Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 51: Độ dài đường tròn. Cung tròn - Nguyễn Đại Tân Thiện

Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 51: Độ dài đường tròn. Cung tròn - Nguyễn Đại Tân Thiện

***

I/ Mục tiêu:

Qua bài này, hs cần:

- Nhớ công thức tính độ dài đường tròn; biết tính độ dài dung tròn; Biết số .

- Biết vận dụng công thức vào giải bài tập; vào tính toán thực tế.

II/ Chuẩn bị:

 Thước; compa; số đo cung; bìa; kéo; chỉ dài .

III/ Tiến trình bài giảng:

 1/ Ổn định:

 2/ KTBC: Nêu đn đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp đa giác đều. Tâm của đa giác đều.

 3/ Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 12/11/2021 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 9 - Tiết 51: Độ dài đường tròn. Cung tròn - Nguyễn Đại Tân Thiện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 51 
Bài 9: ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN. CUNG TRÒN
***
I/ Mục tiêu:
Qua bài này, hs cần:
- Nhớ công thức tính độ dài đường tròn; biết tính độ dài dung tròn; Biết số .
- Biết vận dụng công thức vào giải bài tập; vào tính toán thực tế.
II/ Chuẩn bị:
 Thước; compa; số đo cung; bìa; kéo; chỉ dài .
III/ Tiến trình bài giảng:
	1/ Ổn định:
	2/ KTBC: Nêu đn đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp đa giác đều. Tâm của đa giác đều.
	3/ Bài mới:
Hđ của GV
Hđ của HS
Nội dung
Gọi hs nêu lại công thức tính độ dài đường tròn?
Hướng dẫn hs làm ?1.
Cho hs làm ?2.
Từ đó => công thức tính độ dài cung n0 
Hs nêu như sgk
?1/ Hs làm theo hướng dẫn của gv
nhận xét: là số không đổi.
?2/ (O;R) có độ dài là 2R .
Vậy cung 10 có độ dài là
=
=> cung n0 có độ dài là
1/ Công thức tính độ dài đường tròn: 
 C = 2R hoặc C =d
Trong đó R là bán kính; d là đường kính; 3,14 .
2/ Công thức tính độ dài cung tròn:
 l = 
trong đó: l là độ dài cung; R là bán kính; n là số đo độ của cung.
4/ Củng cố: 
Nhắc lại 2 công thứctính độ dài. Chia nhóm làm bài 65; 66; 67 sgk tr 94; 95. Sau đó đại diện nhóm trình bày; cả lớp nhận xét.
Bt 66/ a/ l = (dm)
	b/ C = d 3,14. 650 = 2041 (cm) 2(m) 
Bt 67/ chú ý: tính R = hoặc R = 
	5/ Dặn dò:
 Nắm vững các công thức tính độ dài . làm bài 70; 72; 73 tr 96.
IV/ Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_9_tiet_51_do_dai_duong_tron_cung_tron_n.doc