Đề thi học kỳ II môn: Lịch sử 8 - Trường THCS Lê Lợi

Đề thi học kỳ II môn: Lịch sử 8 - Trường THCS Lê Lợi

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ) :

Câu 1 ( 5 đ ) : Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái đứng đầu mỗi câu .

 1/ Nguyên nhân cơ bản của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là :

 a. Bảo vệ đạo Gia Tô .

b. Chiếm Việt nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự .

c. Khai hoá văn minh cho người Việt .

d. Trả thù việc triều đình Huế đã làm nhục quốc thể Pháp .

 2/ Tại chiến trường Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm là :

 a. Không kiên quyết chống giặc ngay từ đàu .

 b. Không tận dụng thời cơ khi lực lượng của địch yếu để phản công .

 c. Chủ trương cố thủ hơn là tấn công .

 d. Tất cả những sai lầm trên .

 3/ Đốt cháy tàu Et-pê-răng( Hy Vọng) Pháp trên sông Vàm Cỏ là chiến công của nghĩa quân :

 a. Trương Định . b. Nguyễn Hữu Huân .

 c. Nguyễn Trung Trực . d. Trương Quyền .

 

doc 3 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 609Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ II môn: Lịch sử 8 - Trường THCS Lê Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ THI HỌC KỲ II ( 06 - 07 )
 GV : Trần An MÔN : LỊCH SỬ 8
 Thời gian : 45 phút ( cả thời gian giao đề )
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ) :
Câu 1 ( 5 đ ) : Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái đứng đầu mỗi câu .
	1/ Nguyên nhân cơ bản của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là :
	a. Bảo vệ đạo Gia Tô .	
b. Chiếm Việt nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự .	
c. Khai hoá văn minh cho người Việt .
d. Trả thù việc triều đình Huế đã làm nhục quốc thể Pháp .
	2/ Tại chiến trường Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm là :
	a. Không kiên quyết chống giặc ngay từ đàu .
	b. Không tận dụng thời cơ khi lực lượng của địch yếu để phản công .
	c. Chủ trương cố thủ hơn là tấn công .
	d. Tất cả những sai lầm trên .
	3/ Đốt cháy tàu Et-pê-răng( Hy Vọng) Pháp trên sông Vàm Cỏ là chiến công của nghĩa quân :
	a. Trương Định .	b. Nguyễn Hữu Huân .
	c. Nguyễn Trung Trực .	d. Trương Quyền .
	4/ “Bình Tây Đại Nguyên Soái” là danh hiệu của nhân dân ta phong cho thủ lĩnh :
	a. Trương Định .	b. Nguyễn Tri Phương .
	c. Nguyễn Hữu Huân .	d. NGuyễn Đình Chiểu .
	5/ Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, thái độ của triều đình nhà Nguyễn là :
	a. Quyết tâm lãnh đạo nhân dân kháng chiến .
	b. Không lãmh đạo nhân dân kháng chiên, chỉ chủ trương cầu hoà .
	c. Đầu hàng ngay từ đầu .
	d. Đầuhàng từng bước đi đến đầu hàng hoàn toàn .
	6/ Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào Cần Vương là :
	a. Do có “Chiếu cần Vương” . 	b. Do lòng yêu nước của phe chủ chiến .
	c. Do Pháp chiếm kinh thành Huế .	d. Do Pháp tìm cách lật đổ vua Hàm Nghi .
	7/ Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương là :
	a. Khởi nghĩa Bãi Sậy .	b. Khởi nghĩa Ba Đình .
	c. Khởi nghĩa Hương Khê .	d. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên .
	8/ Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là :
	a. Phong trào Cân Vương .	b.Phong trào nông dân .
	c. Phong trào của binh lính .	d. Phong trào của dân tộc ít người .
	9/ Trào lưu cải cách Duy Tân rađời trong bối cảnh :
	a. Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược Nam Kỳ .
	b. Kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng .
	c. Phong trào khởi nghĩa nông dân bùng nổ mạnh mẽ .
	d. Cả 3 ý trên đều đúng .
	10/ Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện các giai cấp và tầng lớp :
	a. Nông dân .	b. Địa chủ phong kiến .
	c. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân .	d. Tất cả các giai cấp tầng lớp trên .
Câu 2 ( 1 đ ) : Điền chữ đúng ( Đ ) hoặc sai ( S ) vào ô trống ở đầu mỗi câu :
	1. 	Hiệp ước Giáp Tuất đựoc ký vào ngày 05/06/1862 .
	2. 	Thực dân pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất vào năm 1882 .
	3. 	Người đứng đàu phái chủ chiến của triều đình Huế là Tôn Thất Thuyết ,
	4. 	Người lãnh đạo cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ ( 1908 ) là Phan Bội Châu .
Câu 3 ( 1đ ) : Chọn sự kiện ở cột A với thời gian thích hợp ở cột B :
Cột A ( Sự kiện )
Cột B ( thời gian )
A - B
1. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai
2. Thực dân Pháp tấn công Gia định
3.Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.
4.Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất .
A. 01/09/1858 .
B. 17/02/1859 .
C. 20/11/1873 .
D. 19/05/1883 .
1 -
2 -
3 -
4 -
B/ PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm ) :
Câu 1 ( 1đ ) : 
Nêu nguyên nhân cuộc phản công của phái chủ chiến tại khinh thành Huế ( 7/ 1885 )
Câu 2 ( 2 đ ) : 
	Người kiên trì đề nghị cải cách Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX là ai ? Vì sao những đè nghị cải cách ở Việt nam vào cuối thế khỷ XIX không thực hiện đựoc ?
ĐÁP ÁN
MÔN : LỊCH SỬ 8 . KHII ( 06-07 )
A/ Phần trắc nghiệm :
Câu 1 ( 5 đ ) :
	Học sinh khoanh tròn đúng mỗi câu, ghi 0,5 đ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c
d
c
a
d
b
d
a
b
d
Câu 2( 1 đ ) : 
	Học sinh điền đúng theo thứ tự : 1- S ; 2 - S ; 3 - Đ ; 4 - S . Mỗi câu ghi 0,25 đ .
Câu 3 ( 1đ ) 
	HS ghép đúng : 1 - D ; 2 - B ; 3 - A ; 4 - C . Mỗi nội dung đúng 0.25 đ .
B/ Phần tự luận ( 3 điểm ) ;
Câu 1 ( 1 đ ) : 
HS nêu được các ý :
	- Phe chủ chiến Tôn Thất Thuyết muốn gành lại chủ quyền ( 0,5 đ )
	- Thực dân Pháp tìm cách tiêu diệt phe chủ chiển ( 0,5 đ ) .
Câu 2 ( 2đ ) : 
HS trả lời đúng các ý :
	- Người kiên trì đề nghị .........Nguyễn Trường Tộ ( 0,25 đ ) .
	- Những đề nghị .....không thực hiện được vì :
	+ Mang tính rời rac, lẻ tẻ, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa đụng chạm tới vấn đề cơ bản của thời đại : Giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội lúc bây giờ giữa nhân dân ta với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến ( 1 đ ) .
	+ Triều đình Huế bảo thủ, bất lực ....từ chối ( 0,75 đ ) .

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-LL.doc