Giáo án Đại số 8 - Tiết 53: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp theo)

Giáo án Đại số 8 - Tiết 53: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp theo)

A/ Mục tiêu :

- Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình , HS biết cách chọn ẩn khác nhau hoặc biểu diễn bằng các đại lượng theo các cách khác nhau , rèn luyện kĩ năng trình bày bài , lập luận chuẩn xác .

B/ Chuẩn bị của GV và HS :

 - GV : Phiếu học tập có bảng kẻ sẵn ; phấn màu .

 - HS : Chuẩn bị bài tập ở nhà .

C/ Tiến trình tiết dạy :

 1/ Ổn định :

 2/ Kiểm tra bài cũ :

 - HS 1 : Giải bài toán cổ bằng cách chọn số chân chó làm ẩn .

 - HS 2 : Giải bài toán cổ bằng cách chọn số chân gà làm ẩn .

 GV gọi 2 HS lên bảng một lần . Sau đó treo ảng phụ có lời giải hoàn chỉnh .

 3/ Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng haiha338 Ngày đăng 01/11/2021 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - Tiết 53: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 53
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tt)
Soạn:17-02-2008
A/ Mục tiêu :
- Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình , HS biết cách chọn ẩn khác nhau hoặc biểu diễn bằng các đại lượng theo các cách khác nhau , rèn luyện kĩ năng trình bày bài , lập luận chuẩn xác . 
B/ Chuẩn bị của GV và HS :
 - GV : Phiếu học tập có bảng kẻ sẵn ; phấn màu .
 - HS : Chuẩn bị bài tập ở nhà .
C/ Tiến trình tiết dạy : 
 1/ Ổn định :
 2/ Kiểm tra bài cũ : 
 - HS 1 : Giải bài toán cổ bằng cách chọn số chân chó làm ẩn .
 - HS 2 : Giải bài toán cổ bằng cách chọn số chân gà làm ẩn .
 GV gọi 2 HS lên bảng một lần . Sau đó treo ảng phụ có lời giải hoàn chỉnh .
 3/ Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- GV yêu cầu HS đọc ví dụ trong sgk /27 .
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau :
- Em hãy nêu giả thiết và kết luận của bài toán ?
- Nêu các đại lượng đã biết , đại lượng chưa biết , quan hệ giữa các đại lương trong bài toán .
- Hãy biểu diễn các đại lượng chưa biết trong bảng sau :
 Thời gian Vận tốc Quãng đg
 (h) (km/h) (km)
Xe máy x 35
 Ô tô 45
- Em hãy thiết lập phương trình .
- GV ghi phương trình và gọi một HS lên bảng giải phương trình .
- GV lưu ý HS : Trong khi giải bài toán bằng cách lập phương trình , có những điều không ghi trong giả thiết nhưng ta phải suy luận mới có thể biểu diễn các đại lương chưa biết hoặc thiết lập phương trình được , chẳng hạn : Gà có hai chân , hoặc khi đi ngược chiều tổng quãng đường đi của hai chuyển động từ khi đi đến điểm gặp nhau bằng quãng đường .
- GV phát phiếu học tập cho HS yêu cầu HS :
a/ Điền tiếp các dữ liệu vào bảng :
 Thời gian Vận tốc Quãng đg
 (h) (km/h) (km)
Xe máy 35
 Ô tô x 45
b/ Trình bày lời giải 
- GV gọi một HS lên bảng trình bày .
- HS thực hiện ?4 theo nhóm .
- Một HS đọc nội dung ví dụ .
- Giả thiết :Vmáy =35 km/h
Votô = 45 km/h ; Xe máy đi trước xe ôtô 24 phút ; quãng đường Hà Nội - Nam Định dài 90 km .
- Kết luận : Thời gian hai xe gặp nhau , kể từ khi xe máy khởi hành .
- HS thảo luận nhóm , điền vào các ô trống , viết phương trình và trả lời .
- Một HS lên bảng giải .
- HS làm việc cá nhân rồi trao đổi kết quả ở nhóm .
- Một HS lên điền vào các ô trống 
- HS trao đổi nhóm rồi lên bảng trình bày lời giải .
& Ví dụ : sgk / 27
 Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x (h ; x >)
Thì thời gian xe ôtô đi : x - (h)
Quãng đường xe máy đi được : 35x (km)
Quãng đường xe ôtô đi được : 45(km)
Đên lúc hai xe gặp nhau , tổng quãng đường chúng đi được đúng bằng 90 km , nên ta có phương trình :
35x +45=90
(TMĐK của ẩn) .
Vậy thời gian hai xe gặp nhau , kể từ khi xe máy khởi hành là :
(h) = 1h21’
 4/ Củng cố : 
 - GV cho HS làm bài tập 37 sgk /30 
 - GV phát phiếu học tập , yêu cầu HS 
 a/ Điền tiếp các dữ liệu vào ô trống .
 b/ Trình bày lời giải .
 (chia hai nhóm) 
 + Nhóm 1 : + Nhóm 2 :
 Vận tốc Thời gian Quãng đg Quãng đg Thời gian Vận tốc 
 (km/h) (h) (km) (km) (h) (km/h)
Xe máy x 3(h) Xe máy x 3(h)
 Ô tô 2 (h) Ô tô x 2(h)
 Phương trình : Phương trình :
 3x = 2(x + 20) = 20
 x = 50 x = 175
 5/ Hướng dẫn về nhà :
 - Bài tập 38 ; 39 sgk / 30

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_8_tiet_53_giai_bai_toan_bang_cach_lap_phuong.doc