Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học Lớp 9 - Đề A - Phòng GD&ĐT Đak Pơ

Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học Lớp 9 - Đề A - Phòng GD&ĐT Đak Pơ

I. TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Câu 1 : Yếu tố nào sau đây không phải là tác nhân hoá học gây ra ô nhiễm môi trường ?

 A. Các khí thải từ các nhà máy công nghiệp.

 B. Các tiếng ồn quá mức do xe cộ và các phương tiện giao thông.

 C. Lạm dụng thuốc diệt cỏ trong bảo vệ cây trồng.

 D. Dùng quá nhiều thuốc trừ sâu so với nhu cầu cần thiết trên đồng ruộng.

Câu 2 : Nguồn năng lượng nào sau đây nếu sử dụng sẽ tạo ra khả năng gây ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất ?

 A. Khí đốt B. Than đá C. Dầu mỏ D. Mặt trời

Câu 3 : Tài nguyên không tái sinh là:

 A. Than đá, dầu lửa. B. Năng lượng mặt trời, gió.

 C. Nước, đất D. Sinh vật.

Câu 4 : Nhóm nhân tố nào sau đây đúng là nhóm nhân tố vô sinh:

 A. Khí hậu, ánh sáng, thực vật, độ dốc B. Nhiệt độ, độ ẩm, động vật, gió

 C. Gió, không khí, độ ẩm, ánh sáng D. Nước biển, ao hồ, cá, độ dốc

 

doc 4 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Sinh học Lớp 9 - Đề A - Phòng GD&ĐT Đak Pơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT ĐAK PƠ
Lớp:.............................................
Họ và tên:...................................
 KIỂM TRA HỌC KỲ II , NĂM HỌC 2007-2008
Môn : SINH HỌC 9 Thời gian : 45 phút
 ( Không kể thời gian phát đề )
ĐỀ A
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
I. TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)
Câu 1 : Yếu tố nào sau đây không phải là tác nhân hoá học gây ra ô nhiễm môi trường ? 
 A. Các khí thải từ các nhà máy công nghiệp. 
 B. Các tiếng ồn quá mức do xe cộ và các phương tiện giao thông.
 C. Lạm dụng thuốc diệt cỏ trong bảo vệ cây trồng.
 D. Dùng quá nhiều thuốc trừ sâu so với nhu cầu cần thiết trên đồng ruộng.
Câu 2 : Nguồn năng lượng nào sau đây nếu sử dụng sẽ tạo ra khả năng gây ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất ?
 A. Khí đốt B. Than đá C. Dầu mỏ D. Mặt trời 
Câu 3 : Tài nguyên không tái sinh là:
 A. Than đá, dầu lửa. B. Năng lượng mặt trời, gió. 
 C. Nước, đất D. Sinh vật.
Câu 4 : Nhóm nhân tố nào sau đây đúng là nhóm nhân tố vô sinh:
	A. Khí hậu, ánh sáng, thực vật, độ dốc	B. Nhiệt độ, độ ẩm, động vật, gió
	C. Gió, không khí, độ ẩm, ánh sáng	D. Nước biển, ao hồ, cá, độ dốc
Câu 5 : Ghép sơ đồ ở cột A với các chữ cái đứng ở trước các nhân tố sinh thái trong cột B của bảng dưới đây cho phù hợp .
CỘT A
CỘT B
KẾT QUẢ
1 2
 3 4
 5
A. Nhân tố sinh thái con người
B. Nhân tố sinh thái vô sinh
C. Nhân tố sinh thái các sinh vật khác
D. Nhân tố sinh thái hữu sinh
E. Các nhân tố sinh thái
1..
2..
3..
4..
5..
Câu 6 : Sắp xếp các ví dụ sau đây sao cho phù hợp với các mối quan hệ khác loài : 
QUAN HỆ
CÁC VÍ DỤ
TRẢ LỜI
1. Cộng sinh 
2. Hội sinh 
3. Cạnh tranh 
4. Kí sinh
5. Sinh vật ăn sinh vật khác 
A. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa
B. Giun đũa sống trong ruột người 
C. Cây nắp ấm bắt côn trùng 
D. Vi khuẩn sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu 
E. Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng
1.
2
3
4
5
II. TỰ LUẬN: (6,5điểm)
Câu 1: (4đ) Con người đã tác động tới môi trường tự nhiên như thế nào? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?
	Câu 2: (2,5đ) a) Khái niệm : hệ sinh thái, chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?	 
 b) Hãy vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn của quần xã có các sinh vật sau : cỏ. thỏ, chuột, dê, châu chấu, hổ, vi sinh vật.
PHÒNG GD & ĐT ĐAK PƠ
Lớp:.............................................
Họ và tên:...................................
 KIỂM TRA HỌC KỲ II , NĂM HỌC 2007-2008
Môn : SINH HỌC 9 Thời gian : 45 phút
 ( Không kể thời gian phát đề )
ĐỀ B
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
I. TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)
Câu 1 : Yếu tố nào sau đây không phải là tác nhân hoá học gây ra ô nhiễm môi trường ? 
 A. Các khí thải từ các nhà máy công nghiệp. 
 B. Lạm dụng thuốc diệt cỏ trong bảo vệ cây trồng.
 C. Dùng quá nhiều thuốc trừ sâu so với nhu cầu cần thiết trên đồng ruộng.
 D. Các tiếng ồn quá mức do xe cộ và các phương tiện giao thông.
Câu 2 : Nguồn năng lượng nào sau đây nếu sử dụng sẽ tạo ra khả năng gây ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất ?
 A. Mặt trời 	B. Khí đốt C. Than đá D. Dầu mỏ 
Câu 3 : Tài nguyên không tái sinh là:
 A. Sinh vật.	B. Than đá, dầu lửa. 
 C. Nước, đất 	D. Năng lượng mặt trời, gió. 
Câu 4 : Nhóm nhân tố nào sau đây đúng là nhóm nhân tố vô sinh:
	A. Khí hậu, ánh sáng, thực vật, độ dốc	B. Nhiệt độ, độ ẩm, động vật, gió
	C. Nước biển, ao hồ, cá, độ dốc 	D. Gió, không khí, độ ẩm, ánh sáng	
Câu 5 : Ghép sơ đồ ở cột A với các chữ cái đứng ở trước các nhân tố sinh thái trong cột B của bảng dưới đây cho phù hợp .
CỘT A
CỘT B
KẾT QUẢ
1 2
 3 4
 5
A. Nhân tố sinh thái hữu sinh 
B. Nhân tố sinh thái con người
C. Nhân tố sinh thái vô sinh
D. Nhân tố sinh thái các sinh vật khác
E. Các nhân tố sinh thái
1..
2..
3..
4..
5..
Câu 6 : Sắp xếp các ví dụ sau đây sao cho phù hợp với các mối quan hệ khác loài : 
QUAN HỆ
CÁC VÍ DỤ
TRẢ LỜI
1. Cộng sinh 
2. Hội sinh 
3. Cạnh tranh 
4. Kí sinh
5. Sinh vật ăn sinh vật khác 
A. Cây nắp ấm bắt côn trùng 
B. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa
C. Giun đũa sống trong ruột người 
D. Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng 
E. Vi khuẩn sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu 
1.
2
3
4
5
II. TỰ LUẬN: (6,5điểm)
Câu 1: (4đ) Con người đã tác động tới môi trường tự nhiên như thế nào? Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?
	Câu 2: (2,5đ) a) Khái niệm : hệ sinh thái, chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?	 
 b) Hãy vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn của quần xã có các sinh vật sau : cỏ. thỏ, chuột, dê, châu chấu, hổ, vi sinh vật.
PHÒNG GD&ĐT ĐAK PƠ 	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 9
 HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2007 - 2008
I. TRẮC NGHIỆM : (3,5 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
ĐỀ A :
Câu
1
2
3
4
Đáp án
C
D
A
C
Câu 5 : 
1
2
3
4
5
Đáp án
E
B
D
A
C
Câu 6 :
1
2
3
4
5
Đáp án
D
A
E
B
C
ĐỀ B :
Câu
1
2
3
4
Đáp án
Câu 5 : 
1
2
3
4
5
Đáp án
Câu 6 :
1
2
3
4
5
Đáp án
II. TỰ LUẬN: (6,5đ)
Câu 1: (4đ) 
	à Con người đã tác động tới môi trường:
- Săn bắt động vật bừa bãi " mất nhiều loài sinh vật quý	0,5đ
- Chặt phá rừng, khai thác gỗ, đốt rừng làm nương rẫy " sinh vật mất nơi ở " đất bị xói mòn thoái hoá " giảm sự đa dạng sinh học " mất cân bằng sinh thái "lũ lụt, hạn hán.	 0,5đ
- Xây dựng nhiều khu dân cư, khai thác khoáng sản " rừng bị thu hẹp, nguồn khoáng sản cạn kiệt " gây tác hại đối với môi trường	0,5đ
- Chiến tranh " tàn phá môi trường sống của sinh vật, huỷ hoại và gây ô nhiễm môi trường 0,5đ
- Dân số tăng quá nhanh " suy thoái và ô nhiễm môi trường	0,5đ
	àBiện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
	- Hạn chế ô nhiễm bầu không khí:
	+ Quy hoạch hợp lý khi xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư	0,25đ
	+ Xây dựng các khu công viên, các thiết bị thu bụi và xử lý khí độc hại trước khi thải ra bầu không khí	0,25đ
	-Hạn chế ô nhiễm nguồn nước:
	+ Xây dựng hệ thống cấp và thải nước khu công nghiệp, khu đô thị	0,25đ
	+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	0,25đ
	- Hạn chế ô nhiễm chất thải rắn:
	+ Quản lý chặt chẽ chất thải rắn ra môi trường	0,25đ
	+ Xây dựng các nhà máy phân loại và xử lý chất thải	0,25đ
	Câu 2: (2,5đ) 
	à Các khái niệm:
- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã( sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.	 0,5đ
- Chuỗi thức ăn là một dãy bao gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắc xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắc xích phía sau tiêu thụ.	 0,5đ
- Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn trong quần xã và có nhiều mắc xích chung.	0,5đ
	à Các chuỗi thức ăn:	 0,5đ
	- Cỏ " thỏ " VSV
	- Cỏ " thỏ " hổ " VSV
	- Cỏ " chuộtû " VSV
	- Cỏ "dê " hổ " VSV
	- Cỏ " châu chấu " chuột " VSV
	àSơ đồ lưới thức ăn:	0,5đ
	Dê 	hổ	
	Cỏ	Thỏ	VSV
	Châu chấu 	Chuột 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_sinh_hoc_lop_9_de_a_phong_gddt_dak.doc