Giáo án Hình học 8 - Tiết 68 đến 69 (Bản 2 cột)

Giáo án Hình học 8 - Tiết 68 đến 69 (Bản 2 cột)

A. Mục tiêu:

- Hệ thống lại cho hs các kiến thức cơ bản của chương tứ giác;

tam giác đồng dạng.

- Củng cố lại các kỹ năng: vẽ hình, vận dụng các định lý vào việc giải toán, phân tích để tìm lời giải của bài toán.

B. Chuẩn bị:

+ GV: Thước thẳng, com pa, soạn bài chu đáo.

 + HS: Thước thẳng, com pa, làm các bài tập về nhà.

C. Các hoạt động dạy và học:

I. Tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ:

Xen kẽ trong khi ôn tập

III. Bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 8 - Tiết 68 đến 69 (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34
Tiết 68
ôn tập cuối năm
Ngày soạn : ngày dạy : 
A. Mục tiêu:
- Hệ thống lại cho hs các kiến thức cơ bản của chương tứ giác; 
tam giác đồng dạng.
- Củng cố lại các kỹ năng: vẽ hình, vận dụng các định lý vào việc giải toán, phân tích để tìm lời giải của bài toán.
B. Chuẩn bị:
+ GV: Thước thẳng, com pa, soạn bài chu đáo.
	+ HS: Thước thẳng, com pa, làm các bài tập về nhà.
C. Các hoạt động dạy và học:
I. Tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ: 
Xen kẽ trong khi ôn tập 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV, HS
Nội dung ghi bảng
- Cho hs báo cáo việc chuẩn bị hệ thống lý thuyết theo nhóm.
- Nhóm trưởng trình bày.
- Cho các hs khác bổ sung.
ôn tập cuối năm
1. Tóm tắt lý thuyết
- Chương tứ giác
- Chương diện tích đa giác.
- Chương tam giác đồng dạng.
- Chương hình không gian.
- Cho hs làm bài tập 3(sgk)
- HS đọc đề, chuẩn bị 3ph.
- tứ giác BHCK là hình gì?
- HS tứ giác BHCK là hình bình hành.
- BHCK là hình thoi khi nào?
- Khi đó tam giác ABC cần có đ/k gì?
- BHCK là hình chữ nhật khi nào?
- Khi đó tam giác ABC cần có đ/k gì?
- Gọi 1 hs lên bảng trình bày.
- Các hs khác nhận xét.
- Cho hs làm bài tập 4(sgk)
- HS đọc đề, chuẩn bị 3ph.
- tứ giác MKNE là hình gì?
- MENK là hình thoi khi nào?
- Khi đó hbh ABCD cần có đ/k gì?
- hs trình bày.
- MENK là hình chữ nhật khi nào? Khi đó hbh ABCD cần có đ/k gì?
- MENK là hình vuông khi nào? Khi đó hbh ABCD cần có đ/k gì?
- Gọi 1 hs trình bày.
- GV chốt alị kiến thức.
- Cho hs làm bài tập 4(sgk)
- HS đọc đề, chuẩn bị 3ph.
HD:
 vẽ thêm MN// AK ( N trên BC)
- Gọi hs trình bày.
2. Bài tập vận dụng
Bài tập 3(sgk)
a/ Có BH//CK; CH//BK
nên tứ giác BHCK 
là hình bình hành
BHCK là hình thoi
BH = CH
AB = AC
Tam giác ABC cân tại A
b/ BHCK là hình chữ nhật 
BH BK mà AB BK 
Suy ra AB trùng BH hay 
tam giác ABC vuông tại A.
Bài tập 4(sgk)
Dễ c/m được MN//BC
EK//DC; MN = BC;
EK = DC/2
Lại có MENK là hbh
a/ MENK là 
hình thoi 
MN EK AB BC
b/ MENK là hình chữ nhật
MN = EK AB = 2.BC
c/ MENK là hình vuông
Bài tập 6(sgk)
Kẻ MN//AK ( N trên BC)
Theo Ta-lét có:
NK = NC; BK = KN/2
Do đó BK = BC/5
IV. Củng cố:
- Nêu các dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông?
V. Hướng dẫn học ở nhà:
- Học kỹ lý thuyết, xem lại các bài tập đã chữa.
- Làm tiếp các bài tập 8 đến 11(sgk)
****************************
Tuần 35
Tiết 69
ôn tập cuối năm (tiếp)
Ngày soạn : ngày dạy : 
A. Mục tiêu:
- Tiếp tục củng cố lại các kỹ năng: vẽ hình, vận dụng các định lý vào việc giải toán, phân tích để tìm lời giải của bài toán.
- Rèn kỹ năng trình bày lời giải bài tập.
B. Chuẩn bị:
+ GV: Thước thẳng, com pa, soạn bài chu đáo.
	+ HS: Thước thẳng, com pa, làm các bài tập về nhà.
C. Các hoạt động dạy và học:
I. Tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ: 
- Phát biểu định lý Ta-Lét, tính chất đường phân giác trong tam giác?
- Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác?
III. Bài mới:
Hoạt động của GV, HS
Nội dung ghi bảng
- Cho hs làm bài tập 9(sgk).
- GV lưu ý hs c/m cả hai chiều xuôi, ngược.
- Hãy nêu vấn đề cần phải c/m?
- HS: 
* C/m: góc ABD = góc ACB
AB2 = AD.AC
* C/m: AB2 = AD.AC 
góc ABD = góc ACB
- Gọi hs trình bày cách làm?
- Cho các hs khác nhận xét bài làm.
- GV chốt lại kiến thức.
- Cho hs làm bài tập 10(sgk).
- Hãy nêu vấn đề cần phải c/m?
- Diện tích toàn phần của hình hộp là?
- Thể tích của hình hộp là?
- Gọi hs trình bày cách làm?
- Cho các hs khác nhận xét bài làm.
- GV chốt lại kiến thức.
- Cho hs làm bài tập 11(sgk).
Hỏi:
- Hãy nêu cách tính chiều cao SO của hình chóp?
- Gọi hs trình bày cách làm?
- Thể tích hình chóp là?
- Hãy nêu cách tính trung đoạn SH?
- Diện tích toàn phần là?
- Gọi hs trình bày cách làm.
- Cho các hs khác nhận xét bài làm.
- GV chốt lại kiến thức.
ôn tập cuối năm(tiếp)
Bài tập 9(sgk)
* C/m: góc ABD = góc ACB
AB2 = AD.AC
Thật vậy: 
Xét tam giác ABD và 
tam giác ACB có:
Góc A chung,
ABD = ACB ABD ACB(g.g)
 AB2 = AD.AC (đ.p.c.m)
* C/m: AB2 = AD.AC góc ABD = góc ACB
Thật vậy: 
Xét tam giác ABD và tam giác ACB có:
Góc A chung,
 AB2 = AD.AC ABD ACB(c.g.c)
góc ABD = góc ACB
Bài tập 10(sgk)
a/ Có AA’//CC’; AA’=CC’
AA’C’C là hbh
Mặt khác AA’ AD; AB 
nên AA’ mp(ABCD)
suy ra AA’ AC
AA’C’C là h chữ nhật
b/ áp dụng định lý Pi-ta-go vào các tam giác vuông ACC’; ABC ta có:
AC’ 2 = AB2 + AD2 +AA’ 2
c/ Diện tích toàn phần 
của hình hộp là:
Stp =  = 1784 cm2
Thể tích của hình hộp là:
V =  = 4800cm3.
Bài tập 11(sgk)
a/ Có SO2 = SB2 - OB2 
=  = 376
SO = 19,4(cm)
Thể tích hình chóp là:
V =  = 2586,7(cm3)
b/ Gọi H là trung điểm 
của BC.
Tính được SH = 21,8
Diện tích xq là:
Sxq = 872(cm2)
Diện tích toàn phần là:
Stp = 1272(cm2)
IV. Củng cố:
- Hãy nêu các công thức tính Sxq; Stp; V của hình hộp chữ nhật ; hình chóp đều?
V. Hướng dẫn học ở nhà:
- HS học bài, xem lại các bài tập đã chữa, chuẩn bị giờ sau kiểm tra học kỳ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_8_tiet_68_den_69_ban_2_cot.doc