hái hoa dân chủ, thảo luận văn nghệ 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Phương tiện 
Tranh ảnh, bài hát, bài thơ, câu chuyện ....ca ngợi tình đoàn két hữu nghị .Một số câu hỏi dành cho hái hoa đân chủ 
Tổ chức
GVCN phối hợp với GV bộ văn ,GDCD để soạn một số câu hỏi chuẩn bị cho hoạt động 
Cử BGK, người dẫn chương trình, cử tổ trang tí lớp 
IV/ Tién hành hoạt động 
Lớp kê bàn hình chữ U, ở giữa có cây hoa trang trí đẹp mắt với nhưng bông hoa câu hỏi đủ màu sắc 
NGười dẫn chương trình nêu câu hỏi thảo luận và mời GVCN điều khiển hoạt động cùng với BGK
NGười dẫn chương trình mời lần lượt đại diện từng tổ lên hái hoa, mỗi bông hoa là một câu hỏi cần thảo luận 
VD: + Em hiểu thế nào là tình doàn kết hữu nghị ?
 + Nếu mỗi người chúng ta đều có ý thức đoàn kết hữu nghị và hợp tác thì sẽ có tác dụng như thế nào cho gia đình, cho cộng đồng, cho dân tộc ?
 + Càn phải làm gì để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ?
 + Thử phác thảo mmột kế hoạch của tổ trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị ? 
Toàn lớp trao đổi, thảo luận, bổ sung cau hỏi, câu trả lời của từng tổ .Xen kẽ hái hoa dân chủ 
Sau cùng GV tổng kết đưa ra các thông tin cơ bản cần thiết nhất của hoạt động 
V/ Kết thúc hoạt động 
Nhận xét về ý thức chuẩn bị của HS về tinh thần tham gia trong hoạt động này
Rút ra những kĩ năng tốt cho lần tổ chức hoạt động tiếp theo 
VI/ Rút kinh nghiệm 
Tuần 30 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: hội vui học tập 
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Ôn luyện những kiến thức của môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học, đồng thời la dịp để các em cùng nhau trao đổi king nghiệm học tập tốt 
Rèn luyện các kĩ năng hoạt động tậ thể của cá nhân như trình bày trước tập thể, xử lí các tình huống trong hoạt động, điều khiển tập thể hoạt động 
Có thái độ tích cực và hứng thú với các hoạt động của hội vui học tập 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
Kiến thức các môn học, nhất là những môn mà lớp nhận thấy chưa chắc chắn còn phải cố gắng 
Phương pháp học tập và cách ôn tập cho kì thi cuối năm
Hình thức hoạt dộng : Thi trả lời nhanh , văn nghệ 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Các phương tiện hoạt dộng 
Phiếu các câu hỏi của các môn học khác nhau 
Tổ chức :
 a- GVCN
Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp tổ chức hoạt động này trao dổi với các em nhằm thống nhất chọn những môn học mà lớp còn yếu để xây dựng hệ thống câu hỏi phục vụ cho “ Hội vui học tập” 
Liên hệ với GV bộ môn đã chọn đề nghị họ hợp tác và cung cấp một số câu hỏi cụ thể 
Định kì cho nội dung ôn tạp của những môn học này 
 b – HS
Cán bộ lớp họp bàn kế hoạch thực hiện, phân công việc cho từng tổ, giao nhiệm vụ cho cán sự môn học chuẩn bị đáp án trả lời , xây dựng chương trình hội vui học tập 
Từng tổ họp phân công chuẩn bị cho từng thành viên của mình và cử 2 người tham gia vào đội thi
Cử BGK, người dẫn chương trình, mời GV bộ môn , phân công trang trí 
IV/ Tiến hành hoạt động 
Bàn ghế được kê theo hình chữ U, phía trước là bàn của BGK , bên cạnh là bàn của các đội dự thi 
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và mời BGK lên làm việc 
Hoạt động thi trả lời nhanh 
Người dẫn chương trình mời các đội thi ngồi vào vị trí của mình .BGK nêuyêu cầu, nội dung thi và cách thức thi như sau:
 + Yêu cầu: Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời trong 2 phút, khi trình bày phải nói to rõ ràng 
 + Nội dung thi: Là những câu hỏi ôn tạp đã dịnh hướng chuẩn bị 
 + Cách thức thi : Người dẫn chương trình rút ra 1 câu hỏi đặt ở bàn BGK, đọc to dể các đội cùng suy nghĩ trong 1 phút . Khi có hiệu lệnh đội nào giơ tay trước thì đội đó được trình bày ý kiến của mình . Nếu trả lời không mạch lạc rõ ràng và kéo dài thời gian quy địnhthì người dẫn chương trình mời đội khác trả lời thay . Điểm số sẽ ghi cho đội trả lơi đúng . Nếu các đội thi đều không trả lời được thì người dẫn chương trình mời khán giả của lớp trả lời .
 Trong quá trình thi người dẫn chương trình lên linh hoạt diều chỉnh đẻ cuộc thi diễn ra vui vẻ và hấp dẫn . BGK theo dõi ghi điểm đánh giá 
 Kết thúc cuộc thi, BGK công bố điểm cho từng dội tuyen dương đội thắng cuộc
V/ Kết thúc hoạt dộng 
Nhận xét tinh thần tham gia của lớp và thông báo kết quả đạt được sau “ hội vui học tập” 
Nhắc nhở động viên học tập tốt hơn để có được kì thi cuối năm dạt kết quả cao 
VI/ Rút kinh nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an Hoat dong ngoai gio 8.doc