Xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập

Xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập

 Thư viện câu hỏi, bài tập là tiền đề để xây dựng Ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc dạy và học của các thày cô giáo và học sinh, đặc biệt là để đánh giá kết quả học tập của học sinh

 Mục đích của việc xây dựng Thư viện câu hỏi, bài tập:

 - Giáo viên tham khảo trong việc xây dựng đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 - Học sinh tham khảo để tự kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và năng lực học tập

 - Các đối tượng khác tham khảo.

 

ppt 5 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 812Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 	Thư viện câu hỏi, bài tập là tiền đề để xây dựng Ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc dạy và học của các thày cô giáo và học sinh, đặc biệt là để đánh giá kết quả học tập của học sinh 	Mục đích của việc xây dựng Thư viện câu hỏi, bài tập:	- Giáo viên tham khảo trong việc xây dựng đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh	- Học sinh tham khảo để tự kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và năng lực học tập	- Các đối tượng khác tham khảo. XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Về dạng câu hỏi2. Về số lượng câu hỏi3. Yêu cầu về câu hỏi4. Định dạng văn bản5. Quy trình biên soạn câu hỏi của mỗi môn học6. Sử dụng câu hỏi của mỗi môn học trong thư viện câu hỏi MẪU BIÊN SOẠN CÂU HỎI  Mã nhận diện câu hỏi : ______ MÔN HỌC: _____________Thông tin chung* Lớp: ___ Học kỳ: ______* Chủ đề: _________________________* Chuẩn cần đánh giá: _____________* Gợi ý sử dụng:------------------------------KHU VỰC VIẾT CÂU HỎIHƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢQuy trình biên soạn câu hỏi của mỗi môn họcBước 1: Phân tích các chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông đối với từng môn học, theo khối lớp và theo từng chủ đề, để chọn các chuẩn cần đánh giá.Bước 2: Xây dựng “ma trận câu hỏi” (hoặc ma trận đề) của từng chủ đề, cụ thể số câu cho mỗi chủ đề nhỏ, số câu TNKQ, số câu tự luận ở mỗi cấp độ nhận thức.Bước 3: Biên soạn các câu hỏi theo ma trận đã xây dựng.Bước 4: Tổ chức thẩm định và đánh giá câu hỏi Bước 5: Điều chỉnh các câu hỏi (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hệ thống câu hỏi.Bước 6: Mã hóa và Nhập câu hỏi vào thư việnViết câu hỏiĐánh giá câu hỏiMã hóa câu hỏiNhập và lưu câu hỏi trong Thư việnCác bước cần thiết để xây dựng Thư viện Câu hỏi

Tài liệu đính kèm:

  • pptC.XᅡY DỰNG THƯ VIỆN CᅡU HỎI V￀ B￀I.ppt