Đề kiểm tra học kì II Môn: Lịch Sử, Khối 8 - Trường THCS Quang Trung

Đề kiểm tra học kì II Môn: Lịch Sử, Khối 8 - Trường THCS Quang Trung

 I/ Phần trắc nghiệm ( 7đ): Chọn đáp án đúng nhất:

 1/ Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 1858:

 a. Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh cần thị trường nguyên liệu .

 b. Tài nguyên phong phú, chế độ phong kiến suy yếu.

 c. triều Nguyễn ngăn cản đạo Gia Tô

 d. Cả 3 ý trên đều đúng

 2/ Hiệp ước kết thúc tồn tại của triều đình với tư cách là một quốc gia độc lập là:

 a. Hiệp ước Nhâm Tuất c. Hiệp ước PaTơ Nốt

 b. Hiệp ước Giáp Tuất d. Hiệp ước Hác Măng

 3/ Năm 1885 phe chủ chiến trong triều đình Huế mở cuộc tấn công vào lực lượng Pháp đóng trong thành vì mục tiêu chính là:

 a. Loại trừ phe đầu hàng c. Chống lại sự o ép, giành lại chủ quyền từ tay pháp

 b. Đưa Hàm Nghi lên ngôi

 d. Tập trung quyền lực vào tay Nguyễn Văn Tường & Tô Thất Thuyết

 4/ Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào Cần Vương là:

 a. lòng yêu nước của phe chủ chiến c. Pháp chiếm kinh thành Huế

 b. Có “Chiếu Cần Vương” d. Pháp tìm cách lật đổ vua Hàm Nghi

 

doc 3 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 936Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Môn: Lịch Sử, Khối 8 - Trường THCS Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Trường THCS Quang Trung
	Người ra đề: Trương Thị Minh Yến
Đề kiểm tra học kì II/ 2007
Môn: Lịch Sử, Khối 8
	I/ Phần trắc nghiệm ( 7đ): Chọn đáp án đúng nhất:
	1/ Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 1858:
	a. Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh cần thị trường nguyên liệu.
	b. Tài nguyên phong phú, chế độ phong kiến suy yếu.
	c. triều Nguyễn ngăn cản đạo Gia Tô
	d. Cả 3 ý trên đều đúng
	2/ Hiệp ước kết thúc tồn tại của triều đình với tư cách là một quốc gia độc lập là:
	a. Hiệp ước Nhâm Tuất	c. Hiệp ước PaTơ Nốt
	b. Hiệp ước Giáp Tuất	d. Hiệp ước Hác Măng
	3/ Năm 1885 phe chủ chiến trong triều đình Huế mở cuộc tấn công vào lực lượng Pháp 	đóng trong thành vì mục tiêu chính là:
	a. Loại trừ phe đầu hàng	c. Chống lại sự o ép, giành lại chủ quyền từ tay pháp
	b. Đưa Hàm Nghi lên ngôi	
	d. Tập trung quyền lực vào tay Nguyễn Văn Tường & Tô Thất Thuyết
	4/ Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào Cần Vương là:
	a. lòng yêu nước của phe chủ chiến	c. Pháp chiếm kinh thành Huế
	b. Có “Chiếu Cần Vương”	d. Pháp tìm cách lật đổ vua Hàm Nghi
	5/ “bình Tây Đại Nguyên Soái” là danh hiệu nhân dân phong cho:
	a. Trương Định	c. Nguyễn Trung Trực
	b. Trương Quyền	d. Nguyễn Hữu Huân
	6/ Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương là:
	a. Ba Đình, Bãi Sậy, Yên Thế	c. Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê
	b. Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế	d. Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế
	7/ tại chiến trường Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm:
	a. Không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu
	b. Không tận dụng thời cơ khi đich yếu để phản công
	c. Chủ truơng cố thủ hơn là tấn công
	d. Tất cả sai lầm trên
	8/ Khởi nghĩa Yên Thế là:
	a. Phong trào nông dân	c. Phong trào của binh lính
	b. Phong trào Cần Vương	d. Phong trào của dân tộc ít người
	9/ Lí do cơ bản làm cho đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được:
	a. Không có tiền	c. Cải cách hiện thực
	b. Không có thời gian	d. Triều đình bảo thủ, lạc hậu, thiếu quyết tâm cải cách
	10/ “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người nam đánh Tây” là 	câu nói của:
	a. Trương Định	c. Hoàng Hoa Thám
	b. Nguyễn Trung Trực	d. Nguyễn Thiện Thuật
	11/ Người khởi xướng phong trào Đông Du là:
	a. Phan Châu Trinh	c. Huỳnh Thúc Kháng
	b. Phan Bội Châu	d. Lương Văn Can
	12/ Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam xuất 	hiện các giai, tầng lớp mới:
	a. Nông dân	c. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân
	b. Địa chủ phong kiến	d. Tất cả các tầng lớp trên
	13/ Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp diễn ra vào thời gian nào?:
	a. 1897-1917	c. 1897-1914
	b. 1884-1914	d. 1858-1914
	14/ Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm mục 	đích:
	a. Khai hoá cho dân tộc Việt Nam	c. Đặt cơ sở cho nền thống trị lâu dài
	b. Bóc lột nhân dân Việt Nam	d. Câu c, b đúng
	II/ Phần tự luận: ( 3 điểm)
	Câu 1: ( 1,5 đ )
	- Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong 	phong trào Cần Vương?:
	Câu 2; ( 1,5 đ )
	- Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứư nước mới?:
	============================================================
Đáp án sử 8
	I/ Phần trắc nghiệm 7 điểm, đúng mỗi câu 0,5 điểm
	1. d	8. a
	2. c	9. d
	3. c	10. b
	4. a	11. b
	5. a	12. c
	6. c	13. c
	7. d	14. d
	II/ Phần tự luận 3 điểm, đúng mỗi câu 1,5 điểm
 1/Khởi nghĩa Yên thế:
-Lãnh tụ: Nông dân
-Mục đích: bảo vệ quê hương, mảnh đất của địa phương Yên Thế
-Thời gian: Kéo dài hơn
Khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương:
-Lãnh tụ: Sĩ phu văn thân
-Mục đích: Phò vua, cứu nước, khôi phục lại ngôi vua
-Thời gian: Ngắn hơn
	2/ Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước mới:
Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng thất bại
Con đường cứu nước của các vị tiền bối chưa phù hợp, kết quả chưa cao
Cần phải có con đường cứu nước mới phù hợp
người có lòng yêu nước, thương dân, căm thù quân xâm lược.
	===========================================================

Tài liệu đính kèm:

  • docSU-8-QT.doc