Kiểm tra học kì II môn: Địa lí lớp 7

Kiểm tra học kì II môn: Địa lí lớp 7

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm).

I. Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng? (3 điểm).

Câu 1. Khí hậu chiếm diện tích lớn ở Bắc Mĩ là?

A. Ôn đới. B. Hàn đới. C. Nhiệt đới. D. Địa Trung Hải.

Câu 2. Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ gắn liền?

A. Sự phát triển kinh tế, xã hội. B. Công nghiệp hoá.

C. Đô thị hoá tự phát. D. Tất cả đều sai.

Câu 3. Nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Ca-na-đa đối với thị trường thế giới?

A. Củ cải đường. B. Lúa mì. C. Khoai tây. D. Cà phê.

Câu 4. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là?

 A. Châu Đại Dương. B. Châu Au. C. Châu Mĩ. D. Châu Phi.

 

doc 6 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 648Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II môn: Địa lí lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.. KIỂM TRA HỌC KÌ II
Lớp 7 Môn: Địa lí - Thời gian 45 phút 
Điểm
Lời phê của giáo viên
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm). 
I. Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng? (3 điểm).
Câu 1. Khí hậu chiếm diện tích lớn ở Bắc Mĩ là?
A. Ôn đới.	B. Hàn đới. 	C. Nhiệt đới. 	D. Địa Trung Hải.
Câu 2. Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ gắn liền?
A. Sự phát triển kinh tế, xã hội. B. Công nghiệp hoá.
C. Đô thị hoá tự phát. D. Tất cả đều sai. 
Câu 3. Nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Ca-na-đa đối với thị trường thế giới?
A. Củ cải đường. 	B. Lúa mì. C. Khoai tây. 	D. Cà phê.
Câu 4. Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là?
 	A. Châu Đại Dương. B. Châu Aâu. C. Châu Mĩ. 	D. Châu Phi.
Câu 5. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Cực mà các nhà khoa học Na-Uy đã đo vào năm 1976 là? 
 	A. - 700C. B. - 800C. C. - 940C. 	D. - 94,50C.
Câu 6. Thể tích băng ở Nam Cực lên tới 35 triệu km3, chiếm tỉ lệ thể tích nước ngọt dự trữ của thế giới khoảng? 
 	A. 60%. B. 70%. 	C. 80%. 	D. 90%.
II. Nối các ý ở cột A bên trái với các ýù ở cột B bên phải cho phù hợp để thể hiện đặc điểm khí hậu của các khu vực Châu Âu. (1 điểm).
Cột A
Cột B
1. Khu vực Bắc Âu
2. Khu vực Tây và Trung Âu
3. Khu vực Đông Âu
4. Khu vực Nam Âu
 a. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
 b. Khí hậu ôn hoà mát mẻ kiểu Địa Trung hải.
 c. Khí hậu mang tính chất ôn đới lục địa.
 d. Khí hậu nằm hoàn toàn trong đới ôn hoà.
 e. Khí hậu lạnh giá vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè.
B. TỰ LUẬN: (6 điểm).
Câu 1. Nêu đặc điểm và giải thích về chế độ nhiệt của châu Nam Cực? (3 điểm).
 Câu 2. Nền nông nghiệp Châu Âu đã có những biện pháp gì để đạt được kết quả cao? (3 điểm).
ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA 7
A/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm).
I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi chỗ đúng 0,5 điểm).
CÂU 
1
2
3
4
5
6
ĐÁP ÁN
A
C
B
A
D
D
II. Nối ý cột A với ý cột B cho phù hợp: (Mỗi câu đúng 0,25 đ).
 	1 - e. 2 - d. 3 - c. 4 - b. 
 B/ TỰ LUẬN: (6 điểm).
 Câu 1: 
Đặc điểm: Nhiệt độ các tháng đều dưới 00C, có nơi nhiệt độ xuống rất thấp,tới - 700C, giá lạnh quanh năm. (1,5 điểm).
Giải thích: Do vị trí trải dài từ vòng cực Nam đến cực Nam nên góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời rất nhỏ, thời gian chiếu sáng rất chênh lệch giữa các mùa, lượng nhiệt nhận được rất ít. (1,5 điểm).
 Câu 2: (3đ) Nền nông nghiệp Châu Âu có những biện pháp đạt kết quả cao là;
- Ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến và sự hỗ trợ về nông nghiệp, hình thành vùng chuyên môn hoá cao, gắn chặt với công nghiệp chế biến. (1đ)
 	- Về chăn nuôi: quy hoạch theo từng khu vực bò sữa, bò thịt.. (1đ) 
- Về trồng trọt: thành lập những vùng chuyên trồng lúa mì, lúa mạch, củ cải đường.vùng chuyên trồng nho, cam, tranh, ô liu. (1đ)
	Ngày 24 tháng 04 năm 2009
	Người ra đề
	 Trần Hồng Linh
MA TRẬN ĐỊA 7 
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số điểm
1. Khí hậu, kinh tế Bắc Mĩ
I. C1,3 (TN)
0,5điểm
0,5 điểm
2. Đô thị Trung vàNam Mĩ 
I. C2(TN)
0,25 điểm
0,25 điểm
3. Dân cư, kinh tế Châu Đại Dương
I. C4(TN)
0,25 điểm
 II. 2 (TN)
1đ iểm
1,25 điểm
4. Khí hậu Nam Cực
I. C5,6 ( TN)
0,5 điểm
0,5điểm
5. Địa hình, khí hậu, kinh tế Châu Âu
III. (TN)
1 điểm
II. 1 (TN)
1,5điểm
C2(TL)
2 điểm
2,5 điểm
6. Mối quan hệ môi trường với con người
C1(TL)
3 điểm
3 điểm
Tổng số điểm
2,5điểm
4,5điểm
3 điểm
10 điểm
Họ và tên:.... KIỂM TRA HỌC KÌ II
Lớp 7 Môn: Địa lí - Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
 A. TRẮC NGHIỆM:(5 điểm) I: Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Thể tích băng ở Nam Cực lên tới 35 triệu km3, chiếm tỉ lệ thể tích nước ngọt dự trữ của thế giới khoảng.
 A. 60% B. 70% C. 80% D. 90%
Câu 2:Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Cực mà các nhà khoa học Na-Uy đã đo vào năm 1976 là: 
 A.-700C B. -800C C. -940C D. -94,50C
Câu 3:Nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Ca- na- đa đối với thị trường thế giới là:
 A: Củ cải đường B. Lúa mì C. Khoai tây D. Cà phê
Câu 4:Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là:
 A.Châu Đại Dương B. Châu Aâu C. Châu Mĩ D.Châu Phi
Câu5: Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ gắn liền:
A.Sự phát triển kinh tế, xã hội. B.Công nghiệp hoá.
 C.Đô thị hoá tự phát D.Tất cả đều sai. 
 Câu 6:Khí hậu chiếm diện tích lớn ở Bắc Mĩ là:
 A.Ơn đới B. Hàn Đới C. Nhiệt đối D. Địa Trung Hải
 II:Em hãy trọn những “cụm từ” dưới đây để điền vào chỗ chấm cho phù hợp. 
 (Bán đảo, cắt xẻ mạnh, kinh tế, không đều,du lịch, bộ phận)
 1. Châu Đại Dương có nền kinh tế phát triển rất.giữa các nước. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền..phát triển.
 2. Châu Aâu là một .của lục địa Á - Âu, bờ biển bịbiển ăn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều
III: Nối các ý ở cột A bên trái với các ýù ở cột B bên phải cho phù hợp để thể hiện đặc điểm khí hậu của các khu vực Châu Âu.
Cột A
Cột B
1.Khu vực Bằc Âu
2.Khu vực Tây và Trung Âu
3.Khu vực Đông Âu
4.Khu vực Nam Âu
a.Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
b.Khí hậu ôn hoà mát mẻ kiểu địa trung hải.
c.Khí hậu mang tính chất ôn đới lục địa.
d.Khí hậu nằm hoàn toàn trong đới ôn hoà.
e.Khí hậu lạnh giá vào mùa đông,mát mẻ vào mùahe
B: TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa môi trường với con người dựa vào các “cụm từ” sau?
 	 -Khí hậu rất lạnh.
 -Tuyết phủ quanh năm.
 	 -Thực vật nghèo nàn.
 -Rất ít người sinh sống.
Câu 2:Nền nông nghiệp Châu Âu đã có những biện pháp gì để đạt được kết quả cao? 
Đề B
1
2
3
4
5
6
D
D
B
A
C
A
Đề B
 1.Không đều; kinh tế
 2. Bộ phận; cắt xẻ mạnh; bán đảo
II. Em hãy chọn những “cụm từ” dưới đây để điền vào chỗ chấm cho phù hợp? (1 điểm).
 (Kinh tế, không đều, du lịch, bộ phận).
 	Châu Đại Dương có nền kinh tế phát triển rất.giữa các nước. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền..phát triển.
II: Điền “cụm từ” vào chỗ chấm cho phù hợp: (Mỗi chỗ đúng 0,5 điểm). 
 Không đều; kinh tế.

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi dia li 7 hk II.doc