Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 9: Áp suất - Năm học 2011-2012

Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 9: Áp suất - Năm học 2011-2012

 Đặt vấn đề: Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên nền đất mềm, còn Ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún và xa lầy trên chính quãng đường này. Để lí giải tại sao có hiện tượng này chúng ta học bài hôm nay?

 Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm về áp lực

Giáo viên - Học sinh Nội dung

- Giáo viên thông báo về áp lực như SGK

? Phương của áp lực

- HS học nhóm trả lời C1

. I. Áp lực là gì:

- Áp lực là lực ép có phương vùng góc với mặt bị ép.

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về áp suất và công thức tính áp suất

Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm về áp suất và công thức tính áp suất

Giáo viên - Học sinh Nội dung

- HS làm TN theo nhóm - GV hướng dẫn HS quan sát.

- Thảo luận điền vào bảng.

? Làm C3

? Để xác định tác dụng của áp lực lên mặt bị ép người ta đưa ra khái niệm gì.

? Nêu công thức tính áp suất.

? Đơn vị áp suất. II. Áp suất:

1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào:

Kết luận: Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

2. Công thức tính áp suất:

- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

Đơn vị: - N/m2

 - Pa: 1Pa = 1N/m2.

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 399Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 9: Áp suất - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/10/2011 Ngày dạy: 25/10/2011
Tiết 9: 	 ÁP SUẤT
I. MỤC TIÊU:
	- HS hiểu khái niệm về áp lực, nắm công thức tính áp suất đơn vị áp suất
	- Rèn kĩ năng quan sát thí nghiệm, nhận xét
	- Thái độ cần cù, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ: 
 Thầy giáo:- Chậu cát
	 - Khối kim loại
	- Bảng phụ.
 Học sinh: vở ghi, chậu nhựa đựng cát, 3 viên gạch giống nhau.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
	1 Ổn định tổ chức
	2 Bài cũ:
	3 Bài mới:
 Đặt vấn đề: Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên nền đất mềm, còn Ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún và xa lầy trên chính quãng đường này. Để lí giải tại sao có hiện tượng này chúng ta học bài hôm nay?
 Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm về áp lực
Giáo viên - Học sinh
Nội dung
- Giáo viên thông báo về áp lực như SGK
? Phương của áp lực
- HS học nhóm trả lời C1
.
I. Áp lực là gì:
- Áp lực là lực ép có phương vùng góc với mặt bị ép.
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về áp suất và công thức tính áp suất
Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm về áp suất và công thức tính áp suất
Giáo viên - Học sinh
Nội dung
- HS làm TN theo nhóm - GV hướng dẫn HS quan sát.
- Thảo luận điền vào bảng.
? Làm C3
? Để xác định tác dụng của áp lực lên mặt bị ép người ta đưa ra khái niệm gì.
? Nêu công thức tính áp suất.
? Đơn vị áp suất.
II. Áp suất:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào:
Kết luận: Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.
2. Công thức tính áp suất:
- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
Đơn vị: - N/m2
 - Pa: 1Pa = 1N/m2.
Hoạt động 3: Vận dụng
Mục tiêu: Vận dụng được công thức đã học để làm bài tập
Giáo viên - Học sinh
Nội dung
- GV gợi ý
- HS làm C4
- GV hướng dẫn HS làm theo nhóm câu C5.
III. Vận dụng:
C4: Diện tích bị ép, độ lớn áp lực.
C5:Pxtăng =
 = 800.000N/m2
Pôtô > Pxe tăng -> xe tăng chạy được trên đất mềm.
IV. CỦNG CỐ LUYỆN TẬP:
	? Áp lực là gì
	? Công thức, đơn vị áp suất.
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
	- Làm bài tập 7.5 và 7.6 vào buổi tối
	F = P x S = 1,7 . 104N/m2 x 0,03m2
	P = 10m => m = 
	- 7.6) P = 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 8(1).doc