Giáo án Lịch sử 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Mỹ Trung

Giáo án Lịch sử 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Mỹ Trung

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp HS nắm được:

- Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan

- Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh

- Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh

2. Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

-Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

 

doc 215 trang Người đăng Mai Thùy Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Mỹ Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
                                         PHẦN I : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
              (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I:  THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
              (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)
TIẾT 1 BÀI  01: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:   Giúp HS nắm được:
- Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan
- Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh
- Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh
2. Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
-Năng lực chuyên biệt
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
3. Phẩm chất
 Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,
 ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word
- Một số tư liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về cuộc nội chiến ở Anh, 13 thuộc địa của Anh ở Bắc ] III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG      
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là tìm hiểu về các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan, CMTS Anh (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa). Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.  
b) Nội dung : GV cho HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK.
c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện:
GV giới thiệu bài mới:  Đôi nét về chương trình Lịch sử lớp 8 (cấu trúc chương trình). Trong lòng xã hội phong kiến suy yếu đã nảy sinh và phát triển nền sản xuất tư bản Chủ nghĩa dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân lao động, một cuộc cách mạng sẽ nổ ra là tất yếu. Và cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở đầu tiên ở quốc gia nào? Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1 : Sự biến đổi kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
a) Mục đích: Trình bày được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan  
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện :
Hoạt động của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS đọc nội dung phần 1 và trả lời các câu hỏi sau:
- Nguyên nhân của cách mạng ?
- Trình bày diễn biến chính của cuộc cách mạng ?
-Cuộc cách mạng Hà Lan diễn ra khi nào ?
 - Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.
 GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
1.Nguyên nhân : Phong kiến tây ban nha kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nước Hà Lan
- Chính sách cai trị hà khắc của phong kiến Tây Ban Nha ngày càng tăng thêm mâu thuẫn dân tộc.
2. Diễn biến
+ 8/1566, nhân dân Nê-đéc-lan nổi dậy chống lại Tây Ban Nha
+ 1581, các tỉnh Miền Bắc thành lập nước cộng hòa
3. Kết quả : Năm 1648 Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Hà Lan→ Haø Lan ñöôïc giaûi phoùng
4. Ý nghĩa: Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
- Lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha
- Mở đường cho CNTB phát triển
 Hoạt động 2 :CMTS Anh giữa TK XVII:
a) Mục đích: Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến của cách mạng tư sản Anh
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện :
Hoạt động của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1  phần II SGK (4 phút), thảo luận  và thực hiện các yêu cầu sau:
Nhóm 1+ 2: Những biểu hiện sự phát triển của CNTB Anh có gì khác với Tây Âu?
Nhóm 3+ 4: Sự phát triển kinh tế TBCN ở Anh đưa tới hệ quả? (Thành phần xã hội có biến đổi gì? Vì sao nhân dân phải bỏ quê hương đi nơi khác ?)
Nhóm 5+ 6: Xã hội Anh trong TK XVII đã tồn tại những mâu thuẫn nào? Kết quả của những mâu thuẫn đó?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
-  Các nhóm trình bày kết quả
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV: Yêu cầu HS chú ý vào phần chữ in nhỏ trong SGK và cho biết các con số chứng tỏ điều gì?
GV: Em có nhận xét gì về vị trí, t/c của tầng lớp quý tộc mới trong XH Anh trước C/m?
GDBVMT: Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.Tình trạng nông dân bị đuổi khỏi ruộng đất vì địa chủ quý tộc rào đất cướp đất làm đồng cỏ thuê công nhân nuôi cười lấy lông bán làm len.
a.Kinh tế:
- Đầu thế kỉ XVII nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh đã phát triển mạnh với nhiều công trường thủ công như luyện kim, làm đồ sứ, dệt len dạ... Trong đó, Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính lớn nhất nước Anh.
b. Xã hội:
- Hình thành tầng lớp quý tộc mới
- Mâu thuẫn gay gắt giữa TS, quý tộc mới với CĐ quân chủ chuyên chế
Hoạt động 3 : CMTS Anh giữa TK XVII:
a) Mục đích: Biết được ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện :
Hoạt động của thầy và trò
Sản phẩm dự kiến
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cuộc cách mạng Tư sản Anh có ý nghĩa gì đối với nước Anh? Cuộc cách mạng này đem lại quyền lợi cho giai cấp nào?
Phân tích điểm hạn chế của cách mạng?
Tại sao nói đây là cuộc cách mạng không  triệt để?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. GV đưa ra các câu hỏi gợi mở.
Tại sao nói đây là cuộc cách mạng không  triệt để?
- Những kết quả của cuộc cách mạng Anh cho thấy đó là cuộc cách mạng Tư sản không triệt để vì lãnh đạo cách mạng là liên ô Tư sản + quí tộc mới nên không tiêu diệt được chế độ Phong kiến (vẫn duy trì quân chủ lập hiến) không giải quyết ruộng đất cho nông dân nghèo chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc. Đây chính là hạn chế của cuộc cách mạng Tư sản Anh.
Em hiểu thế nào về câu nói của Mác: “Thắng lợi của giai cấp tư bản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, của chế độ tư hữu TBCN với phong kiến”(G)
- GCTS thắng lợi đã xác lập CNTB hình thức là quân chủ lập hiến, SXTBCN phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến
  - Cuộc CM TS Anh nổ ra dưới hình thức là một cuộc nội chiến, giữa nhà vua và quốc hội. Kết qủa: Nhà vua bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hoà, chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
- Mở đường cho CNTB phát triển.
- Đem lại quyền lợi cho TS và quí tộc mới, còn  nhân dân không được hưởng chút quyền lợi gì.
->Cuộc cách mạng không triệt để.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan và CMTS Anh
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi
c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV
d) Tổ chức thực hiện:  
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).
+ Phần trắc nghiệm khách quan
Câu 1. Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là  (B)
A. nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
B. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
C. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất  Tây Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
D. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủ công nghiệp.
Câu 2. Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào? (B)
A. Vương quốc Tây Ban Nha.                 B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
C. Vương quốc Bỉ.                                     D. Vương quốc Anh.
Câu 3. Thế kỉ XVI, XVII trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở nước nào phát triển mạnh nhất?  (H)
A. Hà Lan.                                                B. Anh.      
C. Pháp.                                                    D. Mĩ.
Câu 4. Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện ở điểm nào? (B)
A. Sự phát triển của các công trường thủ công.
B. Sự phát triển của ngành ngoại thương.
C. Sự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thương.
D. Sự xuất hiện của các trung tâm về công nghiệp.
Câu 5. Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh? (H)
A. Sản xuất thủ công nghiệp. 
B. Sản xuất nông nghiệp.
C. Sản xuất len dạ.        
D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.
Câu 6. Trước cách mạng ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới? (B)
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.
C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
D. Mâu thuẫn giữa quý  ... h và phát triển
a. Cơ sở hình thành
- Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Tinh hoa văn hoá nhân loại
b. Thành tựu
- Xoá bỏ mù chữ, thất học.
- Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
- Phát triển hệ thống  giáo dục quốc dân.
- Nền văn hóa – nghệ thuật đã có những cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hóa – nghệ thuật nhân loại.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hệ thống kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để thực hành
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi
c) Sản phẩm: HS Trả lời các câu hỏi của GV
d) Tổ chức thực hiện:
 Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
Câu hỏi:
Câu 1. An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?
A. Lí thuyết tương đôi.
B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.
C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
D. Năng lượng nguyên tử.
Câu 2. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo?
A. An-be Anh-xtanh (Người Đức)
B. Nô-ben (người Thụy Điển)
C. ô- vin (người Mĩ)
D. ô-vin và Uyn - bơ-Rai (người Mĩ)
Câu 3. Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?
 A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
Câu 4. Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?
A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
B Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
C. . Xoá nạn mù chữ và thất học.
 D. Phát triển vãn hoá, nghệ thuật.
Câu 5. “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đó là câu nói của ai ?
 A. Nhà khoa học A Nô-ben
B. Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh.
C. Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki.
D Nhà khoa học Uyn-bơ Rai.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS trình bày được những sự kiện lịch sử chính và những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ 1917 đến 1945.
b) Nội dung:
Giao bài tập cho HS về nhà tìm hiểu.
1/ Những sự kiện lịch sử chính từ 1917-1945?
2/ Những nội dung cần nắm vững của LSTG trong những năm 1917-1945 là gì?
        3/ Trong những sự kiện lịch sử  từ 1917-1945, em hãy chọn 5 sự kiện LS tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó?
        4/ Nêu những nội dung chủ yếu của LSTG từ 1917-1945?
c) Sản phẩm: Ôn tập phần Lịch sử thế giới hiện đại. Lập bảng thống kê các sự kiện giai đoan lịch sử từ 1917-1945.
Nêu 5 nội dung chủ yếu của giai đoạn này
d) Tổ chức thực hiện:
GV cho HS làm các bài tập để củng cố và mở rộng kiến thức cho HS.
*HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
-Nắm được bài cũ. Đọc trước bài mới và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
Tuần 17
Tiết 34
BÀI 23 :
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
                              ( Từ 1917-1945)
I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết:
- Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nắm được những nội dung chính thức trong những năm từ 1917 – 1945.
2.Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt:
+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn
+ Vận dụng kiến thức thực hành.
3. Phẩm chất
 Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,
 ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh có liên quan.
- Phiếu học tập.
- Chuẩn bị sẵn sản phẩm bài học
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa.
- Chuẩn bị nội dung sẵn nội dung mà GV giao về nhà trong tiết trước
+ Hs nắm được những sự kiện lịch sử chính và những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ 1917 đến 1945.
III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG      
a) Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung : Gv nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời
c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện:
Trong môn Lịch sử lớp 8 mà các em  đã được học, phần “lịch sử thế giới hiện đại”; vậy lịch sử thế giới hiện đại được xác định bắt đầu từ thời gian nào?
Hs: từ năm 1917
GV: Trong vòng gần 30 năm ( 1917-1945) lịch sử thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật. Bài học hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau ôn lại những sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1 : Những sự kiện lịch sử chính
a) Mục đích: HS hệ thống lại toàn bộ những sự kiện lịch sử chính trong LSTGHĐ
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện :
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Cả lớp chia thành 6 nhóm. GV giao nhiệm vụ  Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận  và hoàn thành phiếu học tập:
N1,2,3: Trình bày các  sự kiện lịch sử chính của
Liên Xô:  Thời gian, sự kiện, kết quả , ý nghĩa.
N4, 5,6:  Trình bày những sự kiện lịch sử chính của các nước khác: Thời gian, sự kiện, kết quả , ý nghĩa
.B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu ,  khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
 HS: báo cáo thảo luận
 B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).
? GV yêu cầu HS đọc câu nói của Nôben và nêu ý nghĩa của câu nói đó ?
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
I. Những sự kiện lịch sử chính
1. Nước Nga ( Liên Xô )
Thời gian
Sự kiện
Kết quả , ý nghĩa
1.  2/1917
2.   7/11/1917
3.   1921 – 1941
Thời gian
Sự kiện
Kết quả , ý nghĩa
1.  2/1917
2.   7/11/1917
3.   1921 – 1941
- CMDC tư sản Nga thắng lợi
- CM XHCN tháng Mười Nga thắng lợi
Nước Nga bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước.
- Lật đổ chế độ Nga Hoàng . Hai chính quyền song song tồn tại
- Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
-Thành lập chính quyền Xô Viết.
- Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất- Tạo điều kiện xây dựng XHCN.
-Cổ vũ phong trào CMTG.
-  Kinh tế được phục hồi nhanh chóng.
2. Các nước khác
Thời gian
Sự kiện
Kết quả
1918-1923
Cao trào CMTG (châu Âu, Á)
- Phong trào phát triển mạnh ở các nước TS.
- Đảng CS ra đời ở một số nước
- Quốc tế CS ra đời lãnh đạo phong trào CMTG (1919-1943)
1924-1929
Thời kì ổn định và phát triển của CNTB
 KT phát triển nhanh chóng, CT ổn định ở các nước TB.
1929-1933
Khủng hoảng KT thế giới (bắt đầu từ Mĩ)
- Kinh tế TG giảm sút nghiêm trọng, chính trị không ổn định, CNFX ra đời
1933-1939
Các nước TB tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng
- Anh, Pháp, Mĩ: cải cách KT-CT duy trì DCTS
- Đức, Ý, Nhật: Chuẩn bị gây chiến tranh bành trướng xâm lược
1939-1945
CTTG II
- 72 nước tham chiến
- CNFX thất bại hoàn toàn
- Thắng lợi thuộc về các nước tiến bộ trên TG.
- Hệ thống XHCN ra đời
Hoạt động 2: Những nội dung chủ yếu:
a) Mục đích: Nắm và hiểu 5 nội dung chủ yếu của LSTG.
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện :
-B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Cả lớp chia thành các cặp đôi. GV giao nhiệm vụ  Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận  và hoàn thành phiếu học tập:
?Từ 1917-1945, LSTG có những nội dung chủ yếu gì ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu,  khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
 -B3: Báo cáo kết quả hoạt động Gọi Hs trả lời
 -B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).
Gv nhận xét chốt KT:
1/ CMXHCN tháng Mười Nga thành công và sự tồn tại vững chắc của nhà nước Xô viết đầu tiên.
2/ Cao trào CM 1918-1923, một loạt các ĐCS ra đời, Quốc tế CS thành lập.
3/ Sự phát triển thăng trầm đầy kịch tính của CNTB
4/ Phong trào đấu trang giải phóng dân tộc lên cao
5/ Tổng khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)->CNFX ra đời
6/ Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, hệ thống các nước XHCN ra đời.
II/ Những nội dung chủ yếu.
- Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thắng lợi.
- Phong trào cách mạng ở các nước tư bản có nhiều chuyển biến mới  Các đảng Cộng sản ra đời . Quốc tế cộng sản thành lập .
-Phong trào độc lập dân tộc phát triển, GCVS bước đầu trưởng thành .
- Cuộc KHKT (1929-1933)dẫn đến CNPX lên nắm chính quyền ở 1 số nước Đức , Ý , Nhật nguy cơ chiến tranh thế giới.
 - Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 1939-1945, gây tổn thất khủng khiếp nhât trong lịch sử nhân loại .
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố lại tất cả các kiến thức đã ôn, gây hứng thú cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi
c) Sản phẩm: HS Trả lời các câu hỏi của GV
d) Tổ chức thực hiện:
1/ Trong những sự kiện lịch sử  từ 1917-1945, em hãy chọn 5 sự kiện LS tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó?
Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất:
- CM XHCN tháng Mười Nga
- Cao trào CM 1918-1923 ở châu Âu
- Phong trào độc lập dân tộc châu Á
- Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)
- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Gọi HS lên nêu các lý do, các HS khác có thể bổ sung.
2/ Nêu những nội dung chủ yếu của LSTG hiện đại từ 1917-1945?
3/ Các em hãy sắp xếp những tài liệu, tranh ảnh, bản đồ đã sưu tầm có liên quan đến từng 5 nội dung chủ yếu từ 19171945.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã ôn, nắm kỹ những sự kiện lịch sử một cách hệ thống. Ôn kỹ nắm vững những nội dung lịch sử chủ yếu từ 1917-1945.
b) Nội dung: Giao bài tập cho HS về nhà tìm hiểu.
Nắm kĩ những nội dung đã học và đã ôn, sưu tầm thêm  tranh ảnh tài liệu 1 số sự kiện LS đã học. Giải các bài tập LS.
c) Sản phẩm: Hình thành đề cương, ôn tập thi học kì I.
d) Tổ chức thực hiện:
GV cho HS làm các bài tập để củng cố và mở rộng kiến thức cho HS.
*HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
-Nắm được bài cũ. Đọc trước bài mới và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_8_chuong_trinh_ca_nam_nam_hoc_2022_2023_truo.doc