Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử Khối 8 - Phạm Thị Minh Hạnh (Có đáp án)

Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử Khối 8 - Phạm Thị Minh Hạnh (Có đáp án)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)

Câu 1: (0,5đ): “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” . Trích trong tuyên ngôn độc lập của nước nào?

a/ Anh

b/ Pháp

c/ Mỹ

d/ Việt Nam

e/ Việt Nam và Mỹ

- Nội dung này giống với một phần nội dung tuyên ngôn độc lập của nước nào? Ai viết?

Câu 2: (1đ) Điền từ vào chỗ trống sao cho hợp lý về cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh.

Năm 1769 phát minh ra

Năm 1784 phát minh ra .

Năm 1785 .

Đầu thế kỷ XIX .

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 100Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử Khối 8 - Phạm Thị Minh Hạnh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU THI KIỂM TRA HK I(Năm học 2005-2006)
Giáo viên : Phan Thị Minh Hạnh	Môn : Lịch Sử ( khối 8)
	 Thời gian: 45 phút
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1: (0,5đ): “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” . Trích trong tuyên ngôn độc lập của nước nào?
a/ Anh
b/ Pháp
c/ Mỹ
d/ Việt Nam
e/ Việt Nam và Mỹ
Nội dung này giống với một phần nội dung tuyên ngôn độc lập của nước nào? Ai viết?
Câu 2: (1đ) Điền từ vào chỗ trống sao cho hợp lý về cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh.
Năm 1769 phát minh ra
Năm 1784 phát minh ra..
Năm 1785 ..
Đầu thế kỷ XIX.
Câu 3: (0,5đ) Nối A với B sao cho đúng
Cột A
Cột B
Anh 
 Pháp 
 Đức 
Là đế quốc cho vay lãi
Là đế quốc quân phiệt hiếu chiến
Là đế quốc thực dân.
Câu 4: (2đ) Hoàn thành bảng sau:
 Vị trí
Năm 
Thứ nhất 
Thứ ba
1870
Pháp
1913
Pháp
B/ PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1: (4đ) Trình bày tóm tắt diễn biến của chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
Câu 2 (2đ): Nêu ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Mười Nga?
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI 8
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1: (0,5đ)
 - chọn đáp án c
Giông tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mà Hồ Chủ Tịch đọc tại quảng trường Ba Đình
Câu 2: (1đ)
Máy kéo sợi
Máy dệt
Máy hơi nước
Tàu thuỷ chạy bằng hơi nước ra đời
Câu 3: (0,5đ)
 Anh là đế quốc thực dân
Pháp là đế quốc cho vay nặng lãi
Đức là đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
Câu 4 :( 2đ)
 Vị trí
Năm 
Thứ nhất 
Thứ ba
1870
Anh 
Pháp
Đức 
Mỹ 
1913
Mỹ 
Đức 
Anh 
Pháp
 B/ PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1 (4đ)
Những diễn biến chính của chiến sự:
-28/7/1914: Aùo Hung với Xéc- bi
-1/8/1914: Đức tuyên chiến với Nga
-3/8/1914:Đức tuyên chiến với Pháp
-4/8/1914: Anh tuyên chiến với Đức.
*Giai đoạn 1: (1914-1916): 
-Đức chớp nhoáng uy hiếp Pari, Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Sau đó Nga tấn công phía Tây cứu nguy cho Pháp. Năm 1916 hai phe ở thế cầm cự.
-Lúc đầu có năm nước cường quốc Châu âu sau đó lôi kéo 38 nước trên thế giới và thuộc địa, vũ khí tối tân dẫn đến nhân dân lao động bị thương vong. 
*Giai đoạn 2: (1917-1918):
- Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước
-Phe Liên minh thất bại đầu hàng.
Câu 2 (2đ): Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng mười Nga
-Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga.
- Làm thay đổi thế giới để lại nhiều bài học kinh nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_lich_su_khoi_8_pham_thi_minh_ha.doc