Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi C1;2;3 (5’)

HS đại diện trình bày:

C1:Qua bóng tương tự như hạt phấn hoa trong thí nghiêm Bơ – rao.

C2: Các em HS tương tự như các phân tử nước trong thí nghiệm Bơ – rao.

C3: Vì các phân tử nước chuyển động hỗn độn về mọi hướng, va vào hạt phấn hoa.

HS khác nhận xét.

HS nghe và ghi nhớ. GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C1;2;3.

GV yêu cầu HS đại diện trình bày.

GV nhận xét và khắc sâu lại về sự chuyển động không ngừng về mọi hướng của các phân tử cấu tạo lên các chất.

Hoạt động 3 (7’): chuyển động phân tử và nhiệt độ

HS nghiên cứu thông tin và trả lời câu hỏi của GV.

HS đại diện trình bày:

Nhiệt độ của vật càng cao, các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên các vật chuyển động càng nhanh.

HS khác nhận xét. GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK/72 mục II và trả lời câu hỏi.

Nêu mối quan hệ giữa chuyển động của các phân tử và nhiệt độ của vật.

GV nhân xét và khắc sâu.

 

doc 2 trang Người đăng tuvy2007 Lượt xem 456Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí Lớp 8 - Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần: 25 Ngày soạn: 07 / 02 / 2011
 Tiết : 24 Ngày dạy: 14 / 02 / 2011
Bài 20
NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG
 HAY ĐỨNG YÊN?
 I. Mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
 - Biết được các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng và ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
 2. Kĩ năng:
 - Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
 - Giải thích được hiện tượng khuếch tán.
 3. Thái độ:
 - Rèn ý thức tự giác trong học tập.
 II. chuẩn bị:
GV: Phấn màu, thước thẳng.
HS: Đọc trước bài 20.
 III. Phương pháp:
 - Gợi mở, vấn đáp và làm việc cá nhân.
 IV. Tổ chức hoạt động dạy học:
Kiểm tra sĩ số(2’):
 - 8A1. 8A2. 8A3
Kiểm tra bài cũ (5’):
Các chất được cấu tạo như thế nào?
Làm bài 19.3.
Tạo tình huống : (tương tự SGK/71)
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1 (5’): Thí nghiệm Bơ - Rao
HS nghe và ghi nhớ.
GV giới thiệu hình ảnh mô phỏng và chuyển động Bơ – rao như SGK/71.
Hoạt động 2 (11’): Các nguyên tử, phận tử chuyển động không ngừng
HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi C1;2;3 (5’)
HS đại diện trình bày:
C1:Qua bóng tương tự như hạt phấn hoa trong thí nghiêm Bơ – rao.
C2: Các em HS tương tự như các phân tử nước trong thí nghiệm Bơ – rao.
C3: Vì các phân tử nước chuyển động hỗn độn về mọi hướng, va vào hạt phấn hoa.
HS khác nhận xét.
HS nghe và ghi nhớ.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C1;2;3.
GV yêu cầu HS đại diện trình bày.
GV nhận xét và khắc sâu lại về sự chuyển động không ngừng về mọi hướng của các phân tử cấu tạo lên các chất.
Hoạt động 3 (7’): chuyển động phân tử và nhiệt độ
HS nghiên cứu thông tin và trả lời câu hỏi của GV.
HS đại diện trình bày:
Nhiệt độ của vật càng cao, các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên các vật chuyển động càng nhanh.
HS khác nhận xét.
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK/72 mục II và trả lời câu hỏi.
Nêu mối quan hệ giữa chuyển động của các phân tử và nhiệt độ của vật.
GV nhân xét và khắc sâu.
Hoạt động 4 (13’): Củng cố - Vận dụng – Hướng dẫn về nhà
HS nghiên cứu thông tin SGK/72, thảo luận trả lời C4.
HS đại diện trình bày.
C4: Giữa các phân tử đồng có khoảng cách, giữa các phân tử nước cũng có khoảng cách, và chúng đều chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía, nên đồng chuyển động lên trên còn nước chuyển động xuống dưới.
HS khác nhận xét.
HS nghe và ghi nhớ. 
HS thảo luận nhanh trả lời C5:6:7.
HS đại diện trình bày:
HS khác nhận xét.
HS đọc ghi nhớ SGK/73.
GV khắc sâu toan bài và yêu cầu HS nghiên cứu, thảo luận trả lời C4.
GV nhận xét và giới thiệu lại về hiện tượng khuếch tán.
GV yêu cầu HS thảo luận nhanh trả lời C5:6:7.
GV làm thí nghiêm trong C7 và yêu cầu HS quan sát.
GV nhận xét và khắc sâu.
GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
GV hướng dẫn về nhà.
Đọc lại bài, học thuộc ghi nhớ.
Làm bài 20.1 đến 20.6.
Đọc trước bài 21.
GHI BẢNG
Tiết 24: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
I. Thí nghiêm Bơ - rao
Chuyển Bơ – rao là chuyển động không ngừng về mọi phía của hạt phấn hoa.
II. Giữa các phân tử có khoảng cách hay không?
 C1: Qua bóng tương tự như hạt phấn hoa 
 C2: Các em HS tương tự như các phân tử nước trong thí nghiệm Bơ – rao.
 C3: Vì các phân tử nước chuyển động hỗn độn về mọi hướng, va vào hạt phấn hoa.
III. Chuyển động phân tử và nhiệt độ
 Nhiệt độ của vật càng cao, các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên các vật chuyển động càng nhanh.
IV. Vận dụng
C4:Giữa các phân tử đồng có khoảng cách, giữa các phân tử nước cũng có khoảng cách, và chúng đều chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía, nên đồng chuyển động lên trên còn nước chuyển động xuống dưới.
C5: (hiện tượng khuếch tán của không khí vào nước)
C6: 
C7:
IV. Ghi nhớ (SGK/70)
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docl8t24.doc