Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 58: Ôn luyện xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40- 60m. Một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh - Năm học 2021-2022

Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 58: Ôn luyện xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40- 60m. Một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh - Năm học 2021-2022

I. MỤC TIÊU.

1. Năng lực:

1.1. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động quan sát GV thị phạm phục vụ bài học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác chia sẻ để trình bày thông tin về động tác và biết hợp tác trong nhóm để thực hiện bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập phát triển sức nhanh theo yêu cầu của giáo viên.

 1.2. Năng lực đặc thù:

- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Học sinh biết chọn vị trí, vệ sinh sân tập.

- Năng lực vận động cơ bản: Học sinh thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40 – 60m, trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.

- Năng lực hoạt động TDTT: Học sinh tham gia tập luyện tạo sự phát triển về năng lực, liên kết vận động

 

docx 6 trang Người đăng Mai Thùy Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 58: Ôn luyện xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40- 60m. Một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10 /3/2022
Ngày dạy: 14-20/3/2022
CHỦ ĐỀ 8: CHẠY CỰ LI NGẮN ( Tiết 3 )
TIẾT 58: Ôn luyện xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40- 60m. Một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực: 
1.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động quan sát GV thị phạm phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác chia sẻ để trình bày thông tin về động tác và biết hợp tác trong nhóm để thực hiện bài tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập phát triển sức nhanh theo yêu cầu của giáo viên.
 1.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Học sinh biết chọn vị trí, vệ sinh sân tập. 
- Năng lực vận động cơ bản: Học sinh thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40 – 60m, trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.
- Năng lực hoạt động TDTT: Học sinh tham gia tập luyện tạo sự phát triển về năng lực, liên kết vận động 
3. Phẩm chất:
- Trung thực: HS tự giác tham gia các hoạt động và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Chăm chỉ: Học sinh chủ động tích cực hoàn thành lượng vận động của bài tập.
- Trách nhiệm, nhân ái: HS có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và biết giúp đỡ bạn tập luyện
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Đối với giáo viên : Còi. Kẻ vạch xuất phát - 20- 40- 60m. 
2. Đối với học sinh : Vệ sinh sân bãi; chuẩn bị trang phục.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Nội dung
Hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU.
*Nội dung 
1. Nhận lớp: 
Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm sức khỏe, phổ biến nhiệm vụ buổi học
2. Hoạt động khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, khuỷu, gối,...Ép ngang, ép dọc.
- Đứng lên ngồi xuống 10 lần.
- Tập các động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá cao gót, chạy đạp sau
3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 20m. 
*Sản phẩm:
 Chuyển trạng thái cơ thể từ tĩnh sang trạng thái hoạt động vận động
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. 
- Hỏi thăm sức khỏe của HS và trang phục tập luyện.
- GV di chuyển và quan sát, hướng dẫn cho HS thực hiện khởi động.
GV gọi HS thực hiện, nhận xét đánh giá. 
 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho GV.
- HS chạy khởi động theo yêu cầu của GV và đội hình dãn cách.
- HS tích cực, chủ động tham gia khởi động. 
- HS thực hiện, nhận xét chia sẻ. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
Nội dung: Đã thực hiện từ tiết 56 
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP. 
* Nội dung: 
1. Xuất phát cao chạy nhanh: 20 – 40- 60m. 
- Xuất phát cao chạy nhanh 20m.
- Xuất phát cao chạy nhanh 40m.
- Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
2. Trò chơi phát triển sức nhanh 
( Chạy tiếp sức chuyển vật)
*Yêu cầu: HS tích cực luyện tập đúng luật.
*Sản phẩm: HS thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao chạy cự ly ngắn 20- 40 – 60m. Rèn luyện thể lực nâng cao sức khoẻ. 
- GV nêu yêu cầu luyện tập. Tập luyện theo cá nhân, cặp đôi và theo nhóm.
- Quan sát, đánh giá, chỉ dẫn học sinh tập luyện.
- Sửa sai cho học sinh.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- GV nhận xét đánh giá, khích lệ HS kịp thời.
GV hướng dẫn học sinh chơi: Phổ biến luật chơi, cách chơi. Khen thưởng, kỷ luật.
- Thực hiện theo nhóm, nhóm trưởng điều hành
- HS hoạt động cặp đôi.
HS báo cáo trình diễn, tự nhận xét đánh giá.
- HS các nhóm khác quan sát đánh giá.
- Thực hiện khen thưởng biểu dương HS
- HS chơi trò chơi tích cực, vui vẻ.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG. 
 Vận dụng: Hàng ngày tập các động tác bổ trợ và xuất phát cao chạy nhanh 20m, ren luyện nâng cao sức khoẻ. 
- GV hướng dẫn học sinh vận dụng bài tập đã học để tự luyện tập ở nhà nâng cao sức khoẻ.
- Trả lời câu hỏi.
- HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao về nhà
E. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC.
1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng. 
2. Nhận xét về các hoạt động học tập và Giao nhiệm vụ học tập về nhà.
3. Xuống lớp.
- Hướng dẫn học sinh thả lỏng
- Nhận xét đánh giá, nhắc nhở dặn dò. 
- Hs thả lỏng tích cực, chú ý lắng nghe nhiệm vụ được giao.
Ngày soạn: 10 /3/2022
Ngày dạy: 14-20/3/2022
CHỦ ĐỀ 8: CHẠY CỰ LI NGẮN 
TIẾT 59: Ôn luyện xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40- 60m. Một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực: 
1.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động quan sát GV thị phạm phục vụ bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác chia sẻ để trình bày thông tin về động tác và biết hợp tác trong nhóm để thực hiện bài tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập phát triển sức nhanh theo yêu cầu của giáo viên.
1.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Học sinh biết chọn vị trí, vệ sinh sân tập. 
- Năng lực vận động cơ bản: Học sinh thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 20 – 40 – 60m, trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.
- Năng lực hoạt động TDTT: Học sinh tham gia tập luyện tạo sự phát triển về năng lực, liên kết vận động 
3. Phẩm chất:
- Trung thực: HS tự giác tham gia các hoạt động và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Chăm chỉ: Học sinh chủ động tích cực hoàn thành lượng vận động của bài tập.
- Trách nhiệm, nhân ái: HS có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và biết giúp đỡ bạn tập luyện
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Đối với giáo viên : Còi. Kẻ vạch xuất phát - 20- 40- 60m. 
2. Đối với học sinh : Vệ sinh sân bãi; chuẩn bị trang phục.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Nội dung
Hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU.
*Nội dung 
1. Nhận lớp: 
Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm sức khỏe, phổ biến nhiệm vụ buổi học
2. Hoạt động khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, khuỷu, gối,...Ép ngang, ép dọc.
- Đứng lên ngồi xuống 10 lần.
- Tập các động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá cao gót, chạy đạp sau
3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 20m. 
*Sản phẩm:
 Chuyển trạng thái cơ thể từ tĩnh sang trạng thái hoạt động vận động
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. 
- Hỏi thăm sức khỏe của HS và trang phục tập luyện.
- GV di chuyển và quan sát, hướng dẫn cho HS thực hiện khởi động.
GV gọi HS thực hiện, nhận xét đánh giá. 
 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho GV.
- HS chạy khởi động theo yêu cầu của GV và đội hình dãn cách.
- HS tích cực, chủ động tham gia khởi động. 
- HS thực hiện, nhận xét chia sẻ. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
Nội dung: Đã thực hiện từ tiết 56 
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP. 
* Nội dung: 
1. Xuất phát cao chạy nhanh: 20 – 40- 60m. 
- Xuất phát cao chạy nhanh 20m.
- Xuất phát cao chạy nhanh 40m.
- Xuất phát cao chạy nhanh 60m.
2. Trò chơi phát triển sức nhanh 
( Chạy tiếp sức chuyển vật)
*Yêu cầu: HS tích cực luyện tập đúng luật.
*Sản phẩm: HS thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao chạy cự ly ngắn 20- 40 – 60m. Rèn luyện thể lực nâng cao sức khoẻ. 
- GV nêu yêu cầu luyện tập. Tập luyện theo cá nhân, cặp đôi và theo nhóm.
- Quan sát, đánh giá, chỉ dẫn học sinh tập luyện.
- Sửa sai cho học sinh.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- GV nhận xét đánh giá, khích lệ HS kịp thời.
GV hướng dẫn học sinh chơi: Phổ biến luật chơi, cách chơi. Khen thưởng, kỷ luật.
- Thực hiện theo nhóm, nhóm trưởng điều hành
- HS hoạt động cặp đôi.
HS báo cáo trình diễn, tự nhận xét đánh giá.
- HS các nhóm khác quan sát đánh giá.
- Thực hiện khen thưởng biểu dương HS
- HS chơi trò chơi tích cực, vui vẻ.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG. 
 Vận dụng: Hàng ngày tập các động tác bổ trợ và xuất phát cao chạy nhanh 20m, ren luyện nâng cao sức khoẻ. 
- GV hướng dẫn học sinh vận dụng bài tập đã học để tự luyện tập ở nhà nâng cao sức khoẻ.
- Trả lời câu hỏi.
- HS nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao về nhà
E. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC.
1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng. 
2. Nhận xét về các hoạt động học tập và Giao nhiệm vụ học tập về nhà.
3. Xuống lớp.
- Hướng dẫn học sinh thả lỏng
- Nhận xét đánh giá, nhắc nhở dặn dò. 
- Hs thả lỏng tích cực, chú ý lắng nghe nhiệm vụ được giao.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_the_duc_lop_8_tiet_58_on_luyen_xuat_phat_cao_cha.docx