Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 1 đến 23

Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 1 đến 23

Kiến thức: giúp HS nắm được:

- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa LS của c/m Hà Lan giữa TK 16, c/m Anh giữa TK 17, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng Quốc Châu Mỹ (Hoa Kỳ)

- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”.

2/ Tư tưởng:

- Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS:

 + Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

 + Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ PK.

3/ Kĩ năng: rèn luyện cho HS kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

- Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập, trước hết là các câu hỏi, bài tập trong SGK.

II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:

- Bản đồ thế giới (xác định vị trí các nước)

- Vẽ phóng to các lược đồ SGK.

- Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lịc h sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu tham khảo cần thiết, liên quan đến những nội dung cơ bản trong bài.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1/ On định:

2/ KT bài cũ: giới thiệu sơ nét về lịch sử lớp Cách Mạng Tháng Tám

3/ Bài mới:

 a/ Giới thiệu bài mới:

 

doc 94 trang Người đăng tuvy2007 Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 512Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử Lớp 8 - Tiết 1 đến 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I:
LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN 1917)
CHƯƠNG I: 	THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)
Tuần 1
Tiết 1+2
Bài 1:
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Kiến thức: giúp HS nắm được:
- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa LS của c/m Hà Lan giữa TK 16, c/m Anh giữa TK 17, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng Quốc Châu Mỹ (Hoa Kỳ)
- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”.
2/ Tư tưởng:
- Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS:
	+ Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
	+ Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ PK.
3/ Kĩ năng: rèn luyện cho HS kĩ năng:
Sử dụng bản đồ, tranh ảnh.
Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập, trước hết là các câu hỏi, bài tập trong SGK.
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:
Bản đồ thế giới (xác định vị trí các nước)
Vẽ phóng to các lược đồ SGK.
Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lịc h sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu tham khảo cần thiết, liên quan đến những nội dung cơ bản trong bài.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ Oån định:
2/ KT bài cũ: giới thiệu sơ nét về lịch sử lớp Cách Mạng Tháng Tám
3/ Bài mới:
	a/ Giới thiệu bài mới:
GV nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 7 để chuyển sang bài mới: “Trong lòng chế độ PK suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất TBCN; dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa PK với TS và các tầng lớp nhân dân lao động. Một cuộc c/m sẽ nổ ra”.
	b/ Dạy và học bài mới:
Tiết 1:
I/ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV – XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN TK XVI.
	s Nền sản xuất mới ra đời như thế nào?
	s Diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan.
– Hoạt động 1: ______________________________________________________
s Nền sx mới ra đời trong điều kiện lịch sử ntn? (trong lòng XHPK đã suy yếu; bị chính quyền PK kềm hãm; song không ngăn được sự phát triển của nó).
s Vì sao nó không bị ngăn chặn?
1/ Một nền sản xuất mới ra đời:
s Những sự kiện nào chứng tỏ nền sx mới TBCN phát triển? (chú ý sự ra đời các xưởng, nhân công; trung tâm sx, buôn bán, ngân hàng)
- Trên cơ sở nền sx công trường thủ công, ở Tây Âu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường có thuê mướn nhân công. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò lớn.
à đó là nền sx TBCN
s Cùng với sự phát triển sx, sự chuyển biến của XH ra sao?
s Trình bày vai trò của các giai cấp này trong XH (SGK đoạn chữ nhỏ /4)
- Xã hội hình thành 2 giai cấp mới: tư sản và vô sản.
s Mâu thuẫn mới nào nảy sinh? (nhắc lại mâu thuẫn cơ bản của XHPK)
==> mâu thuẫn giữa chế độ PK với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.
s Dẫn tới hệ quả nào? (đấu tranh)
* Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, XH ở Tây Âu trong các TK 15-17?
2/ Cách mạng Hà Lan TK XVI.
- Dùng BĐTG giới thiệu vị trí vùng đất Nêđeclan (Hà Lan, Bỉ ngày nay)
GV giảng thuật:
a/ Diễn biến:
s Vì sao c/m bùng nổ?
. kt Nêđeclan phát triển (đầu TK16) I Tây Âu bị TBN ngăn cản sự phát triển này.
- 8/1566: nhân dân Nêđeclan đấu tranh mạnh mẽà chống TBN à bị đàn áp đẫm máu.
s Kết quả:
(Cuộc đấu tranh của nhân dân Nêđeclan => giải phóng đất nước, thành lập nước Cộng Hòa: là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới)
s Giải thích k/n CMTS?
b/ Kết quả:
- 1581 các tỉnh miền Bắc thành lập nước Cộng Hòa (các tỉnh liên Hiệp) (sau gọi là Hà Lan)
- 1648: Hà Lan được công nhận độc lập.
s Vì sao? (đánh đổ CĐPK; xây dựng 1 XH mới tiến bộ hơn)
=> CM Hà Lan được xem là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới.
* Trình bày diễn biến và kết quả của CM Hà Lan?
II/ CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII:
– Hoạt động 2:______________________________________________________
	s Sự phát triển của CNTB ở Anh?
	s Tiến trình cách mạng ở Anh?
	s Ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng ở Anh?
- GV gợi ý à sự phát triển của các công trường thủ công, ngoại thương không chỉ làm cho quan hệ TBCN phát triển mạnh (HS nêu những sự kiện thể hiện điều này)
sHS thảo luận: dựa vào SGK à QH TBCN phát triển ở những điểm nào?
- HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK/5
- Sự phát triển của CNTB ở Anh (CT/TC và ngoại thương) đưa lại hệ quả gì?
HS dựa vào SGK trả lời (phần XH biến đổi)
- Tìm hiểu thuật ngữ “quý tộc mới” (SGK/156). Nêu vị trí, tính chất của tầng lớp này.
1/ Sự phát triển của CNTB ở Anh:
- Quan hệ TBCN phát triển mạnh:
P Công trường thủ công ra đời.
P Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính hình thành (Luân Đôn)
P Phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí.
- Xã hội biến đổi:
P Địa chủ à quý tộc mới.
P ND cùng khổ
- Kinh tế thay đổi à TS, quý tộc mới >< chế độ quân chủ chuyên chế.
- Vẽ sơ đồ cấu tạo XH Anh.
- GV tổng kết, nhấn mạnh các >< àCM
=> CM à lật đổ chế độ PK, xác lập quan hệ sx TBCN
s Trình bày sự phát triển CNTB ở Anh và những hệ quả của nó?
2/ Tiến trình cách mạng:
-GV cho hs quan sát bản đồ và tranh (SGK), sau đó, GV trình bày diễn biến, kết quả CM.
a/ Giai đoạn 1: (1642 – 1648):
-HS: lần lượt trình bày diễn biến CM (theo BĐ). Chủ yếu là nêu và so sánh lực lượng của nhà vua với qh qua vùng đất chiến giữ.
- Tường thuật cuộc nội chiến (lược đồ) và quang cảnh xử tử vua XacLơ I để nêu rõ CM đạt đến đỉnh cao.
- 8/1642: nội chiến bùng nổ.
- Quân đội QH đánh bại quân đội nhà vua à 1648 nội chiến chấm dứt.
b/ Giai đoạn 2: (1649 – 1688)
s Kết quả CM? Việc xử tử Saclơ I có ý nghĩa gì? (HS xem tranh)
- GV trình bày lần lượt sự thay đổi các chế độ ở Anh sau 1649.
- 30/1/1649: Saclơ I bị xử tử à nước Anh trở thành nước Cộng Hòa
- Crôm-Oen thiết lập chế độ độc tài quân sự.
- Quần chúng bất mãn à QT mới và TS khôi phục chế độ quân chủ.
s Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? (CĐ/ QCLH)
s Giải thích thế nào là QCLH? (thực chất vẫn là CĐ TB) (là chế độ chính trị của 1 nước trong đó vua ko nắm thực quyền, mọi quyền lực thuộc về TS và QT mới, quyền lực của vua bị hạn chế, hiến pháp do QH tư sản lập ra)
s Vì sao phải lập CĐ/QCLH? (chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm đẩy CM đi xa hơn, bảo vệ quyền lợi của QT mới và TS)
- GV tổng kết và nhấn mạnh 1 số ý để củng cố nhận thức của hs.
s Vì sao nước Anh từ CĐ Cộng hòa lại trở thành CĐ quân chủ lập hiến?
- 12/1688: chế độ quân chủ lập hiến ra đời.
3/ Ý nghĩa lịch sử của CMTS Anh giữa thế kỉ XVIII:
- GV?: cuộc CMTS Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo CM? CM có triệt để không?
- HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK/6
- GV?: Em hiểu ntn về câu nói trên của Mác?
( g/c TS và QT mới thắng lợi đã xác lập chế độ TB CN (hình thức là quân chủ lập hiến) sx TBCN phát triển và thoát khỏi sự thống trị của CĐ PK))
s Nêu kết quả của CM TS Anh?
- CMTS Anh mở đường cho CNTB phát triển mạnh; đem lại thắng lợi cho GCTS và QT mới.
- Hạn chế: quyền lợi của nhân dân lao động không được đáp ứng.
4/ Củng cố:
Trình bày diễn biến, kết quả của CM Hà Lan?
Thuật lại tiến trình CM Anh? Yù nghĩa lịch sử?
5/ Dặn dò:
Học thuộc bài.
Lập niên biểu CM Anh? (niên đại, các sự kiện chính)
Xem trước III/ bài 1 và lược đồ SGK/7.
Tiết 2:
III/ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
* Hoạt động 1:
1/ Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân chiến tranh.
- HS đọc SGK đoạn 1/ SGK/7
- Xác định vị trí 13 thuộc địa trên bản đồ? (Dùng lược đồ trống cho hs gắn tên 13 thuộc địa)
sNêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mỹ? (phần chữ in nghiêng) 
Vì sao nhân dân thuộc địa chống Anh? (do Anh cướp đoạt tài nguyên, thu thuế nặng, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước)
- HS thảo luận:
* Vì sao >< giữa thuộc địa và Anh nảy sinh? (thực dân anh ngăn cản sự phát triển CTN của thuộc địa)
a/ Tình hình:
- Kinh tế 13 thuộc địa sớm phát triển theo con đường TBCN.
b/ Nguyên nhân::
- TD Anh ngăn cản sự phát triển CTN của 13 thuộc địa.
* Hoạt động 2:
2/ Diễn biến cuộc chiến tranh:
- HS đọc SGK/8 “12/1773BM”
s Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh?
a/ Nguyên nhân trực tiếp:
- Nhân dân Bo-xtơn phản đối chế độ thuế (12/1773)
- GV tường thuật.
b/ Diễn biến:
s em biết gì về Oasinhtơn?
- 4/1775: CT bùng nổ.
s Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định điều gì? (SGK/8)
-4/7/1776: tuyên ngôn độc lập được công bố.
HS thảo luận: theo em, tính chất tiến bộ của TNĐL của Mỹ thể hiện ở những điểm nào?
GV giảng thuật:
s Vì sao lúc đầu quân khởi nghĩa thất bại? – HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK.
s Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh diễn ra ntn?
- Lúc đầu quân khởi nghĩa thất bại ở một số nơi.
- 17/10/1777: thắng lớn ở Xaratôga.
* Hoạt động 3
3/ Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- GV giảng thuật
a/ Kết quả:
- Hiệp ước Vec-xai (1783) công nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ.
à thành lập Hợp chủng quốc Mỹ (USA – Mỹ – Hoa kì)
-HS thảo luận: những điểm nào thẩ hiện sự hạn chế của Hiến Pháp 1787 của Mỹ? (người da trắng có tài sản-đóng thuế mới có quyền bầu cử và ứng cử – PN không có quyền bầu cử. Nô lệ, da đen, người Indian không có quyền CT
-1787: ban hành Hiến pháp.
sKết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập?
(1 nước CH/TS ra đời với HP 1787)
- GV trình bày nội dung của Hiến Pháp, tính chất, hạn chế của nó.
s Mục tiêu của cuộc ... ời Nga năm 1917.
- Cuộc đấu tranh để bảo vệ thành quả của cách mạng diễn ra như thế nào?
- ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
2. Tư tưởng:
Bồi dưỡng nhận thức đúng đán và tình cảm cách mạng đối với cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới.
3. Kỷ năng:
- Biết sử dụng bản đồ thế giới để xác định vị trí nước Nga (trước cách mạng) và cuộc đấu tranh bảo vệ nước Nga (sau cách mạng).
- Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử để đưa ra nhận xét của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên chuẩn bị: 
+ Bản đồ nước Nga (hoặc bản đồ Châu Aâu) trước chiến tranh thế giới I.
+ Tranh ảnh nước Nga trước và trong cách mạng tháng mười Nga.
+ Tư liệu lịch sử nói về cách mạng tháng mười Nga và Lê Nin.
- Học sinh chuẩn bị: đọc SGK và trả lời câu hỏi, sưu tầm tranh ảnh về cách mạng tháng mười Nga.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1/ Oån định:
 2/. Kiểm tra bài cũ: Sửa bài tập về nhà.
 3/. Hoạt động dạy và học :
 a. Giới thiệu bài mới:
Đây là bài mở đầu chương trình lịch sử thế giới hiện đại. Do vậy, sự kiện chiến tranh thế giới I kết thúc và sự bùng nổ cách mạng XHCN tháng nười Nga đã mở ra một thời kỳ phát triển mới trong lịch sử nhân loại – lịch sử thế giới hiện đại. Chúng ta sẽ tìm hiểu thời kỳ lịch sử này bằng sự kiện mở đầu - cách mạng tháng mười Nga năm 1917.
Tiết 22: I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NGA NĂM 1917
 Hoạt động 1: Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Mục tiêu: tìm hiểu tình hình cụ thể nước Nga trước khi diễn ra cách mạng(khó khăn, hậu quả sau chiến tranh thế giới thứ I để lại, nội tại nước Nga).
- Nội dung:
 + Giáo viên: Sử dụng bản đồ nước Nga (1914) để học sinh quan sát và xác định vị trí của đế quốc Nga (lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới-1914), nhắc lại bài cũ, phát vấn.
?- Em hãy trình bày những nét chính của cuộc cách mạng 1905-1907. Kết quả. Ý nghĩa.
 + Học sinh: Quan sát bản đồ , xem H.52, trả lời câu hỏi, đoc SGK.
 + Giáo viên: Phân tích, diễn giảng, phát vấn, tranh ảnh.
?- Em hãy thảo luận về thái độ của nhân dân Nga ra sao đối với Nga hoàng?
 + Học sinh: Thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi.
* Kết luận: Học sinh nhận thức được rằng: Cách mạng bùng nổ là điều không thể tránh khỏi.
2. Hoạt động 2: Cách mạng tháng 2
- Mục tiêu: Cách mạng tháng 2/1917 là cuộc cách mạng chuẩn bị choi cách mạng tháng 10, ảnh hưởng đến cách mạng tháng 10 như thế nào?
- Nội dung:
 + Giáo viên: Cho học sinh đọc nội dung SGK, giáo viên trình bày lướt diễn biến và minh họa hình ảnh (hình 53/77), phát vấn.
?- Cách mạng tháng 2/1917 diễn ra do giai cấp nào lãnh đạo?
 + Học sinh: Trả lời câu hỏi.
 + Giáo viên: Diễn giảng, phân tích, phát vấn.
?- Lực lượng tham gia cách mạng tháng 2/1917?
 + Học sinh: Trả lời.
 + Giáo viên: Phân tích, hệ thống về việc thành lập chính quyền ở Nga, phát vấn.
?- Vì sao chính quyền lọt vào tay giai cấp tư sản?
 + Học sinh: Suy nghĩ trả lời.
* Kết luận: Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng 2 tồn tại 2 chính quyền song song; chính sách tiếp tục chiến tranh và đàn áp quần chúng của chính phủ lâm thời tư sản, sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.
3. Hoạt động 3: Cách mạng tháng Mười 1917
- - Mục tiêu: Tìm hiểu quá trình diễn biến cách mạng, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng Bônsêvích (Lê Nin). Kết quả đưa nước Nga chuyển sang trang sử mới.
- Nội dung:
 + Giáo viên: Cho học sinh đọc SGK, diễn giảng những vấn đề trước mắt cần giải quyết, phát vấn.
?- Trước tình hình đó, Lê Nin và Đảng Bônsêvích đã đưa ra chủ trương gì?
 + Học sinh: Trả lời câu hỏi.
 + Giáo viên: Diễn giảng, phân tích, trình bày những diễn biến chính của cách mạng tháng Mười Nga 1917+hình 54/78, phát vấn.
?- Em có nhận xét gì về quá trình diễn ra cuộc cách mạng tháng Mười 1917?
 + Học sinh: Trả lời câu hỏi.
* Kết luận: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích (Lê Nin) dẫn dắt nhân dân Nga giành được thắng lợi hoàn toàn.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng:
- Sau cách mạng 1905-1907 Nga hoàng tăng cường đàn áp, khủng bố công nhân, nông dân. Đẩy họ vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
- Nhân dân chán ghét Nga hoàng và chiến tranh: nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra, lan rộng khắp nơi.
2. Cách mạng tháng 2
* Diễn biến:
- Ngày 23/02: 9 vạn công nhân nữ ở Pê-tơ-rô-grát bãi công.
- Ba ngày sau cuộc tổng bãi công lan rộng toàn thành phố.
- 27/02: Công nhân chuyển từ tổng bãi công chính trị thành khởi nghĩa vũ trang.
* Kết quả: Nga hoàng bị lật đổ, Xô Viết lọt vào tay chính phủ lâm thời tư sản.
* Tính chất: Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
3. Cách mạng tháng Mười 1917
- Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng 2: Tồn tại 2 chính quyền song song. Lê Nin và Đảng Bônsêvích đưa ra kế hoạch dùng bạo lực để lật đổ chính phủ lâm thời, thống nhất chính quyền.
- Đầu tháng 10, Lê Nin về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
* Diễn biến:
- Đêm 24/10: Khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung Điện mùa đông.
- Đêm 25/10: Cung Điện mùa đông bị chiếm,chính phủ lâm thời hoàn toàn sụp đổ.
* Kết quả: 
Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mátxcơva.
B/.SƠ KẾT BÀI HỌC:
4. Củng cố: Các câu hỏi cuối mỗi phần (1,2,3).
5. Dặn dò:
- Học sinh: Học bài và làm bài tập.
- Xem trước phần II/bài 15, trả lời các câu hỏi gợi ý (phân công theo tổ 1,2,3).
Tuần 22.
Tiết 23:
1. Oån định :
2.. Kiểm tra bài cũ:
-Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/ 19717 đã làm được việc gì?
- Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát?
3. Hoạt động dạy và học.
	II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬÏ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917.
1. Hoạt động 1: Xây dựng chính quyền Xô Viết.
- Mục tiêu: Xây dựng chính quyền mới của dân do dân, vì dân dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Bônsêvích (Lê Nin)
- Nội dung:
 + Giáo viên: Diễn giảng, giải thích, phân tích những biện pháp của chính quyền Xô Viết, phát vấn. Giới thiệu H.55/SGK
?- “Sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh ruộng đất” đã đem lại quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?
 + Học sinh: Thảo luận, trả lời câu hỏi.
 + Giáo viên: Phân tích , diễn giảng, phân tích, phát vấn.
?- Tại sao phe hiệp ước không ủng hộ lời kêu gọi của nước Nga XV?
 + Học sinh: Trả lời.
 + Giáo viên: Diễn giảng, phát vấn.
?- Vì sao Đức đồng ý ký hiệp ước với Nga?
 + Học sinh: Trả lời.
* Kết luận: Chính quyền mới được xây dựng với những thành quả bước đầu tạo điều kiện cho Xô Viết trong công cuộc cách mạng sắp tới.
2. Hoạt động 2: Chống thù trong giặc ngoài
- Mục tiêu: Chính quyền mới xây dựng luôn bị các thế lực trong và ngoài nước tìm cách phá hoại. Trước tình hình đó: Đảng Bônsêvích đã có chủ trương đối phó ra sao để bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.
- Nội dung:
 + Giáo viên: Diễn giảng, phân tích âm mưu của các nước đế quốc, kết hợp lược đố SGK/81, Giới thiệu H. 56 .phát vấn.
?- Vì sao nhân dân Xô Viết bảo vệ được những thành quả của cách mạng?
 + Học sinh: Suy nghĩ trả lời.
 + Giáo viên: Diễn giảng, phân tích.
?- Em có nhận xét gì về “Chính sách cộng sản thời chiến”.
 + Học sinh: Trả lời.
* Kết luận: Tinh thần đoàn kết giữa dân và chính quyền Xô Viết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sảng Bônsêvích đã đánh đuổi được các thế lực phá hoại, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
3. Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười:
- Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa cách mạng tháng mười Nga đã làm thay đổi cục diện đất nước và con người Nga như thế nào?
- Nội dung:
 + Giáo viên: Cho học sinh đọc nội dung SGK, phân tích, phát vấn.
?- Vì sao Giôn-Rít đặt tên cuốn sách là”Mười ngày rung chuyển thế giới”?
 + Học sinh: Đọc SGK, nghe giảng, suy nghĩ trả lời.
 + Giáo viên: Liên hệ thực tế của cách mạng tháng mười Nga đối với cách mạng Việt Nam trong quá trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, diễn giảng, phát vấn.
?- Cách mạng tháng mười Nga tác động thế nào đến cách mạng Việt Nam? (định hướng, kim chỉ nam cách mạng Việt Nam- XHCN).
 + Học sinh: Suy nghĩ, liên hệ thực tế trả lời.
* Kết luận: Cáchmạng tháng mười Nga thắng lợi đã để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức.
1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
- 25/10 đại hội Xô Viết toàn Nga lần II khai mạc ở Xmôn-nưi do Lê nin chủ trương thông qua 2 sắc lệnh:
(SGK 79,80 (phần in nghiêng))
 + Sắc lệnh hòa bình
 + Sắc lệnh ruộng đất 
- Nga rút chân khỏi cuộc chiến tranh.
- Tháng 3/1918 chính phủ Xô Viết nga ký hòa ước với Đức.
2. Chống thù trong giặc ngoài:
- Cuối 1918, quân đội 14 nước đế quốc kết hợp bọn phản cách mạng tấn công vào nước Nga Xô Viết.
- Cách mạng Xô Viết chống thù trong giặc ngoài thực hiện “chính sách cộng sản thời chiến” (SGK/80), sự ủng hộ nhân dân.
* Hồng quân và nhân dân Xô Viết đánh tan ngoại xâm, nội phản.
3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười:
Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa công nhân, nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng một chính quyền mới trên 1/6 diện tích thế giới.
- Cung cấp kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.
4. Sơ lược bài học:
Đây là cuộc cách mạng XHCN đầu tiên thắng lợi trên thế giới. Mặc dù đến nay chế độ XHCN đã sụp đỗ ở Liên Xô nhưng Đảng ta và nhân dân ta vẫn rất coi trọng vị trí và ý nghĩa của cách mạng tháng mười.
5. Dặn dò:
- Về nhà học bài.
- Làm bài tập.
- Chuẩn bị phần I/bài 16 (đọc, trả lời các câu hỏi: gạch chân).

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lich su 8 hot.doc