Ma trận và đề tham khảo học kì II Toán Lớp 8 - Năm học 2010-2011

Ma trận và đề tham khảo học kì II Toán Lớp 8 - Năm học 2010-2011

 b)

Bài 2 ( 1đ) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số :

 -8x – 8 – 2x + 4

Bài 3: (2đ)

 Một cơ sở may mặc theo dự định mỗi ngày may 300 cái áo. Nhưng do cải tổ lại sản xuất nên mỗi ngày may được 400 cái áo, do đó vượt kế hoạch sản xuất100 cái áo và hòan thành sớm 1 ngày. Tính số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch.

Bài 4 (3đ)

Cho tam giác ABC cân tại A , vẽ ba đường cao AD, BE, CF (

 a) Chứng minh:

 b) Cho BC =6cm, AC = 9cm. tính độ dài CE

 c) Chứng minh : CE = BF

 

doc 3 trang Người đăng tuvy2007 Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề tham khảo học kì II Toán Lớp 8 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2010 - 2011
MÔN : TOÁN 8
Chủ đề chính
CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐÁNH GIÁ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
 thấp
Vận dung 
cao
Tổng cộng
1) Phương trình bậc nhất một ẩn
Câu 1 
 1đ
 1đ
2) Diện tích hình thang
Câu 2 
 1đ
 1đ
3) Giải phương trình
Bài 1
 2đ
 2đ
4) Giải bất phương trình
Bài 2
 1đ
 1đ
5) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 3
 2đ
 2đ
6) Tam giác đồng dạng
Bài 4a 
 GT – KL 1đ
Bài 4 b, c
 2đ
 3đ
Tổng cộng
 5đ
 2đ
 1đ
 2đ
 10đ
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 8 
Thời gian : 90 phút
I. Lý thuyết ( 2đ)
 Câu 1: Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ
 Câu 2:Viết công thức tính diện tích hình thang. 
 Áp dụng: Tính diện tích hình thang ABCD( ). Biết AB = 13cm; BC = 20cm, CD= 25cm 
II. Bài toán (8đ)
Bài 1 (2đ) Giải các phương trình sau 
 a) 
 b) 
Bài 2 ( 1đ) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số :
 -8x – 8 – 2x + 4
Bài 3: (2đ)
 Một cơ sở may mặc theo dự định mỗi ngày may 300 cái áo. Nhưng do cải tổ lại sản xuất nên mỗi ngày may được 400 cái áo, do đó vượt kế hoạch sản xuất100 cái áo và hòan thành sớm 1 ngày. Tính số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch.
Bài 4 (3đ)
Cho tam giác ABC cân tại A , vẽ ba đường cao AD, BE, CF ( 
 a) Chứng minh: ∽ 
 b) Cho BC =6cm, AC = 9cm. tính độ dài CE
 c) Chứng minh : CE = BF 
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II
	MÔN : TOÁN 8	
Đáp án
Biểu điểm
I. Lý thuyết
 Câu 1: phát biểu đúng . 
 Ví dụ : 5x + 3 = 0
 Câu 2: Phát biểu đúng 
Áp dụng : S = 304 cm2
II. Bài toán:
Bài 1:
 a) 
Vậy S=
b) ; ĐKXĐ: 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy S = 
Bài 2
 -8x – 8 – 2x + 4
Vậy S=
Bài 3: Gọi số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch là a ( a)
Theo đề toán ta có phương trình: 
Giải phương trình ta được a = 1500 ( thỏa điều kiện)
A
B
C
E
F
D
Vậy số áo mà cơ sở phải may theo kế hoạch là 1500 áo.
Bài 4
Hình vẽ + GT - KL
a) Xét DAC và EBC có:
 là góc chung
 Vậy : ∽ 
b) Ta có: DC = BD = 3cm
Mà ∽ ( cmt)
Suy ra: 
 Vậy EC = 2cm
c) ( cạnh huyền – góc nhọn)
Suy ra: CE = BF 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi HKII 20102011.doc