Giáo án Hình học 8 - Tuần 20 - Năm học 2010-2011

Giáo án Hình học 8 - Tuần 20 - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích các hình đã học vào làm bài tập.

- Rèn kĩ năng tính toán, vẽ hình.

II. CHUẨN BỊ:

- Com pa, thước thẳng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Tổ chức lớp: (1')

8A: . / 33 8B: / 32 8C: . / 33

2. Kiểm tra bài cũ: (2')

- Nhắc lại tất cả các công thức tính diện tích các hình đã học.

 

doc 4 trang Người đăng tranhiep1403 Lượt xem 1125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 8 - Tuần 20 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20
Ngày soạn: 4/ 1/ 2011
Tiết: 35
Ngày dạy: 11/ 1/ 2011
Luyện tập 
I. Mục tiêu:
- Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích các hình đã học vào làm bài tập.
- Rèn kĩ năng tính toán, vẽ hình.
II. Chuẩn bị:
- Com pa, thước thẳng.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. Tổ chức lớp: (1') 
8A: .. / 33 8B:  / 32 8C: ... / 33 
2. Kiểm tra bài cũ: (2') 
- Nhắc lại tất cả các công thức tính diện tích các hình đã học.
3. Tiến trình bài giảng (35’):
Hoạt động của thày, trò
Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 41.
- 1 học sinh đọc đề bài 
- Cả lớp vẽ hình ghi GT, KL
- 1 học sinh trình bày trên bảng.
? Nêu cách tính diện tích BDE.
? Cạnh đáy và đường cao đã biết chựa
- Học sinh chỉ ra , BC = AD
- 1 học sinh lên bảng tính phần a.
? Nêu cách tính diện tích CHE.
- Học sinh: 
? Nêu cách tính diện tích CIK.
- Học sinh: 
- Học sinh lên bảng tính.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 35
? ABD là tam giác gì.
- Có AB = AD cân, lại có góc A = 600
 ABD là tam giác đều.
? Diện tích hình thoi ABCD tính như thế nào.
- Học sinh: bằng 2 lần diện tích ABD.
Bài tập 41 (tr132)
 6,8
12
O
E
H
A
B
C
D
K
I
a) 
Mà 
b) Theo GT ta có: 
 cm
 cm
Vậy: cm2
 cm2 
Bài tập 35
 60
0
6 cm
A
C
B
D
	4. Củng cố: (5')
- Giáo viên củng cố các dạng bài tập đã chữa
5. Hướng dẫn học ở nhà: (2')
- Làm bài tập 3, 36 (SGK)
- Đọc trước bài ''Diện tích đa giác''
Tuần: 20
Ngày soạn: 6/ 1/ 2011
Tiết: 36
Ngày dạy: 13/ 1/ 2011
%6: DIệN TíCH đA GIáC 
I. Mục tiêu:
- Học sinh nắm vững công thức tính diện tích các đa giác đơn giản, đặc biệt là các cách tính diện tích tam giác và hình thang.
- Biết chia một cách hợp lí các đa giác cần tìm diện tích thành những đa giác đơn giản mà có thể tính được diện tích.
- Biết cách thực hiện các phép vẽ, đo cần thiết, rèn tính cẩn thận, chính xác khi vẽ và đo.
II. Chuẩn bị:
- Thước có chia khoảng, êke, máy tính bỏ túi.
- Giáo viên: Bảng phụ hình 150, 155 
- Học sinh: Ôn lại cách tính diện tích các hình đã học.
III. Các hoạt động dạy học: 
1. Tổ chức lớp: (1') 
8A: .. / 33 8B:  / 32 8C: ... / 33 
2. Kiểm tra bài cũ: (7') 
- Giáo viên treo bảng phụ có nội dung như sau:
Hoàn thành vào bảng sau, các công thức tính diện tích các hình (nội dung như bài 3 phần ôn tập chương trang 132)
3. Tiến trình bài giảng: (18')
Hoạt động của thày, trò
Ghi bảng
Hoạt động 1
? Quan sát hình 158, 149 nêu cách phân chia đa giác để tính diện tích.
- Học sinh: suy nghĩ và trả lời (chia thành các tam giác hoặc hình thang, ...)
Hoạt động 2. Ví dụ 
- Giáo viên treo bảng phụ hình 150.
- Học sinh quan sát hình vẽ
? Để tính diện tích của đa giác trên ta làm như thế nào.
- Học sinh: chia thành các tam giác và hình thang.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm.
- Cả lớp làm bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.
? Diện tích của đa giác ABCDEGH được tính như thế nào.
- Học sinh: 
? Dùng thước đo độ dài của các đoạn thẳng để tính diện tích các hình trên.
- Cả lớp làm bài
- 3 học sinh lên tính diện tích 3 phần của đa giác.
? Vậy diện tích của đg cần tính là bao nhiêu.
- Học sinh cộng và trả lời.
- Giáo viên lưu ý học sinh cách chia, đo, cách trình bày bài toán.
(3')
Ví dụ 1 (15')
 A
H
B
C
G
D
E
I
F
- Nối A với H; C với G.
- Kẻ IF AH
- Dùng thước chia khoảng đo độ dài các đoạn thẳng ta có:
AH = 7cm; IF = 3cm; CG = 5cm;
AB = 3cm; DE = 3cm; CD = 2cm.
Theo công thức tính diện tích ta có:
	4. Củng cố: (17')
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 37 (tr130)
Ac = 38mm; BG = 19mm; AH = 8mm
HK = 18mm; KC = 17mm; EH = 16mm; 
KD = 23mm
 A
C
B
E
D
G
H
K
5. Hướng dẫn học ở nhà: (2')
- Học theo SGK, ôn tập các câu hỏi tr131 SGK.
- Làm bài tập 138,139, 140 - SGK
- Ôn tập lại công thức tính diện tích các hình.

Tài liệu đính kèm:

  • docHinh 8 Tuan 21 3 cot.doc