Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 25: Kiểm tra

Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 25: Kiểm tra

A. Mục tiêu:

 . Kiểm tra nhận thức của HS về kiến thức trọng tâm của chơng.

 . Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, chứng minh.

 . Giáo dục tính cẩn thận, linh hoạt cho HS.

B. Đề bài:

I. Đề lẻ:

Bài 1: (3 điểm) Điền dấu "x" vào ô trống thích hợp:

Câu Nội dung Đúng Sai

1. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

2. Hình thoi là một hình thang cân.

3. Hình vuông vừa là hình thoi, vừa là hình thang cân.

4. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

5. Hình vuông có đờng chéo 2dm thì cạnh là 2 dm.

6. Trong hình chữ nhật, giao điểm của hai đơờng chéo cách đều bốn đỉnh của nó.

Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác ABC và một điểm O. Vẽ tam giác A'B'C' đối xứng với tam giác ABC qua điểm O.

 B

 A O

 .

 C

Bài 3: (5 điểm) Cho tam giác ABC, điểm M nằm giữa hai điểm B và C.

Kẻ MN // AB (N AC), MP // AC (P AB)

a) Tứ giác ANMP là hình gì? Vì sao?

b) Tìm điều kiện của tam giác ABC và vị trí của điểm M để ANMP là hình vuông.

c) Gọi I là trung điểm của AM, khi điểm M di chuyển trên đoạn BC thì điểm I di chuyển trên đơờng nào?

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 503Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 8 - Tiết 25: Kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng năm 200 
Tiết 25: kiểm tra 
A. Mục tiêu:
 . Kiểm tra nhận thức của HS về kiến thức trọng tâm của chương. 
 . Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, chứng minh. 
 . Giáo dục tính cẩn thận, linh hoạt cho HS.
B. Đề bài: 
I. Đề lẻ:
Bài 1: (3 điểm) Điền dấu "x" vào ô trống thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
Hình thoi là một hình thang cân.
Hình vuông vừa là hình thoi, vừa là hình thang cân.
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình vuông có đường chéo 2dm thì cạnh là dm.
Trong hình chữ nhật, giao điểm của hai đường chéo cách đều bốn đỉnh của nó.
Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác ABC và một điểm O. Vẽ tam giác A'B'C' đối xứng với tam giác ABC qua điểm O.
 B
 A O
 . 
 C
Bài 3: (5 điểm) Cho tam giác ABC, điểm M nằm giữa hai điểm B và C. 
Kẻ MN // AB (N AC), MP // AC (P AB)
a) Tứ giác ANMP là hình gì? Vì sao?
b) Tìm điều kiện của tam giác ABC và vị trí của điểm M để ANMP là hình vuông.
c) Gọi I là trung điểm của AM, khi điểm M di chuyển trên đoạn BC thì điểm I di chuyển trên đường nào?
II. Đề chẵn:
Bài 1: (3 điểm) Điền dấu "x" vào ô trống thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
Hình thoi là một hình thang cân.
Hình vuông vừa là hình thoi, vừa là hình thang cân.
Trong hình chữ nhật, giao điểm của hai đường chéo cách đều bốn đỉnh của nó.
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
Hình vuông có đường chéo 2dm thì cạnh là dm.
Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác ABC và một đường thẳng d. Vẽ tam giác A'B'C' đối xứng với tam giác ABC qua đường thẳng d.
 B
 A 
 C 
 d
Bài 3: (5 điểm) Cho tam giác ABC, điểm M nằm giữa hai điểm B và C. 
Kẻ MN // AC (N AB), MP // AB (P AC)
a) Tứ giác ANMP là hình gì? Vì sao?
b) Tìm điều kiện của tam giác ABC và vị trí của điểm M để ANMP là hình vuông.
c) Gọi K là trung điểm của AM, khi điểm M di chuyển trên đoạn BC thì điểm K di chuyển trên đường nào?
c. Đáp án và thang điểm: 
I. đề lẻ
Bài 1: Mỗi câu điền đúng: 0,5 điểm. (1) Đ; 2) S; 3) Đ; 4) Đ; 5) S; 6) Đ).
Bài 2: Vẽ đúng, chính xác: 2 điểm.
Bài 3: Vẽ hình đúng, đẹp, ghi giả thiết, kết luận đầy đủ, gọn, chính xác: 0,5 điểm.
a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình bình hành (Theo định nghĩa): 1,5 điểm
b) Để ANMP là hình vuông thì tam giác ABC vuông tại A và M là giao điểm của đường phân giác góc A với cạnh BC: 2 điểm.
c) Khi điểm M di chuyển trên đoạn BC thì điểm I di chuyển trên đường trung bình của tam giác ABC và song song với BC: 2 điểm.
II. đề chẵn:
Bài 1: Mỗi câu điền đúng: 0,5 điểm.(1) Đ; 2) S; 3) Đ; 4) Đ; 5) S; 6) Đ.)
Bài 2: Vẽ đúng, chính xác: 2 điểm.
Bài 3: Vẽ hình đúng, đẹp, ghi giả thiết, kết luận đầy đủ, gọn, chính xác: 0,5 điểm.
a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình bình hành (Theo định nghĩa): 1,5 điểm
b) Để ANMP là hình vuông thì tam giác ABC vuông tại A và M là giao điểm của đường phân giác góc A với cạnh BC: 2 điểm.
c) Khi điểm M di chuyển trên đoạn BC thì điểm K di chuyển trên đường trung bình của tam giác ABC và song song với BC: 2 điểm.
****************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_8_tiet_25_kiem_tra.doc