Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 26: Phép cộng các phân thức đại số (Bản 3 cột)

Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 26: Phép cộng các phân thức đại số (Bản 3 cột)

I. Mục tiêu bài học

- Học sinh nắm vững và vận dụng linh hoạt quy tắc cộng các phân thức đại số để cộng hai phân thức cùng mẫu, hai phân thức khác mẫu.

- Có kĩ năng trình bày và thực hiện quy trình một bài toán cộng hai phân thức từ tổng đã cho đến tổng đã cho với mẫu đã phân tích đến tổng đã cho với mẫu đã quy đồng đến cộng các tử, giữ nguyên mẫu và rút gọn nếu có. Có kĩ năng áp dụng các tính chất của phép cộng để đơn giản các bước biến đổi.

- Xây dựng ý thức nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính cẩn thận, chính xác trong giải toán, có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. Phương tiện dạy học

- GV: Bảng phụ ghi nội dung ?.2; ?.3 ; ?.4

- HS: Bảng nhóm

III. Tiến trình

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 415Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 8 - Tiết 26: Phép cộng các phân thức đại số (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : 02/12
Dạy : 03/12	 Tiết 26 PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu bài học 
Học sinh nắm vững và vận dụng linh hoạt quy tắc cộng các phân thức đại số để cộng hai phân thức cùng mẫu, hai phân thức khác mẫu.
Có kĩ năng trình bày và thực hiện quy trình một bài toán cộng hai phân thức từ tổng đã cho đến tổng đã cho với mẫu đã phân tích đến tổng đã cho với mẫu đã quy đồng đến cộng các tử, giữ nguyên mẫu và rút gọn nếu có. Có kĩ năng áp dụng các tính chất của phép cộng để đơn giản các bước biến đổi.
Xây dựng ý thức nghiêm túc, tự giác, tích cực, tính cẩn thận, chính xác trong giải toán, có tinh thần hợp tác trong học tập.
II. Phương tiện dạy học 
GV: Bảng phụ ghi nội dung ?.2; ?.3 ; ?.4
HS: Bảng nhóm
III. Tiến trình 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Bài cũ
Nêu quy tắc cộng hai phân số khác mẫu đã học ở lớp 6?
Vậy cộng hai phân thức cùng mẫu và khác mẫu được thực hiện như thế nào thầy cùng các em nghiên cứu bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Cộng hai phân thức cùng mẫu
VD: Cộng hai phân thức
 hai phân thức này có mẫu như thế nào ?
=> Có phải quy đồng không ?
ta thực hiện như cộng hai phân số cùng mẫu 
Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu ta làm như thế nào ?
?.1 cho học sinh thực hiện và trả lời tại chỗ
Hoạt động 3: Cộng hai phân thức khác mẫu 
?.2 Hãy quy đồng mẫu thức chung rồi thực hiện cộng hai phân thức cùng mẫu sau khi đã quy đồng 
cho học sinh thảo luận nhóm
Cho học sinh nhận xét
Gv hoàn chỉnh
Vậy muốn cộng hai phân thức khác mẫu ta làm như thế nào 
GV treo bảng phụ ghi nội dung VD2
Quy trình thực hiện một bài cộng hai phân thức khác mẫu
Như thế nào ?
?.3 cho học sinh thảo luận nhóm
GV treo bảng nhóm của một số nhóm cho học nhận xét
Cho một số nhóm khác đọc kết quả ?
Theo tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng 
=> A/B + C/D = ?
 (A/B+C/D) +E/F = ?
Hoạt động 4: Củng cố 
?.4 GV cho học sinh thảo luận nhóm
Cho học sinh nhân xét 
Cho một số nhóm đọc kết quả
Cho học sinh tìm hiểu phẩn có thể em chưa biết
Ta quy đồng mẫu số các phân số rồi cộng các tử số sau khi đã quy đồng, giữ nguyên mẫu 
Cộng các tử và giữ nguyên mẫu
Ta có:x2 +4x = x(x+4)
 2x + 8 = 2(x +4)
MTC = 2x(x +4)
 = 
Học sinh nhận xét bổ sung 
Quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức cùng mẫu mới quy đồng 
Phân tích mẫu tìm mẫu thức chung ghi tổng đã cho ghi tổng đã cho với mẫu đã phân tích thành nhân tử tổng đã cho với mẫu thức chung (nhân nhân tử phụ trên tử) rồi cộng tử và giữ nguyên mẫu và rút gọn nếu có
Học sinh thảo luận nhóm
Học sinh nhận xét, bổ sung 
C/D + A/B
A/B +(C/D+E/F)
Cho học sinh thảo luận nhóm
Học sinh nhận xét, bổ sung 
1
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu
VD: 
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức và giữ nguyên mẫu thức. 
?.1 
2. Cộng hai phân thức khác mẫu
?.2
Ta có:x2 +4x = x(x+4)
 2x + 8 = 2(x +4)
MTC = 2x(x +4)
 Vậy =
Quy tắc:
Muốn cộng hai phân thức có mẫu khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rối cộng các phân thức có cùng mẫu vừa tìm được
VD2: Sgk/45
?.3
Ta có: 6y – 36 = 6(y – 6)
 y2 –6y = y(y – 6) 
MTC = 6y(y – 6)
Vậy: 
Chú ý: Sgk/45
?.4
Hoạt động 5: Dặn dò
Về xem lại cách tìm MTC, các bước quy đồng phân thức và tiến trình thực hiện một bài tập cộng phân thức 
BTVN: Bài 21 đến bài 23 Sgk/46

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_dai_so_8_tiet_26_phep_cong_cac_phan_thuc_dai_so.doc