Đề kiểm tra học kì II Sử 8 - Trường THCS Mỹ Hoà

Đề kiểm tra học kì II Sử 8 - Trường THCS Mỹ Hoà

A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (7đ)

* Em hãy khoanh tròn nội dung em cho là đúng nhất.

Câu 1 : Dựa vào yếu tố nào sau đây , để thực dân Pháp đề ra kế hoạch xâm lược nước ta.

a. Lực lượng liên quân Pháp , Tây Ban Nha lớn mạnh . c. Vũ khí hiện đại hơn .

b. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu . d. Tất cả các ý trên .

Câu 2 : Tác giả bài thơ “Chạy giặc” là của ai ?

a. Phan Văn Trị . c. Nguyễn Đình Chiểu .

b. Phạm Văn Nghị . d. Hồ Huân Nghiệp .

Câu 3 : Ai là người đốt tàu Hi Vọng trên sông Vàm Cỏ Đông ?

a. Nguyễn Trung Trực c. Trương Định

b. Nguyễn Hữu Huân . d. Trương Quyền .

Câu 4 : Nhân vật nào được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại Nguyên Soái ?

a. Trương Định . c. Phan Văn Trị .

b. Nguyễn Trung Trực . d. Phan Tôn.

Câu 5 : Tại chiến trường Gia Định triều Nguyễn đã mắc sai lầm gì ?

a. Không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu .

b. Không tận dụng thời cơ , khi lực lượng của địch yếu để phản công .

c. Chủ trương cố thủ hơn phản công .

d. Cả ba ý trên .

 

doc 2 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 461Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Sử 8 - Trường THCS Mỹ Hoà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mỹ Hoà
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Người ra : Huỳnh Văn Phúc 
 SỬ 8 - THỜI GIAN : 45’
A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (7đ)
* Em hãy khoanh tròn nội dung em cho là đúng nhất. 
Câu 1 : Dựa vào yếu tố nào sau đây , để thực dân Pháp đề ra kế hoạch xâm lược nước ta. 
Lực lượng liên quân Pháp , Tây Ban Nha lớn mạnh . c. Vũ khí hiện đại hơn .
Chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu . d. Tất cả các ý trên .
Câu 2 : Tác giả bài thơ “Chạy giặc” là của ai ?
Phan Văn Trị . c. Nguyễn Đình Chiểu .
Phạm Văn Nghị . d. Hồ Huân Nghiệp .
Câu 3 : Ai là người đốt tàu Hi Vọng trên sông Vàm Cỏ Đông ?
Nguyễn Trung Trực c. Trương Định 
Nguyễn Hữu Huân . d. Trương Quyền .
Câu 4 : Nhân vật nào được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại Nguyên Soái ?
Trương Định . c. Phan Văn Trị .
Nguyễn Trung Trực . d. Phan Tôn.
Câu 5 : Tại chiến trường Gia Định triều Nguyễn đã mắc sai lầm gì ?
Không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu .
Không tận dụng thời cơ , khi lực lượng của địch yếu để phản công .
Chủ trương cố thủ hơn phản công .
Cả ba ý trên .
Câu 6 : Khi thành Hà Nội thất thủ , triều đình Huế mắc những sai lầm nào sau đây ?
Cầu cứu nhà Thanh đưa quân sang xâm lược . c. Phái người đi thương thuyết với Pháp .
Ra lệnh giải tán các đội dân binh . d. Tất cả những sai lầm trên .
Câu 7 : Vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương , khi đang ở địa danh nào sau đây ?
Kinh đô Huế . c. Căn cứ Tân Sở .
Căn cứ Tuyên Quang . d. Không rõ nơi nào .
Câu 8 : Hiệp ước Pa-tơ-nốt được kí vào thời gian nào ?
1884 . b. 1883 . c. 1874 . d. 1885 .
Câu 9 : Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) do ai lãnh đạo ?
 a. Cao Thắng . c. Phạm Bành – Đinh Công Tráng . 
 b. Phan Đình Phùng . 	 d. Nguyễn Thiện Thuật .
Câu 10 : Căn cứ Ba Đình có đặc điểm nào sau đây ?
Phía ngoài là ruộng lúa , luỹ tre , vùng ngập nước .
Vị trí của ba làng tạo thế vùng chân kiềng .
Căn cứ mạnh về phòng thủ , hạn chế việc tấn công và rút lui .
Cả ba ý trên .
Câu 11 : Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước do nguyên nhân nào sau đây ?
Yêu nước nồng nàn , thương dân vô hạn .
Căm thù quân xâm lược, tha thiết cứu nước cứu dân .
Không sợ hy sinh , gian khổ , vì nước quên mình, có quyết tâm sắt đá .
Tất cả các ý trên .
Câu 12 : Hoàng Hoa Thám là người lãnh đạo phong trào khởi nghĩa nào ?
 a. Yên Thế . b. Bãi Sậy . c. Hương Khê . d. Ba Đình .
Câu 13 : Phong trào Đông Du nổ ra vào thời gian nào ?
 a. 1907 . b. 1905 . c. 1908 . d. 1906 .
Câu 14 : Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào ?
 a. 1915 . b. 1921 . c. 1911 . d. 1914 .
BTỰ LUẬN:(3đ)
Câu 1 : (2đ) Nêu nội dung của điều ước Pa-tơ-nốt ? Nhận xét của em ? 
Câu 2 : (1đ) Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy (21/12/1873) ?
 Hết . 
Trường THCS MỸ HOÀ 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
Người ra : Huỳnh Văn Phúc 
A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7đ)
Mỗi câu đúng được ghi 0,5điểm , cụ thể theo bảng sau :
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Chọn
d
c
a
a
d
d
c
a
c
d
d
a
b
c
B TỰ LUẬN (3đ)
Câu 1 : Học sinh nêu đúng các ý sau :
-Nhà Nguyễn thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc kỳ và Trung kỳ (0,5đ)
-Mọi việc đều phải thông qua khâm sứ Pháp (0,5đ)
-Triều đình Huế phải rút quân ra khỏi Bắc kỳ và Trung kỳ (0,25đ)
-Ba tỉnh : Thanh - Nghệ - Tĩnh được xác nhập lại trung kỳ (0,25đ)
*Nhận xét : Đây là điều ước cuối cùng nhà Nguyễn ký với Pháp (0,25đ)
 Nhà nước phong kiến Việt Nam sup đổ (0,25đ)
Câu 2 : Học sinh nêu đúng các ý sau :
-Làm cho Pháp hoang mang , dao động (0,5đ)
-Nhân dân ta hăng hái , phấn khởi đánh giặc (0,5đ)
 Hết .

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-MH.doc