Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 59: Bài thực hành 6

Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 59: Bài thực hành 6

I. MỤC TIÊU

- HS củng cố, nắm vững được tính chất hoá học của nước: Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và hiđro, tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành bazơ và một số oxit axit tạo thành axit

- HS được rèn luyện kỹ năng tiến hành một số thí nghiệm với natri, với canxi oxit và điphotpho pentaoxit

- HS củng cố về các biện pháp đảm bảo an toàn khi học tập và nghiên cứu hoá học

II. CHUẨ BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để từng nhóm HS tiến hành thí nghiệm

- Thí nghiệm: Nước tác dụng với natri

- Thí nghiệm: Nước tác dụng với vôi sống

- Thí nghiệm: Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit

+ Dụng cụ:

Chậu thuỷ tinh (4 chiếc); Cốc thuỷ tinh(4 chiếc); Bát sứ hhặc đế sứ(4 chiếc); Nút cao su có muỗng sắt(4 chiếc); Lọ thuỷ tinh có nút(4 chiếc); Đũa thuỷ tinh(4 chiếc)

+ Hoá chất:

Natri (Na); Vôi sống (CaO); Photpho (P); Quì tím (hoặc phenolphtalein)

 

doc 3 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 1156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa hoc 8 năm 2009 - Tiết 59: Bài thực hành 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:....../....../.......
Tiết 59: bài thực hành 6
i. mục tiêu
HS củng cố, nắm vững được tính chất hoá học của nước: Tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và hiđro, tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành bazơ và một số oxit axit tạo thành axit
HS được rèn luyện kỹ năng tiến hành một số thí nghiệm với natri, với canxi oxit và điphotpho pentaoxit
HS củng cố về các biện pháp đảm bảo an toàn khi học tập và nghiên cứu hoá học
ii. chuẩ bị của gv và hs
GV: chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để từng nhóm HS tiến hành thí nghiệm
Thí nghiệm: Nước tác dụng với natri
Thí nghiệm: Nước tác dụng với vôi sống
Thí nghiệm: Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit
+ Dụng cụ:
Chậu thuỷ tinh (4 chiếc); Cốc thuỷ tinh(4 chiếc); Bát sứ hhặc đế sứ(4 chiếc); Nút cao su có muỗng sắt(4 chiếc); Lọ thuỷ tinh có nút(4 chiếc); Đũa thuỷ tinh(4 chiếc)
+ Hoá chất:
Natri (Na); Vôi sống (CaO); Photpho (P); Quì tím (hoặc phenolphtalein)
iii.hoạt động dạy - học
Hoạt động 1
Kiểm tra những kiến thức liên quan
đến bài thực hành (5 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
GV: Em hãy nêu các tính chất hhoáhọc cuả nước
Hôm nay, các em sẽ tiến hành làm các thí nghiệm chứng minh cho các tính chất đó của nước
HS: 
Tính chất hoá học của nước là:
Tác dụng với 1 số kim loại
Tác dụng với một số oxit bazơ
Tác dụng với một số oxit axit
Hoạt động 2
i. tiến hành thí nghiệm (30 phút)
GV: Kiểm tra tình hình chuẩn bị hoá chất
GV: Nêu mục tiêu của bài thực hành.
Các bước tiến hành của buổi thực hành
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1:
GV: Cắt miếng natri thành các miếng nhỏ và làm mẫu
GV: Các em hãy nêu hiện tượng thí nghiệm
GV: Vì sao quì tím chuyển saong màu xanh?
GV: Các em hãy viết phương trình phản ứng
GV: Có thể hướng dẫn HS làm thí nghiệm trong SGK đã trình bày
Uốn cong tờ giấy lọc (hoặc cho HS gấp thành một chiếc thuyền)
Đặt một mảu natri vào thuyền
Đặt thuyền lên mặt nước
(có nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein)
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 2:
HS: Nghe, ghi và làm theo
1) Thí nghiệm 1:
Nước tác dụng với natri:
Cách làm:
Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào một cốc nước (hoặc cho một mẩu quì tím)
Dùng kẹp sắt kẹp miếng natri (nhỏ bằng hạt đỗ) cho vào cốc nước
HS: 
Hiện tượng:
Miếng natri chạy trên mặt nước
Có khí thoát ra
Quì tím chuyển sang màu xanh
HS: Vì phản ứng giữa natri và nước tạo thành dung dịch bazơ
HS: 
Phương trình:
2Na + 2H2O đ2NaOH + H2 ư
HS: Làm và quan sát hiện tượng
2. Thí nghiệm 2:
Nước tác dụng với vôi sống
a) Cách làm:
HS: Nghe, ghi và làm theo hướng dẫn của GV:
Cho một mẩu nhỏ vôi sống (bằng hạt ngô) vào bát sứ
Rót một ít nước vào vôi sống
GV: Gọi một nhóm nêu hiện tượng
GV: Hướng dẫn HS đặt tay vào thành bát sứ hoặc thành ống nghiệm rồi nhận xét
GV: Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo trình tự như sau:
Thử đậy nnút lọ xem nút có vừa không?
Đốt đèn cồn
Cho một lượng nhỏ P đỏ( bằng hạt đỗ xanh vào muỗng săt)
Đốt photpho đỏ trong muỗng sắt có photpho đỏ đang chaý vào lọ thuỷ tinh có chứa oxi ( trong lọ thuỷ tinh đã vó sẵn 2 đ 3 ml nước)
Lắc cho P2O5 tan hết trong nước
Cho một miếng giấy quì tiím vào lọ
GV: Yêu cầu các nhóm làm và nêu nhận xét
GV: Các em viết phương trình phản ứng và nhận xét
Cho 1 đ 2 giọt dung dịch phenolptalein vào dung dịch nước vôi
HS: 
Mẩu vôi sống nhão ra
Dung dịch phenolphtalein đang từ không màu chuyển sang màu hồng
Phản ứng toả nhiều nhiệt
HS: 
Phương trình phản ứng:
CaO + H2O đ Ca(OH)2
3. Thí nghiệm 3:
Nước tác dụng với P2O5
Cách làm:
HS: Nghe, ghi và làm theo hướng 
dẫn của GV
HS: 
Nhận xét:
Photpho đỏ cháy sinh ra khói trắng
Miếng giấy quì tím chuyển thành màu đỏ.
HS: 
Phương trình phản ứng:
P2O5 + 3H2O đ 2H3PO4
- Phản ứng tạo ra axit photphoric. Axit H3PO4 làm quì tím chuyển sang màu đỏ
Hoạt động 3
Hoàn thành tường trình 
và thu dọn, rửa dụng cụ (10 phút)

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 58.doc