Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy hát phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy hát phát huy tính tích cực của học sinh

I. PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. Lý do chọn đề tài:

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh, nhịp điệu. Với học sinh THCS môn âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho HS theo mục tiêu đào tạo, tạo cơ sở hình thành nhân cách con người mới. Tuy nhiên âm nhạc trong nhà trường THCS với tư cách là một môn học có mức độ nhất định về mục đích và nội dung, song mục đích của việc dạy và học môn âm nhạc trong nhà trường phổ thông là giáo dục văn hoá âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho các em những kiến thức sơ giản các kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho khả năng cảm thụ, hiểu và thể hiện nghệ thuật âm nhạc, khơi dậy ở các em những khả năng sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, củng cố thêm về tình cảm đạo đức, về niềm tin thị hiếu nghệ thuật và nhu cầu âm nhạc.

Thông qua những phương tiện của nghệ thuật âm nhạc để bồi dưỡng khả năng nhận thức, phát triển tư duy, óc sáng tạo góp phần cùng các môn học khác phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh, bồi dưỡng những năng khiếu nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng làm cho không khí của nhà trường thêm vui tươi lành mạnh. Từ mục tiêu giáo dục và những lí do chung của môn học âm nhạc nói trên, bản thân tôi nhận thấy đó là một hướng đi và là một phương pháp giáo dục đúng đắn mang tính đặc thù của việc giáo dục cái hay cái đẹp, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ âm nhạc góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách toàn diện của con người mới: Đức - Trí - Thể - Mĩ. Trong nghệ thuật âm nhạc, sự sáng tạo của mỗi cá nhân đóng vai trò cực kì quan trọng. Sáng tạo có nhiều mức độ, có thể phát triển từ những ý tưởng đã có, có thể là thay đổi hệ thống nguyên tắc. Học sinh THCS đang trong thời kì phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lí, giai đoạn này các em có nhiều ước mơ, suy nghĩ về cuộc sống. Trong quá trình học âm nhạc, đây là giai đoạn rất thích hợp để phát huy tính sáng tạo của học sinh.

 

doc 13 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 1113Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy hát phát huy tính tích cực của học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH
TRƯỜNG THCS MỸ HỘI
SAÙNG KIEÁÂN KINH NGHIEÄM 
MOÂN AÂM NHAÏC
TEÂN ÑEÀ TAØI
MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP DAÏY HAÙT 
PHAÙT HUY TÍNH TÍCH CÖÏC CUÛA HOÏC SINH
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thuyù Haèng.
NAÊM HOÏC 2011 - 2012
I. PHẦN MỞ ĐẦU
I.1. Lý do chọn đề tài:
Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh, nhịp điệu. Với học sinh THCS môn âm nhạc là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho HS theo mục tiêu đào tạo, tạo cơ sở hình thành nhân cách con người mới. Tuy nhiên âm nhạc trong nhà trường THCS với tư cách là một môn học có mức độ nhất định về mục đích và nội dung, song mục đích của việc dạy và học môn âm nhạc trong nhà trường phổ thông là giáo dục văn hoá âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho các em những kiến thức sơ giản các kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho khả năng cảm thụ, hiểu và thể hiện nghệ thuật âm nhạc, khơi dậy ở các em những khả năng sáng tạo trong hoạt động âm nhạc, củng cố thêm về tình cảm đạo đức, về niềm tin thị hiếu nghệ thuật và nhu cầu âm nhạc.
Thông qua những phương tiện của nghệ thuật âm nhạc để bồi dưỡng khả năng nhận thức, phát triển tư duy, óc sáng tạo góp phần cùng các môn học khác phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh, bồi dưỡng những năng khiếu nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng làm cho không khí của nhà trường thêm vui tươi lành mạnh. Từ mục tiêu giáo dục và những lí do chung của môn học âm nhạc nói trên, bản thân tôi nhận thấy đó là một hướng đi và là một phương pháp giáo dục đúng đắn mang tính đặc thù của việc giáo dục cái hay cái đẹp, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ âm nhạc góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách toàn diện của con người mới: Đức - Trí - Thể - Mĩ. Trong nghệ thuật âm nhạc, sự sáng tạo của mỗi cá nhân đóng vai trò cực kì quan trọng. Sáng tạo có nhiều mức độ, có thể phát triển từ những ý tưởng đã có, có thể là thay đổi hệ thống nguyên tắc. Học sinh THCS đang trong thời kì phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lí, giai đoạn này các em có nhiều ước mơ, suy nghĩ về cuộc sống. Trong quá trình học âm nhạc, đây là giai đoạn rất thích hợp để phát huy tính sáng tạo của học sinh.
Ba mức độ biểu hiện của học tập tích cực là bắt chước - tìm tòi - sáng tạo. Sẽ thiệt thòi cho các em về nghệ thuật âm nhạc, nếu giáo viên không tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện và thể hiện sự sáng tạo của mình. Dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo có nhiều mức độ, từ dễ đến khó, từ sáng tạo ở mức độ thấp đến cao. Môn âm nhạc ở THCS gồm 4 nội dung là: Học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường thức. Vậy, phải dạy như thế nào để phát huy được tính sáng tạo của HS?
Xuất phát từ những lý do đó tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp dạy hát phát huy tính tích cực của học sinh” trường THCS.
I.2. Mục đích nghiên cứu:
Giúp giáo viên có những biện pháp dạy hát hiệu quả nhất để phát huy tính sáng tạo của học sinh THCS.
I.3. Đối tượng nghiên cứu:
Phương pháp dạy hát sáng tạo trong chương trình Âm nhạc THCS. 
I.4. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu:
Học sinh lớp 6, 7 và 8 trường THCS Mỹ Hội.
I.5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống lại một số phương pháp dạy hát trong chương trình âm nhạc THCS, sưu tầm thêm một số phương pháp khác nhau mà học sinh, có thể dễ dàng vận dụng được.
- Truyền tải được toàn bộ vấn đề đã nghiên cứu đến với đối tượng học sinh. Học sinh phải lĩnh hội hết tất cả và vận dụng phát huy một cách chủ động, sáng tạo trong cách trình bày và biểu diễn một bài hát.
I.6. Phương pháp nghiên cứu:
* Phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Nghiên cứu qua nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên, chuẩn kiến thức và kỹ năng.
- Nghiên cứu qua nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS môn Âm nhạc.
* Phương pháp nghiên cứu thực tế:
- Nghiên cứu qua việc giảng dạy thực tế ở Trường THCS Mỹ Hội, qua những lần thao giảng, giáo viên dạy giỏi vòng huyện và một số lần dự dạy chuyên đề “Đổi mới phương pháp, tập huấn chuyên môn”
- Qua việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.
* Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ:
Dự giờ thao giảng của giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên đạt cấp tỉnh
I.7. Thời gian nghiên cứu:
Từ năm 2011 đến năm 2012.
II. NỘI DUNG
II.1. Cơ sở lý luận của việc thực hiện các biện pháp:
- Căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của bộ môn. 
- Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức và kĩ năng. 	
Với tư cách là nhà giáo, giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy cần phải nghiên cứu kỹ cơ sở lý luận và nắm vững các kiến thức về bộ môn và phương pháp giảng dạy bộ môn nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
II.2. Thực trạng của vấn đề lựa chọn nghiên cứu:
II.2.1. Đặc điểm chung:
II.2.1.1. Về phía nhà trường:
* Thuận lợi:
- Âm nhạc là một môn học độc lập trong chương trình THCS. Dạy và học nghiêm túc, có kiểm tra, thi đánh giá cuối năm và kết quả là một trong những tiêu chuẩn để xét và xếp loại đạt, chưa đạt. 
- Nhà trường và BGH quan tâm thường xuyên. 
- Có máy tính, máy chiếu để phục vụ dạy học.
- Nhà trường có kết nối mạng internet thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin phục vụ giảng dạy.
- Giáo viên nắm chắc về chuyên môn, tích cực tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp mới để vận dụng trong quá trình giảng dạy.
* Khó khăn:
- Cơ sở vật chất cho việc dạy và học âm nhạc của nhà trường chưa đầy đủ, ngoài đàn organ và một số tranh ảnh, băng đĩa. Nhà trường chưa có phòng học chức năng, tranh ảnh khối 6, 7 và băng đĩa 6, 7 để phục vụ cho việc dạy học bộ môn âm nhạc còn thiếu nhiều.
- Sách đọc thêm và các tài liệu tham khảo khác rất hiếm. Giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu tầm đồ dùng dạy học. Trong khi đó yêu cầu của bộ môn lại cần phải có những trang thiết bị hiện đại (video, đài, đĩa,) để phục vụ cho việc dạy và học.
II.2.1.2. Về phía học sinh:
* Thuận lợi:
Học sinh ngoan, đa số các em rất yêu thích môn Âm nhạc. Đặc biệt là phân môn hát. Học sinh cảm nhận giai điệu các bài hát khá tốt. Thực hiện các bài hát với đàn hoặc đĩa tương đối tốt.
* Khó khăn:
Đối với HS trường THCS Mỹ Hội nói riêng và học sinh trên địa bàn huyện Cao Lãnh chung đa phần các em là con em nông thôn, điều kiện chưa được đầy đủ, việc học bồi dưỡng thêm các môn văn hoá khác đôi khi còn chưa đủ điều kiện thì làm gì nói đến chuyện học bồi dưỡng thêm các môn khác như âm nhạc – mỹ thuật học sinh ít được quan tâm, vì thế hiểu biết về âm nhạc đang còn hạn chế, chưa sâu rộng, không kích thích các em học tập. Đa phần học sinh bị chi phối, ảnh hưởng về các môn chính, lo cho thi, lo đánh giá, phần nào sao lãng việc học môn âm nhạc. và chất lượng bộ môn đó là thời gian dành cho bộ môn quá ít (1tiết/ tuần), trong khi đó đặc thù của những bộ môn thuộc về năng khiếu lại cần phải tập luyện thường xuyên mới hình thành kỹ năng.
II.2.2. Mục đích yêu cầu:
* Học sinh:
	- Hát đúng, chính xác giai điệu các bài hát
	- Hát đúng tính chất bài hát.
	- Biết hát có vận động phụ hoạ.
	- Biết thể hiện bài hát dưới nhiều hình thức khác nhau.
	- Biết biểu diễn trên sân khấu.
	- Sáng tác lời ca mới hiệu quả dựa trên giai điệu một số bài hát.
* Giáo viên:
	- Sử dụng đàn, hát nhuần nhuyễn, thành thạo.
	- Sáng tạo nhiều động tác vận động minh hoạ, nhiều hình thức biểu diễn bài hát khác nhau.
	- Sưu tầm nhiều trò chơi phù hợp, vui và hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy hát. 
II.3. Những biện pháp - giải pháp đã thực hiện:
II.3.1. Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh:
Để học sinh không bị thụ động trong cách lựa chọn tiết tấu cho bài hát, giáo viên khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh bằng cách như sau: Giáo viên thay đổi tiết tấu, tempo hay dịch giọng bản nhạc để học sinh nhận biết và thực hành.
*Ví dụ 1: Bài hát “Chúng em cần hoà bình”.
Giáo viên đàn cho học sinh hát với tiết tấu Polka rồi lần lượt chuyển tiết điệu Pasodoble, Chacha, Disco..., yêu cầu học sinh nghe và hát theo nhịp đàn.
? Các em hãy cho biết sự thay đổi tiết tấu mà các em vừa trình bày có phù hợp với bài hát không?
Học sinh nêu ý kiến dựa vào kỹ năng nghe của bản thân.
*Ví dụ 2: Bài hát “Tiếng ve gọi hè”.
Giáo viên thay đổi tốc độ của bài hát: Từ tempo 115 xuống 90 hoặc thay đổi tiết tấu từ Disco sang Beat ballat
? Em có nhận xét gì nếu thay đổi tốc độ cũng như tiết tấu cho bài hát như chúng ta vừa trình bày?
Học sinh trả lời: Bài hát “Tiếng ve gọi hè” nếu hát ở tốc độ chậm cũng như tiết tấu nhẹ nhàng mềm mại sẽ không phù hợp với sắc thái của bài hát vì bài hát có tính chất vui tươi, rộn ràng, trong sáng.
Giáo viên giải thích: Cơ bản một bài hát có thể sử dụng nhiều tiết tấu và tempo khác nhau tuy nhiên dựa vào tính chất của bài để lựa chọn tiết tấu và tempo phù hợp như thế mới truyền tải được sắc thái cũng như ý tưởng của tác giả.
Với cách trình bày như vậy chắc chắn từng ngày học sinh sẽ có những cảm nhận mới trong mỗi lần hát và nghe hát.
II.3.2. Học sinh phát biểu cảm nhận về bài hát dưới nhiều hình thức khác nhau:
Trong học tập, so với bắt chước thì tìm tòi sáng tạo là hình thức cao nhất thể hiện tính tích cực học tập của học sinh, hãy bắt đầu khuyến khích các em mạnh dạn nói lên những cảm nhận của mình về môn học, về bài hát. học sinh có thể không ủng hộ ý kiến của giáo viên, của bạn bè, có thể trình bày những ý kiến, tư tưởng của mình. Đó là cơ sở để có kĩ năng sáng tạo lớn hơn. Giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh tự nhận xét, tự đánh giá, tự cảm nhận để có thể điều chỉnh cách học theo hướng tích cực. 
*Ví dụ:
Cách 1: 
- Sau khi cho học sinh nghe hát mẫu và đọc lời ca, giáo viên đặt câu hỏi: ? Em hãy nêu cảm nhận của mình về bài hát “Chúng em cần hoà bình”?
 HS sẽ trả lời qua phần gợi mở của giáo viên. Ví dụ: Nội dung bài hát nói lên điều gì? Giai điệu bài hát như thế nào? Qua bài hát này bản thân em học tập được gì? Em sẽ phải làm gì để xứng với những điều mà nội dung bài hát muốn chuyển tải tới? 
Có thể học sinh trả lời chưa được trôi chảy hoặc ý tứ chưa được sâu sắc song qua nhận xét và khắc hoạ của giáo viên thì học sinh từ chỗ hiểu nội dung bài hát còn mơ hồ sẽ hiểu sâu sắc hơn và đặc biệt là sẽ có trách nhiệm hơn trong việc học tập cũng như rèn luyện.
Cách 2:
- Học xong bài hát, giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Lần lượt từng nhóm viết lời giới thiệu cho bài hát. giáo viên nhận xét, chấm điểm.
 + Lời giới thiệu nhóm 1:
Bác Hồ đã từng nói “Trẻ em như búp trên cành - biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Vậy mà nay trên thế giới vẫn đang còn hàng triệu trẻ em còn phải chịu nhiều vất vả khổ cực, không đủ ăn đủ mặc không được đến trường do chiến tranh dịch hoạ gây nên. Chúng ta cần phải làm gì để giúp đỡ những bạn ấy, làm gì để không còn cảnh chiến tranh chia lìa? Các bạn ơi chúng ta hãy hát vang bài ca “Chúng em cần hoà bình” cầu mong cho mọi người trên thế giới được sống trong hoà bình hữu nghị và đầy tình nhân ái!
+ Lời giới thiệu nhóm 2:
Trẻ em trên trái đất đều mơ ước được học hành, được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô và bạn bè, một cuộc sống yên vui, đầy tình thân ái. Chúng em mong sao trên trái đất sẽ không còn chiến tranh, không còn tiếng đạn bom đau thương, chia lìa. Hành tinh của chúng em sẽ tràn ngập màu xanh của hoà bình và hạnh phúc.
Hôm nay chúng em xin được gửi đến thầy giáo và các bạn ca khúc “Chúng em cần hoà bình” (Nhạc và lời: Hoàng Long - Hoàng Lân) đó là tất cả những gì mà tuổi thơ trên toàn thế giới của chúng em hằng mong ước!
II.3.3. Hướng dẫn học sinh biểu diễn bài hát:
Thông thường mỗi bài hát giáo viên đều hướng dẫn học sinh hát kết hợp vận động, gõ phách giúp cho các em tự nhiên khi hát. Tuy nhiên, ở một số bài giáo viên có thể dạy học sinh một vài động tác tay hoặc múa đơn giản, phù hợp để các em có thêm những lựa chọn khi biểu diễn bài hát. 
*Ví dụ 1: 
Với bài hát “Đi cắt lúa”, giáo viên hướng dẫn một số động tác múa Tây Nguyên hoặc bài hát “Tuổi hồng” giáo viên hướng dẫn một vài động tác trẻ trung sông động Như vậy những điều đó sẽ không chỉ giúp cho cách trình bày bài hát thêm sinh động mà các em còn được tìm hiểu về những điệu múa mang tính chất đặc trưng vùng miền hay các động tác vui nhộn của tân nhạc rất cuốn hút và đặc sắc. 
Thông qua những tiết học như vậy học sinh sẽ có những áp dụng sáng tạo trong những lần hội diễn văn nghệ trong nhà trường, các hoạt động ngoại khoá, biết cách dàn dựng và sử dụng những động tác múa phụ hợp với thể loại bài hát
Khi học giáo viên đưa ra yêu cầu học sinh tự chọn nhóm 4 - 5 học sinh và biểu diễn bài hát có động tác phụ hoạ. Giáo viên không nên áp đặt các em vào từng nhóm, để các em tự chọn sẽ làm học sinh phấn khởi, vui thích khi được làm việc trong nhóm phù hợp về sở thích, về âm vực, chất giọng
- Học sinh sẽ tự chọn nhóm có giọng hát thích hợp về âm vực để trình bày bài hát.
- Học sinh tự chọn cách trình bày bài: Các em có thể trình bày bài một hoặc hai lần, có mở đầu có kết thúc, mỗi câu hát sẽ do em nào đảm nhiệm hay cả nhóm cùng hát. Bài hát gồm mấy đoạn, tính chất như thế nào? (giáo viên có thể gợi ý trước) Ngoài ra, học sinh có thể chọn để sử dụng các cách hát như lĩnh xướng, hoà giọng, đối đáp làm thế nào để phù hợp với nội dung cũng như cấu trúc bài hát. Như vậy hình thức trình bày bài hát của mỗi nhóm sẽ rất đa dạng, phong phú, giàu tính sáng tạo. 
- Học sinh tự chọn động tác phụ hoạ cho bài hát: học sinh có thể nghĩ ra động tác phù hợp với nội dung bài hát và tập trình bày cho đều, đẹp (hát kết hợp vận động hoặc múa, hát kết hợp một vài động tác diễn xuất).
- Tuy nhiên để sự sáng tạo đạt hiệu quả cao, giáo viên cần tạo điều kiện về thời gian cho học sinh chuẩn bị. Thông thường giáo viên thông báo trước một tuần để học sinh chọn nhóm và tập cách trình bày, biểu diễn bài hát. (Không thể vừa luyện tập vùa thể hiện trong 1 tiết học)
II.3.4. Chơi trò chơi:
- Sau khi học sinh hát đúng giai điệu của bài hát giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi: Giáo viên làm kí hiệu tay theo các chữ cái A, U, I. Khi giáo viên đưa tay theo kí hiệu, học sinh hát giai điệu chỉ với các chữ cái theo đúng kí hiệu giáo viên hướng dẫn trước lớp. 
*Ví dụ 1: 
Bài hát: “Lí dĩa bánh bò”
Câu 1, giáo viên đưa tay kí hiệu chữ A, học sinh hát "A" theo giai điệu của câu 1. “A a, a á á á a à”
Câu 2, giáo viên đưa tay kí hiệu chữ U, học sinh hát "U" theo giai điệu của câu 2.
“ú u, ú ù u u ú ú ú ù ù ú ú u u ù”
Giaó viên tiếp tục thay đổi các kí hiệu khác cho đến hết bài hát.
Trò chơi này giúp các em thay đổi không khí học tập, đồng thời để kiểm tra việc ghi nhớ giai điệu của học sinh. 
- Trò chơi "Ai nhanh tai hơn”
Ví dụ sau khi học xong bài hát giáo viên sử dụng đàn đánh giai điệu một tiết nhạc bất kì cho học sinh nghe và hát lời ca câu nhạc đó. Trò chơi này giúp học sinh mau thuộc lời ca, phát triển tai nghe. 
Việc kết hợp tổ chức một trò chơi trong giờ học hát vừa giúp học sinh nắm kiến thức chắc hơn, sâu hơn, nhanh hơn, vừa tạo ra không khí sôi nổi cho học sinh, tạo hứng thú cho học sinh học môn Âm nhạc cũng như học các môn học khác.
III. PhÇn KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt
III.1. Kết quả nghiên cứu:
Môn học âm nhạc ở trường THCS mỗi tuần chỉ có một tiết, thật ít ỏi nhưng các em được làm quen với: Học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí, âm nhạc thường thức là một tác động lớn vào thế giới tinh thần của các em. Với những phương pháp dạy trên, trong năm qua đối với việc học âm nhạc ở trường, tôi thấy kết quả chất lượng được nâng lên rõ rệt, các em đã biết trình bày hoàn chỉnh một bài hát (hát kết hợp vận động nhẹ, biểu diễn) biết cảm nhận về nội dung bài hát. Bởi được hướng dẫn tận tình gợi mở và gần gũi luyện tập của giáo viên, kết hợp giữa nhạc cụ, bảng phụ, đài, băng nhạc và làm mẫu chính xác của giáo viên đã động viên cổ vũ các em kịp thời bằng những hình thức xếp loại. Nhắc nhở các em sau khi học bài mới thì các em phải có sự ôn luyện ở nhà để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức, do đó trong giờ học rất sôi nổi và thoải mái, các em thi đua nhau trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra, tự giác xung phong lên trình bày bài trước lớp, đem lại cho các em lòng tự tin, sự hứng thú say mê trong học tập, tình cảm cô trò luôn gần gũi gắn bó. Việc học tốt trong giờ học chính khoá đã giúp học sinh hoạt động tốt trong các hoạt động ngoại khoá.
 *Kết quả cụ thể đã đạt được:
Thời gian
Đạt
Chưa đạt
Thái độ
Số
Lượng
Tỉ lệ
Số
Lượng
Tỉ lệ
Thích
Không thích
Đầu năm
289
77,7
83
22,3
292
80
Tháng 2/2012
314
84,4
58
15,6
322
50
III.2. Kiến nghị, đề xuất:
III.2.1. Kiến nghị:
	Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về “Một số biện pháp dạy hát phát huy tính tích cực của học sinh” cũng như Ngạn ngữ Nhật Bản có câu: “Tri thức mở ra cho chúng ta những chân trời mới”. Và bộ môn Âm nhạc cũng là một trong những yếu tố để đưa chúng ta đến những chân trời mới lạ. “Nhờ có âm nhạc, bạn sẽ tìm được bản thân mình những sức mạnh mới mà trước đây chưa từng thấy. Các bạn sẽ thấy cuộc đời trong những sắc thái và màu sắc khác. Âm nhạc cũng đưa bạn xích lại gần lí tưởng về con người hoàn thiện, mục tiêu của công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản chúng ta” - Đ.SôtxatacôVich.
	Vai trò của âm nhạc đối với đời sống con người đã được khẳng định là vô cùng quan trọng. Chúng ta là những giáo viên âm nhạc, hơn ai hết chúng ta nhận thức rất rõ điều này. Nhưng không thể chỉ có trình độ chuyên môn thôi chưa đủ, mà tình yêu âm nhạc, niềm đam mê với nghề mới giúp chúng ta đem những chân trời mới lạ trong từng câu hát đến với những học sinh thân yêu. Đó chính là tài sản quý giá mà mỗi người giáo viên phải trau dồi và gìn giữ.
 Để nâng cao hiệu quả giảng dạy phân môn Học hát cũng như môn Âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho các em một “Vốn văn hoá âm nhạc” phổ thông tối thiểu nhất là cả một quá trình phức tạp và lâu dài.
 Vì điều kiện thời gian có hạn cùng với năng lực hạn chế của bản thân, những vấn đề đã nói ở trên chắc chắn không thể giải quyết một cách đầy đủ và thoả đáng, bởi vậy tôi mong được sự góp ý của các quý thầy, cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể ngày càng hoàn thiện.
 Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc nói chung và phân môn học hát nói riêng trong các nhà trường THCS, vai trò của người giáo viên là vô cùng quan trọng, bên cạnh đó sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập là một yếu tố không nhỏ đem lại thành công.
 Để tìm ra được những phương pháp tối ưu nhất nhằm giúp học sinh có hứng thú và ham mê học âm nhạc, từ đó giáo dục óc thẩm mĩ cho các em, giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống.
III.2.2. Đề xuất:
Để thực hiện đào tạo các em học sinh trở thành những người phát triển toàn diện về: Đức - Trí - Thể - Mĩ ngoài việc người thầy phải có năng lực thực sự ra thì việc khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường là những điều tác động lớn đến các em.
Do đó để tạo điều kiện cho việc dạy - học của thầy trò thuận lợi, bản thân tôi là người đứng lớp dạy bộ môn âm nhạc cần kiến nghị một số vấn đề sau:
* Về phía nhà trường:
- Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ giáo viên và học sinh. 
- Trang bị thêm một số trang thiết bị và tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn.
- Đầu tư xây dựng phòng học chức năng để học sinh có không gian hoạt động nghệ thuật
* Về phía phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyên đề về bộ môn để giáo viên âm nhạc có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy. 
 	Mỹ Hội, 12 tháng 3 năm 2012
	Người viết 
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
.
 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
...........
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 ****
Sách giáo viên , Sách giáo khoa môn Âm Nhạc 6,7,8.
Sách “ Một số vấn đề về đổi mới PPDH bậc THCS môn Âm nhạc của Bộ GD – ĐT ”
Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp môn Âm nhạc THCS.
Tài liệu chuẩn kiến thức và kĩ năng môn Âm nhạc THCS.
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS.
MỤC LỤC
Trang
I. PHẦN MỞ ĐẦU	
I.1. Lý do chọn đề tài:	3
I.2. Mục đích nghiên cứu:	3
I.3. Đối tượng nghiên cứu:	4
I.4. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu:	4
I.5. Nhiệm vụ nghiên cứu:	4
I.6. Phương pháp nghiên cứu:	4
I.7. Thời gian nghiên cứu:	4
II. NỘI DUNG
II.1. Cơ sở lý luận của việc thực hiện các biện pháp:	4
II.2. Thực trạng của vấn đề lựa chọn nghiên cứu:	5
II.3. Những biện pháp - giải pháp đã thực hiện:	6
III. PhÇn KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt
III.1. Kết quả nghiên cứu:	9
III.2. Kiến nghị, đề xuất:	10

Tài liệu đính kèm:

  • docMot so bien phap day hat phat huy tinh tich cuc cuahoc sinh(1).doc