Giáo án dạy Ngữ văn 8 tiết 99: Ôn tập về luận điểm

Giáo án dạy Ngữ văn 8 tiết 99: Ôn tập về luận điểm

Tiết 99 ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM

A. Mức độ cần đạt:

- Củng cố kiến thức về luận điểm và hệ thống luận điểm trong bài văn nghị luận

- Nâng cao một bước kĩ năng đọc – hiểu văn bản nghị luận và tạo lập văn bản nghị luận

B. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng, thái độ:

1. Kiến thức:

- Khái niệm luận điểm

- Quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận , quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận

3. Kĩ năng:

 - Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm

- Sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận

2. Thái độ

- Thấy rõ hơn mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn NL.

C. Phương pháp: phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, luyện tập

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 865Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Ngữ văn 8 tiết 99: Ôn tập về luận điểm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/2/2011
Ngày dạy: 24/2/2011
Tiết 99 ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
A. Mức độ cần đạt:
- Củng cố kiến thức về luận điểm và hệ thống luận điểm trong bài văn nghị luận
- Nâng cao một bước kĩ năng đọc – hiểu văn bản nghị luận và tạo lập văn bản nghị luận
B. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng, thái độ:
1. Kiến thức:
- Khái niệm luận điểm
- Quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận , quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận
3. Kĩ năng:
 - Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm
- Sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận
2. Thái độ
- Thấy rõ hơn mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn NL.
C. Phương pháp: phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, luyện tập
D.Tiến trình bài dạy
1. Ổn định: 8a1 
2. Kiểm tra bài cũ: ..
2. Bài mới :
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1 :
- Nhắc lại về luận điểm
- Đọc 3 câu trả lời a, b, c. Lựa chọn câu trả lời đúng (c) ® HS đọc GN 1, làm BT1
- Bài “ Tinh thần yêu nước” có những luận điểm nào? 
- Xác định LĐ như vậy có đúng không? Vì sao? (Chưa đúng vì đó chưa phải là tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài)
Hoạt động 2 :
- Vấn đề được đặt ra trong bài “ Tinh thần yêu nước”
- TL nhóm : +Nếu HCM chỉ đưa ra luận điểm “ Đồng bào ta ngày nay nồng nàn”
thì có thể làm sáng tỏ vấn đề được không?
+ Trong “ Chiếu dời đô ”, nếu Lí Công Uốn chỉ đưa ra luận điểm “ Các triều đại..kinh đô ” thì mục đích của nhà vua khi ban chiếu có đạt được không? Tại sao?
Từ sự tìm hiểu, em rút ra được những KL gì về mối quan hệ giữa luận điểm và vấn đề cần giải quyết trong bài văn NL ® HS đọc GN 2
Hoạt động 3 :
- HS quan sát hệ thống luận điểm (1), (2) và trả lời câu hỏi : Em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào?
- Từ sự tìm hiểu trên, em rút ra được kết luận gì về luận điểm và mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn NL? 
I. Tìm hiểu chung:
 1. Khái niệm luận điểm
- Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết nêu ra trong bài nghị luận
- Luận điểm là một hệ thống ( chính, phụ) làm sáng tỏ vấn đề cần đặt ra
- Các luận điểm dduocj sắp xếp theo một trình tự hợp lí vừa liên kết chặt chẽ, vừa có sự phân biệt với nhau
a. vd
*. Bài “ Tinh thần yêu nước” gồm một hệ thống luận điểm :
- LĐ xuất phát dùng làm cơ sở : Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
- LĐ để chứng minh cho vấn đề nghị luận :
+ Tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm.
 + Tinh thần yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại.
- LĐ chính dùng làm kết luận : Nhiệm vụ của Đảng là phải làm cho tinh thần yêu nước của ND được phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.
*. Bài “ Chiếu dời đô ”
- LĐ xuất phát : Chiếu dời đô
- LĐ để chứng minh cho vấn đề nghị luận :
+ Trong sử sách xưa, các triều đại TQ
+ Hai nhà Đinh, Lê
+ Thành Đại La là nơi kinh đô bậc nhất
- LĐ chính dùng làm kết luận : phải dời đô về thành Đại La để đưa đất nớưc bước sang một thời kỳ lịch sử mới.
b. Ghi nhớ (SGK)
2. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận
* vd
a.Vấn đề bài “ Tinh thần yêu nước”
Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của ND ta, đó là sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược.
- Luận điểm “ Đồng bào ta ngày nay nồng nàn ” không đủ làm rõ vấn đề
b. Vấn đề bài “ Chiếu dời đô ” : Cần phải dời đô đến Đại La
- Luận điểm “ Các triều đại..kinh đô ” không đủ để làm sáng tỏ vấn đề.
.* Ghi nhớ 2 (SGK)
3. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận
* Đề :
Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phương pháp học tập.
- Hệ thống (1) ® giải quyết được vấn đề.
*. Ghi nhớ 3 (SGK)
II..Luyện tập
Bài 1 : 
- Hai luận điểm : chưa được
- LĐ : Nguyễn Trãi là tinh hoa của đất nước, DT và thời đại lúc bấy giờ.
Bài 2 :
a. Chọn luận điểm :
* GD là chia khoá của tương lai vì :
- GD là yếu tố quyết định việc điều chỉnh tốc độ
 - GD trang bị kiến thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn.
III. Hướng dẫn tự học:
- Sưu tầm một số bài văn nghị luận xã hội, văn học để nhậ biết, phân tích luận điểm
- Chuẩn bị viết bài văn trình bày luận điểm
E. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • dockimcuc tiet 99 cktkn.doc