Kế hoạch hoạt động cá nhân chuẩn

Kế hoạch hoạt động cá nhân chuẩn

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Bối cảnh năm học:

Năm học 2011 – 2012 là năm học tiếp tục “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác của ngành, thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá bằng xây dựng ma trận, đổi mới nội dung giảng dạy dựa trên những tài liệu chuẩn kỹ năng kiến thức và tài liệu tinh giảm, tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy, tích cực lồng ghép và tich hợp các nội dung: bảo vệ mội trường, tư tưởng Hổ Chí Minh, kỹ năng sống, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, phòng chống tội phạm và ma túy

 2. Thuận lợi:

 - Bản thân là giáo viên trẻ , khỏe nhiệt tình trong công tác -> là một thuận lợi.

- Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH nhà trường, của tổ trưởng, đoàn thể, đồng nghiệp, phụ huynh)

 

doc 8 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 538Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch hoạt động cá nhân chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ:Ngữ văn- Công dân Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Xuân Định, ngày 20 tháng 9 năm 2011
KẾ HOẠCH
Hoạt động cá nhân - năm học 2011-2012
- Căn cứ vào Hướng dẫn số : 112/PGD&ĐT- THCS ngày 25/8/2011 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Phòng GD-ĐT Xuân Lộc; 
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Nguyễn Du năm học 2011-2012
- Căn cứ hoạch hoạt động của Tổ Ngữ văn-công dân năm học 2011-2012. Bản thân tôi đề ra kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2011-2012 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
	1. Bối cảnh năm học:
Năm học 2011 – 2012 là năm học tiếp tục “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác của ngành, thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá bằng xây dựng ma trận, đổi mới nội dung giảng dạy dựa trên những tài liệu chuẩn kỹ năng kiến thức và tài liệu tinh giảm, tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy, tích cực lồng ghép và tich hợp các nội dung: bảo vệ mội trường, tư tưởng Hổ Chí Minh, kỹ năng sống, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, phòng chống tội phạm và ma túy 
	2. Thuận lợi:
	- Bản thân là giáo viên trẻ , khỏe nhiệt tình trong công tác -> là một thuận lợi..
- Được sự quan tâm giúp đỡ của BGH nhà trường, của tổ trưởng, đoàn thể, đồng nghiệp, phụ huynh)
	3. Khó khăn: 
- Chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được học tập để năng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Học sinh còn lơ là trong học tập, còn ham chơi, nói chuyện nhiều trong lớp học
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG: 
 1.Về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống: 
Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân.
Thực hiện tốt đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính sách pháp luật của nhà nước.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
 2. Về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: 
Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá (phù hợp với đối tượng học sinh). Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng dạy – học và các chuyên đề dạy – học, ứng dụng CNTT trong dạy học. Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn – nghiệp vụ.
Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng và từng bước nâng dần chất lượng đào tạo về hạnh kiểm, học lực. Nâng cao chất lượng dạy và học. Tỉ lệ HS đạt trên trung bình môn mình phụ trách nâng cao, tỉ lệ yếu kém giảm..
Tiếp tục tự học, tự rèn luyện , học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, học qua sách vở....
 3. Về hoạt động phong trào đoàn thể:
Tích cực, năng động tham gia vào các hoạt động đoàn thể.
Đổi mới về nội dung, phương pháp về các hoạt động đoàn thể góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, nề nếp học sinh ngày một tiến bộ hơn. 
 4. Về tham gia các hoạt động khác trong nhà trường:
Tích cực hưởng ứng cuộc vận động 2 không của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
III. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN :  	
1. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo:
 a. Các chỉ tiêu
Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” và tích hợp lồng ghép vào giảng dạy bộ môn.
Thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động khác cùa ngành. 
 b. Biện pháp:
Tham gia 100% các buội học tập, nghị quyết, pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng.
Ký các bản cam kết
 2. Nâng cao chất lượng dạy và học:
 a. Các chỉ tiêu:
Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đúng PPCT vá các tài liệu giáo dục tích hợp lống ghép khác.
Thực hiện đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo qui định.
Chỉ tiêu chất lượng giảng dạy bộ môn:
	+ Môn ngữ văn 8:
Chỉ tiêu về công tác nhủ nhiệm:
	+ Học lực: Giỏi : .15.%; Khá 30%; Tb 50%
	+ Hạnh kiểm: Tốt: 95%; Khá 5%, Tb.%
Bản thân phấn đấu đạt danh hiệu:
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
GVCN giỏi
Giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Lao động tiên tiến. 
 b. Biện pháp thực hiện:
Soạn giáo án đầy đủ trước khi đến lớp, chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học, thiết kế một số tiết dạy CNTT, đưa các nội dung dạy lồng ghép tích hợp vào các bộ môn: an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội ma túy HIV/AIDS, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục kiến thức về môi trường, kỹ năng sống sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
Soạn kỹ các giáo án, dạy phụ đạo học sinh yếu.
Tham gia tập huấn và thực hiện về giảm tải chương trình, về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh, xây dựng ma trận đề kiểm tra.
Tổ chức tốt các tiết HĐNGLL
 3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên:
 a. Các chỉ tiêu:
Thực hiện 100% nghị quyết của hội nghị công nhân viên chức về dự giờ
Gv dự 18 tiết/năm), hội giảng, làm đồ dùng dạy học 
Tham gia, báo cáo lại đầy đủ các đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do nhà trường và cấp trên tổ chức (nếu có).
Tự đăng ký học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp tiếng anh, tin học 
 b. Biện pháp:
Thực hiện nghiêm túc các qui định, qui chế về dự giờ, hội giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm 
 4. Thực hiện các hoạt động khác.
 a. các chỉ tiêu:
Thực hiện công tác quản lý nề nếp, giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh theo tinh thần đổi mới và tôn trọng các hành vi tâm lí của học sinh.
Bản thân tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, của Công đoàn.
Phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, các cơ quan ban ngành liên quan trong việc giáo dục học sinh.
 b. Biện pháp:
Thực hiện tốt kế hoạch nhà trường, tích cực hoạt động công tác Đoàn, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt.
Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, xã hội, giúp học sinh nghèo vượt khó.
IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Thời gian
Nội dung công việc
Ghi chú 
Tháng 8/2011
* Công tác chuyên môn:
- Trình diện đầu năm, tham gia các buổi họp đầu năm
- Hướng dẫn hs lao động vệ sinh trường lớp theo phân công của nhà trường
- Nắm bắt các thông tin về hs lớp chủ nhiệm
- Chuẩn bị đủ hồ sơ, giáo án, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học.
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo chương trình.
* Công tác khác:
- Tham gia học tập bồi dưỡng tập huấn theo chuyên đề.
* Bổ sung kế hoạch:...........................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
Tháng 9/2011
* Công tác chuyên môn:
- Thực hiện đúng và có hiệu quả các công tác khác như chuẩn bị lễ khai giảng, phần hội lễ khai giảng.
- Tham dự đầu đủ các buổi hội họp.
- Chuẩn bị đủ hồ sơ, giáo án, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học.
- Lên lịch báo giảng hàng tuần, cập nhật hồ sơ chủ nhiệm
- Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch công tác cá nhân ...
- Soạn bài đúng, đủ, kịp thời gian.
- Dự giờ thăm lớp đúng quy định
* Công tác khác:
- Tham gia tích cực các hội nghị, đại hội đầu năm như hội nghị CBVC, hội nghị công đoàn,... 
- Tích cực hưởng ứng tháng ATGT.
*Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 10/2011
* Công tác chuyên môn:
- Tham dự đầy đủ các buổi hội họp.
- Chuẩn bị đủ hồ sơ, giáo án, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học.
- Tham gia chỉ đạo học sinh lao động vệ sinh môi trường.
- TiÕp tôc chÊn chØnh nÒ nÕp häc tËp. 
- Lên lịch báo giảng hàng tuần, cập nhật hồ sơ chủ nhiệm
* Công tác khác:
- Tham gia tích cực các phong trào.
 *Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 11/2011
* Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục công việc của mình: Luôn chuẩn bị tốt hồ sơ, giáo án cho các tiết dạy.
- Tiến hành dự giờ để học hỏi, rút kinh nghiệm.
- Chuẩn bị tốt cho tiết hội giảng theo quy định của nhà trường.
* Công tác khác:
- Động viên học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. 
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo.
- Dự giờ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của trường nhân ngày 20/11
- Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
*Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 12/2011
* Về công tác chuyên môn:
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Coi thi , chấm thi và đánh giá, xếp loại HL, HK .
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt cho việc ôn tập học kỳ I.
- Báo cáo 2 mặt học kỳ I cho nhà trường.
* Công việc khác:
- Làm tốt mọi công việc được giao.
- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt cho việc ôn tập thi học kỳ I.
- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của trường nhân ngày 22/12.
- *Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 01/2011
*Về công tác chuyên môn:
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng.
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp. 
- Tổng kết điểm học kỳ I theo đúng quy trình đề ra.
* Công việc khác:
- Làm tốt mọi công việc được giao.
*Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 02/2011
* Về công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
* Công việc khác:
- Động viên học sinh tích cực trong học tập. 
- Tham gia chỉ đạo học sinh lao động vệ sinh trường lớp.
- *Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 03/2011
*Về công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, giờ dạy có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời gian, đúng quy định.
- Chấp hành đúng mọi nội qui của nhà trường.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
* Công việc khác:
- Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3.
*Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 04/2011
- Thực hiện tốt mọi nề nếp chuyên môn như lên lịch báo giảng, kí sổ đầu bài, lên lớp đúng quy định.
- Soạn bài đầy đủ, kịp thời.
- Rút kinh nghiệm qua những buổi dự giờ.
- Chuẩn bị hoàn thành chương trình, dạy bù nếu chương trình chậm.
- Động viên học sinh ôn tập tốt để kiểm tra chất lượng học kỳ II.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
*Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tháng 05/2011
- Ôn tập cho học sinh thi cuối năm.
- Hoàn thành chương trình, dạy bù nếu chương trình chậm.
- Hoàn thành hồ sơ, sổ sách, vào điểm các môn mình dạy.
- Báo cáo kết quả của môn mình dạy cho nhà trường.
- Chuẩn bị tổng kết cuối năm của trường, lớp.
*Bổ sung kế hoạch:.....
................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
V. ĐỀ XUẤT:
Đề nghị Chi bộ, BGH, Công Đoàn, các tổ chuyên môn, các cơ quan ban ngành có liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân tôi có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.
PHÊ DUYỆT	Xuân Định, ngày... tháng 9 năm 2011
 (Tổ trường)	Người lập kế hoạch
 Lê Thị Nga

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOACH HOAT DONG CA NHAN CHUAN.doc