Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi - Hoạt động 1: Lễ đăng ký thi đua học tập tốt

Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi - Hoạt động 1: Lễ đăng ký thi đua học tập tốt

Chủ điểm tháng 10 : CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

hoạt động 1 : LỄ ĐĂNG KÝ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT

Thời lượng : 45phút Quy mô tổ chức : Lớp: 9A9

I. Yêu cầu giáo dục :

1 . Nhận thức : Giúp HS :

 - Năm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của ca nhân trong năm học để đạt kết quả cao.

2 . Thái độ - Tình cảm :

 -Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên.

3 . Kỹ năng - Hành vi :

 - Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ .

II. Nội dung và hình thức hoạt động :

1. Nội dung :

 - Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự thảo chương trình hành động của lớp, các biện pháp thực hiện.

 - Các tổ và cá nhân đăng ký thi đua.

 - Một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

2. Hình thức :

 - Lễ đăng ký thi đua và văn nghệ .

III. Chuẩn bị hoạt động :

1. Phương tiện :

 - Bản đăng ký thi đua cá nhân.

 - Bản đăng ký thi đua của lớp, tổ.

 - Một số tiết mục văn nghệ.

2. Tổ chức :

 * Giáo viên chủ nhiệm :

 - Nêu yêu cầu, kế hoạch, thời gian tổ chức hoạt động “Lễ đăng ký thi đua học tập tốt”

 - Giao nhiệm vụ cho lớp chuẩn bị và thực hiện.

 - Giúp HS bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch chuẩn bị .

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 957Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ 9 - Chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi - Hoạt động 1: Lễ đăng ký thi đua học tập tốt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 22 – 09 – 2006 Ngày thực hiện : 27 – 09 – 2006 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 : CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
HOẠT ĐỘNG 1 : LỄ ĐĂNG KÝ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT
THỜI LƯỢNG : 45phút QUY MÔ TỔ CHỨC : Lớp: 9A9 
I. YÊU CẦU GIÁO DỤC : 
1 . Nhận thức : Giúp HS :
	- Năm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của ca nhân trong năm học để đạt kết quả cao.
2 . Thái độ - Tình cảm :
	-Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên.
3 . Kỹ năng - Hành vi :
	- Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ .
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
1. Nội dung :
	- Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự thảo chương trình hành động của lớp, các biện pháp thực hiện.
	- Các tổ và cá nhân đăng ký thi đua.
	- Một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.
2. Hình thức :
	- Lễ đăng ký thi đua và văn nghệ .
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG :
1. Phương tiện :
	- Bản đăng ký thi đua cá nhân.
	- Bản đăng ký thi đua của lớp, tổ.
	- Một số tiết mục văn nghệ.
2. Tổ chức :
	* Giáo viên chủ nhiệm :
	- Nêu yêu cầu, kế hoạch, thời gian tổ chức hoạt động “Lễ đăng ký thi đua học tập tốt”
	- Giao nhiệm vụ cho lớp chuẩn bị và thực hiện.
	- Giúp HS bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch chuẩn bị .
	* Học sinh :
	Lớp trưởng chủ trì hội ý các lực lương cốt cán trong lớp và các tổ trưởng để cùng thống nhất nội dung, hình thức tiến hành và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể sau :
	+ Mỗi cá nhân HS xây dựng bản đăng ký thi đua của mình.
	+ Các tổ trưởng chuẩn bị bản đăng ký thi đua của tổ (sau khi đã hội ý với các tổ viên)
	+ Lớp phó học tập dự thảo chương trình hành động của lớp.
	+ Lớp trưởng chuẩn bị chương trình điều khiển hoạt động : Trương Thị Yến Nhi .
	+ Chuẩn bị chương trình văn nghệ : Phùng Thị Cẩm Nhiên .
	+ Điều khiển chương trình : Trương Thị Yến Nhi . Thư ký : Nguyễn Thị Hồng Nhung .	
 + Dự kiến mời đại biểu : cô Lê Thị Hồng Loan
	+ Phân công tổ trang trí lớp : tổ 1 .
	- Lớp trưởng báo cáo với GVCN kết quả chuẩn bị .
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
TL
Dẫn chương trình (Yến Nhi)
Yến Nhi
Yến Nhi
Yến Nhi
Yến Nhi
1. Khởi động : Hát tập thể một bài.
2. Tuyên bố lý do.
3. Giới thiệu đại biểu.
4. Hoạt động:
a. Lễ đăng ký thi đua.
- Mời đại diện các tổ lên đọc bản thi đua học tập tốt của tổ.
- Bản đăng ký thi đua của tổ cần nêu rõ các chỉ tiêu học tập tốt như : chuyên cần ; học bài, làmbài đầy đủ ; tích cực tham gia xây dựng bài học trên lớp ; kết quả học tập các môn ; biện pháp thực hiện để đạt các chỉ tiêu thi đua của tổ.
- Bản đăng ký thi đua của tổ nộp lại cho lớp để tiện theo dõi , quản lý.
- Mời lớp phó học tập (Thanh Hiếu) lên đọc bản bản dự thảo chương trình hành đôïng của lớp. Bản dự thảo nhấn mạnh các chỉ tiêu phấn đấu học tập tốt của lớp và các biện pháp thực hiện.
b. Thảo luận :
- Lần lượt nêu các chỉ tiêu cụ thể , các biện pháp thực hiện .
- Lớp thảo luận và lấy biểu quyết .
c. Văn nghệ : 
- Hát bài hát tập thể.
- Giới thiệu một số tiết mục văn nghệ của lớp.
5’
10’
15’
10’
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG : (5’)
1 . GVCN nhận xét, dặn dò, chuẩn bị cho hoạt động sau :
	- Thi tìm hiểu thư Bác Hồ :
	+ Tìm đọc thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà của Bác Hồ (1945).
	+ Thư gửi ngành giáo dục (1968).
	+ Điều 28, 29 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
	+ Những bài hát , bài thơ về Bác , về mái trường.
2 . Hát tập thể : Tập thể lớp hát một bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docHD1.doc