Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử 9 - Võ Thị Hạnh

Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử 9 - Võ Thị Hạnh

Đề bài:

PHẦN I : TRẮC NGHIÊM : (6 điểm)

Câu 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng.

Trong các chính sách của Xô Viết Nghệ Tĩnh, chính sách nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho nông dân?

a. Bãi bỏ các thứ thuế do quốc tế và Phong kiến đặt ra.

b. Thực hiện các quyền tự do dân chủ.

c. Chia lại ruộng đất công.

d. Bắt đại chủ giảm tô, xóa nợ.

e. Khuyến khích học chữ quốc ngữ.

f. Bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục.

g. Thành lập các tổ chức quần chúng.

h. Tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng.

i. Tổ chức các đội tự vệ vũ trang.

Câu 2: Em viết và nối các kí hiệu lại với nhau bằng các dấu (-) sao cho đúng.

a. Từ giữa năm 1936.

b. Tháng 11-1936.

c. Đầu năm 1937.

d. Tháng 7-1937.

e. Ngày 1-5-1938.

f. Tổng bãi công của công nhân của công ty than Hòn Gai.

g. phong trào Đông Dương đại hội.

h. Bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi ( vinh).

i. Mít tinh tại khu Đấu Xảo – Hà Nội.

k. Đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử 9 - Võ Thị Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị : TRƯỜNG THCS YA HỘI
Giáo viên : Võ Thị Hạnh
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005 - 2006
	Môn : Lịch sử – Lớp 9
	Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
Đề bài:
PHẦN I : TRẮC NGHIÊM : (6 điểm)
Câu 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng.
Trong các chính sách của Xô Viết Nghệ Tĩnh, chính sách nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho nông dân?
a. Bãi bỏ các thứ thuế do quốc tế và Phong kiến đặt ra.
b. Thực hiện các quyền tự do dân chủ.
c. Chia lại ruộng đất công.
d. Bắt đại chủ giảm tô, xóa nợ.
e. Khuyến khích học chữ quốc ngữ.
f. Bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục.
g. Thành lập các tổ chức quần chúng.
h. Tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng.
i. Tổ chức các đội tự vệ vũ trang.
Câu 2: Em viết và nối các kí hiệu lại với nhau bằng các dấu (-) sao cho đúng.
a. Từ giữa năm 1936.
b. Tháng 11-1936.
c. Đầøu năm 1937.
d. Tháng 7-1937.
e. Ngày 1-5-1938.
f. Tổng bãi công của công nhân của công ty than Hòn Gai.
g. phong trào Đông Dương đại hội.
h. Bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi ( vinh).
i. Mít tinh tại khu Đấu Xảo – Hà Nội.
k. Đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.
Câu 3: Em hãy nối một ô ở cột I ( thời gian) một ô ở cột II. (sự kiện về hoạt động của Nguyễn Aùi Quốc ở pháp ).
Cột I
Cột II
18 - 06 - 1919
Đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin
07 - 1920
Gửi bản yêu sách lên hội nghị Véc –xai
12 - 1920
Thành lập hội liên hiệp thuộc địa
1921
Dự đại hội Tua của Đảng xã hôi Pháp, tán thành Quốc tế thứ ba, thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
Câu 4: Sự lãnh đạo kịp thời của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách Mạng tháng tám được thể hiện như thế nào? Em hãy đánh dấu X vào ô 
đầu câu em cho là đúng.
A. Ngay khi hay tin Nhật đầu hàng Đồng Minh, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng Minh vào.
B. Ngày 16-08, Đại hội quốc dân họp ở tân trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa.
C. Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
D. Chiều 16-08 một đơn vị quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy tấn công địch ở Thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa.
Câu 5: Em hãy điền những từ thích hợp, những thông tin cần thiết vào chỗ trống cho đầy đủ nội dung cơ bản của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương:
A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Việt Nam, Lào, Camphchia	
B. Hai bên tham chiến cùng 	lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
C. Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng	
	, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
D/ Việt Nam tiến tới tổng tuyển cử tự do	
	,dưới sự kiểm soát của một ủy ban Quốc tế.
PHẦN II : ĐỀ TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Em hãy trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ (1954)?
Câu 2: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của hiệp định Paris?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HK II 
Môn : Lịch sử – Lớp 9
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm): 	B (0,5 điểm) ; 	C (0,5 điểm)
Câu 2: (1,5điểm): 	A – G (0,25 điểm); 	B – F (0,25 điểm); 	C – K (0,25 điểm); 
	D – (0,25 điểm); 	E – I ( 0,25 điểm).
Câu 3: (1 điểm): 
- 18-09 -1919 gửi bản yêu sách lên hội nghị véc - xai 	( 0,25 điểm)
- 7/1920 : Đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương  	(0,25 điểm).
- 12/1920 : Dự đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp	( 0,25 điểm).
- 1921 : Thành lập hội liên hiệp thuộc địa 	(0,254 điểm).
Câu 4 : (1,5đ) 	A : (0,5đ)	B. (0,5đ)	C. (0,5đ)
Câu 5: (1 điểm) 
A: Là đọc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 	(0,25 điểm)
B: Ngừng bắn 	(0,25 điểm).
C : Quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền Bắc Nam 	(0,25 điểm).
D : Trong cả nước sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 	(0,25 điểm).
PHẦN II : TỰ LUẬN (4 điểm).
Câu 1: (2 điểm) : Diễn biến:
- Chiến dịch bắt đầu từ 13/03 đến 07/05/1954, chia thành 3 đợt:
+ Đợt 1: (13 đến 7/05/1954) ta đánh chiếm phân khu Bắc (0,5 điểm)
+ Đợt 2: (30/03 đén 26/05/1954), ta đánh chiếm cụm cứ điểm phía Đông Mường Thanh. (0,5 điểm).
+ Đợt 3: (1/5 đến 7/5/1954) ta đánh các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. 17 giờ 30 phút ngày 7/05/1954 tướng Đờca- xtơli cùng hàng vạn binh sĩ kéo cờ trắng ra hàng . (1 điểm)
Câu 2: ( 2 điểm).
- Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.
- Mỹ phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta rút hết quân Mỹ về nước.
- Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_lich_su_9_vo_thi_hanh.doc