Giáo án môn Hình học 8 - Tuần 2 (Bản đẹp)

Giáo án môn Hình học 8 - Tuần 2 (Bản đẹp)

I/ MỤC TIÊU

- HS nắm vững định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

- HS biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng minh tứ giác là hình thang cân.

II/ CHUẨN BỊ

- GV : Thước chia khoảng, thước đo góc, compa; bảng phụ

- HS : Học bài cũ, làm bài ở nhà; dụng cụ: thước chia khoảng thước đo góc

- Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề.

III/ TIẾN TRÌNH

 1. Ổn định lớp

 2. Kiểm tra bài cũ

 

doc 5 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 8 - Tuần 2 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 02
Tiết: 02
Ngày soạn: 13/08/2011
Ngày dạy: 18/08/2011
Lớp: 8/1 + 8/2
HÌNH THANG CÂN
I/ MỤC TIÊU
- HS nắm vững định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân. 
- HS biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng minh tứ giác là hình thang cân. 
II/ CHUẨN BỊ
- GV : Thước chia khoảng, thước đo góc, compa; bảng phụ
- HS : Học bài cũ, làm bài ở nhà; dụng cụ: thước chia khoảng thước đo góc 
- Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề.
III/ TIẾN TRÌNH
 1. Ổn định lớp
 2. Kiểm tra bài cũ
NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1- Định nghĩa hình thang (nêu rõ các yếu tố của nó) 
A
B
C
D
1100
1100
x
y
2- Cho ABCD là hình thang (đáy là AB và CD). Tính x và y 
) 
- Treo bảng phụ - Gọi một HS lên bảng 
- Kiểm btvn vài HS
- Cho HS nhận xét 
- Nhận xét đánh giá và cho điểm 
- HS làm theo yêu cầu của GV:
- Một HS lên bảng trả lời
x =1800 - 110= 700
y =1800 - 110= 700
- HS nhận xét bài làm của bạn 
- HS ghi nhớ , tự sửa sai (nếu có) 
 3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới 
§3 HÌNH THANG CÂN
- Ơ tiết trước (GV nhắc lại)
- Ơ tiết này chúng ta sẽ nghiên cứu về dạng đặc biệt của nó 
- Chuẩn bị tâm thế vào bài mới
- Ghi tựa bài 
Hoạt động 2 : Hình thành định nghĩa 
A
C
D
B
1.Định nghĩa: 
Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau
Hình thang cân ABCD
 AB//CD
 Â= ; 
- Có nhận xét gì về hình thang trên (trong đề kiểm tra)? 
- Một hình thang như vậy gọi là hình thang cân. Vậy hình thang cân là hình như thế nào? 
- GV tóm tắt ý kiến và ghi bảng 
- Đưa ra ?2 trên bảng phụ 
- GV chốt lại bằng cách chỉ trên hình vẽ và giải thích từng trường hợp
- Qua ba hình thang cân trên, có nhận xét chung là gì? 
- HS quan sát hình và trả lời (hai góc ở đáy bằng nhau)
- HS suy nghĩ, phát biểu  
- HS phát biểu lại định nghĩa 
- HS suy nghĩ và trả lời tại chỗ 
- HS khác nhận xét 
- Tương tự cho câu b, c 
- Quan sát, nghe giảng 
-HS nêu nhận xét: hình thang can có hai góc đối bù nhau. 
Hoạt động 3 : Tìm tính chất cạnh bên 
2.Tính chất : 
 a) Định lí 1: 
Trong hình thang cân , hai cạnh bên bằng nhau 
O
A
B
C
D
GT ABCD là hình thang 
 (AB//CD) 
KL AD = BC 
Chứng minh: (sgk trang 73)
Chú ý : (sgk trang 73)
- Cho HS đo các cạnh bên của ba hình thang cân ở hình 24 
- Có thể kết luận gì?
- Ta chứng minh điều đó ?
- GV vẽ hình, cho HS ghi GT, KL
 - Trường hợp cạnh bên AD và BC không song song, kéo dài cho chúng cắt nhau tại O các DODC và OAB là tam giác gì? 
- Thu vài phiếu học tập, cho HS nhận xét ở bảng 
- Trường hợp AD//BC ? 
- GV: hthang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau. Ngược lại, hình thang có hai cạnh bên bằng nhau có phải là hình thang cân không?
- Treo hình 27 và nêu chú ý (sgk)
- Mỗi HS tự đo và nhận xét.
- HS nêu định lí 
- HS suy nghĩ, tìm cách c/minh 
- HS vẽ hình, ghi GT-KL
- HS nghe gợi ý 
- Một HS lên bảng chứng minh trường hợp a, cả lớp làm vào phiếu học tập 
- HS nhận xét bài làm ở trên bảng 
- HS suy nghĩ trả lời 
- HS suy nghĩ trả lời 
- HS ghi chú ý vào vở 
b) Định lí 2: 
A
B
D
C
O
Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau
GT ABCD là hthang cân
 (AB//CD) 
KL AC = BD 
Cm: (sgk trang73)
- Treo bảng phụ (hình 23sgk)
- Theo định lí 1, hình thang cân ABCD có hai đoạn thẳng nào bằng nhau ?
- Dự đoán như thế nào về hai đường chéo AC và BD?
- Ta phải cminh định lísau
- Vẽ hai đường chéo, ghi GT-KL?
- Em nào có thể chứng minh ?
- GV chốt lại và ghi bảng
- HS quan sát hình vẽ trên bảng
- HS trả lời (ABCD là hình thang cân, theo định lí 1 ta có AD = BC)
- HS nêu dự đoán  (AC = BD)
- HS đo trực tiếp 2 đoạn AC, BD
- HS vẽ hình và ghi GT-KL
- HS trình bày miệng tại chỗ
- HS ghi vào vở
Hoạt động 4: Tìm dấu hiệu nhận biết hình thang cân 
3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: 
 a) Định Lí 3: Sgk trang 74
b) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân : 
1. Hình thang có góc kề một đáy bằng nhau là hthang cân 
2. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hthang cân 
- GV cho HS làm ?3 
? Làm thế nào để vẽ được 2 điểm A, B thuộc m sao cho ABCD là hình thang có hai đường chéo AC = BD ? 
(gợi ý: dùng compa)
- Cho HS nhận xét và chốt lại:
+ Cách vẽ A, B thoã mãn đk 
+ Phát biểu định lí 3 và ghi bảng 
? Dấu hiệu nhận biết hình thang cân ?
- GV chốt lại, ghi bảng
- HS đọc yêu cầu của ?3
- Mỗi em làm việc theo yêu cầu của GV:
+ Vẽ hai điểm A, B 
+ Đo hai góc C và D 
+ Nhận xét về hình dạng của hình thang ABCD.
(Một HS lên bảng, còn lại làm việc tại chỗ)
- HS nhắc lại và ghi bài
- HS nêu 
A
B
C
D
 4. Củng cố
AB // CD
? Khi nào một tứ giác là một hình thang cân ? 
? Cho hình thang ABCD ( AB//CD) Khi nào ABCD là hình thang cân ? 
- Khi tứ giác đó có hai cạnh song song và các góc trên các cạnh song song bằng nhau
- Khi  = B hoặc C = D
 5. Củng cố
- Bài tập 12 trang 74 Sgk
- Bài tập 13 trang 74 Sgk
- Bài tập 15 trang 75 Sgk
- Học bài : thuộc định nghĩa, các tính chất , dấu hiệu nhận biết
 - Bài tập 12 trang 74 Sgk
 + Các trường hợp bằng nhau của tam giác.
- Bài tập 13 trang 74 Sgk
+ Tính chất hai đường chéo hình thang cân và phương pháp chứng minh tam giác cân 
- Bài tập 15 trang 75 Sgk
- HS nghe dặn 
- 3 trường hợp bằng nhau của tam giác
- HS ghi chú vào tập
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần: 02
Tiết: 04
Ngày soạn: 14/08/2011 
Ngày dạy: 19/08/2011
Lớp: 8/1 + 8/2
LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU
- Học sinh được củng cố và hoàn thiện lý thuyết: định nghĩa, tính chất hình thang cân, các dấu hiệu nhận biết một hình thang cân . 
- HS biết vận dụng các tính chất của hình thang cân để giải một số bài tập tổng hợp; rèn luyện kỹ năng nhận biết hình thang cân .
- Rèn luyện các thao tác phân tích, tổng hợp, xác định hướng chứng minh một bài toán hình học. 
II/ CHUẨN BỊ
- GV : Bảng phụ ghi đề kiểm tra, bài tập . 
- HS : Học bài và làm các bài tập đã cho và đã được hướng dẫn
- Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở, hợp tác nhóm
III/ TIẾN TRÌNH
 1. Ổn định lớp
 2. Kiểm tra bài cũ
NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Bài 15 trang 75 Sgk
500
A
B
C
D
E
Giải
a) = (180o-Â) :2 
Þ DE // BC. 
Hình thang BDEC có nên là hình thang cân. 
b) =(1800-500) :2 = 650 = (3600-1300) :2= 1150 
- Cho HS sửa bài 15 (trang 75) 
- GV kiểm bài làm ở nhà của một vài HS 
- Cho HS nhận xét ở bảng 
- Đánh giá; khẳng định những chỗ làm đúng; sửa lại những chỗ sai của HS và yêu cầu HS nhắc lại cách c/m 1 tứ giác là hthang cân
- Qua bài tập, rút ra một cách vẽ hình thang cân? 
- Một HS vẽ hình; ghi GT-KL một HS trình bày lời giải
- Cả lớp theo dõi 
- HS nêu ý kiến nhận xét, góp ý bài làm trên bảng 
- HS sửa bài vào vở 
- HS nhắc lại cách chứng minh hình thang cân
- HS nêu cách vẽ hình thang cân từ một tam giác cân
 3. Luyện tập 
A
B
C
D
O
Bài 17 trang 75 Sgk
GT
Hình thang ABCD
(AB // CD)
 ACD = BDC
KL
ABCD cân
Giải 
Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có:
Ta có: AB// CD (gt) 
nên: 
(so le trong)
( so le trong)
Do đó DOAB cân tại O 
 Þ OA = OB (1)
Lại có (gt) 
OC = OD (2)
Từ (1) và (2) Þ AC = BD 
A
B
D
E
C
Bài 18 trang 75 Sgk
- Cho HS đọc đề bài, GV vẽ hình lên bảng, gọi HS tóm tắt gt-kl 
- Chứng minh ABCD là hình thang cân như thế nào? 
- Với điều kiện , ta có thể chứng minh được gì? =>
- Cần chứng minh thêm gì nữa? 
=> ?
- Từ đó => ?
- Gọi 1 HS giải; HS khác làm vào nháp
- Cho HS nhận xét ở bảng 
- GV hoàn chỉnh bài cho HS 
- HS đọc đề bài, vẽ hình và tóm tắt Gt-Kl.
- Hình thang ABCD có 
AC=BD
DODC cân
=> OD=OC
- Cần chứng minh DOAB cân 
=> OA=OB
AC=BD
Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có:
Ta có: AB// CD (gt) 
Nên: (sôletrong)
( soletrong)
Do đó DOAB cân tại O 
 Þ OA = OB (1)
Lại có (gt) 
OC = OD (2)
Từ (1) và (2) Þ AC = BD
- Nhận xét bài làm ở bảng 
- Sửa bài vào vở 
4. Củng cố
- Gọi HS nhắc lại các kiến thức đã học trong §2, §3.
- Chốt lại cách chứng minh hình thang cân 
 5. Dặn dò 
- Ôn kiến thức về hình thang, hình thang cân
- Bài tập 16 trang 75 Sgk
+ Sử dụng dấu hiệu nhận biết 
- Bài tập 19 trang 75 Sgk
IV. RÚT KINH NGHIỆM
..
..
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tuan_2_ban_dep.doc