Đề kiểm tra học kỳ II môn: Lịch sử khối 8 - Trường THCS Phan Bội Châu

Đề kiểm tra học kỳ II môn: Lịch sử khối 8 - Trường THCS Phan Bội Châu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 8

 A/.Trắc nghiệm : (7đ)

 I>.Hãy chọn đáp án đúng nhất(5đ)

 1). Hiệp ước Giáp Tuất được ký kết vào thời gian nào ?

 a. 15 - 3 - 1874 b. 5 - 6 - 1682

 c. 25 - 8 - 1883 d. 10 - 2 -1881

 2). Ưng Lịch là tên thật của vua nào ?

 a. Hàm Nghi b. Bảo Đại

 c. Tự Đức d. Duy Tân

 3). Yên Thế thuộc tỉnh nào ?

 a. Hưng Yên b. Thanh Hoá

 c. Bắc Giang d. Nghệ Tĩnh

 4). Sai Hiệp Ước Nhâm Tuất, triều đình nhà Nguyễn đã làm gì ?

 a. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa

 b. Cử phái bộ sang Pháp thương thuyết xin chuộc lại các tỉnh đã mất

 c. Ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

 d. Cả 3 ý kiến trên.

 5). Lãnh đạo của phong trào Đông Du là

 a. Phan Châu Trinh b. Phan Đình Phùng

 c. Phan Bội Châu d. Hoàng Hoa Thám

 

doc 3 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 668Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn: Lịch sử khối 8 - Trường THCS Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phan Bội Châu 
Người ra : Thái Thị Lựu 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : LỊCH SỬ KHỐI 8
 A/.Trắc nghiệm : (7đ)
 I>.Hãy chọn đáp án đúng nhất(5đ)
 1). Hiệp ước Giáp Tuất được ký kết vào thời gian nào ?
 a. 15 - 3 - 1874 b. 5 - 6 - 1682
 c. 25 - 8 - 1883 d. 10 - 2 -1881
 2). Ưng Lịch là tên thật của vua nào ?
 a. Hàm Nghi b. Bảo Đại
 c. Tự Đức d. Duy Tân
 3). Yên Thế thuộc tỉnh nào ?
 a. Hưng Yên b. Thanh Hoá
 c. Bắc Giang d. Nghệ Tĩnh
 4). Sai Hiệp Ước Nhâm Tuất, triều đình nhà Nguyễn đã làm gì ?
 a. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa
 b. Cử phái bộ sang Pháp thương thuyết xin chuộc lại các tỉnh đã mất
 c. Ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
 d. Cả 3 ý kiến trên.
 5). Lãnh đạo của phong trào Đông Du là 
 a. Phan Châu Trinh b. Phan Đình Phùng
 c. Phan Bội Châu d. Hoàng Hoa Thám
 6). Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào thời gian nào ?
 a. 21 - 1 -1872 b. 1 - 9 - 1858
 c. 12 - 1 - 1862 d. Năm 1904
 7). Giai đoạn từ năm 1885- 1888 của phong trào Cần Vương bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là ở các tỉnh 
 a. Trung Kì và Bắc Kì b. Nam Kì
 c. Bắc Kì d. Cả 3 ý kiến trên
 8). Chỉ huy cứ điểm Ba Đình là :
 a. Phạm Bành b. Đinh Công Tráng
 c. Nguyễn Thiện Thuật d. Phạm Bành và Đinh Công Tráng
 9). Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ?
 a. Tôn Thất Thuyết b. Cao Thắng
 c. Phan Đình Phùng d. Nguyễn Thiện Thuật.
 10). Thực dân Pháp thành lập liên bang Đông Dương gồm các nước :
 a. Việt Nam, Lào b. Việt Nam, Lào, Campuchía.
 c. Việt Nam, Inđônêxia, Lào d. Viêt Nam, Lào, Thái Lan.
 11). Khi thành Hà Nội thất thủ, triều đình Huế đã mắc phải những sai lầm nào ?
 a. Cầu cứu nhà Thanh đưa quân sang thiệp
 b. Phái người ra Hà Nội thương thuyết với Pháp
 c. Ra lệnh cho quân triều đình rút lên mạn ngược, giải tán các đội dân binh
 d. Cả 3 ý trên .
 12). “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây” là câu nói của ai ?
 a. Nguyễn Trung Trực b. Nguyễn Hữu Huân
 c. Trương Định d. Trương Quyền
 13). Ai là người được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại Nguyên Soái ?
 a. Trương Quyền b. Nguyễn Trung Trực
 c. Trương Định d. Phan Liêm
 14). Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công Pháp ở đâu ?
 a. Tuyên Quang b. Toà Khâm Sứ và đồn Mang Cá
 c. Kinh Thành Huế d. Định Tường
 15). Từ cuối năm 1872 thực dân Pháp đã cho tên lái buôn nào vào gây rối ở Hà Nội ?
 a. Đuypuy b. Hác-măng
 c. Giacniê d. Cả 3 đều đúng
 16). Ai là người chỉ huy mặt trận Quảng Nam- Đà Nẵng ?
 a. Trương Định b. Nguyễn Trung Trực
 c. Trương Quyền d. Nguyễn Tri Phương
 17). Tư tưởng cải cách cuối thế kỷ XIX đã góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào nào ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX ?
 a. Cải cách văn hóa b. Duy Tân
 c. Cải cách chính trị d. Cả 3 dều đúng.
 18). Cuộc vạn động Duy Tân diễn ra sôi nổi tại ?
 a. Bắc Kì b. Nam Kì
 c. Trung Kì d. Cả 3 đều đúng
 19). Hội Duy Tân được thành lập vào thời gian nào ?
 a. Năm 1904 b. Năm 1905
 c. Năm 1906 d. Năm 1907
 20). Hiệp ước Pa-tơ-nôt được kí viết vào thời gian nào ?
 a. 5 - 6 – 1862 b. 25 - 8 -1883
 c. 15 - 3 -1874 d. 6 - 6 -1884
II/. Nối niên đại ở cột A với dữ liệu lịch sử ở cột B sao cho phù hợp (2đ).
A. NIÊN ĐẠI
B. Dữ kiện lịch sử
Chọn A - B
 1. 1 - 8 -1914
a. Hạ chiếu Cần Vương
1 -
 2. 13 - 7 - 1885
b. Chiến thắng Cầu Giấy lần I
2 -
 3. 21 - 12 - 1873
c. Phan Đình Phùng hy sinh
3 -
 4. 19 - 5 - 1883
d. Chiến thắng Cầu Giấy lần II
4 -
 5. 20 - 11 - 1873
e. Thực dân Pháp tấn công thành Gia Định
5 -
 6. 15 - 3 - 1874
g. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ
6 -
 7. 17 - 2 - 1859
h. Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội 
7 -
 8. 28 - 12 - 1895
i. Hiệp ước Giáp Tuất được kí kết
8 -
B/. Tự luận:( 3đ) 
 1). Em có nhận xét gì về con đường và cách thức mà Nguyễn Tất Thành đã trãi qua để tìm con đường cứu nước ?(1,5đ)
 2). Đông Kinh Nghĩa Thục có những hoạt động nào ?(1,5đ)
 ĐÁP ÁN SỬ 8
A/. Trắc nghiệm(7đ):
 I>. Chọn phương án đúng (5đ):
 1.b ; 2.a ; 3.c ; 4.d ; 5.c ; 6.b ; 7.a ; 8.d ; 9.c ; 10.b ; 11.d 
 12.a ; 13.c ; 14.b ; 15.a ; 16.d ; 17.b ; 18.c ; 19.a ; 20.d
 II>. Liên kết sự kiện (2đ): Mỗi ý đúng 0,25đ
 1-g ; 2-a ; 3-b ; 4-d ; 5-h ; 6-i ; 7-c ; 8-c 
B/. Tự luận (3đ):
 1).Câu 1 :
 + Xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, không đi theo con đường cha anh đã đi trước (0,75đ)
 + Tìm tới chân trời mới – quê hương của những từ “ bình đẳng ”, “ tự do ”...........(0,75đ)
 2).Câu 2:
 + Lúc đầu hoạt động chủ yếu ở Hà Nội (0,75đ)
 + Sau đó lan rộng ra các tỉnh ở Bắc Kì, lôi cuốn hàng ngàn người tham gia(0,75đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-PBC.doc