Đề kiểm tra học kì II môn Sử 8 - Trường Thcs Nguyễn Trải

Đề kiểm tra học kì II môn Sử 8 - Trường Thcs Nguyễn Trải

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM :( 7 Đ) ( chọn đáp án đúng nhất)

1)Thời gian Pháp xâm lược Việt Nam :

a) 1884 b) 1859 c) 1858 d) 1862

 2)Pháp đánh Gia Định nhằm mục đích :

 a) Muốn đặt nền thống trị tại Việt Nam b) Nhằm chiếm vùng lúa ở Nam Bộ .

 c) Do thất bại ở Đà Nẵng d) Cả ba ý trên .

 3)Câu nói :

“Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì nước hết người nam đánh tây”là của

 a) Trương Định b) Nguyễn Trung Trực

 c) Đinh Công Tráng d) Phan Đình Phùng

 4)Người giữ Thành Hà Nội năm 1873 là :

 a) Nguyễn Tri Phương b) Lưu Vĩnh Phúc c) Hoàng Diệu d) Cả ba đều sai

 5) Thời gian nhà Nguyễn ký hiệp ước giáp tuất :

 a)1873 b) 1862 c)1883 d)1874

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 690Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Sử 8 - Trường Thcs Nguyễn Trải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG. THCS NGUYỄN TRẢI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2006 -2007
GV: Văn Quý Quyệt Môn sử 8: Thời gian 45 phút 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM :( 7 Đ) ( chọn đáp án đúng nhất)
1)Thời gian Pháp xâm lược Việt Nam :
a) 1884 b) 1859 c) 1858 d) 1862
 2)Pháp đánh Gia Định nhằm mục đích :
 a) Muốn đặt nền thống trị tại Việt Nam b) Nhằm chiếm vùng lúa ở Nam Bộ .
 c) Do thất bại ở Đà Nẵng d) Cả ba ý trên .
 3)Câu nói : 
“Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì nước hết người nam đánh tây”là của 
 a) Trương Định b) Nguyễn Trung Trực 
 c) Đinh Công Tráng d) Phan Đình Phùng
 4)Người giữ Thành Hà Nội năm 1873 là :
 a) Nguyễn Tri Phương b) Lưu Vĩnh Phúc c) Hoàng Diệu d) Cả ba đều sai 
 5) Thời gian nhà Nguyễn ký hiệp ước giáp tuất :
 a)1873 b) 1862 c)1883 d)1874
 6) Lãnh đạo khởi nghĩa Bài Sập là :
 a) Phạm Bánh b) Nguyễn Thiện Thuật c) Phan Đình Phùng d) Cao Thắng 
 7)Ba tỉnh miền đông Nam Kỳ là : 
 a) Gia Định ,Định Tường ,Biên Hoà b) Đà Nẵng , Ba Lạt , Quảng Yên 
 c) Gia định , vĩnh Long , Định Tường d)Vĩnh Long ,An Giang ,Hà Tiên 
 8)Nhân vật gắn liền với phái chủ chiến : 
 a) Phan Thanh Giản b) Tôn Thất Thuyết c) Hoàng Diệu d) Hoàng Hoa Thám 
 9) Năm 1883 là thời gian ký hiệp ước : 
 a) Hác Măng b) Nhâm Tuất c) Giáp Tuất d) Pa Tơ Nốt 
 10) Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX:
a)Khởi nghĩa rời rạc b)Quân pháp quá mạnh 
c)Thiếu một tổ chức lãnh đạo d)Nhân dân ủng hộ chưa trịêt.
 11) Triều Đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân pháp là do :
 	a)Pháp qúa mạnh b) Sợ dân hơn sợ pháp c)Vũ khí lạc hậu
d)Bảo vệ quyền lợi giai cấp phong kiến 
 12) Tầng lớp tư sản Vịêt Nam ra đời từ :
a)Thầu khoán	b)Chủ Xí nghiệp c)Chủ hãng buôn d)Cả ba ý
13) Giai cấp có tinh thần cách mạng trịêt để nhất :
a)Tư sản.	b)Tiểu Tư sản c)Nông dân d)Công nhân
14) Phong trào đông du là của :
 a) Phan Bội Châu b) Phan Châu Trinh c) Trần Quý Cáp d)Lương Văn Can
PHẦN TỰ LUẬN : (3 đ)
1)Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX về mục đích, hình thức đấu tranh?	2)Trình bày tóm lược các giai đoạn phát triển của phong trào cần vương.
ĐÁP ÁN
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
 1c, 2d,3b,4a,5c,6c,7a,8a,9a,10c,11d,12d,12d,14a.
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: + Giống nhau về mục đích : Giải phóng dân tộc .
 + Khác nhau về hình thức đấu tranh 0,5 đ
 - Phong trào cuối thế kỷ XIX : Khởi nghĩa vũ trang 
 -Phong trào đầu thế kỷ XX : Vũ trang bạo động , cải cách Duy tân, Dạy học, tổ chức học sinh Du học, khởi nghĩa binh lính. ( 1 đ)
Câu 2:
 + Giai đoạn 1: 1858 -1888 ( 0.25 đ)
 - Phong trào sôi nổi lan rộng khắp Bắc, Trung kỳ ( 0,5đ)
 + Giai đoạn 2: 1889 -1896 : ( 0,25đ)
 -Phong trào phát triên rmạnh , quy tụ thành các cuộc khởi nghĩa lớn: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê : ( 0,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-NT.doc