Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - THCH Cát Nhơn

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - THCH Cát Nhơn

BẦU CÁN BỘ LỚP

1-Yêu cầu giáo dục: giúp HS:

 Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.

 Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

 Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

2-Nội dung và hình thức hoạt động

a) Nội dung:

 Báo cáo tổng kết của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.

 Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, tổ phó, cán sự bộ môn, cán sự môn học, cán sự chức năng )

b) Hình thức hoạt động:

 Nghe báo cáo và tham luận.

 Bỏ phiếu bầu hoặc biểu quyết.

 3-Chuẩn bị hoạt động:

 a) Về phương tiện hoạt động:

 Bản báo cáo các kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua.

 Phiếu bầu.

 Một vài tiết mục văn nghệ.

 

doc 61 trang Người đăng haiha30 Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - THCH Cát Nhơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/09/2009	TUẦN 03	Ngày thực hiện: 12/09/2009
TÊN HOẠT ĐỘNG : 
BẦU CÁN BỘ LỚP
1-Yêu cầu giáo dục: giúp HS:
	Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
	Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
	Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2-Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung:
	Báo cáo tổng kết của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
	Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, tổ phó, cán sự bộ môn, cán sự môn học, cán sự chức năng)
Hình thức hoạt động:
	Nghe báo cáo và tham luận.
	Bỏ phiếu bầu hoặc biểu quyết.
 3-Chuẩn bị hoạt động: 
	a) Về phương tiện hoạt động:
	Bản báo cáo các kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
	Phiếu bầu.
	Một vài tiết mục văn nghệ.
	b) Về tổ chức:
	Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo về kết quả hoạt động năm học trước, dự kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoạt động.
	Phân công người báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp (thường là lớp trưởng), người điều khiển và người làm thư kí.
	Phân công người chuẩn bị phiếu bầu.
	Dự kiến ban kiểm phiếu.
	Phân công tổ, nhóm trang trí lớp.
 4-Tiến hành hoạt động:
Người th. hiện
Nội dung hoạt động
T.gian
Lớp phó văn thể mĩ
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Cả lớp
Người DCT
Người DCT
Thư kí
Lớp trưởng
GVCN
Hoạt động 1: khởi động
-Ổn định lớp
-Hát tập thể : Mái trường mến yêu
 ( Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng )
Hoạt động 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển và thư ký.
-Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
-Giới thiệu người điều khiển và thư ký.
Hoạt động 3: Báo cáo của cán bộ lớp tổng kết hoạt động trong năm qua và phương hướng hoạt động năm mới.
Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
Thảo luận góp ý kiến.
Tổng kết.
Hoạt động 4: bầu cán bộ mới
-Yêu cầu cả lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn cán bộ lớp.
-Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.Ghi tên các bạn ứng cử và các bạn được đề cử lên bảng
-Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, có thể tiến hành như sau:
Bầu lớp trưởng và 4 lớp phó.
Bầu cán sự lớp.
Bầu tổ trưởng, tổ phó theo đơn vị tổ.
-Ban kiểm phiếu làm việc sau đó công bố kết quả
Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến.
 Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiệm vụ cho các em.
5’
5’
15’
15’
	 5.Kết thúc hoạt động (5 phút)Người dẫn chương trình tổng kết:
	-Chúc mừng cán bộ lớp mới.
	-Chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác trong mọi hoạt động của lớp để đạt kết quả tốt trong năm học mới.
 - Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn hoạt động2
	6. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
Ngày soạn: 09/09/2009	 TUẦN 03	Ngày thực hiện: 12/09/2009
TÊN HOẠT ĐỘNG : 
 TRAO ĐỔI VỀ VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH LỚP 8
I - Yêu cầu giáo dục: Giúp HS:
	1. Về nhận thức : HS hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ quan trọng của bản thân trong năm học lớp 8 này nhằm có hướng phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn .
	2. Về kỉ năng, hành vi : Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học , biết thực hiện tốt các kỉ năng ca múa hát tập thể . . .trong hoạt động GD NGLL .
	3. Về thái độ, tình cảm : HS có ý thức tự giác ,quyết tâm cao trong học tập và rèn luyện ; có tình cảm yêu mến và gắn bó với trường lớp hơn.
II -Nội dung và hình thức hoạt động 
	 1. Nội dung:
	- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8. 
	- Những nhiệm vụ trong năm học này.
	- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
	 2. Hình thức :
	- Trao đổi, thảo luận ; sinh hoạt tập thể (Văn nghệ)
 III -Chuẩn bị hoạt động: 
	1. Phương tiện hoạt động:
	Một số câu hỏi thảo luận:
	Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8)
	Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
	Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn ,phải có những biện pháp nào? (Về chủ quan, về khách quan) v.v.v
	- Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận, phiếu làm việc cá nhân.
	- Một vài tiết mục văn nghệ.
	2. Tổ chức:
	GVCN phổ biến cho cả lớp về yêu cầu, nội dung hoạt động và họp cán bộ lớp để phân công chuẩn bị các công việc cụ thể sau:
	- Thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động.
	- Phân công chuẩn bị các phương tiện (đã nêu ở mục 1).
	- Phân công người điều khiển chương trình và thư kí.
	- Mỗi tổ chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ.
	- Phân công trang trí lớp, kẻ tiêu đề và kê bàn ghế.
	- Cử người mời đại biểu.
 IV -Tiến hành hoạt động:
Thực hiện
Nội dung hoạt động
TG
Lớp trưởng
Lớp phó VTM
Lớp trưởng
DCT
DCT
DCT
Thư kí
Lớp phó VTM
Hoạt động 1: Khởi động
 -Ổn định lớp.
 -Hát tập thể : Mùa thu ngày khai trường
 ( Nhạc và lời :Vũ Trọng Tường )
Hoạt động 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển và thư ký.
-Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
-Giới thiệu người điều khiển, thư ký.
Hoạt động 3: Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học:
Nêu các câu hỏi :
 - HS trao đổi thảo luận theo tổ, tổ trưởng, thư kí ghi kết quả thảo luận lên giấy khổ to.
( Mỗi tổ tự phân công nhiệm vụ của từng thành viên )
 - Đại diện tổ trình bày kết quả thảo luận của tổ mình.
 - Lớp góp ý bổ sung, phân tích lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí, nhiệm vụ năm học.
 - Cuối cùng , người điều khiển tổng kết thảo luận.
Hoạt động 4: Nhiệm vụ của mỗi thành viên :
	- Người điều khiển phát phiếu cho từng học sinh và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học của bản thân .
	- Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu của mình.
	- Mời một số học sinh trình bày trước lớp về những biện pháp của mình. Thư kí lớp ghi tóm tắt nhanh các ý chính lên bảng.
	- Cả lớp góp ý kiến bổ sung, cùng nhau phân tích, lựa chọn các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.
	 - Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi học sinh, tổ, lớp vận dụng.
Hoạt động 5: Sinh hoạt văn nghệ:
	- Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục đã được phân công chuẩn bị và mời các bạn lên biểu diễn.
	- Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động 3 và hoạt động 4.
 - Lớp cổ vũ , động viên các tiết mục văn nghệ của bạn mình .
 ( Tặng phẩm , nếu có ). 
5’
5’
15’
10’
5’
 V.Kết thúc hoạt động : (5 phút) 
 - Người dẫn chương trình tổng kết ,nhận xét chung về quá trình thực hiện hoạt động của lớp.
 - GVCN nêu khái quát vị trí, nhiệm vụ của năm học và động viên HS phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; nhận xét và bổ sung thêm về hoạt động .
VI. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
Ngày soạn: 10/09/2008	Ngày thực hiện:13/09/2008
Hoạt động 3: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP, CỦA TRƯỜNG
1-Yêu cầu giáo dục: giúp HS:
	Hiểu được truyền thống của trường, lớp sau hai năm học tập và rèn luyện.
	Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
	Biết trân trọng những truyền thống đó.
2-Nội dung và hình thức hoạt động 
	a)Nội dung:
	Những truyền thống của lớp, của trường.
	Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy các truyền thống của trường, lớp.
	Kế hoạch và biện pháp của lớp, của từng cá nhân để phat huy truyền thống của lớp, của trường.
	Văn nghệ ca ngợi trường, lớp.
	b)Hình thức hoạt động:
	Thảo luận, trao đổi, tự liên hệ, tự đánh giá, đề xuất các biện pháp.
	Văn nghệ.
 3-Chuẩn bị hoạt động: 
	a)Về phương tiện hoạt động: 
	Một số câu hỏi thảo luận.
Câu 1: Hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của trường.
	Câu 2: Do đâu có được truyền thống đó.
	Câu 3: Nêu các truyền thống của lớp.
	Câu 4: Nêu tên những HS tiêu biểu đã góp nhiều công sức xây dựng truyền thống của lớp, của trường.
	Bản kế hoạch phát huy truyền thống của trường, của lớp.
	Bản kế hoạch cá nhân, của tổ, của lớp.
	Một số tiết mục văn nghệ.
	b)Về tổ chức
	GVCN nêu yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động và hướng dẫn HS chuẩn bị.
	Cán bộ lớp họp để thống nhất chương trình và phân công:
	Người điều khiển chương trình và thư kí.
	Người mời đại biểu.
	Lớp trưởng dự thảo và trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp.
	Có thể phân công một số bạn làm nòng cốt trong việc chuẩn bị cho hoạt động (kế hoạch cá nhân, văn nghệ).
 4-Tiến hành hoạt động:
Người th. hiện
Nội dung hoạt động
T.gian
Lớp trưởng
Lớp phó văn thể mĩ
Lớp trưởng
Người DCT
Người DCT
Người DCT
Lớp trưởng
Lớp phó văn thể mĩ
Hoạt động 1: khởi động
-Ổn định lớp
-Hát tập thể : Mái trường nơi học bao điều hay
 ( Bùi Anh Tôn )
Hoạt động 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển và thư ký.
-Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
-Giới thiệu đại biểu
-Giới thiệu người điều khiển, thư ký.
Hoạt động 3: thảo luận về truyền thống của trường, lớp.
 Người điều khiển lần lượt đưa ra các câu hỏi đã chuẩn bị.
Học sinh thảo luận theo tổ. (Có thể giao cho một số tổ thảo luận câu hỏi 1 và 2, số tổ còn lại thảo luận câu hỏi 3,4), thư kí ghi tóm tắt kết quả thảo luận của tổ mình.
	Mời đại diện tổ báo cáo kết quả thảo luận 1 câu hỏi.
	Cả lớp góp ý kiến
	Người điều khiển tổng kết.
Hoạt đ ... nh thức hái hoa dân chủ.
	3. Chuẩn bị hoạt động 
	a) Về phương tiện hoạt động
	Tài liệu sách báo nói về tổ chức UNESCO.
	Sơ đồ cơ cấu tổ chức UNESCO.
	Phiếu câu hỏi.
	Cây hoa để gài câu hỏi.
	Khăn bàn, lọ hoa.
	b) Về tổ chức
	GV phát động toàn lớp sưu tầm tài liệu, sách báo, tranh ảnh nói về tổ chức UNESCO để chuẩn bị nội dung cho cuộc thi tìm hiểu.
	Phối hợp với GV dạy bộ môn GDCD hoặc Lịch sử để xây dựng sơ đồ cơ cấu của tổ chức UNESCO.
	Xây dựng câu hỏi cho cuộc thi tìm hiểu. Ví dụ:
	UNESCO được thành lập vào ngày tháng năm nào?
	Tại sao lại có sự ra đời của tổ chức này?
	Mục đích của UNESCO là gì?
	UNESCO có những chức năng gì?
	Nêu cơ cấu tổ chức của UNESCO.
	Việt Nam được kết nạp vào UNESCO vào năm nào?
	UNESCO có phải là một tổ chức của liên hợp quốc không?
	Phân công chuẩn bị cây hoa và phiếu để ghi câu hỏi.
	Cử người điều khiển chương trình, ban giám khảo gồm: đại diện HS, đại diện của GV bộ môn.
	4. Tiến hành hoạt động
Người th. hiện
Nội dung hoạt động
T.gian
DCT
Lớp phó VTM
Người DCT
Người DCT
Đại diện các tổ
DCT
Đại diện các tổ
Ban giám khảo
Hoạt động 1: khởi động
-Ổn định lớp
-Hát tập thể : Mái trường mến yêu
 ( Nhạc và lời : Lê Quốc Thắng )
Hoạt động 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển 
-Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
-Giới thiệu người điều khiển, ban giám khảo. 
Người điều khiển chương trình nêu rõ yêu cầu cuộc thi, cách thức thi 
Hoạt động 3 Hái hoa dân chủ
	Người điều khiển chương trình mời đại diện từng tổ lên hái hoa. Người hái hoa phải đọc to câu hỏi để cả lớp cùng biết và phải trả lời rõ ràng. Ban giám khảo theo dõi, nhận xét đánh giá và cho điểm. Nếu không trả lời được, có thể mời bạn khác cùng tổ trả lời thay, nhưng sẽ bị trừ điểm theo quy định của ban giám khảo.
	Khi đại diện các tổ đã trả lời xong, ban giám khảo công bố điểm của từng tổ, động viên những tổ có điểm số thấp để trả lời tốt hơn. Người điều khiển tiếp tục mời các tổ lên hái hoa. Chú ý gọi đều các tổ sao cho số lượng người lên hái hoa là tương đương nhau giữa các tổ.
Hoạt động 4: văn nghệ 
Xen kẽ hái hoa dân chủ là những bài hát, câu chuyện, bài thơ ca ngợi hoà bình, phản đối chiến tranh. 
	Sau cùng ban giám khảo tổng kết cuộc thi tìm hiểu, công bố điểm số của từng tổ.
2’
3’
5’
10’
	5. Kết thúc hoạt động (2,5 phút)
	Người dẫn chương trình tổng kết. 
	Người điều khiển có thể mời giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn trong ban giám khảo nêu tóm tắt những nội dung chính về tổ chức UNESCO để toàn thể HS nắm chắc hơn.
	Chuẩn bị hoạt động sau: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 30/4
	6. Rút kinh nghiệm, bổ sung
.
Ngày soạn: 15/4/2009 Thực hiện: 17/04/2009	
Hoạt động 3:
SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY 30/4
Yêu cầu giáo dục:
 Giúp học sinh: 
	Nhận thức được giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
	Rèn luyện các kĩ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể.
	Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 – 04.
 2. Nội dung và hình thức hoạt động
	a) Nội dung
	Giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày 30 – 04.
	Những diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử dẫn tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 – 04 – 1975.
	b) Hình thức hoạt động
	Phát biểu cảm tưởng nêu lên những nhận thức của bản thân về ngày 30 – 04.
	Biểu diễn chương trình văn nghệ.
	3. Chuẩn bị hoạt động 
	a) Về phương tiện hoạt động
	Chuẩn bị các tư liệu, tài liệu, tranh ảnh nói về giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 – 04.
	Viết cảm nghĩ của mình về ngày 30 – 04.
	Các tiết mục văn nghệ để xây dựng thành một chương trình biểu diễn.
	b) Về tổ chức
	Giáo viên chủ nhiệm phát động toàn lớp viết cảm nghĩ của mình về ngày 30 – 04 trên cơ sở các tài liệu mà các em thu thập được.
	Mỗi tổ chuẩn bị từ 4 – 5 tiết mục văn nghệ với các thể loại khác nhau như: hát, múa, kể chuyện, đọc thơ, tiểu phẩm, đóng vai, sau đó đăng kí để cán bộ lớp tập hợp, sắp xếp thành chương trình biểu diễn.
	Cử người điều khiển, phân công trang trí lớp.
	4. Tiến hành hoạt động
Người th. hiện
Nội dung hoạt động
T.gian
DCT
Lớp phó VTM
Người DCT
Người DCT
Các tổ
Người DCT
Hoạt động 1: khởi động
-Ổn định lớp
-Hát tập thể : Mái trường mến yêu
 ( Nạc và lời : Lê Quốc Thắng )
Hoạt động 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển 
Giới thiệu đại biểu.
Giới thiệu người điều khiển: lớp phó văn thể mỹ
Hoạt động 3: Phát biểu cảm tưởng
	Người điều khiển mời GVCN nêu văn tắt ý nghĩa của ngày 30 – 04. Một đại diện HS nêu cảm nghĩ của mình về ngày 30 – 04.
Hoạt động 4: Biểu diễn văn nghệ
	Theo thứ tự, người điều khiển lần lượt mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên biểu diễn. Sau mỗi tiết mục là sự cổ vũ của “khán giả”.
Tổ chức nhiều hình thức văn nghệ: cá nhân đại diện tổ, nhóm và các tổ thi cùng nhau
	Nếu có cựu chiến binh tham gia thì có thể mời họ phát biểu, tâm sự hoặc vui chung với lớp.
	Kết thúc phần biểu diễn văn nghệ là bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” hoặc một bài hát phục vụ chủ điểm.
3’
2’
3’
12’
	5. Kết thúc hoạt động (2,5 phút)
	Người dẫn chương trình tổng kết.
	Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.
	Chuẩn bị: Hội vui học tập
	6. Rút kinh nghiệm, bổ sung
Ngày soạn: 20/4/2009 Thực hiện :24/04/02009	
Hoạt động 4	HỘI VUI HỌC TẬP
Yêu cầu giáo dục:
 Giúp học sinh: 
	Nâng cao tinh thần trách nhiệm học tập: củng cố kiến thức các môn đã học để giành kết quả cao nhất cho kì thi cuối năm.
	Có phương pháp học tập thích hợp, có kĩ năng huy động các kiến thức đã học cho các hoạt động tập thể.
	Có động cơ học tập đúng đắn, có thái độ chăm chỉ tích cực học tập và rèn luyện.
	2. Nội dung và hình thức hoạt động
	a) Nội dung
	Kiến thức các môn học, dặc biệt là phần nội dung chuẩn bị cho kì thi cuối năm học.
	Những kiến thức liên hệ thực tế, phục vụ cho việc củng cố bài học vững chắc hơn.
	b) Hình thức hoạt động
	Thi tiếp sức đồng đội.
	Vui văn nghệ.
	3. Chuẩn bị hoạt động 
	a) Về phương tiện hoạt động
	Hệ thống các câu hỏi ôn tập của một vài môn học do lớp lựa chọn.
	Khăn bàn, lọ hoa.
	Phần thưởng.
	b) Về tổ chức
	Cán bộ lớp bàn bạc và quyết định lựa chọn một vài môn học mà lớp mình còn yếu để tập trung ôn tập, xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm và đề nghị có sự phối hợp với giáo viên bộ môn đó.
	Giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ, đề nghị các GVBM đã được chọn giúp lớp xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập và những nội dung cần ghi nhớ nhất cũng như đáp án của những câu hỏi đó.
	Phổ biến nội dung ôn tập cho HS để các em chuẩn bị tốt cho cuộc thi.
	Cán sự của những môn học này giúp giải quyết những thắc mắc của các bạn.
	Thành lập ban giám khảo gồm: Lớp phó học tập (trưởng ban), một cán sự môn học trong số những môn đã chọn, mọt đại diện HS làm thư kí.
	Cử người mời GVBM của các môn đã chọn cùng tham dự với tư cách là người cố vấn.
	Chuẩn bị phần thưởng.
	Phân công trang trí lớp, kê bàn ghế.
	4. Tiến hành hoạt động
Người th. hiện
Nội dung hoạt động
T.gian
DCT
Lớp phó văn thể mĩ
Người DCT
Người DCT
HS
Người DCT
Người DCT
Cả lớp
Hoạt động 1: khởi động
-Ổn định lớp
-Hát tập thể : Mái trường mến yêu 
 ( Nhạc và lời : Lê Quốc Thắng )
Hoạt động 2: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển 
Giới thiệu chương trình, người điều khiển
Hoạt động 3 :Tổ chức hội thi
	Ban giám khảo điều hành cuộc thi tiếp sức với trình tự như sau:
	Phổ biến cách thi và những quy định của cuộc thi:
	Cách thi: Mỗi tổ cử một đội gồm 3 người. Các đội thi ngồi vào vị trí như quy định của ban giám khảo. Trưởng ban giám khảo bốc thăn câu hỏi, đọc to cho cả lớp cùng nghe rồi yêu cầu các đội chuẩn bị trong 2 phút. Đội nào giơ tay trước đội đó được quyền trả lời đầu tiên. Khi đại diện của tổ trả lời, các thành viên còn lại chú ý nghe để kịp thời tiếp sức bạn trả lời nhanh và đầy đủ, đúng với đáp án. Nếu đội nào chậm và không trả lời lưu loát, ban giám khảo có thể quyết định cho dừng lại, coi như đội đó không được điểm và đội khác có quyền trả lời thay. Cứ như vậy cho đến khi hết thời gian hoạt động. Thư kí ghi điểm cho từng đội.
	Quy định của cuộc thi: Các đội phải trả lời theo đúng đáp án, nhanh và lưu loát. Trả lời đúng đáp án được 10 điểm. Nếu trả lời còn thiếu thì tuỳ mức độ sẽ bị trừ điểm. Thời gian quy định cho việc trả lời câu hỏi là do ban giám khảo quyết định.
	Ban giám khảo điều khiển cuộc thi theo đúng trình tự như cách thi đã nêu ở trên.
	Công bố kết quả và trao giải thưởng.
Hoạt động 4 : chương trình văn nghệ
Sau phần thi của các đội là chương trình văn nghệ với một vài tiết mục đã được chuẩn bị.
3’
 2’
10’
5’
	5. Kết thúc hoạt động (2,5 phút)
	Người dẫn chương trình tổng kết.
	Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.
	6. Rút kinh nghiệm, bổ sung
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM
	Câu 1: Qua các hoạt động “Hòa bình và hữu nghị” đã giúp em nhận thức được những gì? (Viết ngắn gọn).
	Câu 2: Tham gia các hoạt động chủ điểm tháng, em tự xếp mình đạt loại nào?
Học sinh tự đánh giá, xếp loại
Tốt
Khá
T Bình
Yếu
Tổ đánh giá, xếp loại
Tốt
Khá
T Bình
Yếu
Giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại
Tốt
Khá
T Bình
Yếu
 KẾT QUẢ
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu

Tài liệu đính kèm:

  • docHDNGLL 8.doc