Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Giáo dục công dân Khối 8 - Trường THCS Nguyễn Du

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Giáo dục công dân Khối 8 - Trường THCS Nguyễn Du

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

 Câu 1: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ý trả lời em cho là đúng: (2 điểm)

 a. Những người lười lao động thường mắc vào tệ nạn xã hội.

 b. Chăm chỉ lao động giúp con người tránh được tệ nạn xã hội.

 c. HIV là giai đoạn cuối của AIDS.

 d. Một người khỏe mạnh không thể nhiễm HIV.

 e. Cưa bom mìn nếu đảm bảo an toàn thì được phép.

 f. Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản.

 g. Quyền tự do báo chí tức là người ta muốn viết gì trên báo thì viết.

 h. Chất vấn đại biểu Quốc hội là một hình thức phát huy quyền tự do ngôn luận của công dân.

Câu 2: Em đồng ý hay không đồng ý với các ý kiến sau? Tại sao? (3 điểm)

1/ Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

 a. Đồng ý b. Không đồng ý

 

doc 3 trang Người đăng haiha338 Lượt xem 255Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Giáo dục công dân Khối 8 - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	Kiểm tra chất lượng HKII:
Lớp: ..	Môn: Giáo dục công dân – khối 8
Tên:	Thời gian làm bài: 45’
Điểm
Lời phê
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
	Câu 1: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ý trả lời em cho là đúng: (2 điểm)
o a. Những người lười lao động thường mắc vào tệ nạn xã hội.
o b. Chăm chỉ lao động giúp con người tránh được tệ nạn xã hội.
o c. HIV là giai đoạn cuối của AIDS.
o d. Một người khỏe mạnh không thể nhiễm HIV.
o e. Cưa bom mìn nếu đảm bảo an toàn thì được phép.
o f. Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản.
o g. Quyền tự do báo chí tức là người ta muốn viết gì trên báo thì viết.
o h. Chất vấn đại biểu Quốc hội là một hình thức phát huy quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 2: Em đồng ý hay không đồng ý với các ý kiến sau? Tại sao? (3 điểm)
1/ Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
2/ Khi cho người khác mượn vũ khí cần căn dặn kỹ để đề phòng tai nạn xảy ra.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
3/ Đồ cổ người nào tìm được thì người đó có quyền sở hữu về đồ cổ đó.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
4/ Công dân có quyền sở hữu các thu nhập của mình.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
5/ Tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước làm chủ sở hữu.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
6/ Luật giao thông đường bộ do Quốc hội ban hành.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
	Nêu và phân tích các đặc điểm của pháp luật. Em có thể làm gì để góp phần thực hiện tốt pháp luật?
ĐỀ B
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU	Kiểm tra chất lượng HKII:
Lớp: ..	Môn: Giáo dục công dân – khối 8
Tên:	Thời gian làm bài: 45’
Điểm
Lời phê
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
	Câu 1: Em đồng ý hay không đồng ý với các ý kiến sau? Tại sao? (3 điểm)
1/ Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo chỉ để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
2/ Người có giấy phép sử dụng vũ khí thì có thể sử dụng vũ khí mọi nơi, mọi lúc và vào bất kỳ việc gì.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
3/ Khi nhặt được đồ cổ thì người nhặt được đồ cổ đó có thể đem bán để thu lợi cho bản thân.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
4/ Công dân có quyền sở hữu đất đai, nhà cửa và mọi thu nhập của mình.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
5/ Xâm phạm tài sản của nhà nước là xâm phạm lợi ích của toàn dân.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
6/ Quốc hội ban hành Hiến pháp và các bộ luật.
o a. Đồng ý	o b. Không đồng ý
Vì:	
	Câu 2: Em hãy đánh dấu xa vào ô trống của những câu đúng: (2 điểm)
o a. Say mê lao động là một yếu tố giúp con người tránh xa các tệ nạn xã hội.
o b. Thiếu hiểu biết, lười lao động là những yếu tố dễ làm con người dễ sa vào các tệ nạn xã hội.
o c. HIV/ AIDS có thể phòng ngừa được.
o d. Không tiếp xúc, quan hệ với người nước ngoài thì sẽ không bị nhiễm HIV/ AIDS.
o e. Nếu biết kỹ thuật sử dụng các chất nổ thì có thể sử dụng các chất nổ đó với điều kiện không gây ra tai nạn là được.
o f. Tự do ngôn luận là ai muốn nói gì thì nói.
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
	Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền gì? Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ tài sản của nhà nước?

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_giao_duc_cong_dan_khoi.doc