Kiểm tra HKII môn: Lịch sử 8

Kiểm tra HKII môn: Lịch sử 8

Trường: THCS Kim Đồng

Người ra đề: Bùi Thị Như Sương KIỂM TRA HKII

 MÔN: LỊCH SỬ 8

Phần I: Trắc nghiệm (7đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý đúng nhất

Câu 1: Vì sao Việt Nam lại trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp

a. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông

b. Giàu tài nguyên, thị trường tốt, vị trí thuận lợi

c. Tài nguyên tuy ít nhưng có vị trí thuận lợi

d. Câu a và c đúng

Câu 2: Điều ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với Pháp là điều ước gì? Kí vào năm nào?

a. Điều ước Hác-măng 1883

b. Điều ước Pa-tơ-nốt 1884

c. Điều ước Nhâm Tuất 1862

d. Điều ước Giáp Tuất 1874

Câu 3: Nghĩa quân của ai đã đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ:

a. Trương Định b. Thiên Hộ Dương c. Nguyễn Trung Trực

d. Nguyễn Hữu Huân

 

doc 3 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 540Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra HKII môn: Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: THCS Kim Đồng
Người ra đề: Bùi Thị Như Sương KIỂM TRA HKII
 MÔN: LỊCH SỬ 8
Phần I: Trắc nghiệm (7đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý đúng nhất
Câu 1: Vì sao Việt Nam lại trở thành đối tượng xâm lược của thực dân Pháp
a. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông
b. Giàu tài nguyên, thị trường tốt, vị trí thuận lợi
c. Tài nguyên tuy ít nhưng có vị trí thuận lợi
d. Câu a và c đúng
Câu 2: Điều ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với Pháp là điều ước gì? Kí vào năm nào?
Điều ước Hác-măng 1883
Điều ước Pa-tơ-nốt 1884
Điều ước Nhâm Tuất 1862
Điều ước Giáp Tuất 1874
Câu 3: Nghĩa quân của ai đã đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ:
a. Trương Định b. Thiên Hộ Dương c. Nguyễn Trung Trực
d. Nguyễn Hữu Huân
Câu 4: Nội dung của điều ước Giáp Tuất là gì?
Nam Kì lục tỉnh thuộc Pháp, nền ngoại giao của nước ta thuộc Pháp, người Pháp được tự do buôn bán.
Ba tỉnh Đông Nam Bộ thuộc Pháp, người Pháp được tự do buôn bán
Nam Kì lục tỉnh thuộc Pháp, nền ngoại giao nước ta thuộc Pháp, người Pháp độc quyền ngoại thương.
Bắc Kì thuộc Pháp, người Pháp được tự do buôn bán
Câu 5: Quân Pháp ở toà Khâm sứ và đồn Mang Cá bị tấn công vào thời gian nào?
Đêm 23 rạng sáng 24/7/1885
Đêm 14 rạng sáng 15/7/1885
Đêm 4 rạng sáng 5/7/1886
Đêm 4 rạng sáng 5/7/1885
Câu 6: Khởi nghĩa Hương Khê diễn ra trong thời gian nào?
 a. 1886-1887 b. 1858-1859 c.1885-1895 d. 1883-1892
Câu 7: Phong trào Cần Vương do giai cấp nào lãnh đạo? Lực lượng tham gia là giai cấp nào?
 a.Lãnh đạo là địa chủ, lực lượng là nông dân và thợ thủ công
 b.Lãnh đạo là văn thân,sĩ phu yêu nước lực lượng là nông dân
 c.Lãnh đạo và lực lượng đều là nông dân
 d.Tất cả đều sai
Câu 8: Hoàng Hoa Thám có biệt hiệu là gì?
 a.Hùm Thiêng Yên Thế
 b.Bình Tây đại nguyên soái
 c. Lê Đình Thám
 d.Tất cả đều sai
Câu 9: Tác dụng của phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi:
 a.Góp phần làm chậm quá trình xâm lược cuả thực dân Pháp
 b.Góp phần làm chậm công cuộc bình định của thực dân Pháp
 c.Câu a và b đều đúng
 d.Câu a và b đều sai
Câu 10: Tại sao nhà Nguyễn không chịu đổi mới:
 a.Nặng tư tưởng phong kiến, không muốn tư bản nước ngoài buôn bán ở Việt Nam, không có năng lực
 b.Sợ dân ta bỏ nghề nông, bảo vệ quyện lợi giai cấp, không có năng lực
 c.Nặng tư tưởng phong kiến, bảo vệ quyền lợi giai cấp, không có năng lực
 d.Nặng tư tưởng phongkiến, không muốn dân giàu nhờ buôn bán
Câu 11:Chính sách khai thác kinh tế của Pháp đã làm xã hội Việt Nam biến đổi như thế nào;
Xuất hiện ba tầng lớp mới: công nhân , tiểu tư sản, tư sản
Sĩ phu phong kiến tiếp thu tư tưởng mới
Sĩ phu phong kiến kinh doanh theo kiểu tư bản
Tất cả đều đúng.
Câu 12: Tổ chức chính trị đầu tiên do Phan Bội Châu thành lập là tổ chức nào?
Việt Nam cách mạng thanh niên hội
Đông Kinh Nghĩa Thục
Hội Duy Tân
Việt Nam Quang Phục Hội
Câu 13: Đông Kinh Nghĩa Thục lập ra để làm gì?
Bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước
Truyền bá nội dung học tập mới 
Tuyên truyền nếp sống mới, tiến bộ
Tất cả đều đúng
Câu 14: Sự kiện quan trọng nào xảy ra vào ngày 5/6/1911 tại Sài Gòn?
Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
Nguyễn An Ninh trở lại Việt Nam
Thành lập Việt Nam quốc dân đảng
Phân II: Tự luận ( 3đ)
Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đối với nước ta (chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục ) ?
Câu 2: Điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX?
ĐÁP ÁN:
Phần I: Trắc nghiệm (7đ)
1-b,2c,3c,4a,5c,6b,7b,8a,9b,10c,11d,12d,13d,14b
Phần II: Tự luận: (3đ)
Câu 1: 2đ
Vẽ sơ đồ: 0,75
Kinh tế: nông nghiệp , công nghiệp, thương nghiệp, tài chính (0,75đ)
Văn hoá, giáo dục: (0,25đ)
Câu 2: 1đ
-Mục đích:Đánh Pháp giành độc lập dân tộc+ cải cách xã hội xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ cộng hoà
-Lãnh đạo: Tầng lớp nho học trẻ đang trên con đường tư sản hoá
-Hoạt động: Vũ trang + cải cách
-Lực lượng tham gia: Nhiều tầng lớp,giai cấp, thành phần xã hội

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-KD.doc