Giáo án Đại số khối 8 - Trường THCS Sơn Tiến - Tiết 63: Luyện tập

Giáo án Đại số khối 8 - Trường THCS Sơn Tiến - Tiết 63: Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

- Nắm vững cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.

- Có kĩ năng vận dụng các quy tắc biến đổn vào bài tập.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: So¹n bµi, ®c tµi liƯu tham kh¶o, dơng cơ hc d¹y hc.

- HS: Xem tr­íc c¸c bµi tp nhµ, dơng cơ hc tp.

III. Hoạt động trên lớp:

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 722Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số khối 8 - Trường THCS Sơn Tiến - Tiết 63: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D¹y líp: 8B; 8E. Ngµy so¹n: 04/04/2010.
TiÕt PPCT: 63. Ngµy d¹y: 08/04/2010.
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
- Nắm vững cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
- Có kĩ năng vận dụng các quy tắc biến đổn vào bài tập. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bài tập.
II. CHUẨN BỊ: 
- GV: So¹n bµi, ®äc tµi liƯu tham kh¶o, dơng cơ häc d¹y häc.	
- HS: Xem tr­íc c¸c bµi tËp ë nhµ, dơng cơ häc tËp. 
III. Hoạt động trên lớp: 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Hoạt động 1:
Kiểm tra bài cũ: 
HS1: Chữa bài 25 (a, d) 
HS2: Chữa bài 26 (b, d) 
GV nhận xét cho điểm 
Hoạt động 2: 
Luyện tập.
1. Bài 28sgk/48
Hs nêu cách làm
Hs lên bảng trình bày
- Hs nhận xét
2. Bài 29sgk/48
Để giá trị của biểu thức 2x-5 không âm có nghĩa là sao? (so sánh với số 0) 
Để giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x+5 có nghĩa là gì ? (so sánh)
Hs lên bảng giải từng bước
(sau đó giải thích từng bước đã vận dụng quy tắc nào)?
3. Bài 30sgk/48
- Hs đọc đề và cho biết đề bài cho biết những gì và yêu cầu tìm gì?
- Nếu gọi số tờ giấy bạc loại 5000đ là x thì số tờ giấy bạc loại 2000 là bao nhiêu?
- Từ đó em tìm ra bpt nào?
Gọi hs lên bảng trình bày
4. Bài 31sgk/48
Hs làm bài theo nhóm
Đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày
Hoạt động 3:
Hướng dẫn về nhà
Xem lại các bài tập đã làm
Làm bài 32, 34sgk/48,49
Bài 28
Ta có 22=4 và (-3)2=9
 Mà 4>0 mà 9>0
Vậy x=2, x=-3 là nghiệm của bpt x2>0
Bài 29
Để giá trị của biểu thức 2x-5 không âm thì 
2x-5 ³ 0
Để giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x+5 thì:
-3x < -7x+5
Bài 30
Gọi số tờ giấy bạc loại 5000 làx (xỴZ+)
Thì số tờ giấy bạc loại 2000 là 15-x
Theo bài ra ta có bpt: 
 5000x+2000(15-x)£ 70000
Û 5x+(15-x).2 £ 70
Û x £ 
Vì xỴZ+ nên x có thể là số nguyên dương từ 1 đến 13
Số tờ giấy bạc loại 5000 có thể là các số nguyên dương từ 1 đến 13
Bài 31:
Bài 32:
Gọi x là điểm thi môn Toán, ta có bpt :
(2x+2.8+7+10):6 ³ 8
Û x ³ 7,5
Vậy Chiến phải có điểm thi môn Toán ít nhất là 7,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDS 8 tiet 63.doc