Giáo án Thể dục 8 cả năm - GV: Lê Văn Quang

Giáo án Thể dục 8 cả năm - GV: Lê Văn Quang

 Tiết: 1

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH

I . MỤC TIÊU

 1 . Kiến thức:

 - Biết khái niệm , phân loại sức nhanh.

 2.Kĩ năng: Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.

 3. Thái độ:

 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.

II . ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẬY HỌC

-.Địa điểm:Tại lớp học

. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 

doc 134 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 cả năm - GV: Lê Văn Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 
Ngày giảng :
 Tiết: 1
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
I . mục tiêu
 1 . Kiến thức: 
 - Biết khái niệm , phân loại sức nhanh.
 2.Kĩ năng: Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.
 3. Thái độ:
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II . địa điểm và thiết bị dậy học
-.Địa điểm:Tại lớp học
. iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đl
phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu
* Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến mục tiêu và yêu cầu và nội dung giờ kiểm tra.
B. Phần cơ bản.
1. Một số hiểu biết cần thiết.
 a. KN: Sức nhanh là năng thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.
- Sức nhanh biểu hiện 3 hình thức cơ bản.
+ Phản ứng nhanh.
+ Tần số động tác nhanh.
+ Thực hiện động tác đơn nhanh.
* Phản ứng nhanh:
VD: Khi nghe tín hiệu dừng thì dừng được ngay hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược lại...
* Tần số động tác:
VD: Số lần bước chạy trong 1 s....
* Động tác đơn nhanh.
VD: Trong thi đấu bóng chuyền khi đối phương đập bóng, lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng.
* Sức mạnh tốc độ:
VD: Chạy tăng tốc độ....
* Sức bền tốc độ:
VD: Gắng sức khi chạy 10 - 20m cuối cùng trước khi đến đích.
2. Củng cố bài.
đ Giáo viên đặt một số câu hỏi để học sinh trả lời.
a. Em hãy nêu 1 số ví dụ về phản ứng nhanh?
b. Em hãy nêu 1 số ví dụ về tần số động tác?
c. Em hãy nêu 1 số ví dụ về động tác đơn nhanh?
2 - 3'
38-40’
- Cán sự báo sĩ số.
- Giáo viên nêu tên nhóm bài tập và lấy ví dụ minh hoạ sau đó để học sinh lấy thêm các ví dụ khác.
- Giáo viên gợi ý cho học sinh tự tập, tự chơi ngoài giờ ở trường và ở nhà.
- Học sinh trả lời theo yêu cầu.
C. Phần kết thúc
- Giáo viên nhận xét tình thần tập luyện của học sinh. Giao bài tập về nhà tìm một số bài tập tương ứng với các câu đã nêu.
3 - 4'
Ngày soạn 
Ngày giảng
Tiết: 2
bài thể dục + chạy ngắn.
 I. mục tiêu:
1. Kiến thức: 
 - Bài thể dục; Biết cách thực hiện các động tác từ 1-8.
 - Chạy ngắn; Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau. Trũ chơi .2. Kĩ năng:
 - Bài thể dục; - Thực hiện các động tác từ 1-8.
 - Chạy ngắn; Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau. Trũ chơi .
 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của giáo viên đề ra.
 II. địa điểm và thiết bị dạy học:
 	- Sân trường THCS đảm bảo an toàn.
 iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đl
phương pháp - tổ chức
A.Phần mở đầu
* Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến mục tiêu và yêu cầu và nội dung giờ kiểm tra.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng theo tín hiệu.
- Thực hiện bài thể dục tay không
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dây chằng dọc - ngang.
- Bật nhảy đổi chân.
8 - 10'
1 - 2'
7 - 8'
	2lx8n
2lx8n
2lx8n
2lx8n
- Đội hình nhận lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Cán sự cho lớp khởi động
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € 
 €
- 
B.Phần cơ bản.
1. Bài thể dục liên hoàn: (Học từ nhịp 1 đến nhịp 8).
(Tư thế đứng cơ bản).
TTCB
1
2
5
3
4
8
7
6
ị Giáo viên hệ thống lại bài thể dục bằng cách kiểm tra 1 tổ thực hiện 8 nhịp bài thể dục sau đó nhận xét và sửa sai cho cả lớp
2.Chạy ngắn.
a. Ôn một số động tác bổ trợ.
* Chạy bước nhỏ.
30 - 32'
10 - 12'
 8 - 10'
3 lần
- Đội hình tập luyện.
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
 €(GV
- Giáo viên làm mẫu và phân tích ngắn gọn cho học sinh tập theo.
- Từ chậm đến nhanh dần.
- Giáo viên hô cho học sinh tập và quan sát sửa sai cho học sinh.
- Một nhóm lên thực hiện lớp nhận xét đánh giá.
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy đạp sau.
b.Troứ chụi “loứ coứ tieỏp sửực”
c. khaựi nieọm chaùy cử li ngaộn : Chaùy laứ moọt trong nhửừng kyừ naờng vaọn ủoọng cụ baỷn cuỷa con ngửụứi . Tửứ thụứi coồ ủaùi xửa, con ngửụứi ủaừ bieỏt sửỷ duùngchaùy ủeồ ủuoồi baột con vaọt hoaởc chaùy choỏn khi bũ chuựng taỏn coõng. Qua nhieàu naờm thaựng, chaùy trụỷ thaứnh nhửừng moõn theồ thao haỏp daón trinh phuùc thụứi gian treõn nhửừng ủoaùn ủửụứng quy ủũnh,theồ hieọn khaỷ naờng veà sửực nhanh vaứ sửực beàn cuỷa con ngửụứi. 
Phần kết thúc
- Học sinh tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao bài tập về nhà ôn tập bài thể dục và tập một số bài tập phát triển sức nhanh.
- Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
	2 lần
2 lần
3 - 4'
- Đội hình ôn tập.
 € € €
 € € €
 € € €
 € € €
 € € €
 € € €
 € € € 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh ngắn gọn và giải đáp những câu hỏi của học sinh (nếu có).
- Đội hình chơi trò chơi.
 €GV
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€
- Gv giới thiệu ngắn gọn cho học sinh nắm được.
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
Ngày soạn :
Ngày giảng :
Tiết: 3
bài thể dục + chạy ngắn 
I. mục tiêu:
 1. Kiến thức : - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 bài thể dục liên hoàn. 
	- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chạy dạp sau.Trò chơi .	
 2. Kỹ năng : - Bài thể dục: Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 bài thể dục liên hoàn. 
 - Chạy ngắn: Thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chạy dạp sau.Trò chơi 
 3. Thái độ : - Học sinh nghiêm túc thực hiện những yêu cầu do giáo viên đưa ra.
 II. địa điểm và thiết bị dạy học;
Sân trường THCS Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai, đảm bảo an toàn.
Còi, tranh thể dục, tranh chạy nhanh.
 iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đl
phương pháp - tổ chức
A.Phần mở đầu
1. Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến mục tiêu và yêu cầu và nội dung giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy theo tín hiệu còi.
- Thực hiện bài thể dục tay không
- Xoay các khớp .
- ép dây chằng dọc - ngang.
8 - 10'
1 - 2'
7 - 8'
2L x 8N
2L x 8N
2L x 8N
2L x 8N
- Đội hình nhận lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Caựn sửù lụựp taọp hụùp lụựp,baựo caựo giaựo vieõn veà tỡnh hỡnh lụựp.
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € 
 €
B. Phần cơ bản.
1. Bài thể dục:
(Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8).
a. Kiểm tra bài cũ.
Thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 8 bài thể dục.
b. Ôn tập bài thể dục.
* Một số sai thường mắc và cách sửa.
- ở các nhịp: 1, 2, 3 tay đưa không đúng phương hướng.
- Để mất thăng bằng hoặc mũi bàn chân không duỗi thẳng ở các nhịp 4 và 6; 5 và 7.
* Cách sửa:
- Giáo viên có thể làm mẫu lại động tác hoặc có thể cho bạn thực hiện đúng ra thực hiện để học sinh tự nhận thấy động tác sai của mình và sửa.
- Tập từ chậm đến nhanh dần ở những nhịp học sinh thực hiện sai hoặc thực hiện nhiều lần sau mới chuyển sang nhịp tiếp theo.
2. Chạy ngắn.
a. Ôn một số động tác bổ trợ.
* Chạy bước nhỏ.
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy đạp sau.
b.Troứ chụi “Chạy nhanh tieỏp sửực”
3. Chạy bền.
a. Trũ chơi chạy dớch dắc tiếp sức.
b. Một số động tỏc hồi tĩnh sau khi chạy.
28 - 30'
12- 13'
2 lần
10 - 12'
4 - 5’
2Lx35m
2Lx35m
2Lx35m
5 - 6’
4-5’
- Gv gọi 2-3 HS lên thực hiện.GV nhận xét đánh giá cho điểm.
- Giáo viên chia tổ nhóm tập luyện theo yêu cầu.
- Cho các tổ, nhóm tự tập thi với nhau sau đó mới cho ôn tập theo đội hình cả lớp.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
- Học sinh thứ tự thực hiện theo yêu cầu.
- Đội hình ôn tập.
 € € €
 € € €
 € € €
 € € €
 € € €
 € € €
 € € € 
- Đội hình chơi trò chơi.
 €GV
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€
C.Phần kết thúc.
- Học sinh tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao bài tập về nhà ôn tập bài thể dục và tập một số bài tập phát triển sức nhanh.
- Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
3 - 4'
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€
 €Gv
Ngày soạn :
Ngày giảng:
Tiết: 4
bài thể dục + chạy ngắn
I . MỤC TIấU : 
 1. Kiến thức: 
 - Bài thể dục: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 – 8 và từ nhịp 9 – 17.
 - Chạy ngắn : Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau. Trũ chơi lũ cũ tiếp sức.
 2. Kỹ năng:
 - Bài thể dục: Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 – 8 và từ nhịp 9 – 17.
 - Chạy ngắn : Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau. Trũ chơi lũ cũ tiếp sức.
 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện những yêu cầu do giáo viên đề ra. 
 II. địa điểm và thiết bị dạy học;
Sân trường THCS ,đảm bảo an toàn.
Còi, tranh thể dục, tranh chạy nhanh.
 iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đl
phương pháp - tổ chức
A.Phần mở đầu
1. Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến mục tiêu và yêu cầu và nội dung giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy theo tín hiệu còi.
- Thực hiện bài thể dục tay không
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dây chằng dọc - ngang.
8 - 10'
1 - 2'
7 - 8'
2L x 8N
2L x 8N
2L x 8N
2L x 8N
- Đội hình nhận lớp. 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€
GV€
- Caựn sửù lụựp taọp hụùp lụựp,baựo caựo giaựo vieõn veà tỡnh hỡnh lụựp.
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € 
 €
B.Phần cơ bản.
1. Bài thể dục:
(Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8).
a. Kiểm tra bài cũ.
Thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 8 bài thể dục.
2. Bài thể dục :
- ễn bài thể dục: Nhịp1-8.
- Học mới từ nhịp 9 – 17.
9
10
11
12
18
13
14
15
16
18
17
ị Giáo viên hệ thống lại bài thể dục bằng cách kiểm tra 1 tổ thực hiện 17 nhịp bài thể dục sau đó nhận xét và sửa sai cho cả lớp.
2. Chạy ngắn.
a. Ôn một số động tác bổ trợ.
* Chạy bước nhỏ.
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy đạp sau.
b.Troứ chụi “Chạy nhanh tieỏp sửực”
C.Phần kết thúc.
- Học sinh tại chỗ thả lỏng.
- Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao bài tập về nhà ôn tập bài thể dục và tập một số bài tập phát triển sức nhanh.
- Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
28 - 30'
14- 15'
2 lần
	14 - 15'
2lx35m
2lx35m
2lx35m
3 - 4'
- Gv gọi 2-3 HS lên thực hiện.GV nhận xét đánh giá cho điểm.
- Giáo viên chia tổ nhóm tập luyện theo yêu cầu.
- Gv làm mẫu phân tích một lần sau cho học sinh thực hiện.
- Đội hình tập luyện.
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
 €(GV
- Giáo viên quan sát nhận xét .
- Đội hình ôn tập.
€€€ € € € 
€€€ 
€€€ 
€€€ 
€€€ 
€€€
€€€
- Đội hình chơi trò chơi.
 €GV
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€ 
 €€€€€€€€
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€
€Gv
Ngày soạn :
Ngày giảng :
Tiết: 5
bài thể dục + chạy ngắn 
 I. mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 - Bài thể dục: biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phỏt triển chung từ nhịp 1 – 17.
 - Chạy ngắn: Biết cách t ... chân, vai, hông, gối.
- ép dọc - ngang.
- Bật nhảy đổi chân.
8 – 10’
2 vòng
2Lx 8N
2Lx 8N
18 - 20L
- Đội hình nhận lớp. 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Về đội hình khởi động.
 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 
€Gv
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
B. Phần cơ bản
1. Ném bóng. Kiểm tra kĩ thuật và thành tích ném bóng xa có đà. 
*.Cách cho điểm:
- Điểm kiểm tra được cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích học sinh thự hiện được.
- 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt tối thiểu 40 m (nam) và 25 m (nữ).
- 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, thành tích đạt tối thjiểu 30 m (nam) và 20 m (nữ).
- 5 - 6: THực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy đà bước cuối và RSCC, thành tích đạt tối thiểu 25 m (nam) và 15 m (nữ). Hoặc thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích đạt 30 m (nam) và 20 m (nữ).
- 3 - 4: Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích đạt dưới 30 m (nam) và 20 m (nữ).
-> Các trường hợp khác do Giáo viên quyết định. Có thể điều chỉnh thành tích cho phù hợp với điều kiện nhà trường...
C. Phần kết thúc
- Học sinh chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
 - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà đứng lên ngồi xuống 30 lần chống đẩy 15 lần.
 - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
28 - 30'
4 – 5’
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu, lớp nhận xét - Giáo viên tổng hợp cho điểm.
- Kiểm ra nam riêng, nữ riêng. Giáo viên đánh dấu theo các mốc 40 m, 30 m, 25 m nam và 25, 20, 15 m nữ.
- Mỗi học sinh được ném thử một lần. Nếu lần đầu đã đạt điểm cao nhất thì không cần ném tiếp theo.
- Kiểm tra theo nhóm 3 - 4 học sinh.
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
Ngày soạn 17 tháng 4 năm 2011
Giảng soạn 19 (8B) tháng 4 năm 2011.
Tiết: 62
Nhảy cao – chạy bền
I. mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
 - Nhảy cao: Biết cách thực hiện chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng: 
 - Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
 II. địa điểm và thiết bị dạy học:
 - Sân trường THCS Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai, đảm bảo an toàn.
 - 2 cột, 1 sào,1 đệm nhảy cao.
iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu
1. Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dọc - ngang.
- Bật nhảy đổi chân.
8 – 10’
2 vòng
2Lx 8N
2Lx 8N
18 - 20L
- Đội hình nhận lớp. 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Về đội hình khởi động.
 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 
€Gv
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
B. Phần cơ bản
1. Nhảy cao:
a. Ôn động tác bổ trợ chạy đà.
- Chay nâng cao đùi.
- Chạy tăng tốc độ.
- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng.
ị Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - rơi xuống đất.
ị Giáo viên hệ thống lại toàn bộ phần nhảy cao bằng cách cho học sinh có kĩ thuật kém ra thực hiện cả 4 giai đoạn sau đó lớp nhận xét, giáo viên tổng hợp sửa sai và cho học sinh có kĩ thuật tốt ra thực hiện để giúp các em tự sửa sai.
3. Chạy bền. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
C. Phần kết thúc
- Học sinh chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
 - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà đứng lên ngồi xuống 30 lần chống đẩy 15 lần.
 - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
28 - 30'
4 – 5’
4 – 5’
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện theo kiểu nước chảy.
- Học sinh thứ tự thực hiện giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. 
- Xà nâng cao dần.
- Học sinh chạy theo nhóm sức khỏe.
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
Ngày soạn 19 tháng 4 năm 2011
Giảng soạn 20 (8B) tháng 4 năm 2011.
Tiết: 63
Nhảy cao – chạy bền
I. mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
 - Nhảy cao: Biết cách thực hiện chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng: 
 - Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
 II. địa điểm và thiết bị dạy học:
 - Sân trường THCS Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai, đảm bảo an toàn.
 - 2 cột, 1 sào,1 đệm nhảy cao.
iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu
1. Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dọc - ngang.
- Bật nhảy đổi chân.
8 – 10’
2 vòng
2Lx 8N
2Lx 8N
18 - 20L
- Đội hình nhận lớp. 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Về đội hình khởi động.
 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 
€Gv
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
B. Phần cơ bản
1. Nhảy cao:
a. Ôn động tác bổ trợ chạy đà.
- Chay nâng cao đùi.
- Chạy tăng tốc độ.
- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng.
ị Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - rơi xuống đất.
ị Giáo viên hệ thống lại toàn bộ phần nhảy cao bằng cách cho học sinh có kĩ thuật kém ra thực hiện cả 4 giai đoạn sau đó lớp nhận xét, giáo viên tổng hợp sửa sai và cho học sinh có kĩ thuật tốt ra thực hiện để giúp các em tự sửa sai.
3. Chạy bền. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
C. Phần kết thúc
- Học sinh chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
 - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà đứng lên ngồi xuống 30 lần chống đẩy 15 lần.
 - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
28 - 30'
4 – 5’
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện theo kiểu nước chảy.
- Học sinh thứ tự thực hiện giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. 
- Xà nâng cao dần.
- Học sinh chạy theo nhóm sức khỏe.
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
Ngày soạn 24 tháng 4 năm 2011
Giảng soạn 26 (8B) tháng 4 năm 2011.
Tiết: 64
Nhảy cao – chạy bền
I. mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
 - Nhảy cao: Biết cách thực hiện chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng: 
 - Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 - Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
 II. địa điểm và thiết bị dạy học:
 - Sân trường THCS Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai, đảm bảo an toàn.
 - 2 cột, 1 sào,1 đệm nhảy cao.
iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu
1. Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dọc - ngang.
- Bật nhảy đổi chân.
8 – 10’
2 vòng
2Lx 8N
2Lx 8N
18 - 20L
- Đội hình nhận lớp. 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Về đội hình khởi động.
 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 
€Gv
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
B. Phần cơ bản
1. Nhảy cao:
a. Ôn động tác bổ trợ chạy đà.
- Chay nâng cao đùi.
- Chạy tăng tốc độ.
- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng.
ị Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - rơi xuống đất.
ị Giáo viên hệ thống lại toàn bộ phần nhảy cao bằng cách cho học sinh có kĩ thuật kém ra thực hiện cả 4 giai đoạn sau đó lớp nhận xét, giáo viên tổng hợp sửa sai và cho học sinh có kĩ thuật tốt ra thực hiện để giúp các em tự sửa sai.
3. Chạy bền. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
C. Phần kết thúc
- Học sinh chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
 - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà đứng lên ngồi xuống 30 lần chống đẩy 15 lần.
 - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
28 - 30'
4 – 5’
4 – 5’
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện theo kiểu nước chảy.
- Học sinh thứ tự thực hiện giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. 
- Xà nâng cao dần.
- Học sinh chạy theo nhóm sức khỏe.
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
Ngày soạn 25 tháng 4 năm 2011
Giảng soạn 27(8B) tháng 4 năm 2011.
Tiết: 65
ôn tập Nhảy cao 
I. mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
 - Nhảy cao: Biết cách thực hiện chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 2. Kĩ năng: 
 - Nhảy cao: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà - giậm nhảy - đá lăng, chạy đà giậm nhảy trên không - rơi xuống đất.
 3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
 II. địa điểm và thiết bị dạy học:
 - Sân trường THCS Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai, đảm bảo an toàn.
 - 2 cột, 1 sào,1 đệm nhảy cao.
iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu
1. Nhận lớp.
- Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dọc - ngang.
- Bật nhảy đổi chân.
8 – 10’
2 vòng
2Lx 8N
2Lx 8N
18 - 20L
- Đội hình nhận lớp. 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€
- Về đội hình khởi động.
 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 
€Gv
nội dung 
đ l
phương pháp - tổ chức
B. Phần cơ bản
1. Nhảy cao:
a. Ôn động tác bổ trợ chạy đà.
- Chay nâng cao đùi.
- Chạy tăng tốc độ.
- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà giậm nhảy đá lăng.
ị Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - rơi xuống đất.
ị Giáo viên hệ thống lại toàn bộ phần nhảy cao bằng cách cho học sinh có kĩ thuật kém ra thực hiện cả 4 giai đoạn sau đó lớp nhận xét, giáo viên tổng hợp sửa sai và cho học sinh có kĩ thuật tốt ra thực hiện để giúp các em tự sửa sai.
C. Phần kết thúc
- Học sinh chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
 - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà đứng lên ngồi xuống 30 lần chống đẩy 15 lần.
 - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học.
28 - 30'
4 – 5’
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện theo kiểu nước chảy.
- Học sinh thứ tự thực hiện giáo viên quan sát sửa sai cho từng học sinh. 
- Xà nâng cao dần.
- Đội hình xuống lớp.
 €€€€€€€€€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€€€€
 GV€

Tài liệu đính kèm:

  • doctddoc.doc