Bài soạn môn Đại số lớp 8 - Tiết 45: Luyện tập

Bài soạn môn Đại số lớp 8 - Tiết 45: Luyện tập

I.Mục tiêu: Thông qua hệ thống bài tập, yiếp tục rèn luyện kĩ năng giải phương trình tích, đồng thời rèn luyện cho hs nhận biết dạng bài toán và phân tích đa thức đa thức thành nhân tử.

II.Chuẩn bị: HS: chuẩn bị tốt bài tập ở nhà.

 GV: chuẩn bị các bài giải ở bảng phụ

 

doc 1 trang Người đăng nhung.hl Lượt xem 1029Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Đại số lớp 8 - Tiết 45: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết pp: 45
Ngày soạn: 31/01/2010
Luyện tập
I.Mục tiêu: Thông qua hệ thống bài tập, yiếp tục rèn luyện kĩ năng giải phương trình tích, đồng thời rèn luyện cho hs nhận biết dạng bài toán và phân tích đa thức đa thức thành nhân tử.
II.Chuẩn bị: HS: chuẩn bị tốt bài tập ở nhà.
 GV: chuẩn bị các bài giải ở bảng phụ
III.Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
ŒHoạt động1: (Kiểm tra bài cũ)
1) Giải các pt sau: 
 a/ 2x(x-3)+5(x-3)=0
 b/ (x-4)+(x-2)(3-2x)=0
2) Giải các pt sau:
 c/ x3-3x2+3x-1=0
 d/ x(2x-7)-4x+14=0
3) Giải các pt sau:
 e/ (2x-5)2-(x+2)2=0
 f/ x2-x-(3x-3)=0
Hoạt động2: (Giải bài tập)
1) Giải các pt:
 a/ 3x-15=2x(x-5)
 b/ (x2-2x+1)-4=0
2) Giải các pt: 
 a/ 
 b/ x2-x=-2x+2
GV: yêu cầu hs nêu hướng giải và khuyến khích hs giải bài b các cách khác nhau
3) Giải các pt:
 a/ 4x2+4x+1=x2
 b/ x2-5x+6=0
GV: khuyến khích hs giải bằng nhiều cách khác nhau.
ŽHoạt động3: (Tổ chức trò chơi như sách giáo khoa)
Hướng dẫn về nhà:
Bài tập 25 sgk
Bài tập 30, 31, 33 sách bài 
tập
- Gọi 2 hs lên bảng giải bài tập, lớp nhận xét.
- Gọi 2 hs lên bảng giải bài tập, lớp nhận xét.
- Gọi 2 hs lên bảng giải bài tập, lớp nhận xét.
- HS trao đổi nhóm để tìm hướng giải, sau đó làm việc cá nhân
- Gọi 2 hs lên bảng sửa bài
- HS làm việc cá nhân rồi trao đổi kết quả ở nhóm
HS làm việc cá nhân rồi trao đổi kết quả ở nhóm
HS lên bảng sửa bài tập
Tiết 45
Luyện tập
1) 
a/ 3x-15=2x(x-5)
ú 3(x-5)-2x(x-5)=0
ú(x-5)(3-2x)=0
ú x-5=0 hoặc 3-2x=0
..
b/ (x2-2x+1)-4=0
ú (x-1)2-22=0
ú (x-1-2)(x-1+2)=0
ú (x-3)(x+1)=0
ú x-3=0 hoặc x+1=0
2) a/ 
ú 
ú 
b/ Cách 1
x2-x=-2x+2
ú x(x-1)+2(x-1)=0
ú (x-1)(x+2)=0
.
Cách 2
x2-x=-2x+2
ú x2-x+2x-2=0
ú x(x+2)(x-1)=0
3) Cách 1
4x2+4x+1=x2
ú (2x+1)2-x2=0
.
Cách 2
4x2+4x+1=x2
ú 3x2+4x+1=0
ú (x+1)(3x+1)=0

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 45.doc