Giáo án môn Vật lý Lớp 9 - Tiết 19: Kiểm tra

Giáo án môn Vật lý Lớp 9 - Tiết 19: Kiểm tra

A. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở tương đương, giải các bài tập về tính A, R ; I ;

 2. Kĩ năng: + Rèn cách trình bày

 + Rèn kỹ năng tính toán tổng hợp

 3. Bồi dưỡng: Thế giới quan duy vật biện chứng

B. Chuẩn bị:

 - Đề kiểm tra

C. Ma trận

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý Lớp 9 - Tiết 19: Kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 19/10/2009
Ngày giảng: 22/10/2009
Tiết số 19
Kiểm tra
A. Mục tiêu:
 	1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở tương đương, giải các bài tập về tính A, R ; I ; 
	2. Kĩ năng: 	+ Rèn cách trình bày 
	+ Rèn kỹ năng tính toán tổng hợp
	3. Bồi dưỡng: Thế giới quan duy vật biện chứng	 
B. Chuẩn bị: 
	- Đề kiểm tra 
C. Ma trận
Mạch kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Định luật ôm
1
 0,5
1
 0,5
Đoạn mạch mắc NT, song song
2
 1 
1
 0,5 
2
 3
5
 4,5
Sự phụ thưôc của điện trở vào. l,s, vật liêu làm dây
Công, công suất của dòng điện
2
 1
2
 3
4
 4
Định luật jun - len xơ
1
 1
1
 1
5
 3
4
 4
2
 3
11
 10
D)Đề bài:
 I) Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
*Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng: 
Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:
A- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B - Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
C - Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm.
D - Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ với hiệu điện thế.
Câu 2: Trong đoạn mạch song song :
A - Điện trở tương đương nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
B - Điện trở tương đương lớn hơn mỗi điện trở thành phần.
C - Điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần.
D - Điện trở tương đương bằng tích các điện trở thành phần.
Câu 3: Công của dòng điện dược tính theo công thức nào ?
A- 	A = UIt 	C- A = I2Rt
B-	A = 	D- A = IRt
*Điền từ thích hợp vào chỗ .......trong các câu sau:
Câu 4: 
- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng............................................
Câu5:
- Các dụng cụ điện có ghi số oát khi hoạt động đều biến đổi......................thành các dạng năng lượng khác.
Câu6:
- Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi mạch rẽ .........................................với điện trở các mạch rẽ đó.
II) Tự luận: (7 điểm)
1- Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun - len- xơ ?
2- Có ba điện trở R1= 6W ; R2= 12W ; R3= 16W được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 2,4V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song này.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.
3- Trên bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W
a) Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ. 
b) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày. Biết 1kwh là 800 đồng.
B) Đáp án - Biểu điểm:
* Phần I:
Câu1: D (0,5 điểm)
Câu2: A (0,5 điểm)
Câu3: A (0,5 điểm)
Câu4: tổng các điện trở thành phần (0,5 điểm)
Câu5: điện năng (0,5 điểm)
Câu6: tỉ lệ nghịch (0,5 điểm)
* Phần II:
1. Phát biểu định luật Jun - len - xơ: 
 	Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. (0,5 điểm) 
Hệ thức: Q = I2Rt (0,5 điểm)
2. a) 
	 Rtđ = 3,32W 	(1,5đ)
	b) I trong mạch chính: I = = 0,75 (A)	(1,5đ)
 3. a) A = P.t = 100. 4. 30 . 3600 = 4,32.107 ( J ) = 12kw.h (1,5đ)
 b) M = P.800 = 12. 800 = 9600 đồng (1,5đ)
4. Củng cố: Thu bài.
5. Hướng dẫn: Chuẩn bị báo ccáo TN trang 50 SGK.
6. Rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_vat_ly_lop_9_tiet_19_kiem_tra.doc