Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 50: Rèn kỹ năng Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 50: Rèn kỹ năng Giải bài toán bằng cách lập phương trình

I.Mục tiêu:

1/Kiến thức :Giúp hs nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

2/Kĩ năng :Vận dụng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình để làm bài tập.

3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .

II.Chuẩn bị:

Gv:các dụng cụ dạy học :stk,sbt và các dụng cụ khác .

Hs:Xem lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .

III.Phương pháp: Phương pháp vấn đáp ,phương pháp lý thuyết và thực hành

IV.Hoạt động dạy – Học:

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn môn Toán Lớp 8 - Tiết 50: Rèn kỹ năng Giải bài toán bằng cách lập phương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần 26	Tiết 50
RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
I.Mục tiêu:
1/Kiến thức :Giúp hs nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
2/Kĩ năng :Vận dụng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình để làm bài tập.
3/Thái độ:Nghiêm túc và có tinh thần xây dựng bài .
II.Chuẩn bị:
Gv:các dụng cụ dạy học :stk,sbt và các dụng cụ khác .
Hs:Xem lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .
III.Phương pháp: Phương pháp vấn đáp ,phương pháp lý thuyết và thực hành 
IV.Hoạt động dạy – Học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Kiểm tra bài cũ (8 phút)
Cho vài hs nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Cho hs nhận xét 
Nhận xét sửa sai 
Phát biểu lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Nhận xét 
2/Giảng bài mới :
Hoạt động 2:Bài tập 1(18 phút)
Cho bài tập ghi lên bảng 
Bài tập 1:Năm nay ,tuổi bố gấp 10 lần tuổi Nam .Bố Nam tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ còn gấp 2 lần tuổi Nam .Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi ?
Gọi x là tuổi của Nam hiện nay thì điều kiện của ẩn sẽ như thế nao?
Tuổi của bố Nam hiện tại là bao nhiêu tuổi ?
Sau 24 năm nữa thì tuổi của Nam là bao nhiêu?
Sau 24 năm nữa thì tuổi của bố Nam là bao nhiêu?
Cho hs lập phương trình biểu thị mối quan hệ 
Cho hs giải phương trình vừa lập
Cho hs nhận xét 
Nhận xét và cho hs ghi bài 
Ghi bài và làm bài theo hướng dẫn
Bài tập 1:Năm nay ,tuổi bố gấp 10 lần tuổi Nam .Bố Nam tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ còn gấp 2 lần tuổi Nam .Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi ?
Giải
Gọi x là tuổi của Nam trong năm nay ( x > 0)
Tuổi của bố Nam trong năm nay là:10x
Sau 24 năm nữa thì tuổi của Nam là :x + 24 
Sau 24 năm nữa thì tuổi của bố Nam là: 10x + 24
Theo đề ra ta có phương trình :
Vậy tuổi của Nam là 3 còn tuổi bố Nam là 30
Ghi bài 
Hoạt động 3:Bài Tập 2 (17 phút)
Bài tập 2:Tử số của một phân số nhỏ hơn mẫu số của nó 5 đơn vị .Nếu ta thêm vào tử 17 đơn vị và mẫu 2 đơn vị thì được một phân số mới bằng phân số nghịch đảo của phân số ban đầu .Tìm phân số ban đầu?
Hướng dẫn hs gọi tử hoặc mẫu số cần tìm là x 
Điều kiện của x là gì ?
Phân số ban đầu ?
Nếu thêm vào tử 17 đơn vị ta được tử như thế nào ?
Khi thêm vào mẫu 2 đơn vij ta được mẫu thức như thế nào ?
Phhan số nghịch đảo của phân số ban đầu là phân số nào?
Phương trình cần lập là gì?
Cho hs giải phương trình 
Cho hs nhận xét 
Nhận xét sữa sai và cho hs ghi bài 
Bài tập 2:Tử số của một phân số nhỏ hơn mẫu số của nó 5 đơn vị .Nếu ta thêm vào tử 17 đơn vị và mẫu 2 đơn vị thì được một phân số mới bằng phân số nghịch đảo của phân số ban đầu .Tìm phân số ban đầu?
Giải
Gọi x là tử số của phân số cần tìm 
Mẫu số của phân số là 
Phân số phải tìm là:
Khi thêm vào tử 17 đơn vị và vào mẫu 2 đơn vị thì ta được phân số mới là:
Phân số nghịch đảo của phân số ban đầu là:
Theo đề ra ta có phương trình :
ĐKXĐ:
Vậy phân số ban đầu là :
Ghi bài 
Hoạt động 4; Dặn dò (2 phút)
-Xem lại các bài tập đã giải
Học bài và làm bài tập ở nàh
Kí Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_mon_toan_lop_8_tiet_50_ren_ky_nang_giai_bai.doc