Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Xuân Diệu - Tiết 30: Phép trừ các phân thức đại số

Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Xuân Diệu - Tiết 30: Phép trừ các phân thức đại số

I) Mục tiêu :

– Học sinh biết cách viết phân thức đối của một phân thức

– Học sinh nắm vững quy tắc đổi dấu

– Học sinh biết cách làm tính trừ và thực hiện một dãy phép trừ

II) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

 GV : Giáo án , bảng phụ ghi đề ?1, ?2, ?3, ?4

 HS : Ôn lại quy tắc phép trừ hai số hữu tỉ, hai số hữu tỉ được gọi là đối nhau khi nào ?

III) Tiến trình dạy học:

 

doc 2 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 642Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số khối 8 - Phạm Xuân Diệu - Tiết 30: Phép trừ các phân thức đại số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 30 Ngày dạy: 09/12/09
$6. phép trừ các phân thức đại số
I) Mục tiêu : 
Học sinh biết cách viết phân thức đối của một phân thức 
Học sinh nắm vững quy tắc đổi dấu 
Học sinh biết cách làm tính trừ và thực hiện một dãy phép trừ 
II) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 
 GV : Giáo án , bảng phụ ghi đề ?1, ?2, ?3, ?4
 HS : Ôn lại quy tắc phép trừ hai số hữu tỉ, hai số hữu tỉ được gọi là đối nhau khi nào ?
III) Tiến trình dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Phần ghi bảng
?2
?2
?1
?1
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
 Hai số hữu tỉ được gọi là đối nhau khi nào ?
 Phát biểu quy tắc trừ hai số hữu tỉ ?
Đối với phân thức đại số ta cũng có khái niệm phân thức đối và quy tắc trừ tương tự
Hoạt động 2 : Phân thức đối
Các em thực hiện 
Làm tính cộng: +
Tổng quát :
Với phân thứcta có += 0 . Do đó là phân thức đối của và ngược lại là phân thức đối của 
Các em thực hiện 
Tìm phân thức đối của 
Hoạt động 3 : Phép trừ
Đối với phân thức đại số ta cũng có quy tắc trừ tương tự như trừ số hữu tỉ 
Vậy em nào có thể phát biểu quy tắc trừ phân thức ?
?4
?4
?3
?3
Các em thực hiện 
Làm tính trừ phân thức 
Các em sinh hoạt tổ thực hiện
Thực hiện phép tính :
Hướng dẫn về nhà :
 Học thuộc định nghĩa hai phân thức đối nhau , quy tắc trừ phân thức 
Bài tập về nhà : 
28, 29, 30 trang 49
 Giải 
+= 
 Giải 
Phân thức đối của phân thức là phân thức =
HS
Muốn trừ một phân thức cho một phân thức ta lấy phân thức bị trừ cộng với phân thức đối của phân thức trừ
Làm tính trừ phân thức 
 Giải 
=
=
=
=
=
=
Thực hiện phép tính :
=
=
=
=
1) Phân thức đối
Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0
Ví dụ :
là phân thức đối của 
ngược lại là phân thức đối của 
Phân thưc đối của phân thức được kí hiệu bởi 
Như vậy :
 = và 
Phép trừ
Quy tắc 
Muốn trừ phân thức cho phân thức , ta cộng với phân thức đối của :
 –=+
Chú ý : ( SGK )
Ví dụ : Trừ hai phân thức 
 Giải 
=
=
=
Chú ý : ( SGK tr 49 )

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 30.doc