Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán học Lớp 7 - Trần Thị Thao

Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán học Lớp 7 - Trần Thị Thao

Bài 1 : (3đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

 Câu 1 :

a. b. c. d.

 Câu 2 :

a. -3,5 và 3,5 b. 3,5 c. -3,5 d. Một giá trị khác

 Câu 3 : Trong mặt phẳng toạ độ, điểm A( 0 ; -3 )

a. A nằm trên trục hoành ; b. A trùng với gốc toạ độ

c. A nằm trên trục tung ; d. A không nằm trên trục tung và trục hoành

 Câu 4 : Cho các đường thẳng a, b, c phân biệt :

a. Nếu a // b và a thì a // c ; b. Nếu và thì a // b.

c. Nếu a // b và b // c thì ; d. Nếu và thì .

 Câu 5 : Cho ∆ ABC , ta có :

a. Â + B+ C = 900 ; c. Â + B + C = 1800

b. Â + B – C = 1800 ; d. Â – B + C = 900

 Câu 6 : Cho ∆ ABC vuông tại A, ta có :

a. Â + C = 900 ; b. B + C = 1800 ; c. B = 900 – C ; d. Â = 900 – B

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 22/11/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán học Lớp 7 - Trần Thị Thao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAKPƠ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2005 – 2006 
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN MÔN : TOÁN Lớp 7
GV ra đề : Trần Thị Thao Thời gian : 90 phút 
Bài 1 : (3đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
 Câu 1 : 
a. 	 b. c. d. 
 Câu 2 : 
a. -3,5 và 3,5	b. 3,5	c. -3,5 	d. Một giá trị khác 
 Câu 3 : Trong mặt phẳng toạ độ, điểm A( 0 ; -3 )
a. A nằm trên trục hoành	;	b. A trùng với gốc toạ độ 
c. A nằm trên trục tung 	;	d. A không nằm trên trục tung và trục hoành 
 Câu 4 : Cho các đường thẳng a, b, c phân biệt :
a. Nếu a // b và a thì a // c	;	b. Nếu và thì a // b.
c. Nếu a // b và b // c thì 	; 	d. Nếu và thì .
 Câu 5 : Cho ∆ ABC , ta có : 
a. Â + B+ C = 900 	;	c. Â + B + C = 1800
b. Â + B – C = 1800	; 	d. Â – B + C = 900
 Câu 6 : Cho ∆ ABC vuông tại A, ta có :	
a. Â + C = 900 ; b. B + C = 1800 ; c. B = 900 – C ; d. Â = 900 – B
Bài 2 : (1đ) Tìm x, biết :
a. . x = 	; b. = 8,52
Bài 3 : (2đ)
a. Vẽ hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm : A( 2 ; -2) , B( 0 ; -2 ) ; C ( 2 ; 0 ). 
Tứ giác ABCO là hình gì ? 
b. Vẽ đồ thị của hàm số y = -x trên cùng hệ trục Oxy. Điểm A ( 2 ; -2 ) có thuộc đồ thị hàm số y = -x không ? Vì sao ?
Bài 4 : (2đ) Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22 cm và các cạnh của tam giác tỷ lệ với các số 2 ; 4 ; 5.
Bài 5 : (2đ)
Cho ∆ ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC ở H. Chứng minh rằng : 
a. ∆ ABH = ∆ ACH
b. 
ĐÁP ÁN 
MÔN TOÁN LỚP 7
Bài 1 : (3đ)
Câu 1 : c	(0,5đ)
Câu 2 : b (0,5đ)
Câu 3 : c (0,5đ)
Câu 4 : b (0,5đ)
Câu 5 : c (0,5đ)
Câu 6 : c (0,5đ)
Bài 2 : (1đ)
Câu a. (0,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_toan_hoc_lop_7_tran_thi_thao.doc