Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 60: Hình lăng trụ đứng

Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 60: Hình lăng trụ đứng

GV : ta đã đợc học về hình hộp chữ nhật, hình lập phơng. Các hình đó là dạng đặc biệt của hình lăng trụ đứng. Vậy thế nào là hình lăng trụ đứng ? => vào bài

GV ghi đề bài

- GV yêu cầu HS nhìn hình ảnh chiếc đèn lồng và giới thiệu đó là hình lăng trụ đứng.

- GV đa hình 93 yêu cầu HS nghiên cứu SGK để trả lời :

? các đỉnh của hình lăng trụ ? các mặt bên ? các cạnh và đặc điểm ?

Yêu cầu HS làm ?1

Sau đó GV hớng dẫn HS vẽ hình lăng trụ đứng theo các bớc :

 - Vẽ mặt đáy

 - Vẽ các cạnh bên song song và bằng nhau

 - Vẽ đáy thứ 2

GV : hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp đứng

 * Hình hộp chữ nhật, hình vuông là dạng đặc biệt hình bình hành gọi là lăng trụ đứng

 GV đa mô hình và cho HS làm ?2

Ví dụ : SGK – GV cho hs nghiên cứu SGK

* Cho biết chiều cao của lăng trụ

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 707Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 60: Hình lăng trụ đứng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieỏt 60 HèNH LAấNG TRUẽ ẹệÙNG 
Tuaàn daùy
1/ Muùc tieõu:
 1.1/ Kieỏn thửực: HS nắm được các yếu tố của hình lăng trụ đứng . Biết gọi tên hình lang trụ đứng theo đa giác đáy - củng cố khái niệm song song .
 1.2/ Kú naờng .biết vẽ 3 kích thước của hình lăng trụ đứng .
 1.3/ Thaựi ủoọ: Giaựo duùc tớnh caồn thaọn, chớnh xaực trong hoùc taọp boọ moõn
2/ Troùng taõm: Naộm kieỏn thửực vaứ vaọn duùng vaứo baứi taọp 
3/ Chuaồn bũ:
 GV: Mô hình hình lăng trụ đứng 
 HS: Thước 
4/ Tieỏn trỡnh 
 4.1 OÅn ủũnh: KDHS 81
 82
 4.2 KTBC: 
GV yêu cầu 1 HS lên bảng nhìn mô hình tìm :
 - 1 đt vuông góc 1 mặt phẳng
 - 1 mặt phẳng vuông góc 1 mặt phẳng
 - 2 mặt phẳng song song
1 HS lên bảng trả lời
HS khác dưới lớp quan sát nhận xét
4.3 Baứi mụựi 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn vaứ hoùc sinh
Noọi dung
GV : ta đã được học về hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Các hình đó là dạng đặc biệt của hình lăng trụ đứng. Vậy thế nào là hình lăng trụ đứng ? => vào bài
GV ghi đề bài
- GV yêu cầu HS nhìn hình ảnh chiếc đèn lồng và giới thiệu đó là hình lăng trụ đứng.
- GV đưa hình 93 yêu cầu HS nghiên cứu SGK để trả lời :
? các đỉnh của hình lăng trụ ? các mặt bên ? các cạnh và đặc điểm ?
Yêu cầu HS làm ?1
Sau đó GV hướng dẫn HS vẽ hình lăng trụ đứng theo các bước :
 - Vẽ mặt đáy
 - Vẽ các cạnh bên song song và bằng nhau
 - Vẽ đáy thứ 2
GV : hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp đứng
 * Hình hộp chữ nhật, hình vuông là dạng đặc biệt hình bình hành gọi là lăng trụ đứng
 GV đưa mô hình và cho HS làm ?2 
Ví dụ : SGK – GV cho hs nghiên cứu SGK
* Cho biết chiều cao của lăng trụ
HS nghe GV trình bày và ghi bài
HS : - Các đỉnh của lăng trụ là :
- Các mặt bên của lăng trụ là :
- Các cạnh bên và đặc điểm các cạnh bên là : + các cạnh bên song song và bằng nhau
- Mặt đáy là :
HS : 2 mặt phẳng chứa 2 đáy của 1 lăng trụ đứng có song song
HS giải thích : AB, BC thuộc mp (ABCD) cắt nhau
A1B1 ; B1C1 mp (A1B1C1D1) cắt nhau mà AB // A1B1 ; BC // B1C1
HS : các cạnh bên vuông góc 2 mp đáy 
Vì .. (HS giảI thích)
Các mặt bên vuông góc với 2 mp đáy
Vì  (HS giảI thích)
* HS vẽ hình theo hướng dẫn của giáo viên
4.4 Caõu hoỷi, baứi taọp cuỷng coỏ 
Yêu cầu HS làm bàI tập 19/SGK : GV đưa đề bàI lên màn hình
GV kiểm tra qua màn hình
BàI 21/ 68 : GV cho hs hoạt động nhóm tìm kết quả
HD: 
- phân biệt mặt bên và mặt đáy hình lăng trụ
- Luyện cách vẽ
- Làm bàI tập 20; 22 / SGK
HS quan sát mô hình sau đó làm bàI vào giấy trong
(ABCD) // (A/B/C/D/)
b)(ABB/A/) (ABC)
 (BCC/B/) (ABC)
 (AA/C/C) (ABC)
HS làm theo hướng dẫn của GV
4.5 Hửụựng daón hoùc ụỷ nhaứ 
ẹoỏi vụựi tieỏt vửứa hoùc :
Naộm caựch veừ hỡnh laờng truù ủửựng coự ủaựy laứ tam giaực, tửự giaực
Chuaồn bũ tieỏt sau:
Xem trửụực noọi dung baứi tieỏp theo:Dieọn tớch xung quanh hỡnh laờng truù
5. Ruựt kinh nghieọm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_8_tiet_60_hinh_lang_tru_dung.doc