Giáo án môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 cả năm

Giáo án môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 cả năm

Bài 18 Văn bản NHỚ RỪNG (tiết 1)

 (Thế Lữ)

Tuần 19

Tiết 73

A - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 Giúp học sinh cảm nhận được:

 1 - Mượn lời con hổ giam ở vườn bách thú, bài thơ đã phản ánh tâm trạng chán ghét thực tại tầm thường, tù túng, giả dối và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người.

 2 - Những nét đẹp riêng của thơ lãng mạn Việt Nam.

 - Tính mãnh liệt trong tư tưởng và cảm xúc của nội dung biểu cảm

 -Sự mới mẻ phóng túng của ngôn từ, hình ảnh, nhịp điệu

 3 - kỹ năng: cảm thụ - phát triển thơ mới

B.CHUẨN BI

1.Giáo viên: Chân dung Thế Lữ

2.Học sinh : Trả lời câu hỏi SGK

C. KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ Ở NHÀ CỦA HỌC SINH (5)

Kiểm tra vở soạn của học sinh

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc 60 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 799Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9	
Truyền thống nhà trường
HOẠT ĐỘNG 1: bầu cán bộ lớp
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
_ Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
_ Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
_ Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
_ Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
_ Bầu đội ngũ cán bộ lớp: (lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng).
b) Hình thức hoạt động:
_ Nghe báo cáo và thảo luận.
_ Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Đoàn chủ tịch
 Cán bộ lớp
Bản tổng kêt năm học 2005 –2006 và phương hướng năm học mới và các bản tham luận.
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ...ca ngợi truyền thống tốt đẹp của trường, của lớp.
7
Báo cáo kết quả hoạt động của lớp
Lớp trưởng
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp
8
Phiếu bầu
Cán bộ lớp
Phiêú bầu
9
Dự kiến ban kiểm phiéu
3 Học sinh
Danh sách ban kiểm phiếu ( Dự kiến )
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 3 05/ 9/ 06
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 08 / 09 / 2006)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
_ Lớp truởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
_ Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
_ Người điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới
_ Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
_ Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
_ Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có) và các bạn được đề cử lên bảng.
_ Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, được tiến hành như sau: 
 + Bầu lớp trưởng và các lớp phó.
 + Bầu các cán sự lớp...
 + Bầu tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị tổ.
_ Ban kiểm phiếu làm việc, sau đó công bố kết quả.
_ Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến.
_ Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới và giáo viên giao nhiệm vụ cho các em.
5. Kết thúc hoạt động:
Người dẫn chương trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Người dẫn trương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
Hoạt động 2: tôi là học sinh lớp 8
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
_ Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
_ Tự giác quyết tâm cao trong học tập.
_ Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung:
_ Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8.
_ Những nhiệm vụ trong năm học này.
_ Những biện pháp để thực hiện tôt nhiệm vụ năm học.
b) Hình thức hoạt động:
Trao đổi thảo luận 
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Tín hiệu trả lời
Nhóm trưởng
 Cờ, trống...
7
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi trường lớp, thầy cô giáo và các bạn
8
Sưu tầm câu hỏi thảo luận về nhiệm vụ năm học.
Tập thể lớp
Câu hỏi thảo luận
9
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Phần thưởng
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 11/09/06
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 15 / 09 / 2006)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học
_ Người điều khiển nêu câu hỏi 1 và 2 (ở mục 3.a)
_ Học sinh trao đổi, thoả luận theo tổ. Tổ trưởng hoặc thư kí tổ ghi kết quả thảo luận lên giấy khổ to.
_ Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình.
_ Lớp góp ý bổ xung, phân tích, lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí và nhiệm vụ của năm học.
_ Cuối cùng, người điều khiển tổng kết hoạt động.
c) Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
_ Người điều khiển phát phiếu cho từng học sinh và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
_ Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu của mình.
_ Mời một số học sinh trình bày trước lớp về những biện pháp của mình. Thư kí lớp ghi tóm tắt nhanh các ý chính lên bảng.
_ Cả lớp góp ý kiến bổ xung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.
_ Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi học sinh tổ, lớp vận dụng.
d) Văn nghệ
_ Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục đã được phân công chuẩn bị và mời các bạn lên biểu diễn.
_ Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động b và hoạt động c.
5. Kết thúc hoạt động:
- Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí ở nhiệm vụ của năm học và động viên học sinh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Người dẫn chương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
- Người dẫn chương trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến.
- Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới.
Hoạt động 3: phát huy tryền thống 
của lớp , của trường
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
_ Hiểu được truyền thống của lớp và của trường sau hai năm học tập và rèn luyện.
_ Biết trân trọng những truyền thống đó.
_ Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Những truyền thống của lớp, của trường.
_ Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của lớp, của trường.
_ Kế hoạch và biện pháp của lớp, của từng cá nhân để phát huy truyền thống của lớp, của trường.
_ Văn nghệ: ca ngợi trường lớp.
b) Hình thức hoạt động
_ Thảo luận trao đổi, tự liên hệ, tự đánh giá, đề suất các biện pháp.
_ Văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Tín hiệu trả lời
Nhóm trưởng
 Cờ, trống...
7
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi trường lớp, thầy cô giáo và các bạn
8
Sưu tầm câu hỏi thảo luận về truyền thống của trường, lớp.
Tập thể lớp
Câu hỏi thảo luận
9
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Phần thưởng
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 18/09/06
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 22 / 09 / 2006)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động: Hát tập thể bài hát “ lớp chúng mình ”
b) Thảo luận về truyền thống của trường của lớp.
_ Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi: (như mục3.a) 
_ Học sinh thảo luận theo tổ. (có thể giao cho một số tổ thảo luận câu hỏi 1 và 2, các tổ thảo luận câu hỏi 3 và 4), thư kí ghi tóm tắt kết quả thảo luận của tổ mình.
_ Mời đại diện mỗi tổ báo cáo kết quả thảo luận một câu hỏi.
_ Cả lớp góp ý kiến.
_ Người điều khiển tổng kết
c) Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, của trường
_ Người điều khiển giao nhiệm vụ cho các tổ: xây dựng kế hoạch phấn đấu của tổ để phát huy các truyền thống của lớp , của trường.
_ Học sinh thảo luận theo tổ, góp ý cho bản dự thảo kế hoạch của tổ. Tổ trưởng ghi kết quả thảo luận của tổ mình. Sau đó đại diện từng tổ lên báo cáo trước lớp, các tổ khác góp ý kiến bổ sung.
_ Lớp trưởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp. Cả lớp thảo luận.
_ Lớp trưởng tiếp thu ý kiên của các thành viên và tổng kết lại.
d) Văn nghệ
5. Kết thúc hoạt động:
- Người dẫn chương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
- Người dẫn chương trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến.
- Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới.
Hoạt động 4: thi hát các bài hát truyền thống
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Hoạt động thi hát các bài hát truyền thống nhằm giáo dục học sinh:
_Biết thưởng thức, biết hát các bài hát truyền thống ca ngợi trường , lớp, thầy, cô, bạn bè...
_Yêu thích văn nghệ, phấn khởi, lạc quan, yêu mến, găn bó với trường lớp, quý trọng thầy cô, đoàn kết thân ái với bạn bè, tự tin và quyết tâm học tập tốt
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a)Nội dung
Hát các bài hát truyền thống do nhà trường quy định
b) Hình thức hoạt động
Thi hát giữa các tổ:
_Thi tiết mục tập thể của tổ.
_Thi tiết mục tự chọn của tổ (cá nhân hoặc nhóm).
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 GV nhạc
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Tín hiệu trả lời
Nhóm trưởng
 Cờ, trống...
7
Văn nghệ
Từng tổ
Bài hát, thơ, chuyện, ca dao, tục ngữ ... ca ngợi truyền thống trường lớp
8
Nhạc cụ
GV nhạc
Đàn
9
Trang phục biểu diễn
Từng tổ
Trang phục
10
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Phần thưởng
11
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 25/09/06
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 29 / 09 / 2006)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Thi hát đồng đội giữa các tổ
_Từng tổ trình bày bài hát truyền thống
_Ban giám khảo chấm điểm. Biểu điểm có thể như sau:
+ Đảm bảo đúng nội dung chủ đề: 4 điểm
+Cả tổ hát và hát đúng, hay: 4 điểm
+Tác phong đúng mực khẩn trương: 2 điểm
_Người điều khiển mời đại diện các tổ bốc thăm rồi theo thứ tự đã chọn nên biểu diễn phải tự giới thiệu tên bài hát của mình và chình bày bài hát đó.
_Mỗi tổ có thểbiểu diễn2_3 tiết mục ... .
b) Hình thức hoạt động
_ Thi tiếp sức đồng đội.
_ Vui văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Câu hỏi ôn tập môn học
GV bộ môn
Ngân hàng câu hỏi ôn tập
7
Cố vấn chương trình
GV bộ môn
Đáp án, biểu điểm
8
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
9
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 23/04/07
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 27/ 04 / 2007)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động: Hát tập thể bài hát “ lớp chúng mình ”
b) Tổ chức hội thi
_ Ban giám khảo điều hành cuộc thi tiếp sức với trình tự như sau:
+ Phổ biến cách thi và những quy định của cuộc thi.
* Cách thi: Mỗi tổ cử một đội thi gồm 3 người. Các đội thi ngồi vào vị trí theo quy định của ban giám khảo. Trưởng ban giám khảo bốc thăm câu hỏi, đọc to cho cả lớp cùng nghe rồi yêu cầu các đội thi cuẩn bị trong 2 phút. Đội nào giơ tay trước, đội đó được quyền trả lời đầu tiên. Khi đại diện của tổ trả lời, các thành viên còn lại chú ý nghe để kịp thời tiếp sức bạn trả lời nhanh và đầy đủ, đúng với đáp án. Nếu đội nào chậm và trả lời không lưu loát, ban giám khảo có thể quyết định cho dừng lại, coi như đội đó không được điểm và đội khác có quyền trả lời thay. Cứ như vậy cho đến khi hết thời gian hoạt động. Thư kí ghi điểm cho từng đội.
* Quy định của cuộc thi: Các đội phải trả lời theo đúng đáp án, nhanh lưu loát. Trả lời đúng đáp án được 10 điểm. Nếu trả lời còn thiếu thì tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm. Thời gian quy định cho việc trả lời câu hỏi là do ban giám khảo quyết định.
+ Ban giám khảo điều khiển cuộc thi theo đúng trình tự như cách thi đã nêu ở trên.
+ Công bố kết quả và trao giải thưởng.
_ Sau phần thi của các đội là chương trình văn nghệ với một vài tiết mục đã được chuẩn bị.
5. Kết thúc hoạt động:
Người dẫn chương trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Người dẫn trương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
6. Đánh giá kết quả hoạt động: 
HS tự đánh giá xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch được những gì?
Câu 2: Em tụ xếp loại mình đạt loại nào?
Tốt Khá TB Yếu
Tổ đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu
GVCN đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu
Chủ điểm tháng 5
Bác hồ kính yêu
Hoạt động 1: bác hồ với thiếu nhi
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
_ Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi qua đó thấy được trách nhiệm của người học sinh phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
_ Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày.
_ Tự hào, phấn khởi là con cháu Bác Hồ, ra sức phấn đấu đr trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
Học sinh tập trung tìm hiểu theo các nội dung sau:
_ Công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và tình cảm thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi.
_ Trách nhiệm của người học sinh THCS phải làm để đền đáp công lao của Bác.
b) Hình thức hoạt động
_ Tổ chức cuộc thi tìm hiểu giữa các tổ học sinh trong lớp dưới hình thức bốc thăm.
_ Trình bày những hiểu biết của cá nhân theo nội dung cảu chủ đề dưới dạng một báo cáo thu hoạch.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Sưu tầm tư liệu, tài liệu nói về công lao của Bác Hồ đv dân tộc và thiếu nhi
Tập thể lớp
Bản thu hoạch tư liệu về Bác Hồ
7
Cố vấn chương trình
GV lịch sử
Sách, báo...
8
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
9
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 30/04/07
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 04 / 05 / 2007)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
b) Tổ chức cuộc thi
_ Báo cáo thu hoạch
Mỗi tổ cử một đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”. Khi trình bày phải nói to, rõ ràng, rành mạch từng nội dung đã thu hoạch được và nêu cụ thể loại tư liệu, tài liệu nào đã giúp cho bản thân có được những thu hoạch đó.
 Người điều khiển hướng dẫn toàn lớp bổ sung ý kiến hoặc thảo luận xung quanh các báo cáo thu hoạch đó.
_ Thi trả lời hay nhất:
 Đây là hoạt động mà mọi thành viên trong lớp đều có thể tham gia. Người điều khiển mời một bạn bất kì lên bốc thăm đầu tiên, sau đó đọc to câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ trả lời. Ai có câu trả lời hay nhất thì người đó có quyền mời một bạn khác lên bốc thăm.
 Việc bắt thăm thi trả lời hay nhất cứ thế tiếp diễn cho đến khi người điều khiển tuyên bố kết thúc hoạt động. Ban giám khảo công bố kết quả cuủa hai hoạt động: tổ có báo cáo thu hoạch tốt nhất và người trả lời hay nhất.
_ Trao phần thưởng (nếu có)
5. Kết thúc hoạt động:
Người dẫn chương trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Người dẫn trương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
Hoạt động 2: thực hiện 5 điều bác hồ dạy
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
_ Nhận thức rõ trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.
_ Biết thực hiện tốt 5 điều Bác dạy ở mọi lúc mọi nơi.
_ Tích cực, chủ động và vận động các bạn cùng thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Tác dụng của 5 điều Bcá dạy thiên niên nhi đồng trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
_ Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.
b) Hình thức hoạt động
_ Thảo luận nhóm theo các vấn đề cụ thể do người điều khiển nêu ra.
_ Vui văn nghệ xen kẽ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Cố vấn chương trình
GV TPT
Nội dung sinh hoạt
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Câu hỏi thảo luận 
GVCN
Các câu hỏi thảo luận
7
Văn nghệ
Lớp phó VTM
Các bài hát về Bác
8
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
9
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 07/05/07
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 11 / 05 / 2007)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động
_ Người điều khiển chương trình nêu mục đích, nội dung và cách tiến hành buổi sinh hoạt.
b) Tổ chức thảo luận
_ Hình thành các nhóm học sinh và phát cho từng nhóm các dụng cụ cần thiết để hoạt động như: giấy khổ to, bút dạ, băng dính, keo.
_ Các nhóm thảo luận theo nội dung mà người điều khiển đã nêu trong khoảng 15 phút.
_ Kết thúc thảo luận nhóm, người điều khiển mời các nhóm dán tờ giấy của nhóm mình lên bảng để cả lớp cùng quan sát và chẩn bị bổ sung ý kiến.
_ Lần lượt từng nhóm cử đai diện lên trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình. Người điều khiển đề nghị các nhóm bổ sung cho nhau để đi tới sự thống nhất các ý kiến của toàn lớp.
_ Khi không còn ý kiến nào bổ sung thêm, người điều khiển tóm tắt nội dung hoặc mời giáo viên chủ nhiệm tóm tắt và thống nhất lại nội dung trình bày cảu các nhóm. Điều quan trọng là xây dựng được một hệ thống biện pháp để thực hiện 5 điều Bác dạy.
_ Kết thúc thảo luận là phần trình diễn một số tiết mục văn nghệ.
5. Kết thúc hoạt động:
Người dẫn chương trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Người dẫn trương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
Hoạt động 3: chúng em hát về bác hồ
Tiết1.Chuẩn bị nội dung công việc cho hoạt động
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
_ Nâng cao hiểu biết về tình cảm và công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, với thiếu nhi.
_ Tự hào, kính trọng, biết ơn Bác Hồ, nguyện học tập và làm theo lời Bác dạy.
_ Tích cực, tự giác rèn luyện để xứng đáng là con cháu của Bác Hồ kính yêu.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung
_ Ca ngợi công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, với thiếu nhi.
_ Tình cảm của Bác với dân tộc, với thiếu nhi và ngược lại – tình cảm của người dân đối với Bác.
b) Hình thức hoạt động
_ Biểu diễn văn nghệ theo các thể loại như: đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, múa, đọc thơ...
_ Nghe kể chuyện về Bác Hồ.
3. Chuẩn bị hoạt động:
GvcN hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương trình hoạt động:
STT
Nội dung công việc
Người thực hiện
Phương tiện hoạt động
Ghi chú
1
Dẫn chương trình
Lớp trưởng
Bản dẫn chương trình
2
Thư kí
 Lớp phó học tập
Giấy, bút
3
Ban giám khảo
 Cán bộ lớp
Đáp án, biểu điểm
4
Mời đại biểu
Lớp trưởng
Giấy mời
5
 Trang trí lớp, bảng
HS nam
Phấn màu, giấy màu...
6
Văn nghệ
Theo tổ
Các bài hát, bài thơ, điệu múa, câu chuyện về Bác...
7
Trang phục, nhạc cụ...
Tập thể lớp
Trang phục, đàn...
8
Cố vấn chương trình
GVCN, GV TPT
Nội dung hoạt động
9
Phần thưởng
Cán bộ lớp
Tặng phẩm
10
Tổng duyệt
GVCN
Tất cả các nội dung trên
Thứ 2 14/05/07
Tiết2.Tiến hành hoạt động
(Thứ ngày 18 / 05 / 2007)
4. Tiến hành hoạt động:
a) Khởi động 
_ Người điều khiển chương trình nêu ngắn gọn lí do của buổi hoạt động nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 – 5.
b) Biểu diễn
 _ Mời điều khiển lần lượt mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên trình bày trước lớp. Người biểu diễn cần lưu ý phong cách biểu diễn sao cho tự nhiên, hấp dẫn người xem.
_ Mỗi đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình về buổi diễn này.
5. Kết thúc hoạt động:
Người dẫn chương trình mời đại diện cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến.
Người dẫn trương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dương và rút kinh nghiệm.
Người dẫn chương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN và tất cả các bạn.
6. Đánh giá kết quả hoạt động: 
HS tự đánh giá xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch được những gì?
Câu 2: Em tụ xếp loại mình đạt loại nào?
Tốt Khá TB Yếu
Tổ đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu
GVCN đánh giá xếp loại:
Tốt Khá TB Yếu

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an HDNGLL8(Ca nam).doc