Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 - Đề A

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 - Đề A

I. TRẮC NGHIỆM :(3đ) Chọn câu đúng nhất

1.Cho các vật thể sau,vật thể nào là vật thể tự nhiên?

A. Xe đạp B. Hòn đá C. Bóng đèn D. Máy bay

2. Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của:

A. Nơtron B. Proton C. Electron D. Hạt nhân

3. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào?

A. Nơtron B. Proton C. Electron D. Proton + Electron

4. Phân tử khối của axit sunfuaric H2SO4 bằng:

A. 96đvC B. 97đvC C. 98đvC D. 99đvC

5 Trong các chất : O2, Fe, H3PO4, Cl2, K2SO4, H2O. Dãy CTHH nào là của đơn chất?

 A. Fe, O2, Cl2 . B. K2SO4, H2O, O2

 C. H2O, O2, Cl2 . D. Fe, H3PO4, K2SO4

6. Công thức hoá học nào phù hợp với hoá trị (V) của Nitơ ?

A. N2O3 B. N2O5 C. NO2 D. NO5

 

doc 3 trang Người đăng nguyenhoa.10 Lượt xem 969Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 - Đề A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
Lớp:
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
 Hóa 8. Đề A
I. TRẮC NGHIỆM :(3đ) Chọn câu đúng nhất 
1.Cho các vật thể sau,vật thể nào là vật thể tự nhiên?
A. Xe đạp 	B. Hòn đá C. Bóng đèn D. Máy bay
2. Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của:
A. Nơtron	B. Proton	 C. Electron	D. Hạt nhân
3. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào?
A. Nơtron	B. Proton	 C. Electron	D. Proton + Electron	
4. Phân tử khối của axit sunfuaric H2SO4 bằng:
A. 96đvC	B. 97đvC	 C. 98đvC	D. 99đvC
5 Trong các chất : O2, Fe, H3PO4, Cl2, K2SO4, H2O. Dãy CTHH nào là của đơn chất?
	A. Fe, O2, Cl2 .	B. K2SO4, H2O, O2
	C. H2O, O2, Cl2 .	D. Fe, H3PO4, K2SO4
6. Công thức hoá học nào phù hợp với hoá trị (V) của Nitơ ?
A. N2O3	B. N2O5 	 C. NO2	D. NO5
II. TỰ LUẬN: (7đ)
 Câu 1: (2đ) Nguyên tử là gì? Nêu cấu tạo của nguyên tử?
 Câu 2: (2đ) 
(1đ) Nêu qui tắc hóa trị? Viết biểu thức tổng quát?
(1đ) Tính hóa trị của Al trong hợp chất Al2(SO4)3
 Câu 3: (3đ)
(1,5đ) Lập công thức hoá học của kẽm sunfat được tạo bởi: Zn(II) và nhóm SO4(II)
(1,5đ) Công thức hóa học vừa lập được, hãy nêu những điều biết được về kẽm sunfat.
BÀI LÀM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:
Lớp:
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
 Hóa 8. Đề B
I. TRẮC NGHIỆM :(3đ) Chọn câu đúng nhất 	
1. Phân tử khối của axit cacbonic H2CO3 bằng:
A. 62đvC	B. 63đvC	 C. 64đvC	D. 65đvC
2.Cho các vật thể sau,vật thể nào là vật thể tự nhiên?
A. Cây xanh 	B. Viết chì C. Bóng đèn D. Máy bay
3 Trong các chất : O2, Fe, H3PO4, Cl2, K2SO4, H2O. Dãy CTHH nào là của hợp chất?
	A. Fe, O2, Cl2 .	B. K2SO4, H2O, O2
	C. H2O, O2, Cl2 .	D. H2O, H3PO4, K2SO4
4. Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của:
A. Hạt nhân	B. Nơtron	C. Proton	 	D. Electron	
5. Công thức hoá học nào phù hợp với hoá trị (IV) của Nitơ ?
A. N2O3	B. N2O5 	 C. NO2	D. NO5
6. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào?
A. Electron	B. Proton + Electron	C. Nơtron	D. Proton	 
II. TỰ LUẬN: (7đ)
 Câu 1: (2đ) Nguyên tử là gì? Nêu cấu tạo của nguyên tử?
 Câu 2: (2đ) 
(1đ) Nêu qui tắc hóa trị? Viết biểu thức tổng quát?
(1đ) Tính hóa trị của Cu trong hợp chất Cu(NO3)2
 Câu 3: (3đ)
(1,5đ)Lập công thức hoá học của natri cacbonat được tạo bởi: Na(I) và nhóm CO3(II)
(1,5đ)Công thức hóa học vừa lập được, hãy nêu những điều biết được về kẽm sunfat.
BÀI LÀM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiêt 16.doc